Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1833
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10252
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2054 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
BURSA`DA KIRGIZ SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU: Başkan : Prof. Dr. Gülzura Cumakunova (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi) Üyeleri: Aybek Sarıgulov (KDKD Başkanı) Prof. Dr. Asim Yedildız (Bursa Üniversitesi, Tüdam Müdürü) Prof. Dr. Anvarbek Mokeev (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi) Doç. Dr. Cafer ÇİFTÇİ (Uludağ Üniversitesi) Doç. Dr. Cıldız Uzakova (Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı) Doç. Dr. Gülnisa Aynakulova (Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi) Abdrasul İsakov (KDKD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi) Sempozyum Sekreterleri: Yard. Doç. Dr. İlhami ORUÇOĞLU, Eldar OROZALİEV SEMPOZYUM BİLİM KURULU ÜYELERİ: Prof. Dr. BULDUK Üçler (Ankara Üniversitesi, Türkiye) Prof. Dr. BUTANAYEV Viktor Yakovleviç (Hakas Devlet Üniversitesi, Rusya) Prof. Dr. CUMAKUNOVA Gülzura (Ankara Üniversitesi, Türkiye)) Prof. Dr. ÇAĞLAR Arif (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye) Prof. Dr. ÇEVİK Seyfullah (Gediz Üniversitesi, Türkiye) Prof. Dr. ÇHOROEV Tynchtykbek (Kırgız Tarih Kurumu, Kırgızistan) Prof. Dr. GENÇ Reşat (Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye) Prof. Dr. GÖMEÇ Saadettin (Ankara Üniversitesi, Türkiye) Prof. Dr. GÜNDOĞDU Abdullah (Ankara Üniversitesi, Türkiye) Prof. Dr. HUDYAKOV Yuliy Sergeyeviç (Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Rusya) Prof. Dr. İBRAİMOV Osmonakun (Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. Dr. KARATAYEV Olcobay (Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. Dr. MOKEEV Anvarbek (Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. Dr. MOLDOKASIMOV Kıyas(Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. Dr. ÖMÜRKANOV Toktorbek Prof. Dr. SAPARALİYEV Döölötbek (Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. Dr. ÜNAL Mehmet (Başkent Üniversitesi, Türkiye) Doç. Dr. KOCOBEKOV Murat (Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi) I.ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZ-TÜRK İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU’NUN AMACI Kırgız-Türk ilişkilerinin tarihî seyrinin geniş katılımlı uluslar arası sempozyumla ele alınmasının önemi, konunun, yalnızca bugün bağımsız Türk Cumhuriyetleri durumunda olan Kırgızistan ve ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri çerçevesinden bakılamayacak kadar uzun geçmişe dayanmasından kaynaklanır. Genel Türk tarihi açısından bakıldığında bu geçmiş, hem Orhun-Yenisey Türk yazıtları, hem Çin, Arap ve Fars kaynaklı belgelerle ortaya konulmuş, başlangıcı Büyük Türk Kağanlığı ve onunla aynı dönemde kurulan Yenisey Kırgız Devleti (VI.yüzyıl) münasebetlerine kadar uzanmış zaman zarfını içine alır. Daha sonraki dönemlerde de sürdürülmüş olan Kırgız-Türk ilişkilerinin seyri Türk tarih biliminin uzun yıllar boyu bölünmüş şekilde gelişmesinin getirdiği kopukluk nedeniyle yeteri kadar irdelenmediği ortaya çıkmaktadır. Kırgız tarihi üzerinde Batı ve eski Sovyet tarihçiliğinde elde edilmiş kaynaklar ve araştırmalarla gelinen durum, Türkiye Türkçesi tarihinde yeterince yansıtılmamaktadır. Örneğin, Sovyet