Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1832
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10230
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
KİN KAPISI

KİN KAPISINI AÇTIRAMAZSINIZ.

 

     (FENER RUM PATRİKHANESİ’NİN FAALİYETLERİ.

 

                                              (Sn M.Ali Brand’a İthaf olunur.)

 

 

 

 

         “ Ne kadar çok Türk kanı içerseniz, cennet size o kadar yakın olur. Türk’ün kanını içmek sevaptır.”

                                                               Hırisostomos

 

    Fatih devrinde verilen imtiyazlar sonucu zamanla dini faaliyetleri yanında siyasi faaliyetlere de kavuşan patrikhane, verilen imtiyazlar sayesinde Bizans devrinden daha büyük nüfuz ve hâkimiyete sahip olmuş ve Osmanlının başına büyük belalar açmıştır.

    Patriğin ve Patrikhane’nin “Yemin-name” sine uymadığı ve Osmanlıya devamlı ihanet ettiği görülmektedir.

    Patrikhane Megalo İdea’nın bekçisi, Bizans İmparatorluğu davasının takipçisi ve Hellenizm’in beslendiği, geliştirildiği ve uygulamaya konulduğu bir fesat yuvası olarak günümüze kadar gelmiştir.

 

    1.Mora isyanı Patrikhanece planlanmış, isyana patrikhaneye önderlik yapmış ve ilk ihtilal bayrağını patrikhaneye bağlı kiliselerin papazları açmıştır.

    Patrikhane bağımsız Yunanistan kurma hareketinin fikir ve eylem merkezidir.

    Patrikhane Filik-i Eterya Cemiyetinin merkezidir.

    Patrikhanede bu konu ile ilgili birçok ihanet belgesi ele geçirilmiştir.

      * Moralı asilere yazılan mektuplar.

      * İstanbul’daki hazırlıklar için verilen bilgi ve direktifler.

      * Hariciyede çalışan Fenerli Rum beylerinden alınan gizli belgeler.

      * İngiliz ve Fransız elçilerinden alınan bilgiler.

    2. Patrikhane Makedonya ve Bulgaristan’da çeteler kurdurmuş, yetiştirdiği papazları bu çetelerin önünde Osmanlıya karşı savaştırmıştır.

    3. Megalo İdea planı, Fener Rum Patriği Grigorius tarafından hazırlanmıştır.

    4.Balkanlarda Rumlaştırma ve Osmanlı İmparatorluğuna isyan fikrini yerleştirmek için papazları kullanmış, kabiliyetli Rum gençlerini Avrupa’da tahsil yaptırarak bu fikirlerini yaymak için Balkanlar ve Anadolu’da kullanmıştır.

    5.Fenerli Beyler denen ve Osmanlı Devleti ile Patrikhanede çalışan Rumların, İmparatorluk içinde ve Avrupa devletleri ile temaslarındaki ihanetler ayrı bir çalışma konusudur.

    6. 15 Ocak 1822 tarihinde ilan edilen Yunanistan’ın bağımsız hareketinde Patrikhane asıl rolü oynamıştır.

    7. Balkan savaşları sırasında Patrikhane, Balkanlar’da yaşayan Rumları harekete geçirerek, Türk Ordusunu arkadan vurmak suretiyle Osmanlı’nın Balkanlardan çekilmesinde ve 12 adaların Yunanistan’a geçmesinde önemli rol oynamıştır.

    8. Girit isyanı ve adanın Yunanistan’a katılmasında en önemli rolü Patrikhane ve Heybeliada Ruhban Okulunda yetişen papazlar oynamıştır.

    9. 30 Ekim 1918 yılında Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra İstanbul’un Yunanistan’a ilhakı için faaliyete geçmiş, Türkleri göçe zorlamak için Türklerle meskun olan mahallelerde yangınlar çıkartmıştır.

    10. Mart-Nisan 1919 tarihinde Patrikhane üyelerinden Sofokles Hüdavendioğlu’nun İç Anadolu’daki Rumların toprak isteklerini savunmak için Paris ve Londra’ya gönderilmiştir.

