Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8807
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
İŞ İLANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

(657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANIÜniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 32 sözleşmeli personel alınacaktır.
ÜNVANI ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire 30 - Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü veya Üniversitelerin Hemşirelik Yüksekokulundan
Lisans düzeyinde mezun olmak.
Başka bir kamu kurumunda 4/B veya 4/A kadrosunda çalışmıyor olmak.
Sağlık Teknisyeni 2 - Acil Bakım Teknisyenliği, Acil Yardım Teknisyenliği, Ambulans ve
Acil Bakım Teknisyenliği programları konusunda en az lise veya
dengi eğitim kurumlarının birinden mezun olmak.
Başka bir kamu kurumunda 4/B veya 4/A kadrosunda çalışmıyor olmak.
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 
I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
1-Lisans mezunları için 2010 KPSS B Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
2-Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSS puanı esas alınacaktır.
3-Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
 
II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemizin www.gazi.edu.tr  sitesinde hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra internet ortamında göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi :20.08.2010

Başvuru Bitiş Tarihi          :03.09.2010

 

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres

Gazi Üniversitesi

Personel Dairesi Başkanlığı

Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

 

TLF

0312 202 24 09 - 0312 202 09 12 - 0312 202 24 08

--
http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz...
 
 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

 
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Elemanı alınacaktır.
 
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Temel Hukuk alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.
Öğretim Görevlisi 1 06 Eylül 2010
  Fakültelerin Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Alanında 5 yıl tecrübeli olmak.
Öğretim Görevlisi 1 06 Eylül 2010
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında
Yüksek lisans yapmış olmak.
Alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.
Öğretim Görevlisi 1 06 Eylül 2010
  Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Eylül 2010
  Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.
Öğretim Görevlisi 1 06 Eylül 2010
  Fakültelerin İşletme, Muhasebe ve Finansal Yönetim veya
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstriyel İlişkiler Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.
Öğretim Görevlisi 1 06 Eylül 2010

 

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Elemanı alınacaktır.
 

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
şartı aranır.
 
BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELER
Okutman kadrosu için adayların Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişlerini, 2 fotoğrafını , Nüfus Cüzdanı fotokopisi, eserlerini, hizmet  ve Öğrenim Belgeleri, Lisans Mezuniyet Transkripti ile KPDS veya ÜDS`den en az 80 puan aldığını belgeleyen bir evrakla veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belgeyle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
MUAFİYETLER
Doktorasını tamamlamış olanlar, Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

 
Son başvuru tarihi ilanın Duyuru Başlama Tarihini müteakip 15 (onbeş) gündür.
e-posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Üniversitemiz web adresinden ( www.sakarya.edu.tr ) temin edilebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü

Personel Dairesi Başkanlığı

54187 Adapazarı / SAKARYA

Tel : 0 264 295 52 18  İlahiyat Fakültesi veya Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü veya
Arapça Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
Okutman 1 06 Eylül 2010

--
http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz...

 
 
                             T.C.

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 
1- GENEL
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına, Genel İdare Hizmetleri  sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN: ADET
İktisat: 15
İşletme: 8
Hukuk: 5
Endüstri Mühendisliği: 4
Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 4
Makine Mühendisliği: 4
TOPLAM: 40

Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
 
2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
a) Sadece yukarıda belirtilen alanlardan mezun durumda olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
c) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler , hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);
   • İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),
   • İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),
   • Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),
   • Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
   • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanı için KPSSP-1 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
   • Makine Mühendisliği alanı için KPSSP-1 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Makine Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
e) 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS 2008 Kasım, 2009 Mayıs-Kasım, 2010 Mayıs) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,
f) 01.01. 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinde ve sonrasında doğanlar sınava başvurabilecektir ),
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 
3 - BAŞVURU
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular , 4 üncü maddede belirtilen belgelerle birlikte, 23.08. 2010 tarihinden itibaren 07.09. 2010 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar şahsen veya “ T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA” adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.
07.09. 2010 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda , başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 07.09. 2010 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
4 - BAŞVURU BELGELERİ
Adaylar;
a) Müsteşarlığın internet sayfasından ( http://www.hazine.gov.tr ) veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,
b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
c) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),
d) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı,
e) KPSS puan belgelerinin aslı (KPSS puan belgesinin fotokopisi ile birlikte),
f) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafları,
ile birlikte yukarıda verilen adrese başvuracaklardır .
Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.
Posta yolu ile başvuru yapacak adaylar, noter onaylı suretleri gönderebilirler ya da asıllarını göndermeleri durumunda fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik olunacaktır. Belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.
 
5 - SINAV ŞEKLİ
Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, İşletme, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere 6 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih  edebileceklerdir.
Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her öğrenim dalında adayların aldığı notların ağırlıklı standart puanları hesaplanarak , en küçüğü alınan en düşük not ve en yükseği 100 olan dağılıma dönüştürülür. Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanırlar. Müsteşarlık bu sıralama dahilinde öğrenim dalı kontenjanı sayısının dört katına kadar adayı sözlü sınava davet eder.” hükmüne istinaden sözlü sınava çağrılacak aday sayısını belirler.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.
 
6 - SINAV KONULARI
Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:
a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Kalkınma İktisadı, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para- Banka , Ekonometri
b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı , Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,
c) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku ( Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), İş ve Sosyal Güvenlik  Hukuku,
d) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması , Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,
e) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları , Sayısal Mantık Tasarımı , Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler ,
f) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik , İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol.
Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar sadece iktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile genel iktisat sorularını cevaplandıracaklardır .
Yazılı sınavda, bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:
- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (% 100) Alan Bilgisi ,
- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (% 80) Alan Bilgisi , (% 20) Genel İktisat,
Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.
 
7 - SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Yazılı Sınav, 16.10. 2010 tarihinde “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.30’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ( http://www.hazine.gov.tr ) ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların  isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir.
 
8- KİMLİK BELGESİ
Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
 
9- KAZANANLARIN İLANI ve ATAMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Sınavı kazanarak Hazine Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanacaklardan;
a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
c) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan, talep edilecektir.
 
10- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi , aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla  temin edilebilir.

Bilgi alınabilecek telefon numaraları:

( 0 312 ) 204 61 10

( 0 312 ) 204 60 87

( 0 312 ) 204 64 69

Hazine Müsteşarlığı internet sayfası

www.hazine.gov.tr

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

İnönü Bulvarı No:36 5. Kat

06510 Emek / ANKARA

--
http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz...


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.