Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1725
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 7473
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 234
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 755
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 1989 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (126) | Dış Politika (1302) | Ekonomi (152) | Eğitim (62) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (35) | Adalet (62) | Milli Kültür (229) | Gençlik (23) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (512) | Tarım (137) | Sanayi (12) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (13) | Din (808) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (53) | Bilim ve Teknoloji (12) | Milli Güvenlik (370) | Türk Dünyası (645) | Şiir (44) | Sağlık (90) | Diğer (2779) |

Görüş bildirebileceğiniz Diğer konuları
Görüş bildirmek istediğiniz diğer konular (2779)


Diğer - Görüş bildirmek istediğiniz diğer konular konusu hakkında görüşler
Ömer ÖZKAYA - (Ziyaretci) 15.6.2017 23:42:47

Türkler ve İseviler (1-2-3)

Türkler ve İseviler 
Haritalar, rejimler ve liderler değişse de değişmeyen bazı güçler var. Mesela Hanedanlar! Hanedanlıklarının sona erdiğini iddia ederek kendilerini gizleyen bazı hanedanlar, bugün dünyanın gidişatında etki sahibiler. Bu hanedanların dışında bir de okült/mistik gruplar var. Bunların en önde gelenlerinden biri İseviler. Ancak zannedildiği gibi bu İseviler, münzevi hayat yaşayan, hakiki imanın peşinde bir grup yaşlı insan değil, onlar, önde gelen birçok devletin içinde en üst makamlardalar. Bazı devletlerin yaptıkları kritik hataların da mimarları onlar. Bizi daha yakından ilgilendiren yönleri ise, kendilerini ``Anadolu`nun arınması´´na adamış olmaları.  
Hz. İsa`nın getirdiği tevhid dini İsevilik, sonradan bazı ekleme ve çıkarmalar ve tahrifatlarla, Hz. İsa`dan sonra ortaya çıkan Yahudi asıllı Pavlus`un, uydurma rüya ve keşiflerle Hz. İsa`nın şeriatında büyük değişiklikler yapmasıyla hakikatliğini kaybetti. Pavlus, tevhidi teslise, İsevilik`i Hristiyanlık`a çevirdi. Hazret-i İsa`nın resim ve heykelleri yapıldı, Haç işareti sembolleştirilip, heykellere ve haça tapıldı, yeniden putperestliğe dönüldü. Hz. İsa`nın dini, insan hayatının tüm taraflarını kuşatıcı olmaktan çıkarıldı, dünyevi hayattan uzak, sadece iman ve ahlakî kurallardan ibaret lâik bir din haline getirilerek Roma`nın Putperest diniyle rahatça eklemlenmesi sağlandı. 325 yılında yapılan İznik Konsülü`nde İsevilik terk edildi, putperestlik resmen kabûl olundu.  
İsevilik, Hristiyan inancındaki gibi Hz. İsa`yı ``Tanrı´´ olarak değil Hz. Musa gibi bir peygamber kabul eden, mevcut İncil ve Tevrat üzerinde tahrifat olduğuna inanan inanç sistemidir. İseviler`in Pavlus karşısında şansı olmadı. Dönemin halkının büyük bir kısmı pagan dinine mensuptu. İseviliğe pek çok pagan öğe ekleyen Pavlus`un dini Pavlusçuluk, halka daha kolay ve kabul edilebilir geldi, terk etmeleri gereken çok az şey vardı. Pavlusçuluk günümüzde ``Hristiyanlık´´ dini olarak devam etmekte, İseviler de varlıklarını sürdürmektedirler.  
Yazımızın konusu, dünyanın çeşitli yerlerinde açık-gizli İsevilik`i yaşamaya, yaymaya çalışan, işinde gücünde olan sıradan İseviler değil, okült bir grup olan İseviler.  