    11. Yunanistan’a ve onun aracılığı ile Yabancı Devletlere Türkler ve Türkiye’deki Rumlar hakkında istatistikî bilgiler Patrikhane tarafından devamlı raporlar halinde verilmiştir.

    Bunlardan biri 1912 yılında Türkiye’deki Rumlarla ilgili istatistikler olup, 1914 yılında Yunanistan tarafından İngiltere’ye verilmiştir.

     12. mütarekeden sonra İtilaf Devletlerine hitaben bir beyanname yayınlayan Patrikhane, bütün Türkiye’nin işgal edilmesini istemiştir.

    13. Mütareke şartlarından olmak üzere İtilaf Devletleri tarafından İstanbul’a gönderilen üç yüksek komiseri ziyaret ederek Türk Ordusundaki Rum askerlerinin derhal terhis edilmesi için Osmanlı Hükümetine baskı yapmalarını istemiştir.

    14. Yunanistan’ın toprak talepleri dışında kalan İç Anadolu’da yaşayan Rumların temsilcilerini toplayarak 24 Ocak 1919 tarihinde “Anadolu Komitesi”ni kurmuştur.

    15.  Şehirler, Kazalar ve kasabalardaki kiliseleri ve Rum okullarını birer silah deposu haline getirmiştir.  

    16. Karadeniz Sahillerinde müstakil bir Rum Devleti kurmak için faaliyete geçmiştir.

    17. Venizelos’un Bizans-Rum İmparatorluğunu canlandırmak için yaptığı faaliyetlere bizzat katılarak desteklemiş, Venizelos’dan güç alarak Temmuz 1919 tarihinde Patrikhanenin kapısına çift kartallı “Bizans Bayrağı” asarak adeta bağımsızlığını ilan etmiştir.

    18. Yerli Rumların eğitilmesi için Yunanistan’a göndermiş, Eğe kıyılarına dönmelerini sağlamış ve Yunanistan’ın İzmir’i işgali için bunlardan faydalanarak iç ayaklanmanın yapılmasına dair kadroları hazırlamıştır.

    19. Osmanlı’nın bu faaliyetlere karşı almak istediği tedbirler için, patrikhane’nin din görevlilerini Eğe kıyılarına göndererek aldığı bilgileri İtilaf Devletleri ve Yunanistan’a ulaştırmıştır.

    20. Patrik İstanbul’un işgalinden 6 gün önce “Osmanlı Rumlarının her türlü tebaalık sorumluluklarından muaf olduklarını” ilan ederek, sadık Rumları ayartmaya çalıştı.

    21. Türkiye’deki Rumların Yunan ordusuna katılmaları için patrikhane tarafından resmen beyanname yayınlanmıştır. Eğe Bölgesi dışında ve İstanbul’dan birçok Rum’un gönüllü sıfatıyla Yunan ordusuna katılımlarını sağlamıştır.

    22. İzmir’de yaşayan yerli Rumlardan bir tümen kurdurarak, bu tümeni Yunan ordusu yanında Türklerle savaştırmıştır.

    18. 1919 yılında Etnik-i Eterya’nın bir kolu olarak faaliyete başlayan “Kordos” cemiyetini kurdurmuştur. Bu cemiyet Yunanistan’ın maddi desteği ile Patrikhane tarafından idare edilmiştir.

    23. Patrikhane “Pontus Cumhuriyeti” adıyla kurulacak yeni Rum Devleti’nin sınırlarını belirleyen bir harita bastırarak dağıtmıştır.

    24. 1 Şubat 1921 yılında Londra Konferansı sırasında İtilaf Devletleri’ne Rumluğun kurtarılması için telgrafla başvurmuştur.

    25. Patrikhane, Yunan ordusuna yardım için 2 Nisan 1921 yılında “Kurtarılamamış Rumlar” için takibe başlattığı siyasetten dolayı Yunanistan’a teşekkür telgrafı çekmiştir.

    26. 13 Temmuz 1921 günü Amerika’da yaşayan Rumlar’a, Anadolu’daki Rumların Türk idaresinden kurtarılarak Amerika tarafından himaye edilmeleri hakkında müracaatta bulunmalarını sağlamıştır.

