Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8806
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
İLESAM-AKÇAĞ ROMAN, HİKAYE VE ŞİİR YARIŞMASI AÇTI
İLESAM-AKÇAĞ Roman-Hikâye ve Şiir Yarışması-2010 (Kitap Dosyası)

  

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman-Hikâye ve Şiir alanında (KİTAP DOSYASI) 2010 ve 2011 yıllarında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.

YARIŞMANIN AMACI:

- Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler   çıkmasına vesile olmak,

-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,

-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,

-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.

ORGANLAR:

A-) ÖDÜL YÜRÜTME KURULU

Ödül ile ilgili tüm kurumsal işler, İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, Akçağ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür.

B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:

Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2010 Yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve Şiir Yarışması” Seçici Kurulu; Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Doç. Dr. Mehmet Önal, İlter Yelşilay, Pehlivan Uzun, Ziya Demirel ve Arif Bük’ten oluşmaktadır.

C-) SEKRETARYA:

“İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve Şiir Yarışması’nın her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası, İLESAM Genel Merkezi’dir.

Adres: İLESAM GENEL MERKEZİ/ İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65

Faks: 0 312 419 49 39

www.ilesam.org.tr

 

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 27 Aralık 2010’dur. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir roman, bir hikâye kitabı ve bir şiir kitabı dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

3. Yarışma dosyalarında konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan Dil, Türkiye Türkçesi olacaktır.

4. Her yarışmacı, eser dosyasını, bilgisayarla 12 punto yazılacak ve  A4 kağıda 8 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyası, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş olarak gönderilecektir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.

5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.

6. Yarışmanın sonuçları 2011 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır.

7. Yarışmaya katılan dosyalardan Roman, hikâye, şiir türlerinde derece alan eserler Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından dereceye girenler ve Seçici Kurul’un yayımlanmaya değer bulduğu eserlerin ilk baskısı için telif ücreti ödenmeyecek (daha sonraki baskılar için yazarla telif anlaşması yapılacaktır), ayrıca yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.

8. Yarışmanın ödülleri; Mart ayı içinde  (2011) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları, 2010 Haziran ayından önce hiçbir yerde yayımlanmamış olacaktır.

10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için muvafakat vermedikleriniçin yazarlai, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi  İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.

11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda,  söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.

ESERLERİN TESLİMİ

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:

İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.

YARIŞMA TAKVİMİ 

1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.

2) 27  Aralık 2010 Başvuruların bitiş tarihi

3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri

Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2011 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2011 Mart ayı içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

1. ROMAN DOSYASI:

            1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

 

2. HİKÂYE DOSYASI:

1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

 

3. ŞİİR DOSYASI:

1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.


Daha fazla bilgi için: 

www.ilesam.org.tr  ve www.akcag.com.tr  adresine bakabilirsiniz.

(EK-1)

 Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.

ROMAN/HİKÂYE/ŞİİR YARIŞMASI  ESER KATILIM DİLEKÇESİ

 

 İLESAM Genel Merkezi’ne,

 İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman/Hikaye/Şiir Yarışması’na gönderdiğim eser dosyası………………kategorisinde değerlendirilmek üzere………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.

 

İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman/Hikaye/Şiir  Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. 

... /... / 2010 

ESER SAHİBİ ADI – SOYADI 

İMZA

 

ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI       :

ESER SAHİBİNİN ADRESİ                                   :

T.C. KİMLİK NO                                                    :

E-posta                                                                     :

TELEFON

Sabit                                                                          :

Mobil                                                                         :

Faks                                                                           :Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.