Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1812
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8406
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 753
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2008 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (138) | Dış Politika (1596) | Ekonomi (186) | Eğitim (73) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (44) | Adalet (64) | Milli Kültür (272) | Gençlik (23) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (610) | Tarım (137) | Sanayi (12) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (13) | Din (872) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (53) | Bilim ve Teknoloji (12) | Milli Güvenlik (456) | Türk Dünyası (718) | Şiir (47) | Sağlık (105) | Diğer (2968) |

Görüş bildirebileceğiniz Diğer konuları
Görüş bildirmek istediğiniz diğer konular (2968)


Diğer - Görüş bildirmek istediğiniz diğer konular konusu hakkında görüşler
Ömer ÖZKAYA - (Ziyaretci) 13.8.2019 11:13:31

Yeni bir askeri devrimler süreci

&8203;Yeni bir askeri devrimler süreci
Pazartesi, 12 Ağustos,


Ömer ÖzkayaÇin ile ABD arasındaki "ticaret savaşları´´nın ve ABD`nin kuşatma muharebelerinin, yani ambargolar ve yaptırımlar serisinin tüm dünya tarafından içiçeliğinden dolayı izlenemez ve kavranamaz birçok boyut kazanması, artık "tuhaf" bile bulunamaz hale gelmiştir.

Neler olup bittiği konusunda yazılan binlerce makalenin ve yapılan milyonlarca haber okyanusunun oluşturduğu enformatik kaos ve enformatik tsunaminin karanlığı iyice artırdığı da giderek koyulaşan bir gerçektir. Bu hem kurgulanmış hem de kurguyu aşmış bir kaoslar evreninin insan zihnini ne kadar işlevsiz kılabileceğinin de trajik bir göstergesidir.

"Umut bir yöntem olamaz" adlı kitabı izleyen birçok Pentagon destekli ekonomi, işletme ve finans kitabı, son yıllarda akademik, siyasal, askeri, ekonomik ve finansal gündemi hem belirlemiştir hem de nitelikli bir şekilde değiştirmiştir. Zaten amaç da bu değil midir?

Pentagon`un; finansal, ekonomik, ticari, mali, monetarist yüzlerce ve belki binlerce operasyonun senaristi ve uygulayıcısı olması yeni bir "askeri devrim´´ veya ``askeri devrimler´´ döneminin tam da ortasında olduğumuzu bilmek zorunluluğunu dayatmaktadır.

Gerçekten de Pentagon ve Hollywood, ABD`ye ekonomik, finansal, mali, ticari ve monetarist saldırılar ile ilgili çok ciddi senaryolar imal etmişlerdir ve bu saldırıların bir kısmı da gerçekleşmiştir.

Pentagon`un ve Hollywood`un genel ekonomik içerikli tehdit algılamaları ve tehditleri, sonuçta bugün "ticaret savaşları" kavramı ile belli bir kimlik ve kategori kazanmıştır.

Ticaret savaşları yerine askeri savaşlar olsaydı ne olurdu acaba? ABD ve Çin`in savaşı, ya da Kuzey Kore ile ABD veya İran ile ABD arasında meydana gelebilecek savaşlar dünyayı nasıl etkilerdi? Şüphesiz bu konularla ilgili ciddi senaryo çalışmaları önemli güçler tarafından yapılmıştır.

Bu noktada dikkat çeken askeri taktik ve stratejilerin kullanıldığı ticari, finansal, mali ve moneteral (parasal tüm boyutlar) savaşın çok sürrealist olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

Liderlerin profilleri analiz edildiğinde sürrealist sürecin yeni askeri devrimler üreteceğini öngörmek kolaylaşmaktadır. Trump`ın profili yeni sürecin tüm topografyasını önemli oranda vermektedir. Çin ve Japon liderleri ile İngiliz ve Fransız liderleri analiz edilince 3D siyasal yazıcısı sürrealist arka planı somutlamaktadır.

Bu durumda sürecin ciddiyeti gerçekten tüyler ürperticidir. Söz konusu olan; devletlerin, milletlerin, servetlerin ve şirketlerle birlikte her şeyin sil baştan total olarak dizayn edileceği bir süreçtir.

