Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1832
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10787
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ DUYURUSU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ
SINAV GİRİŞ DUYURUSU

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik`in 8 inci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (oniki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Uygulamalı sınava, yazılı sınavda başarılı alan adaylar davet edilecektir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR
1- Nefwork Uzmanı 2 kişi (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat, 1 kişi- Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Kat)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, antivirus, IPS /IDS, içerik filtrelerde, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi işlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) CCNP sertifikasına sahip olmak,
c) CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
d) CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
e) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) İşletim Sistemleri Güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

2- Sunucu yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)
a) En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 diskfüstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,
c) Windows Server 2008 Server Administrator, Windows Server 2008 Network infrastructure, Configuring, Windows Server 2008 Actlve Directory, Configuring sertifikalarından en az ikisine (üstü tercih nedenidir) sahip olmak.
d) MCITP Server Administrator on Windows Server 2008 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
e) MCSA, Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance, Microsoft SQL Server 2008, Database Development, Microsoft SOL Server 2008, Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,
f) T-SÛL bilgisine sahip olmak,
g) VB, WMI, POVVERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak
h) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

3- Sanallaştırma uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)
a) Sanallaştırma uygulamalarında en az 3 yıl tecrübeli olmak
b) En az 15 soketli sanallaştırma uygulamasının tek bir yönetim sunucusu tarafından yönetimini ve uygulamanın En az 100 disk kapasiteli SAN Disk sitemi ile çalışmasını sağlamış olmak.
c) VCP 4 (VMware Certıfıed Professıonal on vSphere 4) sertifikasına sahip olmak, (üstü tercih nedenidir)
d) Windows Server 2008 R2, Server Virtualization sertifikasına sahip olmak,
e) MCITP Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
f) VCAP4 - Datacenter Administration, VCAP4 - Datacenter Design, MCITP Server Administrator on Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,
g) SRM (Site Recovery Manager) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Genel switch ve ağ yapılandırması hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Masaüstü sanallaştırma hakkında bilgi sahibi olmak,
j) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

4- Veritabanı yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Kat)
a) En az 5000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
c) MCITP Database Administrator 2008, MCITP Database Developer 2008, MCITP Bussiness Intelligence Developer 2008 sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,
d) XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
e) UML tecrübesine sahip olmak,
f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,
h) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
i) VVEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) SOL ve Veritabanı tablo tasarım tecrübesine sahip olmak,
k) Uygulama güvenlığı, (NET,web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,
I) MCTS, NET, Framework 4 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,
m) MCTS Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,
n) Oracle 10g/11 g veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir,

5- Güvenlik uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Kat)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firevvall, antivirüs, IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, IPS gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 2000 kullanıcılı bir Bilgi işlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
b) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
c) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
d) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,
e) İSO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak,
f) Sistem güvenliği, IPS, IDS, FİREVVALL yönetimi konusunda uzman olmak,
g) CISSP sertifikasına sahip olmak,
h) CCNP sertifikasına sahip olmak,
i) CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
j) CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

6- Yazılım Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 kat)
a) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
c) MCPD Wındows Developer 4 sertifikasına sahip olmak,
d) MCPD VVEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak,
e) UML tecrübesine sahip olmak,
f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
g) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ilen seviyede SQL ve TSQL bilgisine sahip olmak,
h) VVEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
i) VVEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Uygulama güvenliği(.NET, web sunucu konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance, Microsoft SQL Server 2008 Database Development, Microsoft SQL Server 2008 Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir.

7- Yazılım Uzmanı 3 kişi (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat, 2 kişi- kısmi Zamanlı 2 Kat)
a) .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
b) Microsoft .NET Framework 4 Windows Applications Development, Microsoft .NET Framework 4 Web Applications Development, Microsoft NET Framework 4 Windows Communication Foundation Development, Microsoft .NET Framework 4 Data Access sertifikalarından en az iki tanesine sahip olmak,
c) Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,
d) Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance, Microsoft SQL Server 2008 Database Development, Microsoft SQL Server 2008 Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,
e) MCPD VVEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
f) UML tecrübesine sahip olmak,
g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
h) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve TSQL bilgisine sahip olmak,
ı) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
j) WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak.

8- Yazılım Uzmanı (1 kişi- Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Kat)
a) .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
b) Microsoft .NET Framework 4 Windows Applications Development, Microsoft .NET Framework 4 Web Applications Development, Microsoft NET Framework 4 Windows Communication Foundation Development, Microsoft .NET Framework 4 Data Access sertifikalarından en az iki tanesine sahip olmak,
c) Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,
d) MCPD VVEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
e) Web uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) ASP, HTML, DHTML, XHTML, CSS, JAVA, PHP ve NET entegrasyonlarında çözümlere açık olmak, bu çözümleri temel kavramları uygulamada bilgi sahibi olmak,
g) UML tecrübesine sahip olmak,
h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
ı) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
j) WEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak.