tarihçiliğinde Kırgızların Hun dönemiyle başlayan eski tarihinin araştırılması meselesi önemsenmiş ve 1950’li yıllarda SSCB Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Araştırma Enstitüsü altında birçok tarih otoritesinin yer aldığı Kırgız Araştırma Grubu oluşturulmuştur. Grup üyelerinin 20 yıl kadar uzun ve titiz çalışmaları sonucunda “Materialı po istorii kirgizov i Kirgizii” (“Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi Üzerine Materyaller”) adlı 2 ciltlik kaynak kitap ortaya çıkmıştır. Ne var ki sonraki birçok tarih kitabında temel alınmış bu kaynaklar Türkiye tarihinde yer almamaktadır. Aynı durum, resmî Kırgız tarihçiliği için de söz konusudur. Türklerin batıya ulu göçleri, Osmanlı İmparatorluğu tarihi, hatta yeni aydınlanmaya başlayan XIX-XX.yüzyıllardaki Kırgız-Türk ilişkileri Kırgız okuyucusuna meçhul kalmaktadır. Diğer taraftan tesadüfen ortaya çıkmış bazı kaynaklar, örneğin, Кыргыз тарыхчысы Ziyabeddin Maksım’ın “Fergana Hanlarının Tarıhı” (Fergana Hanları Tarihi) adlı Hokand Hanlığı tarihini anlatan 1666 sayfalık eserinin tek nüshasının İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden bulunması, Özgönlü Türk-İslam alimi Ahmed al-Serahsi’nin (1009-1090) yegane eserlerinin de İstanbul’da korunmuş olması, İznik’teki Kırgız Türbesi gibi Kırgızların Anadolu’daki eski dönem izlerine rastlanması, 1883 yılında yayımlanmış Buka Uulu’nun “Kırgız Sözlüğünün” Türkçeye çevrilmiş el yazmasının Türk Dil Kurumu’nda saklanmış olması, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivleri ve kütüphanelerinin gelecekte Kırgızlar ve Kırgızistan’ın tarihi için önemli kaynaklar sunabileceği umudunu yaratmaktadır. İşte bu nedenlerle, hem Türkiye arşiv ve kütüphane verilerinin araştırılması, hem Genel Türk tarihinin bölünmüşlüğünü giderecek araştırmacılar arası bilgi akışının sağlanması açısından, yeni keşiflere teşvik edecek bilimsel tarih sempozyumunun periyodik yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Sempozyumun ileriki düzenlemelerinde Türk tarihinin izlerini Moğolistan, Çin ve Sibirya’yı da kapsayan Merkezî Asya’nın geniş coğrafyasından aramak ve daha değişik ülkelerden geniş çaplı uzman katılımı ile gerçekleştirmek “Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumunun” esas amaçlarından olacaktır. I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZ –TÜRK İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI Açılış Töreni 03. 05. 2013 Saat: 10: 00 Yer: Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi Büyük Salonu Açılış Konuşmaları: Aybek SARIGULOV (Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı) Prof. Dr. Kamil DİLEK (Uludağ Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Sabahattin BALCI (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan Tarih Kurumu Başkanı) Recep ALTEPE (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı) Şahabettin HARPUT (Bursa Valisi) Kemal YURTNAÇ (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı) Ermek İBRAİMOV (Kırgızistan Ankara Büyükelçisi) Halil AKINCI (Türk Keneşi Başkanı) Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri) Sinevizyon gösterisi (10 dakika) Saat: 11: 30 Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sergisinin açılışı Saat: 11: 40 Öğle yemeği: 12: 00 – 13: 00 Sempozyum Çalışmaları A salonu: 13: 00 – 14: 20 Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Eski Çağ Kaynak Araştırmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEGİN Konuşmacılar: Prof. Dr. Viktor BUTANAEV (Hakas Devlet Üniversitesi / Rusya Federasyonu), Сведения источников об этнической территории и языке кыргызов древнетюркской эпохи. (Eski Türk Dönemi Kaynaklarında Kırgızların Etnik Coğrafyası ve Dili Hakkında Bilgiler). Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Türkiye), Eski Kırgızlar ve Onların Diğer Türk Boyları ile İlişkileri. (Байыркы кыргыздар жана алардын башка түрк тайпалары менен мамилелери). Prof. Dr. Tynçtykbek ÇOROTEGİN (Kırgız Tarih Kurumu Başkanı / Kırgızistan), Көөнө чактагы кыргыз – түрк алакалары: заманбап кыргыз тарыхнаамасынын көйгөйлөрү. (En Eski Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Kırgız Tarih Biliminin Problemleri). Prof. Dr. Yuriy HUDYAKOV (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya), Развитие вооружения у кыргызов в IX – XI вв. (IX – XI. Yüzyıllarda Kırgızların Silah Teçhizatındaki Gelişmeler). Tartışma: 14: 00 – 14: 20 B salonu 13: 00 – 14: 20 Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: İznik ve Anadolu’da Kırgız İzleri Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cafer ÇİFTÇİ Konuşmacılar: Prof. Dr. Olcobay KARATAEV (Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Кыргыздардын жана огуздардын диний ишенимдеринин пантеону: Умай эне культу. (Kırgız ve Oğuz Türklerinin Dinî İnançlarının Panteonu: Umay Ana Kültü). Yard. Doç. Dr. Sezai SEVİM (Uludağ Üniversitesi / Türkiye), İznik Tarihinde Türkler ve Kırgızlar Türbesi. (Изник тарыхында түрктөр жана кыргыздардын күмбөзү). Dr. Selda Ertuğrul KALFAZADE (Topkapı Müzesi / Türkiye), İznik’teki Kırgızlar Türbesi. (Изниктеги кыргыздар күмбөзү). Abdrasul İSAKOV (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Кыргызстан жана Изник чөйрөсүндөгү окшош жер аттары. (Kırgızistan ve İznik çevresinde Benzer Yer Adları). Tartışma: 14: 00 – 14: 20 C salonu: 13: 00 – 14: 20 Bağımsızlık Dönemi Kırgız -Türk İlişkileri: Türkiye’de Kırgız Diasporası Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sulayman KAİPOV Konuşmacılar: Prof. Dr. Çetin PEKAÇAR (Nevşehir Üniversitesi / Türkiye), Pamir Kırgızlarının Yakın Tarihine Bir Bakış. (Памир кыргыздарынын жакынкы тарыхы тууралуу бир көз караш). Prof. Dr. Bektemir JUMABAEV (Yusuf Balasagın Kırgız Devlet Üniversitesi / Kırgızistan), Орто Азияда басмачылык кыймылы: Энвер Паша. (Orta Asya’da Basmacılık Hareketleri: Enver Paşa). Prof. Dr. Sulayman KAİPOV (Çüy Üniversitesi / Kırgızistan), Рахманкул Хан –Памир кыргыздарынын лидери. Ооганстан-Пакистан-Түркия контекстинде. (Rahmankul Han Kırgız Türklerinin Lideri. Afganistan-Pakistan-Türkiye Ekseninde). Tacıgül KÜNTÜZ (Türkiye), Kırgızlar ve Türkiye’ye Göç. (Кыргыздар жана Түркияга көч). Tartışma: 14: 00 – 14: 20 Ara:14: 20 – 14: 40 (Kahve, çay molası) A salonu: 14: 40 – 16: 00 Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Orta Çağ Kaynak Araştırmaları (Kırgız - Oğuz İlişkileri) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reşat GENÇ Konuşmacılar: Prof. Dr. Reşat GENÇ (Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye), Karahanlılar Döneminde Kırgızistan. (Карахандыктар доорунда Кыргызстан). Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV (Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Байыркы доордо жана орто кылымдарда кыргыздар менен огуздардын арасындагы этномаданий байланыштар. (Eski ve Orta Çağlarda Kırgızlar ile Oğuzlar Arasında Etnokültürel İlişkiler). Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV (Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Кыргыз жана огуздардын этникалык байланыштарынын башаты туурасында. (Kırgızlar ile Oğuzların Etnik Bağlantılarının Başlangıcı Üzerine). Doç. Dr. Gülnisa AYNAKULOVA (Gazi Üniversitesi / Türkiye), İslam Kaynaklarına Göre Kırgızlar ve Kırgızistan (X-XII). (Ислам булактарында кыргыздар жана Кыргызстан (X-XII)). Tartışma: 15: 40 – 16: 00 B salonu: 14: 40 – 16:00 XIX-XX. Yüzyıl Kırgız-Türk İlişkileri: Hanlıklar, İmparatorluk ve Sovyet Dönemi Kaynak Araştırmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Üçler BULDUK Konuşmacılar: Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kırgızların XIX. Yüzyılda Fergana ve Kaşgar Bölgelerindeki Faaliyetleri ve Sonuçları. (Кыргыздардын XIX кылымда Фергана жана Кашкар аймактарындагы ишмердиктери жана жыйынтыктары). Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kırgızların Milli Uyanışının Kökleri. (Кыргыздардын улуттук сезимдеринин ойгонушунун түп тамыры). Doç. Dr. Leonid BOBROV, Yard. Doç. Dr. Aleksey PRONİN (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya), Приемы ведения конного боя на пиках кочевниками Центральной Азии XVII – середины XIX вв. (XVII- XIX. Yüzyıl Ortalarında Merkezî Asya Göçmen Süvarilerinin Mızraklı Savaş Yöntemleri). Yrd. Doç. Dr. Alisa BORUSENKO (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya), Европейские ученые XVIII в. о военном деле eнисейских кыргызов в позднем средневековье. (XVIII. Yüzyıl Avrupa Araştırmacıları Orta Çağ Sonu Yenisey Kırgızlarının Savaş Teknikleri Hakkında). Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (Michigan / ABD), Sovyet Öncesi Dönemdeki (1850-1923) Anadolu-Orta Asya İlişkileri. (Совет бийлигинен мурунку мезгилдердеги (1850-1923) Анатолия-Орто Азия байланыштары). Tartışma: 15:40 – 16:00 C salonu: 14: 40 – 16: 00 Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Siyasî -Ekonomik İlişkiler Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Başkent Üniversitesi / Türkiye), Bağımsızlık Dönemi İlk Kırgızistan Anayasa Çalışmalarına Katkılarımız. (Кыргызстандын эгемендик доорундагы алгачкы Конституциясына кошулган салымдар). Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT (Uludağ Üniversitesi / Türkiye), Türkiye - Kırgızistan İlişkileri: Bağımsızlık Sonrası. (Эгемендиктен кийинки Кыргызстан-Түркия мамилелери). Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Бузулгус көпүрө: Кыргызстан-Түркия дипломатиялык байланыштарынын тарыхый мааниси жөнүндө. (Sağlam Köprü: Kırgızistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin Tarihi Önemi). Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi / Türkiye), Bağımsızlık Sonrası Türkiye ile Kırgızistan Ekonomik İlişkileri. (Эгемендүүлүк жылдарында Түркия-Кыргызстан экономикалык байланыштары). Tartışma: 15: 00 – 16: 00 Kırgızistanlı Sanatçıların Konseri 16: 30 – 17: 30 Akşam Yemeği Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kamil DİLEK’in Evsahipliğinde 04. 05. 