Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10233
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2042 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
3 ÖNEMLİ KİTAP

1-KIRMIZI KİTAP (Tanıtım yazısı)

 

 

 

Kitabın Tanıtım Bülteninden

 

Küreselleşme adıyla ve yeni sömürge yöntemleriyle insanlar, toplumlar dönüştürülmekte, devletler yeniden yapılanmaktadır. Yeni yapılanmalarda gelişen ve değişen yeni tehdit algılamalarıyla milli güvenlik doktrinleri yenilenmektedir.

 

Yeni dünya, yeni düzeniyle birlikte nükleer, biyolojik, kimyasal silah tehdidini ortadan kaldırmamıştır.

 

Yerel, bölgesel ve küresel güvenlik kaygıları, yeni stratejik planlamaları zorunlu hale getirmiştir.

 

Milli güç, milli hedef ve milli menfaatler nedir?

Buna göre milli siyaset ve milli güvenlik unsurları neye göre şekillenmelidir?

Kırmızı Kitap (Milli Güvenlik Politikası), devlet organlarına vizyon, gelecek tasavvuru koyan bir çalışmadır. İlgili kurum ve kuruluşların iş ve eylemlerinde neye, nasıl bakacaklarıyla ilgili bir vizyon belgesidir.

 

Milli / Ulusal Güvenliğin yeni hassasiyeti; küreselleşen terörizm, enerji ve çevre sorunları, siber saldırılar, internet savaşı, ekonomik ve finansal krizler, yeni salgın hastalıklar, kitlesel göç hareketleri, enerji kaynaklarının ve ulaşım yollarının korunması, ülkelerdeki iç karışıklıklar, uluslararası sistemi derinden etkilemekte ve güvenlik kavramına önceden algılanması zor boyutlar ekleyerek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları yeni arayışlara zorlamaktadır. Son yıllarda, Türkiye de benzer öncelikli riskler ve tehditler ile karşı karşıyadır.

 

Kitapta; küresel oyuncuların açık kapalı oyunları, Türkiye merkezli ele alınmıştır.

Bu kitap; Türk devlet geleneğinin gereği olarak, jeopolitik, jeostratejik ve milli güvenliğe ilişkin küresel devletlerin yeni yaklaşımları ışığında Türkiye`nin anlaması, algılaması ve uygulaması gereken Yeni Sivil Stratejik bakış ve yaklaşım içermektedir.


Türkçe
616 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 21 cm
İstanbul, 2011, 1. Basım
ISBN : 9786055539511

(472 sayfa)

2-İSTİHBARAT VE İSTİHBARATÇI
Kitabın arka kapak yazısı

Devletler istihbarat kuruluşlarıyla vardırlar!

Küresel yapılanmalar aynı zamanda istihbarat ağının da şekillendiricisi ve uygulayıcısıdırlar.

Başta Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya bölgesi olmak üzere dünya coğrafyası için verilen dünya egemenlik savaşında, vesayet altına alınmak istenen ülkelerde öncelikli olarak gizli servisler yerleşmekte ve yarışmaktadırlar.

İstihbarat örgütleri ve faaliyetleri rejimle doğrudan ilişkilidir!

Kazanan ya da kaybeden istihbaratçıların savaşı, bir milletin varlığının ya da yok oluşunun göstergesidir.

Teknolojinin gelişimi istihbarat araç ve gereçlerinde de önemli değişime neden olmuştur.

Hıyanetle vatanseverliğin en açık yaşandığı alan istihbarat alanıdır. Sadece istihbaratçılar açısından değil, devleti yönetenlerin de ikbal ve iktidar için siyasi, ekonomik alanlarda yabancı ülke devlet yetkililerine bilerek veya bilmeyerek casusluk yaptıkları da bir gerçektir.

İstihbarat faaliyeti; ciddi, yetenekli, bilinçli, idealist, birikimli uzmanlar, kaliteli yöneticiler gerektirir. İstihbaratçı diğer meslek mensuplarından farklı bir kişilik ve kimlik oluşturur.

Yabancı istihbarat örgütleri için başka bir ülke insanını tespit edip seçerek kullanmak, eski bir uygulamadır. Bu ya siyasetçidir, ya gazetecidir, ya sivil toplum mensubudur, ya iş adamıdır ya da akademisyendir. Yabancı örgütlere en çok çalışan kesimler de bu alanlardakilerdir.

İstihbarat örgütleri paravan şirketler yoluyla da finans elde ederler ve bunu örgütlü faaliyetlerde kullanırlar.

