Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1832
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10787
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
BAĞIMSIZLIKLARININ 20.YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU
Bağımsızlıklarının 20. Yılında
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri
Uluslararası Sempozyumu
Program
 
11 MAYIS 2012 CUMA 
10:00 AÇILIŞ
10:00 - 10:30 PROTOKOL KONUŞMALARI
•          Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
•          Hasan CAN (Ümraniye Belediye Başkanı)
•          Prof. Dr. Zafer GÜL (Marmara Üniversitesi Rektörü)
•          Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri)
10:30 - 11:30 AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa İSEN
•          Doç. Dr. Fırat PURTAŞ (Türkiye) "Kültürel Diplomasiye Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)"
•          Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Türkiye) "Türk Dünyasında İç Dengeler ve Bunların Geleceğe Yansıması
12 MAYIS 2012 CUMARTESİ 
10:00- 11:15 1. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Babahan MUHAMMED ŞERİF (Özbekistan)
•          Dr. Gayana YÜKSEL (Kırım) "Ukrayna`da Siyasi Gelişmeler Esnasında Kırım Tatarlarının Etno-politik ve Dini Sorunları"
•          Doç. Dr. Altay GÖYÜŞOV (Azerbaycan)
"Türkiye ve Azerbaycan: Değişen İdeolojik Etkiler"
•          Doç. Dr. Okan YEŞİLOT (Türkiye) "Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Beklentiler, Gerçekler"
•          Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARI KAYA (Türkiye) "Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Sivil Toplum Boyutu"
 
11:30- 12:45 2. OTURUM
Oturum Başkanı: Annakuly NURMAMMEDOV (Türkmenistan)
•          Doç. Dr. Kemal ÖZCAN (Türkiye)
"Bağımsızlığının 20. Yılında Türkiye-Türkmenistan İlişkileri"
•          Doç. Dr. Abdulvahap KARA (Türkiye)
"Türk Dünyasında 20 Yıllık İşbirliği Sürecinde Türkiye ve Kazakistan"
•          Doç. Dr. İlyas KAMALOV (Türkiye)
"SSCB`nin Yıkılışından Günümüze Rusya`nın Orta Asya Siyaseti" 
14:30- 15:45 3. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL (Türkiye)
•          Prof. Dr. Dosay KENCETAY (Kazakistan)
"Bağımsızlık Sonrası Kazakistan`daki Dini Durum ve Eğitim Problemi"
•          Doç. Dr. Mirzahan EGAMBERDİYEV (Kazakistan) "Türkiye`nin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme"
•          Doç. Dr. Nursulu İMAŞOVA ÇETİN (Kazakistan) "Türk-Kazak Bilim ve Kültür İlişkileri: Geçmişten Geleceğe"
•          Yrd. Doç. Dr. Ercan KUANIŞBAYEV (Kazakistan) "Türk Dünyası Entegrasyonu Çalışmalarında Türk Akademisinin Yeri ve Beklenenler"
16:00- 17:15 4. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Türkiye)
•          Prof. Dr. Nesib NESİBLİ (Azerbaycan) "Azerbaycan - Türkiye: Nereden Nereye?"
•          Doç. Dr. Nesrin SARIAHMETOĞLU (Türkiye) "Bağımsızlığının 20. Yılında Karabağ"
•          Dr. Hatem CABBARLI (Azerbaycan)
"Azerbaycan ve Türkiye`nin Ortak Dış Politika Uygulama Perspektifi"
•          Yrd. Doç. Dr. Hasan OKTAY (Türkiye)
"Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye İle İlişkilerinde Ermenistan"
 
 
10:00- 11:15 1. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zaynidin KURMANOV (Kırgızistan)
•          Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Türkiye)
"Türk Dünyası Tarihî Romanlarında Devirler ve Şahsiyetler"
•          Doç. Dr. Appolinariya AVRUTİNA (Rusya)
"Post-Sovyet Döneminde Orta Asya ve Kafkasya Edebiyatında Durum"
•          Doç. Dr. Erdal ŞAHİN (Türkiye)
"Ortaasya ve Kafkasya Türk Cumhuriyetlerinde Yeni Dil Politikaları Bağlamında Alfabe Değişimi"
•          Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK (Türkiye)
"Türkiye Cumhuriyetinin Bağımsız Türk Cumhuriyetlerindeki Yüksek Öğrenim Faaliyetleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri"
11:30- 12:45 2. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dosay KENCETAY (Kazakistan)
•          Prof. Dr. Tinçtlkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan) "Kırgızistan`da Bağımsızlık Savaşı"
•          Prof. Dr. Zaynidin KURMANOV (Kırgızistan)
"Kırgızistan-Türkiye: Stratejik Ortaklık Gelişiminin Sorun ve Önkoşulları"
•          Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK (Türkiye)
"Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan ve Türkiye İlişkilerinin Gelişimi"
•          Abdrasul İSAKOV (Kırgızistan)
"Türkiye ve Kırgızistan: Karşılıklı Tarih Algılamaları"