İseviler, Hz. İsa adına, ``Anadolu`nun arınması´´na kendilerini adamış okült/mistik bir grup. 1204 ilâ 1261 yılları arasında Lâtin`lerin Anadolu`dakileri ve İstanbul`dakileri kılıçtan geçirmelerinin de sebebi buydu. Lâtinler, İseviler`in Anadolu`yu ``Hz. İsa`nın dininden sapmış putperest Hristiyanlar´´dan arındırma efsanesini gerçekleştirmek ve Kudüs`ü ele geçirmek amacıyla yola çıktılar. Eğer Ermeniler önlerinde cesaretle durmasalardı Anadolu`da Hristiyan kalmayabilirdi. Ermeniler, Lâtinler`in İseviler`in efsanevi amaçlarını hakikate dönüştürmelerinin önünde engel oldular. Ermeniler, İseviler`in bu sebeple hedefinde oldu. İseviler, Lâtinler`i eğer Anadolu`ya göndermiş olmasalardı, Ermeniler, etki alanlarını daha da artırırlardı. Lâtinler`in İstanbul`u yağmalamalarını, Hristiyanları kılıçtan geçirmelerini mezhep anlaşmazlıklarına bağlamak hatalı bir değerlendirme olur.  
``Hayk`ın Çocukları´´nı kim tuzağa düşürdü&8230; 
Yarın devam edelim.
Türkler ve İseviler (2) 
İseviler, en eski okült/mistik gruplardan biri. Okült çizginin de ötesinde Anadolu`nun muhafızlığını yapan bir örgüt. Hz. İsa adına, ``Kutsal Topraklar´´ın yani Anadolu`nun ``putperest´´ Hıristiyanlardan ``arınma´´sına kendilerini adamış bir grup. İseviler, Ermeniler`i, İngilizler`i, Almanlar`ı, İsrailliler`i, Amerikalılar`ı, Avusturyalılar`ı, İspanyollar`ı, Emeviler`i, Bizanslılar`ı, Romalılar`ı Anadolu`da istemediler, istemiyorlar. 
İseviler, büyük güç sahibi bir örgüt. Örgüt gücünün en önemli etki aracı, olağanüstü seviyedeki gizliliği. iseviler, okült/mistik örgütler içinde en eski istihbaratçı örgüttür. 
İsevi unsurların putperest Hıristiyanlarla savaşı oldukça eski. Eğer İseviler olmasaydı Anadolu`da Türk kalmayabilirdi. İseviler, Anadolu`nun putperest Ermeniler`den, İngilizler`den, Almanlar`dan, Fransızlar`dan, Ruslar`dan, Yunan ve Rumlar`dan, Yahudiler`den arındırılmasında en temel fonksiyonu icra ettiler. 
İseviler, büyük ülkelerin üst düzey makamlarında etkin durumdalar, Anadolu`nun arındırılmasını, ülkelere yanlış kararlar aldırarak sağladılar. İseviler, özel istihbaratları sayesinde, ülkelerin üst düzey makamlarını atlatabildiler, onları yanlış karar almaya sevkedebildiler. 
İseviler`in varlığından haberdar olan devletler var ve bu devletler İseviler`in peşinde. Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde varlar. Avrupa devletleri İseviler`i her yerde arıyorlar ama bulamıyorlar. Bu, onların beceriksizliğinden değil, daha ziyade İseviler`in okült/mistik bir grup olmasından kaynaklanıyor. Okült`ün gerçek manası, ``Hz. İdris`in ilminin peşinden gidenler´´ demek. Günümüz dünyasında ise ``bilimsel yöntem dışındaki yollar ile gizli bilginin araştırılması´´ şeklinde izah ediliyor. Batılı`lar Hz. İdris`e ``Hermes´´, O`nun ilmine de ``Hermetic Bilgi´´ diyorlar. 
İseviler`in yönlendirmesiyle büyük devletlerin aldığı ve bizi, Anadolu`yu ilgilendiren hatalı kararlara üç örnek verilebilir: 
 1-Yunanistan`ın Anadolu`yu işgale kalkışması... İngiltere, Yunanistan`ı Anadolu`ya sokarak hata yaptı. İngiltere, hem Yunanistan`ın ve hem de Anadolu`nun 3-5 milyon Yunanla, Anadolu`nun işgali sağlansa bile elde tutulamayacağını düşünemedi. Bu hata yapılmasaydı İngiltere`yi Anadolu`dan atmak aksi halde zor olurdu. Ayrıca Anadolu`daki yüz binlerce Rum ve Yunan`ı da... Venizelos`a göre ``Anadolu`da 1 milyon 13 bin 195 Rum yaşıyor´´du. Önceden hazırlanmış demografik planının halkalarından biri, işgalden sonra Türklerin Anadolu`dan sürgün edilmesi, sonra Türkler tarafından göç ettirilmiş Rumların Anadolu`ya geri getirilerek iskân edilmesi, en sonunda da Wilson Prensipleri`nin 12. Maddesi gereği ``self determinasyon´´ talebi olacaktı. 
 2- Ermeniler, Anadolu`ya dağılmış ve siyasette, ticarette, eğitimde, üretimde, akçalı işlerde söz sahibi idiler. ``Osmanlı tarihi, Ermenilerden 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyük elçi, 11 başkonsolos ve konsolos, 11 üniversite öğretim üyesi ve 41 yüksek rütbeli memur kaydetmektedir.´´ (İsrail Kurtcephe, Kahramanmaraş`ta Ermeni Sorunu Sempozyumu, Sütçü İmam Üniv. Yay, 2002, Syf. 5) 
