Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10233
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2042 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (149) | Dış Politika (2078) | Ekonomi (227) | Eğitim (88) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (63) | Adalet (71) | Milli Kültür (470) | Gençlik (25) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (762) | Tarım (142) | Sanayi (12) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (18) | Din (1026) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (54) | Bilim ve Teknoloji (12) | Milli Güvenlik (599) | Türk Dünyası (856) | Şiir (67) | Sağlık (183) | Diğer (3323) |

Görüş bildirebileceğiniz Basın ve Televizyon konuları
Televizyonların yayınları nasıl olmalıdır? (2)
Basının durumu nedir?Nasıl olmalıdır? (5)
Basın ve Televizyon ile ilgili diğer konular (11)


Basın ve Televizyon - Basın ve Televizyon ile ilgili diğer konular konusu hakkında görüşler
Mete İSLAMOĞLU - (Ziyaretci) 20.03.2022 21:20:52

GAZETECİLİK ve TARİHCESİ

GAZETECİLİK ve TARİHCESİKONUYA BAŞLARKEN: Bu makalede dünyada ve Türkiye’de gazete ve gazeteciliğin tarihçesini özet bilgilerle anlatmaya gayret ettim.Derin bir geçmişi olan bu değerli ve riskli mesleğin 47 yıl içinde bulundum ve çok şükür şerefimle gazeteci ve Yazar olarak bu günlere geldim. Sevgili okurlar burada anlatılanlar tarihi bilgilere dayanır.Aslında gazetecilik anlatılmaz yaşanır. Çünkü her yanı risk dolu bir hayatın içinde yaşarsınız.GAZETECİLİĞİN DÜNYA TARİHİNDE YAKLAŞIK

425 YILA YAKIN BİR GEÇMİŞİ VARDIR.Yapılan araştırmalar, dünya çapında ilk gazetenin bundan 425 sene önce Strasburg’da çıkarıldığını yazar. Ancak tam olarak hangi gün yayımlandığı bilinmemektedir.Almanya’nın Mainz kentinde açılan bir sergide ise gazeteciliğin Almanya’da 425 yıllık tarihi eldeki belgelerle anlatılıyor.Gazetecilik alanında teknolojik açıdan büyük ilerlemeler sağlandı

Johann Carolus, 1605 yılında, Strasburg Belediye Meclisi’nden kendisine “Tarihin nezih ve ilginç izafiyeti“ adlı yazısını resmi olarak basabilmesi için izin vermesini istediğinde, gazetecilik tarihinin babası olacağını bilmiyordu.Carolus, o zamanlar gezginlerden toparladığı haberleri eliyle eski kağıt parçalarına yazıyordu. Peki bu gezginler kimdi? Bu soruya Dortmund kentindeki Tarihi Araştırmalar Enstitüsü’nden Gabriele Toepser Ziegert yanıt veriyor:BU BÖLÜME DİKKAT EDELİM“O zamanlar sıkça yolculuk eden tüccarlar, duydukları ve gördükleri haberleri not alıp toparlıyor, çoğaltıp dağıtıyordu. Daha sonra kitap basımının bulunması, ardından matbaanın geliştirilmesi gazetelerin basılmasını mümkün kıldı. Böylece 1605’e gelindiğinde ilk gazetenin basımı gerçekleşmiş oldu.“GAZETELERİN İÇERİĞİİlk gazetelerdeki haberler, dönemin yurtdışı olaylarını yansıtıyordu. Akdeniz sularında yaşanan korsan saldırılarından, Papa ve Vatikan hakkındaki son gelişmelere, hatta ve hatta dürbünün icadına kadar birçok haber, bu gazeteler sayesinde yayıldı. Öte yandan, iç politikaya ya da toplumsal olaylara ilişkin yazılar, eleştirel olabilecekleri şüphesiyle sansürleniyordu.Sansür çabaları, 19. yüzyılda matbaacılık alanındaki ilerlemeler sayesinde delinebildi. O zamana kadar, el yapımı olan gazeteler makineleşti. Yeni teknik sayesinde rulo halindeki kağıtlar, çok sayıda baskının birden yapılmasını mümkün kıldı.Bir devrim olarak kabul edilen bu ilerleme sayesinde birçok vatandaş gazete alma ve okuma imkanına kavuştu. 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde tarafsız gazeteler çıkmaya başladı.Aldığı reklamlar sayesinde ayakta kalmayı başaran bu gazeteler geniş kitlelere ulaştı. 20. yüzyıla gelindiğinde, dünyada yaklaşık 3000 gazete yayımlanıyordu.II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI GAZETECİLİKII. Dünya Savaşı döneminde ise Nazi yönetimi sadece kendi görüşlerini onaylayan gazetelere izin verdi. II. Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından, Almanya’da yönetimi elinde bulunduran Amerikan güçleri habercilikle yorumu birbirinden ayırmaya dikkat etti. Bu da basının bağımsızlık ilkesinin oturmasını sağladı. Araştırmacı Toepser-Ziegert, “Almanya’da bugün hakim olan, gazetelerin objektifliğine ilişkin güven işte bu dönemki uygulamaya dayanır“ diyerek şöyle devam ediyor:

“Almanca’da bir olayın ya da yargının doğru olduğuna ilişkin kullanılan, ’beyazın üzerindeki siyah kadar eminim’ deyimi, bence gazetecilik tarihindeki ilk siyah - beyaz baskının yapıldığı dönemden geliyor. Eğer, beyazın üstündeki siyah kadar eminim diyorsam, o şeyin gerçek olduğuna inanıyorum demektir.“GÜNÜMÜZDE İSE GAZETECİLİK KRİZDEObjektifliğinin verdiği olumlu imaja rağmen, gazeteler bugün derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Reklamların azalması nedeniyle düşülen ekonomik bunalım, internet ve televizyon kanalları yüzünden daha da derinleşti. Bu nedenle, gazeteler ya internet gazeteciliği yapıyor ya da televizyonlara hazırladıkları programlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

