Dünyanın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz Ey Türk, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir cümlesini taşlara kazıtmıştır. Osmanlı dedemiz; Devlet-i ebet müddet demiş, Büyük Atatürkümüz "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Diyerek, Türk Milletinin, dünya durdukça, var olacağını veciz sözlerle ilân etmişlerdir. Bu cümleler birbirine paralel manâ ifade eden cümlelerdir. Devletler maddiyatla kurulmuyor, maddiyatsızlıktan da batmıyorlar. Devletler: ilimle,irfanla,imanla ve ahlâkla kuruluyorlar, ilimsizlikten, îmansızlıktan ve ahlaksızlıktan da batıyorlar. İlim,irfan,îman ve ahlâk abidesi olarak yetişmiş olan Bozkurtlar, Türk Milletinin geleceğinin ve Devletinin teminatıdırlar . Bu cümleden olmak üzere: * Geçmişte memleketin buhranlı ve sıcak günlerinde, maddi menfaat gözetmeksizin, ülkücü mücadelenin herhangi bir noktasında görev yapmış her kişi BİRER KIYMETTİR. . * Ülkücülerin , bugünkü konumu, siyasi etiketi, makamı ne olursa olsun, birbirlerini sevmelerinde, saymalarında ve görüşmelerinde zaruret vardır. Ülkücüler birbirleri ile ilgili, zaten kötü sözler söylemeyeceği gibi, bilâkis birbirlerinin takdire şayan, taraflarını öne çıkararak hitap ederler. Hatta hasımları için dahi, kendilerine yakışmayan çirkin kelimeler kullanmazlar kullanmamalıdırlar. * Sohbetlerimizde aykırı düşüncede olan arkadaşlarımızın da olabileceği dikkate alınarak, kimseyi incitebilecek, üzecek, küstürebilecek bir davranış göstermeden ve de, dostlarımızı harcamak için eksik veya hatalarını arıyor tavırlarına girmeden, kanaatlerimizi fikri ve seviyeli bir şekilde gündeme getirebilmeliyiz. * Ülkücüler son zamanlarda, cereyan eden olaylardan etkilenip, öfkelenip, gizli ellerin tezgâhladığı, bölücülüğe fırsat verecek hatalar yapmamaya özen göstermelidirler. Türk birliğini hayâl eden Bozkurtlar Anadolu birliğinden asla taviz veremezler. * Ülkücüler mensubu olmakla gurur duyduğu Büyük Türk Milletine , farklı tercih ve iradesinden dolayı, aşağılayıcı veya küçük düşürücü, sözler ihtiva eden ifadeler kullanmazlar, kullanmamalıdırlar. Hüsran sebeblerini millette değil kendilerinde aramalıdırlar. * Büyük meseleler, küçük adımlarla çözülürler. Türk milletinin önüne konulan bütün dertlerin illaki çözümü vardır. Mağlup olma lüksüne sahib olmadığımıza göre, ağlayanlar dışlanarak çıkış yolları müzakere edilmeli hiç olmaz ise serçe parmaklar taşın altına konup bir yerden başlanmalıdır. *Maksadımız: Biri veya birileriyle kavga etmek, veya yeni düşmanlar yaratmak değildir. Ülkücü geleceğin, yakın istikbalde söz ve karar sahibi olmasını temin etmek için, gereğini yapmaktır. Bu tebliğ ile Ülkücü geleceğin; birbirini tanımasını, dayanışmasını, ve vazgeçilmez tercih edilen üstün insan olmalarını temin için programlar hazırlamak, işlerini kolaylaştırıcı tedbirler almak, daha doğrusu önlerini süpürmek "AKSAKALLILAR"ın görevidir. * Yukarıda saydığımız kararlara uymak ihtiyaridir. Özellikle müştereklerimiz uygulanmaya gayret gösterilmelidir. Göreceksiniz ki aykırılıklarımızın önemli bir kısmı kendiliğinden hallolacaktır. SONUÇ : Bu tebliğin maksadı; aykırılıklarımızın göz ardı edilerek, müştereklerimizin ortak tavır haline getirilmesinin teminidir. AKSAKALLILAR ( eskimeyendostlar olarak üstteki görüşlere katılıyoruz. )