Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8812
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
AKP TÜRK DÜNYASINI UNUTTU

AKP TÜRK DÜNYASINI UNUTTU

 

 

  Tokat Milletvekili Dr. Reşat DOĞRU, AKP iktidarının Türk dünyasını unuttuğunu, güçlü ve lider ülke olmamız için Türk dünyası ile ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmamız gerektiğini bildirdi. DOĞRU, 2011 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yaptığı konuşmada şunları dile getirdi.

 

“1991 da SSCB dağılmasıyla ülkemiz dışında yeni Türk Devletleri ortaya çıktı. Bu durum Türk dünyasında büyük bir değişimin ve atılımın olabileceği umudunu getirdi. Adriyatik’ten, Çin Seddi’ne tabiri çok heyecanlı bir söylem olsa bile, Türk dünyasındaki beklenen umudun kolay bir şekilde gerçekleşmeyeceği de kısa bir zaman içerisinde belli oldu.

 

         Yaklaşık 20 yıllık süre değerlendirildiğinde görülecektir ki; buralarda neler değişmiş, beklenen kalkınma, gelişmede nerelere gelinmiş halkın beklentileri ne olmuştur.          Ancak, sevinmemiz gereken o dur ki, devletlerin bağımsızlıkları devam etmekte, ileriki yıllara daha emniyetli bakmaktadırlar.

 

Bu zamana kadar geçen bağımsızlık süresi, ülkelerin hayatında çok uzun süre sayılmaz. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Türk dünyasına AKP iktidarına kadar çok önemli hizmetler yapılmıştır. Ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkiler geliştirilmiş, 1.3 milyar dolar Eximbank kredisi açılmıştır. TİKA, Büyük Öğrenci Projesi, Manas ve Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi çok önemli yüzlerce proje gerçekleştirilmiştir.

 

Ancak geçmiş olan yirmi yıllık sürenin neredeyse yarısı AKP iktidarında yaşanmıştır. AKP iktidarı birinci dönem sonuna kadar bu dünyayı hiç görmemiş, tamamen yok saymıştır.  Ancak 2007 den sonra AB den dışlanma neticesinde buralara döner gibi olunmuştur. Ancak ciddi ve uygulanabilir bir proje yapılmamıştır. Yapılanlar da, ağır-aksak devam etmektedir. TÜRKPA- Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bunlardan biridir. Halbuki Türk dünyası coğrafyası bizim tarihimiz, geçmişimiz ve geleceğimizdir.

 

Türk Cumhuriyetlerindeki insanların sosyal durumuna bakılınca %80–90 çok fakir, %01 çok zengin, %10–15 normal yaşam seviyesini görürsünüz. Bu durum kitlesel fakirlik ve ülke içinde, ülkeler arasında sosyal ve siyasal çatışmaların yaşanmasına da sebep olmaktadır. Bu durum, radikal ideolojilerin beslenmesine ve dolayısıyla ülke içi istikrarsızlığa da neden olabilmektedir.

 

 

Türkiye, bağımsızlığın ilk yıllarındaki heyecanlı ve duygusal ilişkileri terk etmiş, ama geçmişte gücünün ötesinde yaptığı vaatlerden dolayı sıkıntıları da hala çekmektedir.

 

Ayrıca Çin, İran, Rusya, ABD ve AB ülkelerinin gözü de buralarda olup Türkiye Cumhuriyetinin başarısızlığını beklemektedirler. Öyleyse Türkiye Cumhuriyeti devleti Orta Asya devletleri ile çok sıkı bir işbirliğine girmesi gerekmektedir. Türkiye’nin AB dışı alternatifleri olduğu kabul edilmelidir. Bu da Türk Cumhuriyetleri ile birlikte olunmak ve ciddi adımların karşılıklı atılması ile olacaktır. Türk dış politikası batıya bağımlılıktan tamamen kurtarılmalı, lider ülke Türkiye temelleri atılmalıdır.

 

Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Cumhuriyetleri devletleri arasında güven bozucu her şeyden kaçınılmalıdır. Bugün Azerbaycan- Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri bozulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Ermenistan’la ilişkileri Türk devletleri tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs ilişkileri yakından takip edilmektedir.

 

 Ermenistan işgal ettiği Azeri topraklarından derhal çekilmeli ve ondan sonra ikili ilişkiler başlatılmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti yaşamalıdır. Her iki ülke ile ilişkilerdeki zaafiyet Türk dünyasını bize kaybettirecektir.

Özbekistan’la ilişkiler bir türlü normalleştirilememiştir. Bizler, Orta Asya’nın ve Türk milletinin en önemli ülkesi olan bu ülkeden vazgeçemeyiz.

 

Kazakistan ve Türkmenistan ile ilişkiler aksatılmadan devam etmelidir.

 

Kırım Türkleri ve Ahıska Türkleri AKP iktidarında unutulmuştur. Kırım Türklerine 10.000 konut TİKA marifetiyle alınmış, ancak AKP, 5.000 konutluk projeyi bile yürütememiş, yürütmemiştir.

 

Ahıska Türklerine, Gürcistan’ın Ahılkelek bölgesine geri dönüş için destek olunmamıştır. Ahıska Türklerine de Kırım Türklerine yapılanlara benzer destekler verilmelidir.

 

Irak’ta ABD işgali ile beraber, 1 Milyon Müslüman insan katledilmiştir. Bunlar içerisinde binlerce Irak Türk’ü vardır. Kerkük, Musul, Telafer gibi yerlere peşmergeler saldırmışlar ve demografik yapıyı da bozmuşlardır. Türkler zorla göç ettirilmişlerdir. Türkiye’nin kırmızıçizgileri askerin başına çuval geçirme ile bitirilmiştir.