2013 A salonu: 09: 00 – 10: 00 Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Eski Çağ Kaynak Araştırmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin CUMAGULOV Konuşmacılar: Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kök Türkler ve Uygurlar Döneminde Kırgızlar. (Көктүрктөр жана уйгурлар доорунда кыргыздар). Prof. Dr. Çetin CUMAGULOV (Kırgız Devlet Ansiklopedisi Yayınevi / Kırgızistan), Кыргызстандагы несториан – түрк жазуу эстеликтери (XIII – XIV кк.). (XIII – XIV. Yy. Ait Kırgızistan’daki Nestorian-Türk Yazılı Eserleri). Prof. Dr. Kubat TABALDİEV (Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Орто кылымдагы түрктөрдүн, кыргыздардын археологиялык булактары. (Türklerin ve Kırgızların Orta Çağ Dönemi Arkeolojik Kaynakları). Doç. Dr. Vasiliy UŞNİTSKİY (Saha Cumhuriyeti / Rusya), Границы Кыргызского Каганата в период Великодержавья. ( Kırgız Kağanlığının Ulu Kağanlık Dönemindeki Sınırları). Tartışma 10: 00 – 10: 20 Ara: 10: 20 – 10: 40 B salonu: 09: 00 – 10: 20 Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Eğitim, Kültür İlişkileri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saime YÜCEER Konuşmacılar: Prof. Dr. Arif ÇAĞLAR (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye), Bağımsızlık Döneminde Kırgızistan – Türkiye Kültürel İlişkilerinde Önemli İlk İki Örnek: Kırgız Bilimler Akademisi ile Fırat Üniversitesi İşbirliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Kuruluşu. (Эгемендик доорунда Кыргызстан-Түркия маданий байланыштарында эки маанилүү кадам: Кыргыз Илимдер Академиясы-Фырат Университети кызматташтыгы жана Кыргызстан-Түркия Манас Университетинин курулушу). Razak SAYDİLKANOV ( Kırgızistan Eğitim Bakanlığının Türkiye İlk Öğrenci Temsilcisi / Kırgızistan), Кыргызстан менен Түркиянын билим берүү тармагындагы кызматташтыгынын түптөлүшү.(Kırgızistan-Türkiye Eğitim İşbirliği Temelinin Atılması). Doç. Dr. Fırat PURTAŞ (TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı / Türkiye), Türkiye ile Kırgızistan Arasındaki Kültürel İlişkiler ve TÜRKSOY’un İki Ülke İşbirliğine Katkıları. (Түркия менен Кыргызстан арасындагы маданий байланыштар жана ТҮРКСОЙдун эки өлкө кызматташтыгына кошкон салымы). Yard. Doç. Dr. Yakup ÖMEROĞLU (Avrasya Yazarlar Birliği / Türkiye), Bağımsızlık Döneminde Kırgızistan – Türkiye Edebi İlişkileri. (Эгемендик жылдарында Кыргызстан-Түркия адабий байланыштары). Mirbek OKENOV (“Egemendik” Türkiye Mezunları Derneği / Kırgızistan) Büyük Öğrenci Projesi’nin Kırgızistan - Türkiye İlişkilerine Yansıması. (Түркия-Tүрк Дүйнөсү Билим Проектинин Кыргызстан-Түркия мамилелерине таасири). Tartışma: 10: 00 – 10: 20 Ara: 10: 20 – 10: 40 C salonu: 09: 00 – 10: 20 Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Dil İlişkileri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA Konuşmacılar: Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kırgız Dilinin Tarihî Gelişmesinin Tespiti Açısından Oğuz-Kağan Destanı (XIII). (Кыргыз тилинин тарыхый өнүгүшү өңүтүнөн “Огуз Каган” дастаны (XIII к.). Doç. Dr. Taalay ABDİEV (Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Түркчө – кыргызча котормолордогу айрым проблемалар. (Türkçe-Kırgızca Çevirilerdeki Bazı Problemler). Yard. Doç. Dr. Rısbek ALİMOV (Mardin Artuklu Üniversitesi/Türkiye), Tanrı Dağı Kırgızcasında Yenisey Kırgızcasına Ait Unsurlar. (Теңир-Тоо кыргыздарынын тилинде Енисей кыргызчасына тиешелүү тилдик элементтер). Yard. Doç. Dr. Caştegin TURGANBAEV ( Dicle Üniversitesi/Türkiye), Kırgız Dili, Edebiyatı, Kültürü, Tarihi ve Kırgızistan Ekonomisi, Sosyal ve Siyasi Yapısı ile İlgili Türkiye’de