Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1833
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10252
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2054 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (154) | Dış Politika (2305) | Ekonomi (235) | Eğitim (92) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (63) | Adalet (71) | Milli Kültür (430) | Gençlik (27) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (855) | Tarım (149) | Sanayi (13) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (19) | Din (545) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (54) | Bilim ve Teknoloji (13) | Milli Güvenlik (627) | Türk Dünyası (892) | Şiir (77) | Sağlık (186) | Diğer (3438) |

Görüş bildirebileceğiniz Siyasi Partiler ve Siyasetciler konuları
Siyasetçiler nasıl olmalıdır? (41)
Siyasi Partilerimiz nasıl olmalıdır? (27)
Siyasi partiler ve siyasetçiler ile ilgil diğer konular (787)


Siyasi Partiler ve Siyasetciler - Siyasi partiler ve siyasetçiler ile ilgil diğer konular konusu hakkında görüşler
Basın açıklaması - (Ziyaretci) 21.01.2017 23:22:40

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖNCEKİ ÜYELERİNİN BASIN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖNCEKİ ÜYELERİNİN BASIN AÇIKLAMASI
 

 
1. Önceki TBMM üyeleri sıfatıyla göreve başlarken, Anayasa gereği ettiğimiz yemine sadakatimizi, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine inancımızı ifade etmek üzere bir araya geldik.
 

 
2. Bizler, Anayasanın Başlangıç Kısmında yazılı Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Felsefesine özüyle ve sözüyle bağlı kişiler olarak; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk`ü ve arkadaşlarını saygı ile anıyoruz.
 

 
Anayasanın Başlangıcında ``Kuvvetler Ayrımının Devlet Organları Arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği´´ vurgulanmış, ancak son teklifle yürütmenin üstünlüğü ve hakimiyeti karşısında, Yasama ve Yargı güçsüzleştirilerek, denge ve denetim mekanizması telafisi güç ve hatta imkansız şekilde zarar görmüştür.
 

 
3. Bizler, Anayasanın Birinci Kısmında (1-11 nci maddelerde) Yazılı ``Esaslar´´ı dikkate alarak bu konuda tereddüt yaratacak her değişikliğe karşıyız.
 

 
4. Bizler, Anayasamızın İkinci Kısmında yazılı "Temel Haklar ve Ödevlerin Yasama &8211; Yürütme &8211; Yargı tarafından dokunulmaz olduğunu", İnsan hakları ihlallerinin insan onuru ile bağdaşmadığını, devletin temel amaç ve görevleri arasında; kişinin temel hak ve özgürlüklerini hukuka aykırı sınırlayan engellerin kaldırılmasını ve kişilerin ``iyi yönetişim´´ haklarının bulunduğunu insan hakkı bakımından ihlallerin endişe verecek şekilde arttığını ve ``insan haklarına saygıyı´´ hatırlatarak ``Anayasanın uygulanmasını ve Devletin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasının gözetilmesini´´ Devletin başı olan Bağımsız Sayın Cumhurbaşkanına ettiği yeminle hatırlatıyoruz.
 

 
Düşünce ve Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün sınırlı olduğu OHAL döneminin de tartışma ve karar alma süreçleri ile anayasa değişikliği ilk andan itibaren hep tartışılacaktır.
 

 
Anayasanın Mali ve Ekonomik Hükümleri arasında yer alan bütçe ve kesin hesapla ilgili maddelerin temel hak ve özgürlüklerden olan ``Bütçe Hakkı´´ nın TBMM`nin yasama yetkisinde olduğunu ve hiçbir kişiye ve kurum veya kuruluşa devredilemeyeceğini hatırlatırız.
 

 
5. Bizler, Anayasa yapım konusundaki bilgi birikimi ve uygulamalarımız dikkate alındığında; ``nevi şahsına münhasır anayasa´´, ``Türk Tipi Anayasa´´ gibi söylemler ve kişisel arzu ve hevesler yerine, bundan sonraki süreçlerde; (Teklifin 2. Tur oylamasında, Cumhurbaşkanınca onanması veya geri gönderilmesinde, referanduma sunulmasında) aklın, bilimin ve evrensel değerlerin esas alınmasını, özel düzenlemelerden kaçınılmasını talep ediyoruz.
 

