Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8806
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
Bitlis Eren Üniversitesi
Öğretim Elemanı Alım İlanı
 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


     Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


 

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR   Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların; 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) mezun olduğu alanla ile ilgili en az 70 puan almış olmak ve öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı bir takım dosya halinde;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil ) başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarının, KPDS veya ÜDS`den en az 50 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları, en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmek şartıyla alanında en az on yıl tecrübeli olmak gerekmektedir.
b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az Yüksek Lisans veya lisans mezunu olup, Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranacaktır.
 

MÜRACAAT EVRAKI;
Bütün adaylar, yukarıda belirtilen evrakın yanı sıra, Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Diploma veya onaylı sureti, Nüfus Cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı içeren bir dosyayı müracaat yerine teslim edecektir.

 
MÜRACAAT YERİ;
Bütün adaylar başvurularını Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya posta yolu ile yapılacaktır. Eksik belgeli dosyalar ve posta yoluyla gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 
MÜRACAAT TARİHİ:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Sınav yerleri Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.

  Konaklama İşletmeciliği veya İşletme mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Bilgisayar alanından mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Fakültelerin Harita Müh. veya Jeodezi ve Fotogrometri bölümlerinden mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Fakülte ve Yüksekokulların Turizm ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Fakültelerin Maliye veya Muhasebe Finansman Öğretmenliği ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Hukuk Fakültesinden mezun olmak Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Fakültelerin Bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Fakültelerin İşletme bölümlerinden mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Elektrik - Elektronik bölümlerinden mezun, alanından en az 4 ( Dört ) yıl tecrübeli olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Sağlık Yüksekokulu Mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
 
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


 
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların; KPDS veya ÜDS`den en az 50 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları, Adayların atama yapılacak programın alanında ALES`den en az 70 puan almış olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmaları şarttır.

 
MÜRACAAT EVRAKI;
Bütün adaylar, yukarıda belirtilen evrakın yanı sıra, Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Diploma veya onaylı sureti, Nüfus Cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve tasdikli transkript belgesi ile sınav sonuç belgelerinden oluşan evrakı içeren bir dosyayı müracaat yerine teslim edecektir.

 
MÜRACAAT YERİ; Bütün adaylar başvurularını Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na ŞAHSEN veya posta yolu ile yapılacaktır. Eksik belgeli dosyalar ve posta yoluyla gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 
MÜRACAAT TARİHİ: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Sınav yerleri Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.

  Topoloji alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Uygulamalı İstatistik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
  Bilgisayar alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 06 Temmuz 2010
 
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09//2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

 
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Okutman Kadrolarına Başvuracak Adayların;657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) mezun olduğu alanla ile ilgili ( Yabancı Dil Okutmanları herhangi bir alandan ) en az 70 puan almış olmak ve öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı bir takım dosya halinde;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil ) başvuracak Yabancı Dil Okutman adaylarının, KPDS veya ÜDS`den en az 80 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları ve en az lisans mezunu olmak.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak Okutman adaylarında en az yüksek lisans veya lisans mezunu olup, Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranacaktır.

 
MÜRACAAT EVRAKI;
Bütün adaylar, yukarıda belirtilen evrakın yanı sıra, Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Diploma veya onaylı sureti, Nüfus Cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı içeren bir dosyayı müracaat yerine teslim edecektir.

 
MÜRACAAT YERİ: Bütün adaylar başvurularını Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya posta yolu ile yapılacaktır. Eksik belgeli dosyalar ve posta yoluyla gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 
MÜRACAAT TARİHİ: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Sınav yerleri Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.

  Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak Okutman 1 06 Temmuz 2010
  Türk Dili Edebiyatı mezunu olmak ve alanında en az 4 ( Dört ) yıl tecrübeli olmak. Okutman 1 06 Temmuz 2010
  Fakültelerin İngilizce ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Okutman 2 06 Temmuz 2010
 
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

 
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Uzman Kadrolarına Başvuracak Adayların; 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) mezun olduğu alanla ile ilgili en az 70 puan almış olmak ve öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı bir takım dosya halinde;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil ) başvuracak Uzman adaylarının, KPDS veya ÜDS`den en az 50 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları,en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmek şartıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak gerekmektedir.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak Uzman adaylarında en az lisans mezunu olup, Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranacaktır.

 
MÜRACAAT EVRAKI;
Bütün adaylar, yukarıda belirtilen evrakın yanı sıra, Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Diploma veya onaylı sureti, Nüfus Cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı içeren bir dosyayı müracaat yerine teslim edecektir.

 
MÜRACAAT YERİ; Bütün adaylar başvurularını Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya posta yolu ile yapılacaktır. Eksik belgeli dosyalar ve posta yoluyla gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 
MÜRACAAT TARİHİ: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Sınav yerleri Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.
İnşaat Mühendisliği alanından mezun olmak ve alanında en az 5 ( Beş ) yıltecrübeli olmak. Uzman 1 06 Temmuz 2010
  Bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun olmak ve alanında en az 5 ( Beş) yıl tecrübeli olmak. Uzman 1 06 Temmuz 2010Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.