Yapılmış Bilimsel ve Tanıtım Amaçlı Çalışmalar. (Кыргыз тили, адабияты, маданияты, тарыхы Кыргызстан экономикасы жана социалдык-саясий түзүлүшү боюнча Түркияда жасалган илимий жана таанытым максатындагы иштер). Tartışma: 10: 00 – 10: 20 Ara: 10: 20 – 10: 40 A. salonu: 10: 40 – 12: 00 Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Eski Çağ Kaynak Araştırmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taşmambet KENENSARİEV Konuşmacılar: Prof. Dr. Sıdık SMADİAROV (Oş Devlet Üniversitesi / Kırgızistan), Байыркы түрк доорундагы Кыргызстан (VI – XII): Cаясий тарыхынын көйгөйлөрү. (Eski Türk Dönemindeki Kırgızistan (VI-XII): Siyasî Tarihi İle İlgili Problemler). Doç. Dr. İrina BUTANAYEVA (Hakas Devlet Üniversitesi / Rusya Federasyonu), Кыргызское государство на Енисее по данным письменных источников. (Yenisey Kırgız Devleti Yazılı Kaynaklarda). Prof. Dr. Taşmambet KENENSARİEV (Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi / Kırgızistan), Түрктөрдүн тарыхый тагдырына бурулуш киргизген Кыргызстандагы эки окуя (VI – VIII.). (Türk Tarihinde Dönüm Noktası Olan Kırgızistan’daki İki Olay; VI – VIII ). Yard. Doç. Dr. Mustafa KALKAN (Karatekin Üniversitesi/ Türkiye), Krasnaya Reçka-Şamşı Bölgesinde İskit, Göktürk-Türgeş (Runik Yazılı) ve Karahanlı Kültür Çevresine Ait Oklar – Sikkeler – Eserler. (Красная Речка – Шамшы аймагында скиф, көктүрк-түргөш (руник тамгалуу) жана Карахандык маданиятына тиешелүү октор, тыйындар эстеликтер). B salonu: 10: 40 – 12: 00 XIX-XX. Yüzyıl Kırgız-Türk İlişkileri: Hanlıklar, İmparatorluklar ve Sovyet Dönemi Kaynak Araştırmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kıyas MOLDOKASIMOV Konuşmacılar: Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi / Kırgızistan), XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız-Türk Siyasî İlişkileri İle İlgili Rus Arşivlerindeki Yeni Bilgiler. (XX кылымдын башындагы кыргыз-түрк мамилелери тууралуу орус архивдериндеги жаңы маалыматтар). Prof. Dr. Kıyas MOLDOKASIMOV (Kırgız Tarih Kurumu / Kırgızistan), XIX - кылымдагы кыргыз тарыхчысынын көлөмдүү кол жазмасын Түркия сактап калган. (XIX. Yüzyılda Yaşayan Kırgız Tarihçisinin Hacimli El Yazması Türkiye’de Korunmuştur). Dr. Timurlan OMOROV (Ankara Üniversitesi / Türkiye), XVII кылымда энесайлык кыргыздардын саясий жана социалдык ишмердиктери. (XVII. Yüzyılda Yenisey Kırgızlarının Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri). Yard. Doç. Dr. Roza ABDIKULOVA (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi / Kırgızistan), “Asya’da Beş Türk” Eserine Göre Osmanlı-Kırgız İlişkileri. (“Азияда беш түрк” чыгармасында Османлы-Кыргыз мамилелери). Doç. Dr. Abdımitalip MIRZAKMETOV (Oş Devlet Üniversitesi / Kırgızistan), Кыргыз – түрк жалпылыктарынын байыркы башаттары. (Kırgız-Türk Ortaklığının En Eski Temelleri). C salonu: 10: 40 – 12: 00 Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Ekonomik ve Diplomatik İlişkiler Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK Konuşmacılar: Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK (Gediz Üniversitesi / Türkiye), Kırgızistan – Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. (Кыргызстан-Түркия экономикалык мамилелеринин өтмүшү, бүгүнү жана келечеги). Doç. Dr. Cıldız UZAKOVA (Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Müsteşarı), Bağımsızlığının 21. Yılında Kırgızistan ve Kırgızistan-Türkiye İlişkileri. (Эгемендүүлүгүнүн 21-жылында Кыргызстан жана Кыргызстан-Түркия мамилелери). Yard. Doç. Dr. Minara ALİYEVA (Uludağ Üniversitesi / Türkiye), Bursa Uludağ Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerinin Dilsel Farkındalık Durumu Üzerine. (Бурса Улудаг Университетинде окуган кыргыз студенттеринин тил жагдайы тууралуу). Hasan KANBOLAT (ORSAM / Türkiye) Türkiye-Kırgızistan Siyasi, Diplomatik İlişkileri.