 
Anayasa Yapma Usul ve Esasları`na uyularak Karar sürecinde; Teklifin leh ve aleyhindeki her türlü düşüncenin, Teklifin getirdiği fırsat ve imkanların, Teklifin doğuracağı risk, tehdit ve tehlikelerin, birer birer sayılmasını ve yazılmasını, sonunda Düzenleyici Etki Analizinin yapılmasını öneriyoruz.
 

 
Bizler Anayasanın 3. Kısmında yazılı, Devletin Temel Organları olan Yasama, Yürütme ve Yargı`da kuvvetler ayrımının önemine binaen yapılacak, Anayasal ve Yasal Düzenlemeleri yapma yetkisinin; Anayasal sınırlar içinde TBMM nde olduğunu bilerek, toplumu ve mevzuatı derinden etkileyecek bu düzenlemelerin iyi yönetişim ve Demokrasi Kuralları dairesinde iyi bir hazırlık sürecinden sonra teklifin yetkili organlar önüne getirilmesinin katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gereği olduğunu düşünüyoruz.
 

 
Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin anayasamıza vazgeçilmez biçimde yerleştirdiği demokratik parlamenter sistemin güçlendirilerek sürdürülmesi gereğine inanıyoruz.
 

 
Denge ve Denetim Konusunda ileri sürülen aleyhteki görüşler dikkate alınmalıdır.
 

 
Kuvvetler ayrımının Yasama aleyhine bozulduğu, Yasamanın etkinliğinin ve verimliliğinin azaltıldığı süreçte Yasama Meclisi Üye sayısının arttırılması gereksiz yüktür.
 

 
Yürütme içindeki Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı ile Görev ve Yetkileri, Sorumluluk ve sorumsuzluğu gibi hükümler açık seçik net olmalı ve tartışılır olmaktan çıkarılmalıdır.
 

 
Cumhurbaşkanı da olsa, hesap veren, yargılanan, herhangi bir özel imtiyazın tanınmadığı, dokunulmazlık zırhı ile koruma kabul edilemez ve soruşturmanın zorlaştırılması düşünülemez.
 

 
OHAL Kararını almak, uzatmak Temel Hak ve Özgürlükleri ve onların sınırlandırılmasını içerdiğinden, yürütmenin değil TBMM`nin işi olmalıdır.
 

 
6. Bizler, TBMM`nin ``Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı, Yansızlığı´´ ilkeleri konusunda hiçbir tereddüt yaşanmaması gereğini önemle vurguluyoruz.
 

 
HSK yapısı, hakim ve savcıların atanması, özlük hakları gibi hususlar bağımsız kurullar tarafından düzenlenmelidir.
 

 
Cumhurbaşkanının yargılanmasına veya Cumhurbaşkanı tarafından açılacak iptal davalarına bakacak Anayasa Mahkemesi Üyelerinin atanmasında Cumhurbaşkanının tek başına karar vermesi endişe duyulacak ve tartışılacak bir husustur.
 

 
7. Bizler, Anayasa Değişikliği ile ilgili olarak istikrarın öncelikle demokrasi, hukuk ve normalleşmede aranması gerektiğine inanıyor, Yüce meclisimizin bunu başaracak güç ve kabiliyette olduğuna inancımızı halkımızın yüce takdirlerine sunuyoruz.
 

