Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1792
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8135
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 233
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 1999 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
AKADEMİK PERSONEL MAĞDUR EDİLİYOR

AKADEMİK PERSONEL MAĞDUR EDİLİYOR

 

 

 Tokat Milletvekili Dr. Reşat Doğru, üniversitelerde görev yapan Yardımcı Doçentlerin özlük haklarının düzenlenmesiyle ilgili Meclis Araştırma Önergesi verdi. Mevcut kanunlara göre haksız bir uygulamanın yapıldığını, araştırma sonucunda mağduriyetin giderileceğine inandığını belirten Doğru, önergesinin gerekçesinde şunları dile getirdi.

 

“Üniversitelerimizde Yardımcı Doçent olarak görev yapan öğretim üyelerinin sürelerinin 22.06.2000 tarihinde kabul edilen 4584 sayılı kanunla Yardımcı Doçentlik için öngörülen 12 yıl süre ile sınırlandırılması kaldırılmış olmasına rağmen, üniversitelerde görev yapan Yardımcı Doçentlerin ek göstergeleri özlük hakları ve emeklilikleri için bir düzenleme yapılmamıştır. Kaldırılan süreye rağmen kadro dereceleri, 3/8’inde tıkanarak 3600 ek göstergeden maaş aldıkları gibi, öğretim görevlileri, okutman gibi şartlarda emekli olmakta ve aylıklarını almaktadırlar.

 

Nitekim 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim elemanlarının sınıflandırılması ile ilgili madde 3’ de öğretim üyeleri sınıfı; Profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden, Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı ise öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur, denilmektedir.

 

Bu açıklamaya göre; üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan görevliler ve okutmanlar 3600 ek gösterge ile çalışırken Yardımcı Doçent unvanı alarak öğretim üyesi kadrosuna atananların ek göstergelerinde bir değişiklik olmamaktadır. Halbuki, Yüksek Öğretim Personel Kanunundaki ek gösterge cetvelinde Profesör için 5300, Doçent 4800, Yard.Doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar için 3600 ek gösterge uygulanmaktadır. Bu durumda Yardımcısı doçentler öğretim üyesi sınıfında kabul edilmesine rağmen, ek gösterge olarak öğretim görevlisi ve okutmanlarla aynı kategoride değerlendirilmektedir.

 

12 yıllık sürenin kaldırılması Danıştay 8. Dairesinin 28.02.2002 tarihli 2001/3007 esas no ile 2002/1239 karar sayılı karar içeriğinde süre sınırlandırılmasının kaldırıldığı yönündedir. Bu durumda Yardımcı Doçentleri 5/3 derece aralığı, 3600 ek gösterge ile sınırlandırılmış olan 24.11.1194-4048/3 numaralı KHK ile düzenlenmiş olan ek gösterge cetvelinin d bendi eğitim durumları gözetilerek yeniden düzenlenmelidir. Bu yasal değişiklikten sonra bu güne kadar durumları gözetilerek yeniden düzenlenmelidir. Bu yasal değişiklikten sonra bugüne kadar yapılan düzenlemelerde öğretim üyesi sınıfında olan profesör ve doçentlere iyileştirmeler yapıldığı halde yardımcı doçentlere yapılmamıştır. İyileştirme yapılmadığı gibi yardımcı doçentler için sınırlandırılmış 12 yıllık sürenin kaldırılmış olmasına rağmen halen yardımcı doçentler maaşlarını 3/8’inden almaktadırlar. Ek göstergeleri ise öğretim görevlileri ile okutmanların almış oldukları 3600 ek göstergeden almaktadırlar. 30 yıllık hizmeti olan Yardımcı Doçentler dahi, 3/8’inci derecede takılıp kalmaktadır. Ancak emeklilik kesenekleri ise ¼ dereceden kesilmektedir. Emekli olduklarında da öğretim görevlisi ve okutman gibi 3600 ek göstergeden emekli olmaktadırlar. Dolayısıyla, yapmış oldukları akademik kariyer (Yüksek Lisans, Doktora ve Araştırmalar) gibi çalışmaların hiçbir katkısı olmamaktadır.

 

Sonuç olarak yukarıda belirtilen mağduriyetlerin giderilmesi için öğretim üyesi sınıfında yer alan Yardımcı Doçentlerle ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da araştırılması mevcut kanunlarımıza göre haksız bir uygulama sonucunda oluşan mağduriyetin önlenmesine katkı sağlayacaktır.”

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.