Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1822
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8857
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2011 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (140) | Dış Politika (1703) | Ekonomi (198) | Eğitim (76) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (50) | Adalet (66) | Milli Kültür (305) | Gençlik (23) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (633) | Tarım (137) | Sanayi (12) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (13) | Din (938) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (53) | Bilim ve Teknoloji (12) | Milli Güvenlik (488) | Türk Dünyası (736) | Şiir (54) | Sağlık (143) | Diğer (3070) |

Görüş bildirebileceğiniz Diğer konuları
Görüş bildirmek istediğiniz diğer konular (3070)


Diğer - Görüş bildirmek istediğiniz diğer konular konusu hakkında görüşler
Mustafa Mete İSLAMOĞLU - (Ziyaretci) 29.7.2020 20:07:53

İHANETİN SAKLANAN AYAĞI

İHANETİN SAKLANAN AYAĞI
AZINLIKLAR ve DEVŞİRMELER.!
KONUYA GİRİŞ:- Bu aziz vatanın gerçek evlatlarından alçakça saklanan devşirmelerin içimize gizli birer casus olarak yerleştirilip yetiştirilmeleri halen gizli bir yaradan başka değildir. Uyanmaya yemin etmiş bu milleti ne uyandıracak bilmiyorum. Osmanlı İmparatorluğunda ve o dönemin yapısında topluma dini bir bakış hakimdi. Toplum, temelde Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar (gayrimüslim) olarak ikiye ayrılmıştı.
Osmanlı geleneğinden Türkiye Cumhuriyetine Lozan antlaşması ile her türlü hakları muhafaza edilerek miras kalan bilinen resmi azınlıklar Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olsa da Osmanlı bakiyesi diğer etnik ve dini guruplar ise azınlık olarak kabul edilmemiş Türk sayılmıştır.
Cumhuriyetin ilanı akabinde 1930`larda yaşanan gelişmeler ise Avrupa`da yükselen Yahudi düşmanlığı neticesinde Yunanistan ve Avrupa&8216;daki 100.000 lerce Yahudiyi Türkiye`ye gelmesine müsaade edilmiştir.
Akabinde ülkemizde 1934 yılında çıkarılan soyadı kanunu ile birlikte uhdemizdeki Rum, Emeni, Yahudi ve resmiyette azınlık sayılmayan onlarca etnik ve dini azınlık güruhunun çoğu bu soyadı kanundan hareketle ve nüfus sayımlarında etnik kökenin ne olduğunun talep edilmemesinden dolayı çoğu isimleri mesela Ahmet Mehmet, Ali, Fatma, Ayşe Hatice soyatları Türklüğe namzet kavramlarla kamufle edilerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardır.
BUNU NEDEN YAZIYORUM?
Gerek Osmanlının duraklama, gerileme ve yıkılış sürecine sirayet eden, gerekse son Osmanlı döneminin bakiyesi olarak kurtuluştan kuruluş sürecine yelken açan Türkiye Cumhuriyetinin varoluş süreçlerinde rol oynamaya çalışan azınlık ve devşirme ihanetine dikkat çekmeye çalışıyorum.
Gerek Osmanlı uhdesinde gerek Avrupa`da yaşadıkları dönemlerde, ilim, sanayi, sanatkarlık, gibi mesleklerle ön plana çıkıp, dünyada ciddi sermaye ve ilim potansiyeline sahip olmaları, yaşadıkları toprakları ve insanları sömürme zihniyetlerinin zamanla hakimiyete dönüşmesi öne çıkan özellikleridir.
Ortadoğu, Asya ve Avrupa üçgeninde bulunan Anadolu jeopolitiğinin önemi üzerine asırlarca sıcak savaş Saikleri haçlı ve Siyonist saldırılar ile ele alamadıkları Anadoluyu
Soğuk savaş taktikleri ile sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, askeri vb olarak kuşatmanın ve hakimiyet altına almanın mücadelesi verilmeye başlanmıştır artık.
Dünyada parayı, enerjiyi ve gıda ve giyim sektörünü temsil eden haçlı ve siyonist güç sahiplerinin Anadoluda ki yerli taşeronları adları Müslüman soyatları Türk olarak dispiritörler olarak Anadoluda hali hazırdadır artık.
Müslümanların her nevi ihtiyaçlarınıda onlar üretmekte, kurdukları vakıf ve gönüllü kuruluşlar ile kendi ihtiyacına sermaye edebileceği beyinleri okullarda, üniversitelerde yetiştirebilmektedirler artık.
İlim ve sanayi gücünün sağladığı para ile ülkenin yasama, yürütme ve yargı ayağının bazen önünü açarak bazen de tıkayarak kontrol edebilmeyi başarabilmekteler finansal ve basın gücü ile dönem dönem bunu tehdit ve şantaja dönüştürebilmektedir.