 
 
NO
 
AD-SOYAD
 
PARTİ
 
GÖREV
 
 
1
 
ABDÜLLATİF ŞENER
 
AKP
 
19. 20. 21. ve 22. Dönem Sivas Miletvekili, MALİYE ESKİ BAKANI, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI, GENEL BAŞKAN (TP)
 
 
2
 
EMİN ŞİRİN
 
AKP
 
22. Dönem İstanbul Milletvekili, GENEL BAŞKAN (LDP)
 
 
3
 
ERDAL KALKAN
 
AKP
 
18. Dönem Edirne, 23. ve 24. Dönem İzmir Milletvekili
 
 
4
 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR
 
AKP
 
20. 21. ve 22. Dönem Bursa Milletvekili, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI
 
 
5
 
HALUK ÖZDALGA
 
AKP
 
23. ve 24. Dönem Ankara Milletvekili
 
 
6
 
MİRAÇ AKDOĞAN
 
AKP
 
20. 21. ve 22. Dönem Malatya Milletvekili
 
 
7
 
YAŞAR YAKIŞ
 
AKP
 
22. ve 23. Dönem Düzce Milletvekili DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI
 
 
8
 
BURHAN ORHAN
 
AKP
 
21. Dönem Bursa Milletvekili
 
 
9
 
BEYHAN ASLAN
 
ANAP
 
21. Dönem Denizli Milletvekili
 
 
10
 
İSMAİL SÜHAN ÖZKAN
 
ANAP
 
21. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
11
 
KURTCEBE ALPTEMUÇİN
 
ANAP
 
17. ve 18. Dönem Bursa Milletvekili, DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI
 
 
12
 
MEHMET PÜRDELİOĞLU
 
ANAP
 
18. Dönem Hatay Milletvekili
 
 
13
 
MURAT BATUR
 
ANAP
 
18. Dönem Şanlıurfa Milletvekili
 
 
14
 
NESRİN NAS
 
ANAP
 
21. Dönem İstanbul Milletvekili, GENEL BAŞKAN
 
 
15
 
RIFAT DİKER
 
ANAP
 
18. Dönem Ankara Milletvekili
 
 
16
 
TINAZ TİTİZ
 
ANAP
 
17. Dönem İstanbul 18. Dönem Zonguldak ve 19. Dönem Ankara Milletvekili, KÜLTÜR VE TURİZM ESKİ BAKANI
 
 
17
 
ALİ ARSLAN
 
CHP
 
22. ve 23. Dönem Muğla Milletvekili
 
 
18
 
ALİ ÖZGÜNDÜZ
 
CHP
 
24. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
19
 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK
 
CHP
 
22. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
20
 
ALİ RIZA ÖZTÜRK
 
CHP
 
23. ve 24. Dönem Mersin Milletvekili
 
 
21
 
ALİ SARIBAŞ
 
CHP
 
24. Dönem Çanakkale Milletvekili
 
 
22
 
ALİ SERİNDAĞ
 
CHP
 
24. Dönem Gaziantep Milletvekili
 
 
23
 
ALTAN ÖYMEN
 
CHP
 
16. Dönem Ankara, 20. Dönem İstanbul Milletvekili TURİZM ESKİ BAKANI, GENEL BAŞKAN (CHP)
 
 
24
 
AZİMET KÖYLÜOĞLU
 
CHP
 
16. ve 19. Dönem Sivas Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
 
 
25
 
BERHAN ŞİMŞEK
 
CHP
 
22. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
26
 
BEYTİ ARDA
 
CHP
 
14. Dönem Kırklareli Milletvekili
 
 
27
 
BİNNAZ TOPRAK
 
CHP
 
24. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
28
 
BÜLENT BARATALI
 
CHP
 
22. Dönem İzmir Milletvekili
 
 
29
 
CELAL DİNÇER
 
CHP
 
24. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
30
 
CEVDET SELVİ
 
CHP
 
18. Dönem Eskişehir, 20. Dönem İstanbul, 22. Dönem Eskişehir, 23. Dönem Kocaeli, GENEL BAŞKAN (CHP)
 
 
31
 
ERCAN KARAKAŞ
 
CHP
 
19. ve 20. Dönem İstanbul Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI
 
 
32
 
GÖKHAN GÜNAYDIN
 
CHP
 
24. Dönem Ankara Milletvekili
 
 
33
 
GÖNÜL SARAY
 
CHP
 
21. Dönem Amasya Milletvekili
 
 
34
 
GÜRYÜZ KETENCİ
 
CHP
 
20. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
35
 
HALİL ÇULHAOĞLU
 
CHP
 
18. ve 19. Dönem İzmir Milletvekili, TURİZM, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI
 