    27. 2 Nisan 1921 tarihinde Yunan ordusuna yardım için Zapyon Lisesini Yunan yaralılarına tahsis etmiştir.

    28. 3 Ağustos 1921’de Yunan ordusuna gönüllü gönderme kararı ile birlikte maddi yardım sağlamak için büyük bir faaliyete girişme kararının alındığını bizzat patrik efendi açıklamıştır.

    29. İstanbul’un yunan ordusuna devir töreninde hazır bulunmak üzere 100 kişilik bir Ortodoks Rum grubunu İstanbul’a getirmek üzere Milatyadi Yunan gemisini kiralamıştır. (4)

    30. ABD’ye papazları göndererek ABD’de yaşayan Rumları teşkilatlandırmış ve ABD senatosunda etkili olmak suretiyle Türkiye aleyhine senatörleri etkilemiştir.

 

ULU ÖNDER ATATÜRK BUNUN İÇİN BU FESAT YUVASINI TÜRKİYEDE İSTEMEMİŞTİR.

 

Cumhuriyet döneminde Eyüp Kaymakamlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Patrikhane;

    1.Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında ve sonrasında Türkiye’ye baskı yapılması için bütün sinsi yöntemleri kullanmıştır.

    2.Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda ABD ve AB’nin Türkiye’ye baskı yapması konusunda faaliyetlere başlamış ve halen bu faaliyetlerine devam etmektedir.

    3. Patrikhane’nin tekrar Ekümenik olmasını sağlamak üzere başta ABD ve AB olmak üzere Hıristiyan Devletler üzerinde çalışmalarına ve Türkiye’ye baskı yapmaları yönünde faaliyetlerine devam etmektedir.

    4. Bütün bu faaliyetlerine devam ederken, Bizans’ın yeniden ihsası ve Pontus Devleti’ni yeniden kurma hülyası ile sahte Bizans ve Pontus veliahtları yaratan Yunanistan ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.      

    5. İstanbul surları içinde kalan bölgede Vatikan benzeri bir oluşumun faaliyetlerini sürdürdüğü bilinmektedir.

    6. Ayasofya’nın tekrar kilise haline getirilmesi amacıyla ABD’de hazırlanan planları uygulamaya sokmaktadır.

 

Benim bildiklerim bunlar.

Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrindeki faaliyetleri göz önüne alındığında, geleceği görmemenin ne büyük bir felaket olacağını anlamamak, ancak dünyaya at gözlüğü ile bakmak olur.

 

DİYORUM Kİ!

    * Heybeliada Ruhban Okulu Yunanistan’ın Türkiye’deki Harp Okuludur.

    * Fener Rum Patrikhanesi de Yunanistan’ın Türkiye’deki Harp Akademisidir.

    * Birlikleri, Başta Yunanistan olmak üzere ABD, AB ülkeleri, Bütün Ortodoks ülkeler ve kiliseleridir.

 

NE PAHASINA OLURSA OLSUN;

    - LOZAN DELDİRİLMEMELİ,

    - PATRİKHANE’YE EKÜMENİK SIFATI VERİLMEMELİ,

     -RUHBAN OKULU AÇILMAMALIDIR.

 

GÖSTERİLECEK TEK ADRES VARDIR. YUNANİSTAN…

 

    NE YAPARSANIZ YAPIN, NE TAVİZ VERECEKSENİZ VERİN. İSTEDİKLERİ TOPRAKLARI VERMEZSENİZ BU KİN KAPISINI AÇTIRAMAZSINIZ.

 

                                                                                Atila Şimşek

 

 

(1)              Nevzat Özkaragil, “Makarios 1951”

(2)              Başkan Wilson

(3)              Venizelos’un Hatıraları

(4)              Elefteriya Gazetesi, 2 Mart 1922

(5)              Doç. Dr. M. Süreyya Şahin,”Fener Patrikhanesi ve Türkiye”

Doç. Dr. Ali Güler,”Heybeliada Ruhba


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.