 

Türk dünyasına baktığımız zaman, öncelikle yapılması gereken en önemli işimiz, ortak dil sorununun çözülmesidir.

 

Atatürk, Türkiye’ye her lehçe ve şivede uygun basit ve sağlam bir alfabe kazandırmıştır. Bütün Türk toplulukları aynı alfabeyi kullanırsa Türkler, Araplar gibi konuşma dilinde anlaşamasalar bile yazı dilinde anlaşabilirler. Böylece dil ve fikir birliğine kavuşarak aralarında işbirliği gerçekleştirilebilirler.

 

Türk dünyası için tek bir Dil Kurumu merkezi kurulmalıdır. Sonrasında, Türk Kültür Merkezleri kurularak Ortaklıklar birer birer ortaya çıkmalıdır. Türk dünyası üzerine yapılan araştırmalar arttırılarak TİKA Dış Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı daha aktif hale getirilmelidir.

 

         TİKA kurulduğu günden itibaren çok önemli görevler yapmıştır. Ancak son yıllarda bir eksen değişikliği, kayması göstermektedir. Kuruluş amacı dışına AKP iktidarı zamanında çıkarılmış ve Afrika başta olmak üzere çok farklı yerlere dağılmıştır. Hâlbuki yeni kurulan Türk devletleri ile ilişkiler, istenilen seviyeye çıkmamış olup, daha yapılacak birçok iş bulunmaktadır.

 

         Türk dünyası coğrafyasında TİKA’nın üzerine düşen birçok görev ve sorumluluklar vardır. Bunlar dururken başka coğrafyalara fazlasıyla açılmak doğru değildir. Dış İşleri Bakanlığının yapacağı görevler TİKA’ya yaptırılmaya çalışılmaktadır. Bu kuruluş amacına, ters düşmektedir. Yeni kurulan dış Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına süratle destek olunmalıdır. Güzel bir mekân içerisinde faaliyetlere kadrosunu da kurarak devam etmelidir. Her geçen zaman ülkemiz ve Türk dünyası aleyhine işlemektedir.

 

         Bu iki kuruluş vasıtasıyla Türk dünyası araştırmalar ve işbirliği merkezler süratle kurulmalıdır. Böylece mevcut imkânlar bölünmeden, tek bir merkezden sistematik ve planlı bir şekilde yönetilebilecektir. Şu anda Türk dünyasındaki birçok kaynak 3. ülkeler tarafından yönetilmekte ve kullanılmaktadır. Sonuçta neden bir Türk dünyası Ortak Pazarı kurulmuş olmasın. İşte bunun temellerini geç kalmadan atmalıyız.

 

         Ayrıca Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk toplulukları bir araya gelmesini hızlandırmalıyız.

 

-         Türk Dünyası Aydınlar Birliği

-         Türk Dünyası Yazarlar Birliği

-         Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği

-         Orta Asya Olimpiyatları gibi örgütlenmeler ve projeler yapılabilir.

 

TÜRKSOY, TİKA, Dış Türkler ve Akraba Toplulukları ülkelerinin başkentliklerince, Türk Cumhuriyetlerini Geliştirme ve Kalkınma programları oluşturulup alt yapılar hazırlanabilir.

 

Ayrıca KEİPA, Türk-Pa gibi uluslararası kuruluşlar da ilişkilerin geliştirilmesinde faydanılanabilecek kuruluşlardır.

 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk dünyası ile ilişkileri çok önemsiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti 2023 yılına kadar birçok sorununu çözmüş, lider ülke Türkiye konumuna gelmelidir. Bütün bunlar için önerilerimiz şunlardır:

 

-         2002 yılında kapatılan Türk Dünyası Bakanlığı, icracı bir bakanlık olarak kurulmalı ve dağınık olan çalışmalar toplanmalıdır.

-         Ortak Türk alfabesi kararı, bütün ülkelere tekrar tekrar anlatılmalıdır.

-         Ortak Türk Edebiyatı ve tarihi müfredatlara tavsiye edilmelidir.

-         Ortak internet motorları ve iletişim siteleri kurulmalıdır.

-         Üniversiteler, belediyeler arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir.

-         Kültür emperyalizminin en önemli kollarından birini oluşturan yabancı dilde eğitim bütün Türk dünyasını etkisi altına almış durumdadır. Türkçemize yönelik en önemli tehditlerden birini oluşturan bu sorun ortadan kaldırılmalıdır.

-         Büyük öğrenci projesi mutlaka geliştirilerek devam ettirilmelidir. Misafir öğrencilere destekler sağlanmalı, ülkemizden ayrılırken buraları güzel düşüncelerle unutmamaları sağlanmalıdır.

-         Türk çocuklarına yönelik yayınlanan kitaplar desteklenip yeni projeler geliştirilmelidir.

-         Batı Trakya Türkleri unutulmamalı, ilişkiler geliştirilmelidir.

-         Doğu Türkistan göz ardı edilmemeli, her türlü gelişme yakından takip edilmelidir.

-         Türk dünyası ortak haber ajansları kurularak ortak fonlar oluşturulmalıdır.

 

Ülkemizin geleceği Türk dünyasıdır, Türk dünyasının umudu da Türkiye`dir.

Lider ülke Türkiye`nin kurulması da amaçlanmalıdır.”

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.