 
36
 
HASAN GEMİCİ
 
CHP
 
20. ve 21. Dönem Zonguldak Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
 
 
37
 
HURŞİT GÜNEŞ
 
CHP
 
24. Dönem Kocaeli Milletvekili
 
 
38
 
HÜSEYİN BAYINDIR
 
CHP
 
22. Dönem Zonguldak Milletvekili
 
 
39
 
İZZET ÇETİN
 
CHP
 
22. Dönem Kocaeli ve 24. Dönem Ankara Milletvekili
 
 
40
 
KEMAL ANADOL
 
CHP
 
15. ve 16. Dönem Zonguldak, 18. 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekili
 
 
41
 
KEMAL EKİNCİ
 
CHP
 
24. Dönem Bursa Milletvekili
 
 
42
 
MEHMET ALP
 
CHP
 
19. Dönem Kars Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
 
 
43
 
MEHMET BOZTAŞ
 
CHP
 
22. Dönem Aydın Milletvekili
 
 
44
 
MEHMET KERİMOĞLU
 
CHP
 
19. Dönem Ankara Milletvekili
 
 
45
 
MURAT KARAYALÇIN
 
CHP
 
20. Dönem Samsun Milletvekili, DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI, GENEL BAŞKAN (SHP)
 
 
46
 
MUSTAFA KUL
 
CHP
 
18. 19. ve 20. Dönem Erzincan Milletvekili, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI
 
 
47
 
NADİR SARAÇ
 
CHP
 
22. Dönem Zonguldak Milletvekili
 
 
48
 
NİHAD MATKAP
 
CHP
 
19. ve 20. Dönem Hatay Milletvekili, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI
 
 
49
 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU
 
CHP
 
14. ve 16. Dönem Çankırı Milletvekili
 
 
50
 
ONUR ÖYMEN
 
CHP
 
22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili
 
 
51
 
OSMAN KORUTÜRK
 
CHP
 
24. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
52
 
ÖNAY ALPAGO
 
CHP
 
PARLAMENTO DIŞI DEVLET ESKİ BAKANI
 
 
53
 
RAMİS TOPAL
 
CHP
 
24. Dönem Amasya Milletvekili
 
 
54
 
RIDVAN BUDAK
 
CHP
 
21. Dönem İstanbul Milletvekili, SENDİKA GENEL BAŞKANI (DİSK)
 
 
55
 
RIZA TÜRMEN
 
CHP
 
24. Dönem İzmir Milletvekili
 
 
56
 
SÜHEYL BATUM
 
CHP
 
24. Dönem Eskişehir Milletvekili
 
 
57
 
ŞAHİN MENGÜ
 
CHP
 
23. Dönem Manisa Milletvekili
 
 
58
 
TİMUÇİN SAVAŞ
 
CHP
 
19. Dönem Adana Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI
 
 
59
 
TURABİ KAYA
 
CHP
 
25. ve 26. Dönem Kırklareli Milletvekili
 
 
60
 
ULUÇ GÜRKAN
 
CHP
 
19. 20. ve 21. Dönem Ankara Milletvekili
 
 
61
 
VEZİR AKDEMİR
 
CHP
 
22. Dönem İzmir Milletvekili
 
 
62
 
YILMAZ KAYA
 
CHP
 
22. Dönem İzmir Milletvekili
 
 
63
 
ZÜLFÜ LİVANELİ
 
CHP
 
22. Dönem İstanbul Milletvekili
 
 
64
 
AGAH OKTAY GÜNER
 
DP
 
16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili, TİCARET VE KÜLTÜR ESKİ BAKANI
 
 
65
 
H


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.