9- Web Sitesi Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 kal)
a) Web uygulamaları konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak,
b) Microsoft sharepoint 2007/2010 development projelerinde geliştirme yapmış ve bu konuda en az iki yıl deneyimli ve Microsoft Share Point 2007/2010 Application Development sertifikasına sahip olmak,
c) Photoshop konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Adobe flash konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) PHP tabanlı web uygulaması konusunda deneyimli olmak,
f) Grafik tasarımı, tipografi, renk, denge ve mizanpaj gibi temel grafik tasarım teknikleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Logo, broşür, kurumsal kimlik çalışması ve illüstrasyonlar konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Resimler üzerinde renk düzenlemeleri yapmak, fotomontaj ile yeni kompozisyonlar oluşturmak konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Dergi, gazete, katalog, kitap gibi çok sayfalı yayınların hazırlanma, düzenlenme ve baskıya hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) ASP, HTML, DHTML, XHTML, CSS, JAVA ve NET entegrasyonlarında çözümlere açık olmak, bu çözümlen temel kavramları uygulamada bilgi sahibi olmak,
k) İhtiyaç analizini gerçekleştirebilecek ve dokümante edebilecek bilgiye sahip olmak,
I) Yapmış olduğu web tasarım ve uygulamalarını referans gösterebilmek.

2- SINAV KONULARI
Uzmanlık konularına uygun olarak;
1) Windows Server işletim Sistemleri (2003 ve 2008) ve Uygulamaları (DC, DNS, DHCP, US, WSUS, BACKUP, SECURİTY)
2) Veri tabanı sunucusu kurulum, konfigürasyon ve güvenlik
3) Disk Sistemleri ve SAN
4) Sanallaştırma kurulum, konfigürasyon, yönetim ve sorun giderme
5) .NET Windows uygulamaları
6) .NET Web uygulamaları
7) PHP Web uygulamaları
8) .NET Mobile uygulamaları
9) Veritabanı Tasarımı
10) Ajax, Dhtml, Html uygulamaları
11) Secure Cocie
12) Java script, VB script
13) IPV4MPV6 Protokolleri ve Osi Katmanları
14) Genel switch konfigürasyonu ve Router Konfigürasyonu (2.katman 3.katman)
15) Access Point konfigürasyonu
16) Genel Network ürünleri ve güvenlik katmanları
17) Tasarım uygulamaları
18) Ayrıca, yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar. İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konulan Network Uzmanı 13,14,15,16,18 sırasında belirtilenler, Sunucu Yöneticisi 1 2, 3, 18 sırasında belirtilenler, Sanallaştırma Uzmanı 1, 2, 3, 4, 18 sırasında belirtilenler, Veritabanı Yöneticisi 2, 9, 12, 18 sırasında belirtilenler, Güvenlik Uzmanı 1, 13, 14, 15, 16, 18 sırasında belirtilenler, Yazılım Uzmanı 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18 sırasında belirtilenler, Yazılım Uzmanı-Proje Bazlı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 sırasında belirtilenle Web Sitesi Uzmanı 10, 11, 12, 17, 18 sırasında belirtilenler

3- BAŞVURU SEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Başvurular, 25 Nisan 2012 - 4 Mayıs 2012 tarihleri arasında http://www.tarimpersonel.gov.tr/2012duyurular/bilisim_personeli/talep_formu.pdf adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli iş Talep Formu" nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 4 Mayıs 2012 akşam mesai bitimine kadar (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya / ANKARA) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- İSTENİLEN BELGELER
a) İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı) ve 1 fotoğraf,
b) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı suret (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),
c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
d) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen meslek tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyet sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ
a) a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyon sayısının 10 katı kadar aday 120 kişi (yüz yirmi), en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir
b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.tarim.gov.tr sitesinde 14 Mayıs 2012 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan, herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir,
d) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamalar yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
e) Sınava girmeye hak kazanan adaylara Personel Genel Müdürlüğünce fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmaz.
f) Sınav Giriş Belgeleri, 21 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yukarıda adres verilen Personel Genel Müdürlüğünden alınabilecektir.

6- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yazılı sınav, 28 Mayıs 2012 tarihinde (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya / ANKARA) da yapılacaktır
b) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Yazılı sınav sonuçlarına göre, uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile uygulamalı sınav tarihi ve yeri 1 Haziran 2012 tarihinde http://www.tarim.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

7- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 12 (oniki) dir
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan as adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Kendilerine tebligat yapıldığı halde, tebligat tarihinden itibaren 10 (on iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) iş günü içermeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından ferağa etmiş sayılır.
d) Asil adaylardan, hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

8- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.079,40 TL)
ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altın da sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir Kamuoyuna duyurulur.


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.