Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1775
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 7866
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 233
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 1996 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA MÜHENDİS VE AVUKAT ALINACAK (237 PERSONEL)
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE MÜHENDİS VE AVUKAT ALINACAK (237 PERSONEL) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav ile aşağıda belirtilen şartlarda toplam (237) adet sözleşmeli personel alınacaktır. I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI UNVANI - ADEDİ •İnşaat Mühendisi - 22 •Makine Mühendisi - 5 •Elektrik-Elektronik Mühendisi - 5 •Harita Mühendisi - 16 •Jeoloji Mühendisi - 6 •Jeofizik Mühendisi - 3 •Şehir ve Bölge Plancısı -62 •Mimar - 60 •Avukat - 41 •Uzman - 17 TOPLAM - 237 II- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR A) GENEL ŞARTLAR 1) Türk vatandaşı olmak, 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak, 3) İlana çıkılan unvanlarla ilgili en az 4 yıllık eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 4) Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak. 5) “Avukat unvanına başvuruda bulunacakların avukatlık ruhsatına sahip olmaları gerekir.” III- YAZILI SINAV İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1) Yazılı sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu http://sausem.sakarya.edu.tr ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.csb.gov.tr internet sayfalarında duyurulacaktır. 2) Sınava katılacak adaylar SAUSEM hesabına 75-TL yatıracaklardır. 3) Yazılı sınav Sakarya Üniversitesi tarafından yapılacaktır. 4) Sınav, 17.08.2014 Pazar günü Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA adresindeki yerleşkede yapılacaktır. Sınav süresi tüm alanlar için 90 dakika olup sınav saat de başlayıp da tamamlanacaktır. 5) Sınavlarda her soru için sadece 1 doğru olan 4 şıklı hazırlanmak suretiyle çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır. 6) Her branş için sorulacak soru sayısı Genel Konular (6306 sayılı Kanun) 10, Alan Bilgisi Konuları 70 olmak üzere toplam soru sayısı dir. 7) Yapılacak yazılı sınavda hatalı olan sorulara tekabül eden puanlar diğer sorulara eşit şekilde dağıtılacaktır. 8) İtiraz olması durumunda adaylar SAUSEM’ in duyuracağı hesap numarasına 30-TL itiraz ücreti yatırarak bir dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilirler. 9) Sınav sonuçları 26.08.2014 Pazar günü http://sausem.sakarya.edu.tr ile www.csb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır. 10) Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Her branş başarı puanı sırasına göre sıralanacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu bu sınavın 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere her branşta atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 11) Adaylar, yazılı sınava beyanları üzerine katılacaktır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava katılacak adaylar için duyuru, Bakanlığımız tarafından ayrıca yapılacaktır. DİĞER BAŞVURU ŞARTLARINI OKUMAK ve BAŞVURUNUZU YAPMAK İÇİN Buraya tıklayınız ve açılacak olan sayfanın en altında göreceğiniz BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ Yazan, mavi renkli başlıklarda herhangi bir yere tıklayıp TC. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI`na Personel Alımı Aday İşlemleri Kaydınızı Yaptırınız... Başvuru Başlangıç Tarihi: 11.07.2014 Cuma Başvuru Bitiş Tarihi: 03.08.2014 Pazar Sınav Tarihi: 17.08.2014 Pazar Sınav Süresi: 90 Dakika Sınav Başlangıç Saati: 14:00 Sınav Bitiş Saati: 15:30 Sınav Yeri: Sakarya Üniversitesi Yerleşkesi Esentepe Kampüsü Serdivan / SAKARYA İletişim: 0264 295 34 54 - 0264 295 74 25 - 0264 295 74 03


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.