Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10216
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2042 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
İLESAM Sanatçıları koruma adına düzenlenen torba yasanın bir maddesine karşı
SANATI VE SANATÇIYI KORUMAK ADINA MALİYE BAKANLIĞININ 130 MADDEDEN OLUŞAN TORBA YASA TASLAĞINDAKİ 7. MADDENİN YASALAŞMASINA KARŞIYIZ SANATI VE SANATÇIYI KORUMAK ADINA… İLESAM ÜYELERİ, ESER SAHİPLERİ ve KAMUOYUNUN DİKKATİNE! TBMM Komisyonlarından geçen ve yakında Meclis Genel Kuruluna gelecek olan Maliye Bakanlığının 130 maddeden oluşan torba yasa taslağındaki 7. MADDESİ yasalaşırsa sanat ve sanatçı gelir kaybedecek ve ileride ilim ve edebiyat, müzik, sinema ve güzel sanatlar alanında eser üreten neredeyse kimse kalmayacak. Aslında yıllardır Türkiye’deki bütün sanatçılar için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi ile CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihaz imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden şahsi koplama harcı altında alınan copyright live de denilen dolayısıyla bu aletleri alırken bizim ödediğimiz paralardan toplanan bu gelir Avupa Birliği ülkelerinde ve dünyanın değişik yerlerde eser sahiplerine dönerken ve bir anlamda eser sahipleri için bir can suyu ve bir gelir olurken Maliye Bakanlığı tarafından sanatçılara hiç birşey ödenmeden genel bütçeye gelir kaydedilmek isteniyor. Her Türk vatandaşının sanatı ve sanatçıyı korumak için bu yasa taslağının 7. Maddesine karşı çıkması gerekiyor. Yoksa gelecekte ilim ve edebiyat, müzik, sinema ve güzel sanatlar alanında eser üreten kimse kalmayacak. Bu yasa taslağının bütün maddelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://kamuajans.com/images/dosyalarim/130_TORBA.pdf Torba yasa taslağındaki 7. MADDE ve kabul edilmez gerekçesinin tam metni yazının sonunda var. Sizlerden isteğimiz “sanatı ve sanatçıyı korumak ve eser sahiplerinin gelir elde etmesi için birlik olup yakında Meclis Genel Kuruluna gelecek olan Maliye Bakanlığının 130 maddeden oluşan torba yasa taslağındaki 7. MADDESİ’ne Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Kültür Turizm ve Maliye Bakanımıza, ana muhalefet ve muhalefet partileriyle tanıdığımız-tanımadığımız bütün milletvekillerimize atacağımız maillerle, çekeceğimiz fakslarla ve bütün sosyal medya araçlarında konuyla ilgili yapacağımız şahsi paylaşımlarınızla tepkimizi gösterelim, bu yasa taslağının 7. Maddesine karşı çıkalım; sosyal medya araçlarımızdaki resmimizi bu yasa taslağının 7. Maddesine karşı çıktığımızı anlatan fotoğrafla değiştirelim, yoksa sanat-sanatçı ve hepimiz için çok geç olacak. Sanatı ve sanatçıyı korumak adına aşağıdaki metni şu mail adreslerine ve faks numaralarına gönderebilirsiniz. Selam ve saygılarımızla… İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu   **************************************** Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yazmak için: https://basvuru.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx cumhurbaskanligi@tcbb.gov.tr T.C. Cumhurbaşkanlığı Faks: 0312 525 58 31 Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a yazmak için: bimer@basbakanlik.gov.tr T.C. Başbakanlık Faks: (0312) 403 62 82 -0312 403 57 95 Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a yazmak için: ozel.kalem@kulturturizm.gov.tr Kültür ve Turizm Bakanlığı Faks: 0312 311 14 31 Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a yazmak için: info@maliye.gov.tr Maliye Bakanlığı Faks: 0312 425 00 58 Milletvekillerimize mail göndermek için: https://www.tbmm.gov.tr/devel…/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta ******************* Sanatı ve Sanatçıyı Seven-Koruyan Bir Eser Sahibi/Vatandaş olarak, SANATI VE SANATÇI YOK SAYAN, ASLINDA TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN ESER SAHİPLERİ İÇİN TOPLANAN ve ESER SAHİPLERİNE ÖDENMESİ GEREKEN ŞAHSİ KOPYALAMA HARCI DENİLEN COPYRİGHT LİVE’NİN MALİYE BAKANLIĞI’NIN 130 MADDELİK TORBA YASASINDAKİ 7. MADDE İLE “GENEL BÜTÇE GELİRİ OLARAK KAYDEDİLMESİ ŞEKLİNDE YASALAŞMASINA” KARŞIYIM! TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN ESER SAHİPLERİ İÇİN TOPLANAN ve 16 YILDIR ESER SAHİPLERİNE ÖDENMEYEN ŞAHSİ KOPYALAMA HARCI DENİLEN COPYRİGHT LİVE’NİN MÜMKÜNSE HEPSİNİN ESER SAHİPLERİNE ÖDENMESİNİ, YA DA ESER SAHİPLERİNE ÖDENDİKTEN SONRA BİR KISMININ ŞİMDİKİ KANUNDA OLDUĞU GİBİ “fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla” KULLANILMASINI İSTİYORUM. TBMM Komisyonlarından geçen ve yakında Meclis Genel Kuruluna gelecek olan Maliye Bakanlığının 130 maddeden oluşan torba yasa taslağında yasalaşmasını istemediğim 7.madde ve kabul etmediğim gerekçesi aşağıdadır: MADDE 7- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sonraki ayın en geç yarısına kadar Kültür Bakanlığı adına bir ulusal bankada açılacak özel hesaba” ibaresi “takip eden ayın en geç onbeşine kadar Kültür Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına” şeklinde, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Özel hesapta toplanan bu tutarların dörtte biri Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir” ibaresi “Yatırılan bu tutarın dörtte üçü özel gelir olmak üzere tamamı genel bütçe geliri olarak” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bu hesapta kalan miktarlar” ibaresi “ Özel ödenek kaydedilen tutarlar,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. “Özel gelir kaydedilen tutarlar karşılığını Kültür ve Turizm bakanlığı bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devran ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.” GEREKÇE MADDE 7- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi ile CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihaz imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden, yüzde 3’ü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlar çerçevesinde kesinti yapılmakta ve bu tutarların dörtte biri genel bütçeye, dörtte üçü ise Kültür ve Turizm Bakanlığında oluşturulan özel hesaba aktarılmaktadır. Söz konusu özel hesapta biriken tutar, Bakanlıkça fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Madde ile, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde; Hazine birliğini gerçekleştirmek amacıyla tüm gelir ve giderlerin bütçede yer almasını sağlamak, bütçe dışı harcama alanlarını sınırlandırmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak sağlıklı bir hesap verme mekanizması oluşturmak ve kamu malî yönetimini bütçe hakkına uygun bir şekilde yürütmek amacıyla özel hesap uygulaması sonlandırılarak bu kapsamdaki hizmetlerin finansmanının Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanması amaçlanmaktadır. Saygılarımla… Ad-Soyad    www.ilesam.org.tr TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ İLESAM GENEL MERKEZİ Adres : İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA Tel : 0 312 419 49 38 Fax : 0 312 419 49 39 Web : www.ilesam.org.tr e-mail : ilesam@ilesam.org.tr


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.