Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1789
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8083
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 233
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 1999 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
CAMİLERDEN RADYASYON YAYILIYOR

CAMİLERDEN RADYASYON YAYILIYOR

 

         Tokat Milletvekili Dr. Reşat DOĞRU Camilerin minarelerinden ezan yerine radyasyon yayıldığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yasası görüşülürken TBMM Genel Kurulunda bir açıklama yapan Dr. Reşat DOĞRU, şunları söyledi.

         “GSM şirketleri ile 10 yıllık anlaşmayı önceki yönetimin son bir yılında yaptığı doğrudur. Yapılan protokolleri dolayısıyla bu yönetimin söz konusu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkının olup olmadığını bilmiyorum. Fakat bu işin uygulamasını bu yönetim yapmıştır. İşte bu yönetme süreci nasıl olmuştur. Bu konuda kamuoyuna yeterince bilgi verilmiyor.

         Yapılan protokol gereği bir baz istasyonu istediği her camide o camiyi yaptıran derneğin, cemaatin ve mahalle sakinlerinin olumlu veya olumsuz görüşü alınmaksızın minareye baz istasyonu kurabilmektedir. Bu madde yüzünden memleketin birçok yerinde mahalle sakinleri, cami derneği ve cemaati arasında gerilimler çıkmıştır. Birçok cami minaresi yerel halk tarafından taşlanmıştır. Eğer son 7 yıllık medya taraması yapılırsa birçok ilde onlarca caminin minaresinin taşlandığı bilgisine ulaşılacaktır. Son bilgilerime göre 1000 TL cami derneğine, 1000 TL’de Diyanete bağlı bir vakıf olan önceki adıyla Tokyo Camii Vakfı şimdiki adıyla Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı’na vermektedir. Bu vakfın baz istasyonlarından 5-8 milyon arası gelirinin olduğu tahmin edilmektedir.

           Yapılan protokolde kaç minareye baz istasyonu konulması gerektiği, fakat bu yönetimin ne kadarına izin verdiği, kotayı aşıp aşmadığı bilinmemektedir. En azından bugün minarelerdeki baz istasyonlarının yüzde 20 sinin eski yönetim döneminde yüzde 80nin de yeni yönetim zamanında konulduğu kesindir. Zengin mahallerdeki minarelere yerleştirilen baz istasyonları buradaki insanların bilinçli olmasından dolayı medyaya daha çok yansımıştır. Örneğin İstanbul Ataşehir de kadınlar caminin minaresine çıkarak olayı protesto etmişler, Emin Çölaşan yine kendi mahallesindeki minaredeki baz istasyonu için yazı yazmıştır. Bir süre sonra bu camilerdeki baz istasyonlarının söküldüğü görülmüştür. Fakat bugün örneğin Ankara’nin Hüseyingazi semtindeki hemen hemen bütün camilerde baz istasyonu vardır. Yine Keçiören, Etlik ve Dikmen sırtlarındaki camilerde de öyle.  Bu dağılım neye göre yapılmıştır bunun da herhangi bir istatistiği yok.

         Baz istasyonu yönetmeliği istasyonların örgün eğitim kurumlarından belirli bir uzaklıkta olmasını, keza yönünün herhangi bir okula bakmamasını şart koşmuştur. Fakat bugün baz istasyonu olan birçok minarenin hemen dibinde yüzbinlerce çocuk Yaz Kuran Kursuna gitmektedir. Önceki maddeler hukuki olarak bir yere sığar fakat bu uygulama çok açık bir şekilde baz istasyonu yönetmeliğine aykırıdır. Bu durum Kuran Kursu karşıtı birçok kötü niyetli insan tarafından ileriki yıllarda dillendirilebilecektir. Ya Diyanet baz istasyonu olan camide yaz Kuran Kursu açamayacak ya da bu baz istasyonlarını kaldıracaktır. Aynı şekilde yine bu camilerin hemen yanında ortaöğretimle aynı düzeyde olan sürekli Kuran Kursları vardır. Diyanet sadece bu durumu gözeterek dahi bu protokolleri tek taraflı olarak iptal edebilir. Bu durum önceden düşünülmediği için. Ayrıca bugün camilere ibadet için her yaştan insan gitmektedir. Özellikle çocuklar ve camilerin en yoğun cemaati olan ilerleyen yaşlarında birçok hastalıkla mücadele eden emeklilerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi söz konusudur. Özellikle emekliler cami etrafında neredeyse günlerinin tamamını geçirmektedirler. 

         Diyanet’in bugünkü yönetimi baz istasyonlarının minarelere kurulmasından herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır. Çünkü söz konusu vakıf bu işten yüklü miktarda maddi meblağ edinmektedir.  Eleştirildiklerinde ise protokollerin kendi dönemlerinde yapılmadığını söylemekle yetinmektedirler fakat süre bitince yeni sözleşme imzalamayacaklarını da kesinlikle söylememektedirler. Bu durumda yeni bir 10 yıllık anlaşmaya hazırlandıkları kesindir.

 

Vatikan ve Protestan Kiliseler Birliği cep telefonlarından en ileri açık seçik yayın ve resimlerin indirildiğini, internet vasıtasıyla kumar oynandığını ve cep tefonu vasıtasıyla Hıristiyanlığın günah olarak kabul ettiği diğer bazı hallerin işlendiğini öne sürerek Kilise Kulelerine baz istasyonu yerleştirilmesine karşı çıkmakta ve izin vermemektedir. Bizim aynı şeyler daha ileri derecede İslam dini ile ilgili ibadet ve inanç esaslarını yürütmekle memur kılınmış Diyanet için de geçerlidir. Bu durum Diyanet’i bir dini işleri yürüten idari bir kurum olmaktan öte ticari işlerle uğraşan bir şirket konumuna indirgemektedir. Çünkü bu uygulamanın dini, ahlaki ve milli birlik ve beraberliği tesis edici hiçbir boyutu yoktur.

           Diyanet’in kanun olmadığı için şu ana kadar yürürlükte olan bütün yönergelerinde “camiler ibadethane dışında hiçbir amaçla kullanılamaz” hükmü vardır. Baz istasyonu uygulaması bu maddeyle çelişmektedir. Fakat şu andaki kanunda bu önemli konuyla ilgili hiçbir unsurun yer almaması açıkça bu olgunun zekice gözden kaçırıldığını göstermektedir. Protokol önceki yönetim zamanında yapıldığı için önceki yönetim taraftarı bazı kişilerde Diyanet kanun taslağına yönelik eleştirilerini dillendirirken ancak kendi konumları açısından bu kanun taslağına bakmışlar Yüce Dinimizin, keza Cumhuriyetin kurucu iradesinin Diyanet tasavvuru ile açıkça çelişen bu unsura hiç dikkat çekmemişlerdir”.

         Sözlerinin sonunda ilgili bakana, baz istasyonlarının Kur’an öğrenmeye gelen çocukları etkilediğini ileten DOĞRU, baz istasyonlarından kazanılan gelirin nerelerde kullanıldığını ve direkt yerleşim biriminde bulunduğu için tüm çevre için tehlike saçan istasyonların kaldırılıp kaldırılmayacağını sordu.

  

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.