(Кыргызстан-Түркия арасындагы саясий, дипломатиялык мамилелер). Güldana MURZAKULOVA (İstanbul Üniversitesi / Türkiye), Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesi. (Туркияда билим алган Кыргызстандык аспирант жана докторанттардын изилдөөлөрүнүн жалпы мүнөздөмөсү). Tartışma: 11: 40 – 12: 00 Kapanış Oturumu 12: 00 – 13:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA Seksiyon Başkanlarının Değerlendirmeleri Sonuç Bildirgesinin okunması Öğrenciler Arası Tarih Makale Yarışması Ödül Töreni Oturum Başkanının Genel Değerlendirme Konuşması Katılımcıların Toplu Resim Çekimi Kapanış:13: 30 Öğle yemeği: 13: 30- 14: 00 BURSA GEZİSİ Akşam yemeği: 19: 00 Bursa Valisi Sayın Şahabettin HARPUT’un Evsahipliğinde İZNİK PROGRAMININ EN SON HALİ STAMBUL TARAFINDAN VERİLECEK 05.05.2013 İznik Programı 10:00-11:00 Bursa’dan Hareket 11:00-11:30 İznik’deki Kırgızlar Türbesinde Dua Okunması ve Kurban Kesilmesi 11:30-12:00 Program Açılışı. Protokol Konuşmaları (Kaymakam, Belediye Başkanı vb.) 12:00-13:00 Kırgızistanlı “Ordo-Sahna” Grubu Sanatçılarının Konseri 13:00-14:00 Milli Yemek İkramı 14:00 - Misafir Protokole Hediyelerin Verilmesi ve Uğurlanması 14.30 Kapanış KATILIMCILAR: Abdımitalip Mırzakmetov, Doç. Dr., (Oş Devlet Üniversitesi / Kırgızistan) Abdrasul İsakov, (Ankara Üniversitesi / Türkiye) Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr., (Ankara Üniversitesi / Türkiye) Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr., (Gazi Üniversitesi / Türkiye) Ahmet Taşağıl, Prof. Dr., (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Türkiye) Aleksey Pronin, Yard. Doç. Dr., (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya) Alisa Borusenko, Yard. Doç. Dr., (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya) Anvarbek Mokeev, Prof. Dr., (Manas Üniversitesi / Kırgızistan) Arif Çağlar, Prof. Dr., (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye) Asim Yediyıldız, Prof. Dr., (Bursa Üniversitesi, Tüdam Müdürü / Türkiye) Aybek Sarıgulov, (Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı / Türkiye) Bektemir Jumabaev, Prof. Dr., (Yusuf Balasagın Kırgız Devlet Üniversitesi / Kırgızistan) Caştegin Turganbaev, Yard. Doç. Dr., ( Dicle Üniversitesi / Türkiye) Cıldız Uzakova, Doç. Dr., (Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı / Kırgızistan) Çetin Cumagulov, Prof. Dr., (Kırgız Devlet Ansiklopedisi Yayınevi / Kırgızistan) Çetin Pekaçar, Prof. Dr., (Nevşehir Üniversitesi / Türkiye) Döölötbek Saparaliev, Prof. Dr., (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi / Kırgızistan) Eldar Orozaliev, (Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Ankara Şubesi / Türkiye) Ermek İbraimov, (Kırgızistan Ankara Büyükelçisi / Kırgızistan) Fırat Purtaş, Doç. Dr., (TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı / Türkiye) Güldana Murzakulova, (İstanbul Üniversitesi / Türkiye) Gülnisa Aynakulova, Doç. Dr., (Gazi Üniversitesi / Türkiye) Gülzura