TÜRKİYEDE ve DÜNYADA GAZETECİLİK
Gazetecilik Temeli insan öykülerine, yaşanmışlıklara dayanan edebiyat, sözün her türlü zenginliklerini kullanma sanatı olarak tanımlanabilir. Elde edilen bilgi ve verileri gerçeğin aktarılması ve resmedilmesi için kullanan gazetecilikte ise aktarımı sözün ve dilin zenginlikleriyle anlatma isteği, gazetecinin edebiyata yaklaşımı açısından çeşitli dönemlerde denenmiştir.

Tarihsel süreç içinde edebiyat ve gazetecilik kavramları yalnızca edebiyat ürünlerinin yazım tarzlarına yansıması olarak kalmamış aynı zamanda edebiyat ürünleri gazetecilik aracılığıyla okurla buluşmuştur. Edebiyat ve gazetecilik kavramları geleneksel gazeteciliğin alışılmış formlarının ötesinde anlatısal yapısıyla içerik zenginleştirici bazen dolaylı bazen de doğrudan bir etkileşim içine girmiştir.

Bir yandan edebiyat ürünlerinin gazetelerde yer alması diğer yandan ise edebiyata dair unsurların anlatıda kullanılması haber yazımında bir tarz olarak benimsenmesi edebiyat gazetecilik ilişkisi açısından iki ayrı özellik göstermektedir.


Araştırmacı gazetecilik, ise 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Çeşitli güç odaklarının bilinmesini istemedikleri, ancak bilinmesinde kamu yararı bulunan olguları sistematik bir araştırma ile ve belgeleriyle ortaya çıkarıp kamuya sunmayı uğraş edinen bir habercilik çalışmasıdır.

Geleneksel gazetecilikten başlangıcı, amacı, ilgi alanı, zaman kullanımı ve ahlaki vizyonu bakımından ayrılmaktadır.Araştırmacı gazeteciliğin ise geleneksel gazetecilikten ayırt edici özellikleri çok farklıdır ve tamamen özveri sanatıdır.

Araştırmacı gazetecilik kamuoyu desteğini tartışır. Araştırmacı gazetecilik riskli bir meslektir. Araştırmacı gazeteciliğin en önemli dayanağı olan ise kamu yararı kavramıdır. Bu ifadeye dikkat edelim.

GÜNÜMÜZDE GAZETECİLİK
Osmanlı Devleti’nden bugüne Türk basınının yaygın ve yerel ölçekte değişen iletişim yöntemleri, ekonomik, siyasi ve toplumsal koşullara bağlı olarak çeşitli dönüşümler yaşamıştır. Günümüzde yerel basınının dijital teknolojiye uyum sağlayıp sağlayamadığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki 29 ilden 54 yerel gazete nitel ve nicel yöntemlerle incelenmiştir.

Gazetelerin yayın süreleri, çalışan sayıları ve sahiplik özellikleri gibi künye bilgilerinin yanı sıra haberlerde yerel konuların oranı, kaynak gösterimi ve fotoğraf kullanım ölçütleri gibi ayrıntılar sayısal veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda, tarihi yaklaşık bir asırlık süreye dayanan yerel gazete sayısının azalmaya başladığı ve bu gazetelerin dijital teknolojiyi kullanmaktan kaçındıkları görülmüştür. Öte yandan yakın dönemde kurulan yerel gazetelerin sayısında kayda değer bir artış olduğu, ancak bu gazetelerin de dijital teknolojiye uyumlarının henüz yeterli düzeye ulaşmadığı tespit edilmiştir.

Çalışmamızda, yerel gazete kadrolarının dijital teknolojiyi kullanan, iletişim uzmanı gençlerle zenginleştirilmesi gerektiği ve teknik altyapı konusunda desteklenmeye ihtiyaç duydukları varılan diğer sonuçlar arasındadır..

Türkiye’de gazeteciler için 2000’li yıllar teknolojinin değiştiği önemli dönüm noktalarından bir diğeridir. İnternetin kullanılmaya başlanması, dijital baskı teknolojilerinin yaygınlaşması gazete maliyetlerinde düşüşe ve internet gazeteleri ile haber sitelerinin kurulmasına neden olmuştur. Dolayısıyla dijital yayıncılık dönemi hem maliyet kalemlerinde hem de gazetelerin en önemli gelir kaynaklarından olan reklam ve ilan gelirlerinde değişiklere neden olmuştur.Yaygın basın, yetişmiş insan kaynaklarına sahip olması ve büyük sermaye gruplarınca desteklenmesi nedeniyle dijital döneme uyum sağlamayı başarmış, ancak yerel basın sermaye yetersizliği ve kadrolarında uzman gazeteciler olmadığı için adeta reklam alamaz duruma gelmiştir. Günümüzde dijital teknoloji ile hızlanan haber akışı ve haber konularında yaşanan değişim gazetelerde farklı altyapı ve kadro ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Ve halende kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde Alanya basını da ne yazık ki aynı durumdadır.

Bu meslekte Hasan TAHSİN’den günümüze kadar canlarını feda eden meslektaşlarımı, rahmetle anıyor; tüm basın mensubu kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi iletiyorum.

SELAM ve DUALARIMLA

Mustafa Mete İSLAMOĞLU

20.03.2022.

ALANYA


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.