Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1794
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8171
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 233
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2000 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (137) | Dış Politika (1522) | Ekonomi (181) | Eğitim (70) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (38) | Adalet (64) | Milli Kültür (255) | Gençlik (23) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (593) | Tarım (137) | Sanayi (12) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (13) | Din (858) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (53) | Bilim ve Teknoloji (12) | Milli Güvenlik (424) | Türk Dünyası (698) | Şiir (47) | Sağlık (100) | Diğer (2927) |

Görüş bildirebileceğiniz Anayasal Düzen konuları
Üniter ve Laik devlet yapımız sasılıyor mu ? (14)
Yeni Anayasa çalışmalarının hedefi sizce nedir? (21)
Demokratik yapımız demokratik mi? Neler yapılmalıdır? (7)
Anayasa hakkında diğer konular (95)


Anayasal Düzen - Yeni Anayasa çalışmalarının hedefi sizce nedir? konusu hakkında görüşler
Ahmet ÖZDEMİR - (Ziyaretci) 5.4.2010 21:00:07

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ (2)

Partilerin kapatılması; bir kişinin teklifine onbir kişiden yedisinin oylarıyla vücut bulması uygulamasından vaz geçilmesi, çok isabetli görülmektedir. Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları tavsiye mahiyetinde olmalı ve aktif milletvekillerinin yüzde 60`nın kararıyla ve Meclise tebliğinden itibaren altmış gün içinde gizli oy kararıyla verilmelidir. Bırakınız, belirtilen yönde değişiklikler yapılsın. Yüksek yargı organları üyeleri; 12 yıl görev yapmak üzere ve 51. yaştan gün alanlar ve diğer gerekli şartları taşıyanlar arasından seçilsinler. Böylece, hiçbir kimse çelik zırhını giymiş şövalyeler görüntüsüyle ve erk`iz iddialarıyla, yürütmeye-yasama temsilcilerine ve hatta Milletin çoğunluğuna tavır göstermesinler, Milletin nefretini çekecek beyanlarda bulunmasınlar. HSYK`na sade vatandaşlar arasından ve herhalde en azından hukuk, iktisat-işletme, maliye-muhasebe, işletme, yönetim &8230; tahsilini lisans seviyesinde yapanlardan iki kişinin seçilmesi hususu tekliften çıkarılmasaydı, daha isabetli olurdu. Zira, belirtilen lisans eğitimlerinin hepsinde; Anayasa, Türk Ticaret, Borçlar, İcra-İflâs-Medeni&8230; hukuk ağırlıklı olacak şekilde okutulmaktadır. Nitekim, bugün; idari alt-üst yargısında değinilen yönde hakimlik yapanların bir kısmı değinilen okul mezunlarından tayin edilmektedir. Bunların, yargı etkinlikleri diğerlerinden daha az-zayıf değildir.
Yazımıza ilgi gösterenler hatırlayacaktır. SEÇİMLER VE MEZUATI makalemizde, partilerin malî denetimleri Sayıştayca, muhakemesi ise Anayasa Mahkemesince yapılsın, görüşünü ortaya koymuştuk. Teklifte, hem denetim ve hem de yargılama görevi Sayıştaya verilmiş ve böylece daha isabetli bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu husus, partilerin lehinedir. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararları tek ve kesin olduğu halde, Sayıştayın ilk derece hesap mahkemesi kararları; temyiz, karar düzeltilmesi, tavzihe gidilmesi haklarının kullanılmasına da imkân vermektedir.
Teklifle, Anayasanın geçici 15. maddesi kaldırılmakta ve böylece 1980 ihtilâlini yapanların yargılanma yolu şeklen açılmış olsa da, 20 yıllık zamanaşımı süresi dolmuş olmakla, bu yönde; herhangi bir yargılama söz konusu olamayacak ve bu karşılık hiçbir hukuki değeri olmayan hüküm Esas Teşkilât Kanunundan çıkarılmış olmaktadır.
Bu meyandaki çalışmalara paralel olarak ve diğer tamamlayıcı mevzuattaki değişiklikler meyanında; hakim ve savcıların çalışma yaş hadlerinin 67`ye çıkarılacağı düzenlemesinden vaz geçilmelidir. Bunlar, Devleti satın almışcasına ve dokunulmazlık zırhına bürünerek iki yıl daha imparatorluk hakkı edinmemelidirler. Bunca yıl, dosya okumak durumunda olan kimselerin 55 yaşından sonraki çalışmaları beyin dinamiği bakımından asla verimli olamaz. Partilerin, birim değeri 5 lirayı geçmeyen hediye verme ve reklâm yapma haddi 20 liraya çıkarılmalı ve bunların her yıl yeniden değerleme ölçüsünde artırılmasına imkân sağlanmalıdır. Kişilerin, bir yılda partilere yapacakları iki bin liralık hibe-yardım hadleri en az 120.000 liraya çıkarılmalı ve bunları da her yıl yeniden değerleme ölçüsünde artırılmasına, düzenlemede bulunulmalıdır.
Burada, bir kısım beyan ve davranışları bir tarafa; MHP`nin Meclis oturumuna katılarak gerekli oturum nisabını sağlaması, bunu müteakip görüşmeden çekilmeleri (ümit edilir ki, çekilmesinler) ve engelleyici bir tavra girmeyecekleri beyanları, takdire şayan görülmektedir.
İsteriz ki, halk oylamasına hacet kalmadan; bu işler Meclis bünyesinde çözüme-hal tarzına kavuşturulsun. Yani, gerekiyorsa Kol kırılır, yen içinde kalır. misâli hareket edilsin, deriz.








Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.