12:45 - 14:30 YEMEK 
14:30- 15:45 3. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Türkiye)
•          Doç. Dr. Mehmet S. EROL (Türkiye)
"20 Yılın Ardından Türkiye`nin Türk Dünyası Politikası ve Özbekistan: "Hedefler, Sorunlar, Hatalar Ve Yeni Strateji Arayışları"
•          DOÇ. Dr. İlşat SAETOV (Kazan-Rusya) "Tataristan Cumhuriyeti`nin
20 Yıllık Tarihinde İslam: Toplumun Durumu ve Dinamikleri"
•          Yrd. Doç. Dr. Hayri ÇAPRAZ (Türkiye)
"Orta Asya Türk Devletlerinin Dış ilişkilerinin Şekillenmesinde Bölgesel Sorunlar"
•          Yrd. Dr. İsmail TÜRKOĞLU (Türkiye)
"Doğu ve Batı Türkistan`da Türkiye İmgesi"
16:00- 17:15 4. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan)
•          Prof. Dr. Babahan MUHAMMED ŞERİF (Özbekistan)
"Bağımsızlık Sonrası Özbekistan`da Toplum Özgürlüğü ve Maneviyat"
•          Prof. Dr. Shaislam İ. Akmalov (Özbekistan) "Bağımsızlıktan Sonra Özbekistan-Türkiye İlişkileri"
•          Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇOMAK (Türkiye)
"Bağımsızlıklarının 21. Yılında Türk Cumhuriyetlerinde Demokrasi: Özbekistan ve Türkiye Özelinde Bir Muhasebe Denemesi"
• Gökçen OĞAN (Türkiye) "Bağımsızlıktan Sonra Özbekistan-Türkiye İlişkileri" 
17:30-18:30 KAPANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK (Türkiye)
•          Dr. Fazıl MUSTAFA (Azerbaycan)
"Türk Dünyası ve 21. Yüzyılın Gerçekleri"
•          Annakuly NURMAMMEDOV (Türkmenistan)
"2009 Küresel Krizi ve Avrasya`da Bir "Avrupa Birliği" Düşüncesi"
•          Prof. Dr. Abdullah GÜN DOĞDU (Türkiye)
"Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Fırsatlar ve Çıkmazlar"
 
 
SEMPOZYUM DÜZENLEME HEYETİ
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Doç. Dr. Okan YEŞİLOT
Doç. Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU
Mesut ÖZDEMİR
Tuba KIZILTAN
Burcu ÖZDEMİR
SEMPOZYUM SEKRETERİ
Doç. Dr. Okan YEŞİLOT okanmarmara@gmail.com
SEMPOZYUM BİLİM HEYETİ
Prof. Dr. Abdülkadir DONUK/Türkiye
Prof. Dr. Ahmet TAŞ AĞI L/Türkiye
Prof. Dr. Babahan MUHAMMED ŞERİF /Özbekistan
Prof. Dr. Emel KEFELİ/Türkiye
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER/Türkiye
Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL/Türkiye
Prof. Dr. Mustafa İSEN/Türkiye
Prof. Dr. Nesib L. NESİBLİ /Azerbaycan
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK /Türkiye
Prof. Dr. Sebahat DENİZ/Türkiye
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM/Türkiye
Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEGİN /Kırgızistan
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN/Türkiye
Prof. Dr. Zaynidin KURMANOV /Kırgızistan
Doç. Dr. Ahmet Haluk DURSUN/Türkiye
Doç. Dr. Cengiz TOMAR/Türkiye
Doç. Dr. Belkıs ULUSOY /Türkiye
Doç. Dr. Erhan AFYONCU/Türkiye
Doç. Dr. İlşat SAYETOV /Kazan, Tataristan, Rusya
Doç. Dr. İlyas KAMALOV/Türkiye
Doç. Dr. Mirzahan EGAMBERDİYEV / Kazakistan
Doç. Dr. Nesrin SARIAHMETOĞLU/Türkiye
Doç. Dr. Nursulu ÇETİN İMAŞOVA/Kazakistan
Doç. Dr. Okan YEŞİLOT/Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU/Türkiye
Ümraniye Belediyesi
İrtibat: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Göztepe Kadıköy/İstanbul Telefon : (0216) 346 45 53 -1200 Fax: (0216) 347 87 83


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.