Üstelik. Haçı boynundan çıkmamış yazılı ve görsel medya aracılığı ile, yine sözde entelektüel ırki ve fikri devşirme ilim ve bilim erbapları ile, Eğitim sistemine sirayet edebilip mesela marşall planı çerçevesinde kendilerine mahkum ve mecbur üretmeyen sadece tüketici tipinde bir neslin yetişmesini pekte güzel kontrol edebilmektedirler.
Sanatta, sporda, müzikte ve benzeri kültürel ritüellerde pekte mahir sözde yıldız devşirmeleri aracılığı ile Müslüman Türk milletini adı Müslüman yaşantısı onların inançlarından farksız bir boyuta taşımayı başarabilmişler de üstelik.
Toplumun her nevi maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, her nevi problemlerine çözüm üretebilecek her nevi toplumsal kurumlarına adları Müslüman, soyadları Türk olarak girmişler, sirayet etmişler ve kontrol ve yürütmeyi sağlıya bilecek mekanizmaları ele geçirmişlerdir artık.
Partiler, dernekler, sendikalar, vakıflar, tarikatlar, cemaatler, bürokratik kurumlar, basın, bankalar, odalar, borsalar, birlikler, fedarasyonlar, kooperatifler vesaire her noktada bir virüs gibi hakimiyeti yavaş yavaş başarmışlardır.
Nezaman ki Anadoluda iç ve dış tehditlere karşı bir uyanış ve diriliş başlasa; Nezaman ki kontrolü ve gücü kaybedeceklerini hissetseler;
Kripto unsurları anında b ulundukları kurumlarda ve devlette anında harekete geçip, millet ve insan nezdinde bölücülüğe, fitneye, tefrikaya sebep olup kenara çekilmiş bölmenin, birbirine düşürmenin ve birbirini yemenin hazzını doya doya yaşayarak kontrolü yeniden kendi eksenlerine devşirebilmişlerdir.
Bunlarda kafi gelmez ise toplumsal çatışma ve kaosları sağlayabilecek, ihtilaller, darbeler, toplumsal ayaklanmalar, çatışmalar, kalkışmalarla, darbeler ile Anadoluya pekte yeni bir haçlı saldırısına gerek kalmadan böl parçala kontrolle yönet stratejisi çerçevesinde üç kıta sahanlığının en stratejik noktasını çok ta güzel kontrol edebilmeyi başarabilmişlerdir.
Taki Müslüman Türkler kendi ayakları üzerinde durmaya başlayıp, Oyunlarını bozmak için oyunu onların oyunları ile bozmak üzere günahını ve vebalini de göze alarak;
Kendi ihtiyaçlarını kapsayan üretim kalemlerini kendisi üretmeyi başarmaya çalıştığı,
Kendi milli ve savunma amaçlı sanayisini karşılamaya başladığı,
Kendi bankalarını daha güçlü bir niteliğe taşımaya yöneldiği,
Onların kontrollerinde ki ki basın ve medya gücünü kırmayı sağladığı,
Yabancı dil engellemesi ve dayatması ile kontrol altına aldıkları Üniversiteleri, kontrollerinden geri almayı başardıkları,
Sınır içinde ve ötesinde tam bir milli devlet vurgusu ile onurlu ve omurgalı bir duruşu ortaya koymayı başardıkları
Ve bu azınlık devşirmelere ve kamufle olmuş kripto unsurlara en can alıcı darbe ile Türkiye de Soy Ağaçlarının açıklanmasını başarıp sap gibi ortada kalmalarını iki göbek öncesi devşirme artığı oldukları ortaya çıkmaya başlayınca,
Anadoluya ve üç kıta sahanlığında ki mazlum milletlere bir dönem umut olmuş ve zalim milletlere de tokat olmuş Müslüman Türk milletinin bu uyanışının, dirilişinin önüne geçebilmek için yine yenide siyasi, ekonomik, askeri süikastler ve müdahaleler baş göstermeye çalışmıştır.
İşte yakın siyasi tarihimizde kim ki, Müslüman Türk milletini fitne ve tefrika ile bölmeye parçalamaya çalışmış birbirine düşürmeyi başarmış ise
Kim ki ülkesi ve Milleti ile mazlum milletlere ve çoğrafyalara umut olmuş bu övülmüş milleti arkadan hançerlemeye çalışmış ise
Kim ki bu milleti inançlarından, değerlerinden, ideallerinden yozlaştırmaya, asimile etmeye, uzaklaştırmaya çalışmış ise
Kim ki bu milletin istiklaline ve İstikbaline sirayet etmek için milli iradesine ipotek koymaya kalkışmış ise,
Kim ki milleti üretimden soyutlayıp tüketime ve milletin kanını sömüren Haçlı ve Siyonist devşirmelere mahkum ve mecbur bırakmış ise
İşte onlar içimizdeki Yahudi, Ermeni, Rum ve haçı boynundan çıkmamış adları Müslüman soyadları Türk kripto azınlık ve devşirme unsurlarıdır, oyunları deşifre edilmiş olup ,
Müslüman Türk Milletinin birlik ve beraberliğinde, yeniden ayağa kalkıp Tarih sahnesinde rol üstlenmeye çalıştığı bu son perdeyi çekecek ve gerçek kimlikleri ortaya çıkarılacaktır. inşAllah.
Bu uyanışın dünyada akan kanın adının Müslüman soyadının bir yerde Türk, diğer yerlerde Arap, Kürt, sünni, alevi, şii, vb olduğu yaşadığımız yüz yılda ve çoğrafyalarda yeniden mazlum milletlere umut yeniden zalim milletlere tokat olarak inmemize vesile olması dileklerimle&8230;
ARTIK UYANMASANIZ DA OLUR&8230;
SENİ DÜNYADAN SİLECEKLER BURNUYUN UCUNDA&8230;
29 TEMMUZ 2020
ALANYA


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.