Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8802
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
DÜNYA TÜRK GENÇLERİ BİRLİĞİ 14.KURULTAYI MÜRACAAT VE MEKTUPLARI

Avrupa Birliği Parlamento’su Millet Vekillerine ( ABP)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Türk Devletleri Temsilcilerine

Ve Millet Vekillerine (AGİT)

 

         Baku şehrinde yapılan Dünya Türk Gençleri Birliği liderlerinin kurulunda, ABP millet vekilleri, AGİT’teki Türk Devletleri millet vekillerine, bu kurum ve kuruluşlarda kendi millet vekili bulunmayan (buna Rusya’da yaşayan Türkler de dahil) Türkî halkların da menfaatlerinin temsil edilmesi dileği kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.

         Rusya’daki Türkî halklar acınacak durumdadır. Onlara maksatlı olarak asimilasyon uygulanmaktadır. Bu amaçla milli okulları kapatmak için özel kararlar kabul edilmektedir. Örneğin, eğitimde milli komponentın (parça) kaldırılması, ana dilde eğitimi ve Devlet İmtihanlarını ana dilde verilmesini yasaklamaktadır ve saire. Milli hareket liderlerinin Türkî halkları savunma girişimi, Rusya’nın FSB’si tarafından uluslar arası kin ve düşmanlığı körükleme olarak nitelendirilip, aşırılık olarak algılanmakta, bu da milli hareket liderlerini kovuşturmak için zemin hazırlamaktadır. Ayrıca, FSB’nin teşebbüsü ile Tatar Milli Meclisi reisi Fevziye Bayramova ve “Çallı Gençleri” gazetesinin redaktörü Damir Şeyhetdinov hakkında cinaî dava açılmış ve onlar suçlanmıştır. Suçları, 30.08.1990 tarihli Tataristan’ın Devlet Egemenliği Beyanatı ve 21 Mart 1992 yılında yapılan Referandum sonuçlarına dayanarak, Kazakistan’ın Orenburg bölgesinde bir koridor açmak suretiyle Tataristan’ın Devlet bağımsızlığının tanınması dileğiyle BM’ye ve tüm devlet başkanlarına yazılan Müracaat’ın dağıtılması bahanesidir. Rusya’nın FSB’si Stalin’in NKVD’si ile aynıdır; bu da devletlerin vasilikleri altında bulunan toprakların kendi kaderlerini kendilerinin tayın etmesine yardımcı olmaya davet eden BM’nin Uluslar Arası Antlaşmasının ihlalidir.

         FSB’nin bu davranışları insan haklarına aykırıdır. Rusya’da telefon konuşmalarını dinleme, e-postaları okuma, toplantıdaki konuşmaları kaydetme, milli hareket liderlerine her türlü engel oluşturma bir alışkanlık haline gelmiştir. Örneğin, geçenlerde “Azatlık” gazetesinin redaktörü T.Ahmadişin’in arabası çalışmaz duruma getirilmiştir. Daha sonra bilindiği üzere, arabanın fren sistemi de bozulmuştur. Tüm bunların FSB işi olduğuna dair kuvvetli deliller bulunmaktadır. İşbirliği hakkında sözleşme bağlama amacıyla gençler ve aydınlar FSB’ye “davet edilmektedir”. Bizim fikrimizce, ileride onlar milli hareket liderlerine iftira üretmek amacıyla kullanılacaklardır. Örneğin, Haziran sonlarında Doç. İ. Şayhutdinov FSB’nin Çallı şubesine çağrılmıştır. Tehdit ve şantaj yoluyla ona sözleşme imzalatmaya çalışmışlardır. Hatta çeşitli Uluslar arası Konferanslara katılan bilim adamları, yurt dışında eğitim gören öğrencileri de dönüşlerinde FSB tarafından “mülakata” tabi tutulmaktadır. Tüm bunlar siyasi baskıdan başka bir şey değildir.