Batı, Ermenileri uzun yıllar dışladı. Avrupa, Osmanlı`nın ihtiyaç içinde kalıp borçlanmasından sonra onu parçalamaya karar verdi. İşte bunun için Batı, Ermenileri hatırladı ve kullandı. Ermeniler`in, ``Hıristiyanlığın yayıcısı´´ oldukları iddia edildi. ``Hayk`ın çocukları´´ Ermeniler, bu iddianın albenisine kanıp tuzağa düştüler. 
Perşembe günü devam edelim.
Türkler ve İseviler (3)
Avrupa, Osmanlı`nın ihtiyaç içinde kalıp borçlanmasından sonra onu parçalamaya karar verdi. İşte bunun için Batı, Ermenileri hatırladı, hızlıca Ermeniler`in, ``Hıristiyanlığın yayıcısı millet´´ oldukları iddiası piyasaya sürüldü. Bu, Osmanlı`yla Ermeniler`in arasını açmak ve onları kullanmak niyetiyle kurulacak bir tuzağın hazırlığıydı. ``Hayk`ın çocukları Ermeniler´´, bu iddianın albenisine kanıp tuzağa düştüler, oyunu kuran ise yine İseviler oldu. İseviler, Avrupalılar`ı manüple ederek Ermenileri sokağa indirdiler. İsyanla, Osmanlı`nın en özel vatandaşı iken bir anda ayağa düşen ``Hayk`ın çocukları´´, Osmanlı`yı parçalama sürecinin bir aparatı oldular. En sonunda Ermenilerin artık Anadolu`da kalmaları çok zordu, bir şekilde terk ettiler. İseviler`in maksadı da zaten onların Anadolu`dan çıkarılmalarını sağlamaktı ve öyle de oldu. 
Ermeniler`i Anadolu`dan ve diğer bölgelerden Erivan`a İngilizler (İngiltere anlaşılmasın) yönlendirdi. İngilizler`in amacı, Ermeniler`i Erivan`dan Azerbaycan`a indirip, Türkiye ile Türk dünyasının arasına bir duvar örmekti. İseviler, İngilizler`in işte bu arzusunu kullandı. Ermeniler, Ruslar`a meyletmeye başlayınca da İngilizler, Ermeniler`i yüzüstü bıraktı, plan Ruslarca gerçekleştirildi. Nahcivan`la Azerbaycan arasındaki bu ``Ermeni duvarı´´, Türkiye`nin Merkez Asya ile irtibatını kesiyor, Rusya-Gürcistan-Ermenistan-İran hattı, Kuzey Kutbu`ndan Hint Okyanusu`na kadar Türkiye`nin önünü kesen/kesebilecek bir hat olarak duruyor bugün. 
İseviler, Anadolu`nun Ermeniler`den ``arındırılması´´nı istemeselerdi,
Türkler`in, Amerikalılar tarafından
çok iyi yetiştirilmiş işbirlikçi
Ermenilerden kurtulması zor olurdu. 
İseviler`in tesiriyle Batı`nın hatalı kararlarına üçüncü örnek Balkanlar`dan&8230; Arnavutlar ile Sırplar, Osmanlı`ya isyan edince İseviler Arnavutlar`ı riske attı, Rumeli`deki Türk ve Müslümanları Anadolu`ya yönlendirdi. İngilizler, kurulduktan hemen sonra Kuzey-Batı`ya doğru akmaya başlayan Osmanlı`yı bölmeye Rumeli`den başladı. İngilizler, eskiden beri Balkanlar`ı, özellikle de Arnavutlar`ı iyi tanırdı. Arnavutlar, İngilizler`in üzerinde en az 400 yıldır çalıştığı bir milletti. 
Arnavutlar, karakteristik özellikleri olan inatlıkları, âsilikleri ve eşkiyâlık hikayeleriyle dolu tarihleri, iyi silah kullanmaları, tabiatlarının sertliği, hepsinden önemlisi kan davası gütmeleri ve aniden parlamaları gibi sebeplerle İngilizler`ce, ``üzerine yatırım yapılabilir millet´´ olarak değerlendirildi ve de yapıldı. Bugün de Türkiye`yi parçalamak niyetiyle aynı oyun, aşağı yukarı benzer özellikleri taşıyan başka gruplar üzerinden oynanıyor. 
Eğer Ermeniler, İngilizler, Yunan ve Rumlar ve Yahudiler, Anadolu`yu bir şekilde terk etmeseydi, ayrıca Rumeli`deki milyonlarca Türk ve Müslüman Anadolu`ya gelmeseydi, Türkler, Anadolu`yu elinde tutabilir miydi, yoksa Anadolu, Türkler`den alınır mıydı, Anadolu, Türkler tarafından kolay kolay yönetilebilir miydi? 
 İseviler, Anadolu`nun muhafızlığına devam edecek, Anadolu`nun Yahudi hâkimiyeti altına alınmasına müsaade etmeyecekler. Anadolu, İseviler`in de desteğiyle Türkler`in elinde olmaya devam edecek&8230; Pazar günü bu seriyi bitirelim. 


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.