Böyle bir sürecin ne türden bir askeri, siyasal, diplomatik ve ekonomik akıl ve bilgiler gerektireceği hususunda şu ana kadar en kapsamlı ve derin çalışmanın ABD`nin Pentagon`u, Çin ve İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Rusya, Suudi Arabistan ve İran tarafından yapıldığı görülmektedir.

Pentagon`un ve Rusya`nın bu bağlamdaki etütleri, İngiltere`nin çok farklı boyutlarda kritiği ile karşılaşmıştır.

Çin`in özgün sisteminin tasarımı ve ürettiği küresel siyasal ve ekonomik tsunami, seri analizler kümelerini sürekli boşa çıkarmaktadır. Çünkü Çin`in bir an bile ekonomik ve siyasal ve üretimsel bloke edilmesi durumunda olabilecekleri açıklamakta ve tasavvur etmekte "kıyamet" kavramı bile yetersiz kalabilir.

Dünya tarihinin hiç bir döneminde hiç bir devlet Çin kadar üretim ve dağıtım anlamında ülkeleri kendine bağımlı kılmamıştır. Yine dünya tarihinin hiç bir döneminde hiç bir devlet ABD`nin ulaştığı ve sürdüğü askeri, ekonomik, teknolojik, bilimsel ve siyasal, kültürel ve moneteral hegemonyayı kurarak dünyayı tek kutuplu hale getirme gücüne ulaşamamıştır.

Çin`in ulaştığı üretim ve teknoloji devrimi, bir askeri devrimin veya askeri devrimlerin tüm sonuçlarını tek başına ve radikal şekilde imal edecek noktaya erişmiştir. İşte bu noktada ABD`nin veya Pentagon`un senaryoları devreye girmektedir. Bu süreçte her türlü enstrümanlar, her türlü silahlara dönüştürülebilecek şekilde kullanılabilecek bir nitelik de kazanmış bulunmaktadır.

Bu sürece en hazır devlet şüphesiz öncelikle ABD`dir. Sonra ise Çin`dir. İngiltere, Rusya, Almanya, İsrail, Suudi Arabistan, İran, Fransa ve bir kaç devlet de bu listeye eklenmelidir.

ABD bu bağlamdaki hazırlıkları ve süreci sürekli domine etme gücü ve elindeki bilişimsel teknoloji yelpazesi, askeri-endüstriyel kompleksi ile kısmi enerji tekeli statüsü ve doların gücü, aynı zamanda hücuma uğradığı paneli oluşturmaktadır.

Dolar`a karşı yerel para birimleri ile ticaret anlaşmaları, sanal para birimleri, füze teknolojisine sahip ülkelerin denemeleri, rekabetçi devalüasyonlar, ABD siyasal sistemine yönelik girişimler, ABD`deki ırk bazlı şiddet eylemleri, ABD`nin petrol ve gaz tekeline karşı oluşumlar, ABD`nin teknolojik üstünlüğüne yönelik hamleler, ABD`nin küresel siyasetteki çelişkilerinin ABD`ye karşı kullanımı, ABD`nin demokrasi, liberalizm, insan hak ve özgürlükleri bazlı diplomatik yaklaşımlarındaki açıkların rakiplerince ABD`ye karşı kullanımı gibi yüzlerce faktör, küresel anlamda yeni askeri doktrinlerin yoğun şekilde kullanıma alındığının kanıtı olarak görülmektedir.

Dolayısıyla ``Yeni bir askeri devrimler süreci içindeyiz´´ tespiti bu bağlamda yaşamsal bir değere sahiptir. ABD`nin bunca üstünlüğe rağmen böylesi bir savaşta alacağı biçim ve sonuçlar, herkesçe merak edilmektedir. İngiltere`nin tarihi ve İngiliz aklı ile Uzak Doğu savaş sanatları ve stratejileri içerikli inceleme ve analizler, bu dönemde önemli hale gelecektir.


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.