Cumakunova, Prof. Dr., (Ankara Üniversitesi / Türkiye) Halil Akıncı, (Türk Keneşi Başkanı) Hasan Kanbolat, (ORSAM Başkanı / Türkiye) İbrahim Canbolat, Prof. Dr., (Uludağ Üniversitesi / Türkiye) İlhami Oruçoğlu, Yard. Doç. Dr., (Uludağ Üniversitesi / Türkiye) İrina Butanaeva, Doç. Dr., (Hakas Devlet Üniversitesi / Rusya Federasyonu) Kamil Dilek, Prof. Dr., (Uludağ Üniversitesi Rektörü / Türkiye) Kemal Yurtnaç, (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı / Türkiye) Kıyas Moldokasımov, Prof. Dr., (Kırgız Tarih Kurumu / Kırgızistan) Kubat Tabaldiev, Prof. Dr., (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan) Leonid Bobrov, Doç. Dr., (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya) Mehmet Ünal, Prof. Dr., (Başkent Üniversitesi / Türkiye) Mehmet Yüce, Prof. Dr., (Uludağ Üniversitesi / Türkiye) Minara Aliyeva, Yard. Doç. Dr., (Uludağ Üniversitesi / Türkiye) Mirbek Okenov (“Egemendik” Türkiye Mezunları Derneği / Kırgızistan) Muratbek Kocobekov, Doç. Dr., (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan) Mustafa İsen, Prof. Dr., (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri / Türkiye) Mustafa Kalkan, Yard. Doç. Dr., (Karatekin Üniversitesi / Türkiye) Olcobay Karataev, Prof. Dr., (Manas Üniversitesi / Kırgızistan) Osmonakun İbraimov, Prof. Dr., (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversiteti / Kırgızistan) Razak Saydılkanov, ( Kırgızistan Eğitim Bakanlığının Türkiye’deki İlk Öğrenci Temsilcisi / Kırgızistan) Recep Altepe, (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı / Türkiye) Reşat Genç, Prof. Dr., (Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye) Rısbek Alimov, Yard. Doç. Dr., (Mardin Artuklu Üniversitesi / Türkiye) Rinat Abdrahmanov, (Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Ankara Şubesi Başkanı / Türkiye) Roza Abdıkulova, Yard. Doç. Dr., (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi / Kırgızistan) Saadettin Gömeç, Prof. Dr., (Ankara Üniversitesi / Türkiye) Sabahattin Balcı, Prof. Dr., (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü / Kırgızistan) Selda Ertuğrul Kalfazade, Dr., (Topkapı Müzesi / Türkiye) Seyfullah Çevik, Prof. Dr., (Gediz Üniversitesi Rektörü / Türkiye) Sezai Sevim, Yard. Doç. Dr., (Uludağ Üniversitesi / Türkiye) Sıdık Smadiyarov, Prof. Dr., (Oş Devlet Üniversitesi / Kırgızistan) Sulayman Kaipov, Prof. Dr., (Çüy Üniversitesi / Kırgızistan) Şahabettin Harput, (Bursa Valisi / Türkiye) Taalay Abdiev, Doç. Dr., (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan) Tacigül Küntüz, (Ressam / Türkiye) Taşmambet Kenensariev, Prof. Dr., (Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi / Kırgızistan) Tınçtıkbek Çorotegin, Prof. Dr., (Kırgız Tarih Kurumu Başkanı / Kırgızistan) Timur Kocaoğlu, Prof. Dr., (Michigan / ABD) Timurlan Omorov, Dr., (Ankara Üniversitesi / Türkiye) Toktorbek Ömürkanov, Prof. Dr., (Yusuf Balasagın Kırgız Devlet Üniversitesi / Kırgızistan) Üçler Bulduk, Prof. Dr., (Ankara Üniversitesi / Türkiye) Vasiliy Uşnitskiy, Doç. Dr., (Saha Cumhuriyeti / Rusya Federasyonu) Viktor Butanaev, Prof. Dr., (Hakas Devlet Üniversitesi / Rusya Federasyonu) Yakup Ömeroğlu, Yard. Doç. Dr., (Avrasya Yazarlar Birliği / Türkiye) Yuriy Hudyakov, Prof. Dr., (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya)


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.