Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1833
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10296
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2055 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (155) | Dış Politika (2318) | Ekonomi (236) | Eğitim (92) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (63) | Adalet (72) | Milli Kültür (439) | Gençlik (27) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (858) | Tarım (149) | Sanayi (13) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (19) | Din (545) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (54) | Bilim ve Teknoloji (14) | Milli Güvenlik (629) | Türk Dünyası (894) | Şiir (77) | Sağlık (186) | Diğer (3449) |

Görüş bildirebileceğiniz Bilim ve Teknoloji konuları
Bilim ve Teknoloji (14)


Bilim ve Teknoloji - Bilim ve Teknoloji konusu hakkında görüşler
Nurullah AYDIN - (Ziyaretci) 1.02.2011 10:18:43

REKABET GÜCÜNÜN ANAHTARI TEKNOLOJİDİR

Nurullah AYDIN

1 Şubat 2011

nurullah@gazi.edu.trREKABET GÜCÜNÜN ANAHTARI TEKNOLOJİDİRRekabet edilebilir içerikte oluşturacak Sanayi Stratejileri ileri ülkelerde olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Eylem planı; ciddi, etkin ve kararlı bir şekilde uygulanırsa, Türkiye`nin Sanayisi`nin önü açılabilir ve rekabetçi ortamı geliştirilebilir.Sanayi Strateji Belgesi, ülkemiz adına çok önemli ama geç kalmış bir çalışmadır. Bu çalışma önemlidir. Belgedeki tüm eylem planlarının etkin ve acil olarak uygulanmasının, bu çalışmanın en can alıcı noktası olduğunu vurgulamak isterim.Planlananlar yapıldığı takdirde, Türkiye`nin orta vadede, Avrupa`nın, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim merkezi olacağına dair inancımızın tam olduğunu ifade etmek istiyorum.Ülkelerin rekabet güçlerinin tek anahtarı teknolojidir. Ülke ekonomilerinin büyümelerinde ve dünya ekonomisinde bir pay sahibi olmalarında temel belirleyiciler, bilim ve teknoloji alanında sahip olunan üstünlüklerdir.Devamlı değişen sanayi sektöründe, teknolojik gelişmeler takip edilmediği takdirde, elbette ki, rekabet gücü kaybedilecektir. Bu nedenle gelişen üretim teknolojilerinin sürekli takip edilmesi, bunlara uygun yatırımların yapılması ve AR-GE faaliyetlerine kaynak sağlanması ve destek verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda ülkemizde, bu tür gereklilikleri düzenleyen politikaların uygulanmaya başlanmış olması ise oldukça anlamlı ve sevindiricidir.En büyük 10 ekonomiden biri olmalıyız ama nasıl?

Dünyanın en büyük 10 ekonomik gücünden biri olma ve bu bağlamda 500 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşma hedefi için yol, sanayi üretiminden ve bununla ilgili altyapının geliştirilmesinden geçer. Bunun için de ihtiyacın rekabetçi, dinamik ve verimli bir sanayi yapılandırması gerekir.Uluslararası ticaret bağlamında, gelecek üç yıl içerisinde oluşturulacak sektör ve ülke stratejileri belgelerinin, sanayinin bağımlılıklarını azaltacağından, bu plana özel bir önem verilmesi gerekir. Türkiye için değil, dünya için de hayati önemi olan sektörlerin belirlenmesi ve bunlar üzerinde özel stratejilerin geliştirilmesi gerekir.Enerji, bilişim, sağlık, makine, uzay ve savunma sanayi sektörlerine özel önem verilmelidir. Çünkü hedeflerimize ulaşmada, bu sektörlerde çift haneli büyüme gerçekleştirmemiz gerekiyor.Belge`nin KOBİ`lere ciddi faydaları olacaktır. ancak, finansman desteği dışında, KOBİ`lerin en önemli problemlerden biri olan, proje uygulama kapasitelerinin artırılması ve bu şirketlerin toplam kabiliyetlerinin geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yapılması gerekir.Ayrıca, mikro işletmelerin küçük ölçekli, küçük işletmelerin ise orta boy işletme haline gelebilmesini hızlandıracak hedeflerin de belirlenmesinin gerekir. Bir de, yine bu alanda, orta ve küçük ölçekli işletmelerin, yurt dışı ortaklıklara ve işbirliklerine açılmalarını ve orta-yüksek teknolojik üretim kabiliyetine erişebilmelerini sağlayacak destek sistemlerinin geliştirilmesini ve bu bağlamda, bu işletmelerin özellikle AB ülkeleri firmalarla evlenmeleri, bazı önemli markaları satın almaları doğrultusunda teşviklerin verilmesi gerekir.Özellikle dış ticaret açığı verilen sektörlerde ithalatı kısacak, yerli üretimi teşvik edecek ve kolaylaştıracak sistemlerin geliştirilmesi önemlidir.Rekabet gücü analizleri yapılan 7 seçilmiş sektörün arasında, sahip olduğumuz coğrafi, lojistik ve altyapısal avantajlar nedeniyle petrokimya sektörünün de belgeye dahil edilmiş olması gerekirdi.Özellikle ihtiyacımızın ancak yüzde 15`ini kendi kaynaklarımızla sağladığımız bu sektörde ithalatı azaltabilmek adına, konunun önem ve aciliyetini sanırım söylemeye gerek yok. Bir de, enerji açığımızın karşılamasında yenilebilir enerji ve nükleer enerji alternatiflerini düşündüğümüz bir noktada, bunlarla ilgili sanayilerin geliştirilmesi de bugün için hepimiz adına artık dikkat etmemiz gereken konular içinde yer alıyor.Bunun yanında, özellikle iklim değişikliklerinin sıkça konuşulduğu günümüzde, ileride tarımın stratejik önemi haiz bir sektör olacağı muhakkak. Bu nedenle, tarımsal potansiyelimizi ortaya çıkaracak tarıma dayalı sanayinin de belgede yer alması gerekir.Günün Sözü: Bilinçli insan akıllıca yatırım yapar.
Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.