Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8806
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

            3 Mayıs günü Türkçülük-Turancılık davası, tüm aşamalarıyla, bize acı, keder ve çileyi hatırlatsa da, biz bugünü bu dava adına bayram olarak kutluyoruz. Bunun sebebi Türk Milleti`nin bu direniş sayesinde Türkçü mücadelenin yol başlarını keşfetmiş, yolunu çizmiş, pusulasını ayarlamış olmasıdır. bu tarih onurlu fikir mücadelesinin başlangıcıdır. Ülkücü Gençlik; AB`nin, ABD`nin, sözde kanat liderlerinin, dil, din, bayrak, vatan, şehadet kavramlarını sadece hamaset için kullanan tüm egemen güçlerin dayattığı ezberleri bu milletin hafızasından silecektir`

 

            Hepimiz için büyük bir önem ve anlam taşıyan bu günde Aziz milletimizi, bu ülkeyi karşılıksız seven, yüce gönüllü dava arkadaşlarımı ve bütün Türk milliyetçilerini kutluyorum.

 

 Bu gün Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve dava arkadaşlarının, ülkemizin birlik ve dirliğini hedef alan, insanlarımızı anarşi, terör ve kaos ortamının kucağına çekmek isteyen her türlü yıkıcı ve bölücü akım ve faaliyetler karşısında Türk milletinin sağduyusunun en mümtaz örneğini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlattıkları ve demokrasi meşalesini yaktıkları bir gündür.

            Bu hareketin öncüleri Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız başta olmak üzere, hakkın rahmetine kavuşmuş büyüklerimize Allah`tan rahmet; hayatta olanlara uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Türk milliyetçileri, her zaman bu ülkenin ve milletin her türlü değer ve kutsallarının sahibi olmuş; gelişmesi ve gelecek kuşaklara intikali için üzerine düşen her türlü görev sorumluluğu büyük bir onur ve gururla yerine getirmiştir. İçinde bulunduğumuz şu süreçte milletimiz çok ciddi, çetin günler yaşamaktadır. Ülkemizi bir yandan dışardan kuşatmak, öte yandan içerden bunaltıp, manevi olarak çökertmek isteyen güç odakları devrededir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli ve üniter yapısına yönelik saldırılar her geçen gün artmakta; milletimizin kimliğini oluşturan kurumlar bir bir tahrip edilmek istenmektedir.

             Millet olarak varlık ve birliğimizin maddi unsurlarının yanı sıra, manevi kıymetlerimize ve özellikle de inançlarımıza, dilimize, tarihimize, kültürümüze, sanatımıza yönelik mütecaviz tutum ve davranışlar daha fazla sergilenir hale gelmektedir. Maalesef, bu mütecaviz tutumların artmasının arkasında bu milletin birlik ve bütünlüğünü inkar eden, etnik tasnif ve katmanlandırmalarla, `Türkiyelilik`, `Anayasal vatandaşlık`, `mozaik olmak` gibi yapay ve bölücü nitelemelerle hareket edenler bulunmaktadır. Bu anlayışların taşıdığı noktada Türkiye, dış politikasında kendi yolu, düşüncesi, çıkarları olmayan uydu devletler seviyesine düşürülmek; ekonomide imtiyazların, kapitülasyonların verildiği bağımlı bir ülke haline getirilmek istenmektedir.

            Yıllardan beri `AB Üyelik süreci` adı altında estirilen gri ve kara propaganda ile, milli hassasiyetlerimiz sürekli görmezden gelinmiş, hatta yok edilmek istenmiş; menfaatlerimiz zedelenmiş ve haklarımız inkar edilmiştir. Türk dış politikasını yürütenler milli devletle bağdaşmayacak tutum ve davranışlarla adeta devletten bağımsız, kayıt dışı ve korsan bir diplomasi anlayışını benimsemişlerdir. Bu ilişki formatından ötürü ülkemizin çok büyük ve telafisi neredeyse imkânsız olan kayıpları söz konusudur. Bunların başında Kıbrıs, Ege ve Irak konularında izlenen milli hüviyet ve samimiyetten yoksun politikalar gelmektedir. Ne yazık ki, siyasi iradenin `ver kurtul- yap kurtul, sat kurtul` anlayışının sonucu olarak Türkiye, geri dönüşü çok zor yollara girmiştir. Diğer yandan, iktidarın insanlarımızın duyarlı olduğu konuları kaşıma merakı, hassasiyetlerini suistimal etme ve sömürme iştihası ülkeyi çok tehlikeli gelişmelerin eşiğine getirmiştir. Türkiye`nin Lozan`dan başlayarak, varlık temellerini oluşturan; maddi ve manevi yapısının kuruluşunu sağlayan bütün kurum, kuruluş ve unsurlar tartışılıp, sorgulanır olmuştur. Bilinmelidir ki, bütün bunlar çok ciddi ve tehlikeli neticeler doğuracak hususlardır. Bu hususları Türk milletinin birlik ve dirliğinin bozulması yönünde kullanmak, yönlendirmek isteyenler milletimize en büyük kötülüğü yapanlar olarak tarihe mal olacaklardır. Fakat yine iyi bilinmelidir ki, milletimizin uzun tarihi serüveni içerisinde pek çok kez zor ve güçlüklerle dolu dönemler olmuştur. Ancak, şükürler olsun ki, aziz Türk milleti, bu dönemlerin hepsini de aşmasını bilmiş; milletin varlık ve birliğini; devletin bekasını ve ülkesinin bölünmez bütünlüğünü temin etmiştir. Elbette ki, bundan sonra da aynı şekilde, varlık ve bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf edecek kuvvet ve kudrete de sahip olacaktır.

             Bugün, Türkiye’yi gönülden sevmeyen ve hatta Türk soylu olmayan bazı kişilerce, bir Türk devleti olan Türkiye batağa sürüklenmektedir. Vatanseverler ve Türkçüler “ırkçı” ilan edilip, Türkler üzerinde oyunlar oynanmakta ve Başbuğ Atatürk‘ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ayaklara düşürülmeye çalışılmaktadır.

            Türk milleti, her türlü engelleme, baskı ve ihanet çemberine rağmen, Yüce Allah`ın izniyle yüzyılımızın lider ülkeleri arasında yerini alacaktır. Bunu da bu milletin fedakâr, cefakâr ama hep asil ve vakur evlatları olan milliyetçiler sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha yüce milletimizin ve kıymetli dava arkadaşlarımın bu büyük ve anlamlı gününü kutluyorum.

 

 

                                                                                                Dr. Reşat DOĞRU

                                                                                                Tokat MilletvekiliPaylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.