IBN:6055539214

3-TÜRKİYE`NİN YENİ YOL HARİTASI
Gücün hukukunun yeniden egemen olduğu dünyada, değişim rüzgarları devletleri yeni arayışlara yöneltmiştir. Muhtemel gelişmelere karşı stratejik planlamalar artık dünyanın olası tehditlere karşı hazırlıklı olmasını zorunlu kılmıştır. Hemen her ülke yeniden stratejik planlamalar yapmakta, mevcut değerler ve anlayışlar sorgulanmaktadır. Yeni yüzyılla birlikte tüm siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel öngörüler değişmeye başlamıştır.

Türkiye tarih boyunca iç ve dış tehditle karşılaşmıştır. Hayali tehditlerle kimlik bozulmasına uğratılan Türk Milleti, ruh köklerinde var olan, duygu, düşünce, inanç ve cesareti bezeyecek yeniden harekete geçirecek bakış ve yaklaşıma muhtaçtır. Evrensel değerler yerine kayıtsız şartsız Batıcılığı, ileri ülkeler yerine üçüncü dünyacılığı esas alan, önder devlet yerine güçlü devlet yedekliğini kabul eden teslimiyetçi anlayış, Türk Milleti`nin tarihine, kimliğine ve varlığına duyarsız anlayıştır. Tarihi, insanlık tarihi ile başlayan, hemen her coğrafyada kurduğu devletlerle barışın, adaletin, huzurun ve güvenin simgesi olmuş Türk Milleti yeni yüzyıla kısır çekişmelerle, vizyonsuz ve misyonsuz giremez. Çağın gerisinde kalan simge, slogan, kavram, düşünce ve anlayışlarla gerekli çıkışı yapamaz. Türkiye içe kapalı bölgesel değil, bir dünya devleti olmak zorundadır. Dünya devleti olması için önündeki engeller ve bunun nedeni niçini bilinmeden, gerekli kararlılık gösterilemez.

Bu çalışma bu nedenle, Türk devletinin yönetim düşüncesine açılım getirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Geçen yüzyılda yaşanan acı gerçekler ışığında bugün ve yarın ne yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.

 

 

 

 

 

 

NURULLAH AYDIN

Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir/Karşıyaka’da tamamladı. ODTܒde mühendislik eğitimi aldı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir çok il ve ilçede hakim ve savcı olarak görev yaptı.

Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler eğitim okulunda yedek subay eğitimi aldı. Ordu ili Sıkıyönetim K. Yrd’lığında görev yaptı.

Tarih öğretmenliği, gazetecilik, teftiş kurulu başkanlığı, kamu ve özel sektörde strateji ve hukuk danışmanlığı,

Başbakanlık Avrupa Birliği Siyasî Kriterler Komisyon Üyeliği, Adalet Bakanlığı Kanun Tasarısı Komisyon Üyeliği, bir çok gazete ve dergide köşe yazarlığı, TV program yapımcılığı ve sunuculuğu, yaptı.

500’den fazla makalesi yayınlandı.

1988 yılında “Yılın Hukukçusu” seçildi. 2004 yılında “Yılın Basın Ödülü” ve 2005’te “Yılın Yazarı Ödülü”nü aldı.

Bakü “VECTOR İnternational Scientific Centre” tarafından “Onursal Doktora” ve “Onursal Profesör” unvanına layık görüldü.

Halen Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisidir.

Önde gelen eserleri;

ü   Osmanlı İmparatorluğu’nda İstihbarat (2011)

ü   Türkiye’nin Yeni Yol Haritası (2010)

ü   İstihbarat ve İstihbaratçı ( 2010)

ü   Avrupa Birliği Nedir Ne Değildir?( 2009)

ü   Etkili İletişim Stratejileri (2009)

ü   Küresel Terör ve Terörizm (4.bası) (2009)

ü   Türk Suç ve Ceza Hukuku (2.bası) (2009)

ü   Hukuka Giriş (2.bası) ( (2009)

ü   İşte İstihbarat (2008)

ü   Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki ( 2008)

ü   İnsan Hakları, Demokrasi ve Medya( 2008)

ü   Türkiye’nin Milli Güvenlik Stratejisi (2008)

ü   Türklerin Küresel Güç Doktrini (2008)

ü   Türk Suç ve Ceza Hukuku (2008)

ü   Hukuka Giriş/Temel Kavramlar (2007)

ü   Küresel Terör ve Türkiye (2006)

ü   Küresel Terör ve Terörizm (2005)

ü   Yeni Yüzyıl İçin Ulusal Stratejiler (2003)

ü   Herşey Türkiye İçin, Millî Stratejik Konsept (2000)

Podyum (Politika Bilim ve Teknoloji Çağında Yeni Yönelmeler) (1992)


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.