Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8802
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
BAYINDIR BAKANLIĞINA 19 MÜFETTİŞ ALINACAK
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla, boş bulunan 7. ve 8. derece kadrolar için (19) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Alınacak müfettiş yardımcıları (14) inşaat mühendisliği ve (5) mimarlık meslek grubundan olacak, her iki meslek grubu için, belirlenen sayının altında kazanan aday bulunması durumunda, eksiklik sınav kapsamındaki meslek gruplarından Sınav Komisyonu kararı ile tamamlanacaktır.
 
1-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
d) Üniversitelerin mühendislik (inşaat mühendisliği) veya mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
e) 01/01/2010 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,
f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,
g) ÖSYM tarafından (A grubu) kamu personeli seçme sınavında (KPSSP5) 75 ve üzeri puan almış olmak (Başvurulardan en yüksek puan alan 100 mimar, 280 inşaat mühendisi meslek grubundan olmak üzere, (380) kişiye aday belgesi verilecektir. 100 üncü mimar ve 280 inci inşaat mühendisi meslek grubundaki adayla aynı puanı almış olanlar da sınava kabul edilecektir)
h) Süresi içinde başvurmuş ve iş başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş olmak.
 
2-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
1) Her iki meslek grubu için ayrı ayrı olmak üzere, en az iki grup halinde, üniversitelerin inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinde veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarında okutulan dersler,
2) Yabancı dil: İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri,
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi daha sonra yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 
3-SINAV BAŞVURUSU
Sınava katılmak için başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen ya da postayla 05/07/2010 tarihi mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresine) yapılır.
Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 05/07/2010 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yerine ulaşması geremektedir.
Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.
 
4-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylardan;
1) İş başvuru formu,
2) Geçerlilik süresini doldurmamış (2008 ve 2009 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı örneği,
3) Şahsen imzalanmış öz geçmiş,
4) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanın örneği veya fotokopisi),
5) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığına, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğuna ilişkin yazılı beyanı,
8) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
9) Sınav tarihinden en fazla altı ay önce çekilmiş (4) adet renkli vesikalık fotoğraf,
 
5- YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE GİRİŞ BELGESİ
İsteklilerin İş Başvuru Formunu ve diğer form örneklerini, Teftiş Kurulu Başkanlığından (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresinden) şahsen ya da www.bayindirlik.gov.tr internet adresinden temin etmeleri mümkündür. Sınav hakkında, mesai saatleri içinde, (0312) 410 23 26 nolu telefondan bilgi alınabilir.
Yazılı Sınav, 25/07/2010 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday belgesinde belirtilecektir.
Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 12/07/2010 tarihine kadar Bakanlığımızın www.bayindirlik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Aday Belgesi”, 15/07/2010 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığınca elden verilecek, elden alınmayan belgeler adayların İş Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine postayla gönderilecektir.
Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesinin kendilerine ulaşmaması ya da kaybedilmesi durumunda adaylar kimliklerini ibraz ederek sınava girebilirler.
Sınavda, aday belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) bulundurulması gerekmektedir.
Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.
Adaylar sınavda hesap makinesi kullanabileceklerdir.
 
6- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Her konu grubu için tam not 100’dür.
Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, yabancı dil dışındaki her konu grubu için alınan notun 60’tan ve bu notlar ortalamasının 65’ten, yabancı dil notunun da 50’den aşağı olmaması gerekir.
Yazılı sınavı kazananlar, daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağırılacaklardır.
Sözlü sınav, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca adayın bilgisi, zekâsı, kavrama, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.
Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 65`ten aşağı olmaması şarttır.
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.
Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak, varsa aynı sayıdaki aday kadar da yedek aday olarak belirlenir.
Adayların sıralanmasında sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.
Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.


Yeni Windows 7: Size en uygun bilgisayarı bulun. Daha fazla bilgi edinin.

--
http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz...


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.