         Totaliter rejimden, nazizm ve stalinizmden en çık zarar gören Rusya’daki Türkî halkların sorunlarının AGİT’in Parlamento Kurulu’nda görüşülmesi hakkındaki karar kabul edilmiştir. Aynı zamanda, stalinizmin NKVD-KGB-FSB’ye olan desteği ortadan kaldırılmamıştır. Çalışma tarzı ve metodu bugüne kadar değişmeyen FSB, görüşü başka olan halkları cezalandırma korkusu altında tutmaktadır. Arşiv belgeleri açılmamıştır; bu da milyonlarca suçsuz insanı yok eden, insanlık onurunu aşağılayarak onların psikolojisini ve SSCB halklarının dünya görüşünü bozan canileri meydana çıkarmaya imkan vermemektedir. KGB, SSCB ve RF hükümetlerinin arşivleri açılmadan, bir de gerçek işlerle desteleyip pişman olduğunu dünyaya açıklamazsa Rusya’da totalitarizm geleneklerinin ortadan kalkacağını sanmıyoruz.

         ABP, AGİT millet vekillerin, diğer halklarla beraber Rusya’daki Türkî halkların da uluslar arası şartlara göre insan haklarının savunulmasını istiyoruz. Rusya’da gelinen durum şu ki, her türlü insan hakları ihlallerinin yanı sıra, FSB’nin milli hareket liderlerine açtığı davalardan dolayı dayanılmaz bir hal almıştır. Milli hareket liderleri, kendi haklarını sağlamak üzere ancak ABP, AGİT ve diğer yetkili kuruluşlara umut bağlamaktadır.

Dünya Türk Gençleri Birliği’nin 14. Kurultay’ında kabul edilmiştir.

 

DTGB reisi Akram Abdullayev

Kırım, Yalta şehri, 14 Ağustos 2009

 

 
 
 
 
 
                                              Birleşmiş Milletlere

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na

Türk Devletleri Başkanlarına

 

MÜRACAAT

 

         Rusya Federasyonu’nda, Türkî halkların kültür ve dil hakları devlet düzeyinde sistematik şekilde ihlal edilmektedir:

         1. Milli-bölgesel komponent (parça) devlet eğitim standartlarından kaldırılmıştır;

         2. Liseden mezun olma sınavlarının ana dilde yapılması yasaklanmıştır;

         3. Yüksek okul ve üniversitelere giriş sınavının ana dilde yapılması yasaklanmıştır;

         4. Tüm devlet eğitim kurumlarında talim ve terbiye işleri sadece Rus dilinde yapılma zorunluluğu getirilmiştir (Milli Eğitim, ilkokul, lise, yüksek okul ve üniversitelere, yani tüm devlet eğitim kurumlarına yeni tüzüğün modelini göndermiştir. Bu tüzük modellerinin hepsinde eğitimin Rus dilinde yapılması zorunlu olduğuna dair bir madde yer almaktadır).

         Biz, tüm bunları bürokratik zorbalık olarak değerlendiriyoruz. Yapılanlar, Rusya Federasyonu Anayasasını ihlal etmekte ve Rusya’daki Rus olmayan milletlerin kültür ve dil ayrımına sebebiyet vermektedir.

         Aşağıdaki kanun ve yeniliklerin kaldırılması hakkında Rusya Federasyonu hükümetine baskı yapılmasını istiyoruz. Şöyle ki:

1.      Eğitim alanında federal devlet sistemi ilkesinin yeniden kazandırılması, federal devlet eğitim standartları yapısına milli-bölgesel komponentın koyulması ve eğitim kurumlarında Rusya Federasyonu’ndaki Rus olmayan yerli halkların dil, edebiyat, tarih ve kültürünün öğretilmesinin garanti altına alınmasını istiyoruz.

2.      Eşit haklar sağlamak amacıyla, liseden mezun olma ve yüksek okul, üniversitelere giriş sınavlarının Rusya’nın tüm vatandaşları için ana dilinde yapılması ve bu sonuçların tüm Rusya topraklarında geçerli olmasını talep ediyoruz.

3.      Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığına, eğitim kurumlarına göndermiş oldukları tüzüğün yasamaya aykırı olduğu söylenmelidir.

 

Dünya Türk Gençler Birliği’nin 14. Kurultay’ında kabul edilmiştir.

DTGB reisi Akram Abdullayev

Kırım, Yalta şehri, 14 Ağustos 2009.

 

Rusçadan Türkiye Türkçesine aktaran Roza KurbanPaylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.