Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1775
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 7866
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 233
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 1996 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
TARIM BAKANLIĞI ÇİFTÇİLERİ UNUTTU

TARIM BAKANLIĞI ÇİFTÇİLERİ UNUTTU

 

          Dr. Reşat DOĞRU Tarım Bakanına Tokat’lı ve ülkemizdeki çiftçilerin sorunlarını içiren soru önergelerine TBMM’nin Genel Kurulu çalışmalarında Tarım Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER cevap verdi.

         Dr. Reşat DOĞRU’nun Tarım Bakanına sormuş olduğu sorular şunlardır.

         1) Tarım kredi kooperatiflerinden gübre alıp da borcunu ödemeyen çiftçilerimiz için iyileştirme yapılacak mıdır?

         2)Tokat Erbaa ilçesinde yetişen hububat, çeltik ve haşhaş kapsülü alımı için her yıl Toprak Mahsulleri Ofisince geçici alım merkezî açılmaktadır ve çiftçilerimiz içinde bu hizmet kolaylık sağlamaktadır. Ancak ilçemizde yetişen yaklaşık 5 bin ton fındık için alım merkezî açılmamakta, çiftçilerimiz ürünlerini Samsun Çarşamba ilçesinde satmakta. Bu durum, ilçemiz çiftçileri yanında Akkuş, Ayvacık, Ünye ilçelerine bağlı bazı köylerde fındık üreten çiftçilerinde mağduriyetine sebep olmaktadır.

         Gerek Erbaa ilçemizin gerekse Akkuş, Ayvacık, Ünye ilçelerine bağlı bazı köylerde fındık üreten çiftçilerinde mağduriyetlerinin de giderilmesi amacıyla Erbaa ilçemizde TMO tarafından geçici alım merkezî açmayı düşünüyor musunuz?

         3) 2007 yılında Türkiye genelinde denetimi yapılan lokanta, faast-food ve pastane denetimlerinde alınan örneklerde herhangi bir hastalık yapan etmenlerine rastlanılmış mıdır, rastlanıldı ise kaç işletmeye ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır?

         4) 2008 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülen kuraklığın kış aylarında hayvancılık için önemli olan kaba yem ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılara sebep olacak mıdır, sıkıntı olması bekleniyorsa bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?

         5) Tokat ilindeki domates üreticileri 2008 yılında büyük mağduriyet yaşamışlardır, sıkıntı içerisindedir, domates üreticilerinin sorunları için bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?

         6) Tüm dünyanın gündeminde bulunan Biyogüvenlik ve Biyoçeşitlilikle ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır?

         7) Ülkemizde kayıt dışı gıda üretimi ile ilgili denetimler yapılmış mıdır? Bu konuda kaç firmaya ceza kesilmiştir?

         8)Son yıllarda suni bal üretimi basında yer almaktadır. 2007 yılı içerisinde yapılan kontrollerde suni bal tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse hangi firmalara ceza kesilmiştir?

9) Ülkemizde gıda maddelerinde asgari kalite, veteriner ilaç kalıntıları, hijyen kriterleri, gıdaya bulaşan zararlı maddeler, ambalajlar ve analiz metotlarını ihtiva eden Türk Gıda Kodeksi hazırlanmış mıdır? 2008 yılı için bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

         10) Ülkemizde 2007 yılında nişasta bazlı tatlandırıcı ne kadar üretilmiş ve piyasaya sunulmuştur?

         11) Tokat ilinde 2008 yılı içerisinde kaç adet çiftçi eğitime tabii tutulmuştur. Bunların ne kadarı organik tarım konusunda eğitilmiştir?

         12) Tokat İlinde 2008 yılı içerisinde yaş sebze ve meyve üretimi toptancı hallerine gelme durumuna göre ne kadardır. Bunun ne kadarı İhraç edilmiştir?

         13) Tokat İli meyve ve sebze üretiminde ülkemizde önemli bir bölgede bulunmaktadır. Tokat İlinde meyve ve sebze depoculuğu olarak, hangi bölgelerde kaç tane soğuk hava deposu vardır. Bu depolar yeterli midir, yeni depolar yapılmasını destekliyor musunuz?

         14) Tokat ili sağ ve sol sahil sulama birliklerinin borçları dolayısıyla elektrik pompaları çalıştırılamamıştır. Elektriklerin olmamasından dolayı, kanallara su gelmemiş ve çiftçilerin bütün ürünleri susuzluktan yanmıştır. Mağdur olan bu çiftçilerin hasar tespiti yapılacak mıdır? Borçların ödenmesinde bir iyileştirme düşünüyor musunuz?

         Tarım Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER bu sorulara şöyle cevap verdi.

         2009 Kasım sonu itibarıyla, tarımsal sulama abonelerinin TEDAŞ’ a -gecikme bedeli dâhil- toplam 1,7 milyar lira borçları bulunmaktadır.

         Sulama birlikleri ve çiftçilerimizin birikmiş elektrik borçları gecikme bedelleri TEFE üzerinden tekrar hesaplanmış, % 50 ye varan indirimler yapılmıştır. Aynı zamanda bu borçlara 36 ay taksit uygulaması yapılmıştır.

         Hayvancılık desteğinin 2010 yılı bütçe payı % 4,4 den % 22’ye çıkarılmıştır. Kaba yem üretimi 2000 yılında 33.5 milyon tondan, 42.5 milyon tona ulaşmıştır. Yonca ve Silajlık mısır da destekleme kapsamına alınmıştır.

          

        

                  Ayrıca, Bakanlığımızca yaklaşık 500 bin çiftçiye 535 milyon TL`lik kuraklık desteği ödenmiştir. Aynı şekilde, bu çiftçilerimizin Ziraat Bankasıyla tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçları bir yıl süreyle ertelenmiştir.

         Tarım kredi kooperatiflerince ortaklarına kullandırılan kredilerin vadelerinde ödenmemesi hâlinde, ortaklarına doksan günlük idari takip süresi tanınmaktadır.

         Bakanlığımızca 2007 yılında çıkarılan Kefalet Kanunu ile müteselsil kefalet yüzünden hacze uğrayan çiftçilerin mağduriyeti giderilmiş ve bu durumdan 648 bin çiftçimiz istifade ederek haciz kıskacından kurtarılmıştır.

         Fındık üretiminin izin verilen bölgelerin dışına çıkmasını engellemek amacıyla, TMO`ca, sadece fındık üretimine izin verilen bölgelerde fındık alım merkezi açılmıştır. 2009 yılı Temmuz ayında açıklanan yeni fındık stratejisi doğrultusunda da Bakanlar Kurulu kararıyla TMO`nun fındık alım görevi sonlandırılmıştır.

          2009 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla toplam 4.400 gıda denetçisiyle 339 binden fazla gıda denetimi yapılmıştır. Gıda, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki denetimlerde verilen idari para cezaları 7.329 ve savcılığa yapılan suç duyurusu sayısı ise 1.246`dır.

         2008 yılında toplam 11.758 numune alınmış, analiz sonucu olumsuz çıkan 112 numuneyle ilgili olarak 99 adet idari para cezası işlemi uygulanmış, 23 adet üretim izni iptal edilmiş, 6.100 kilogram ürüne el konulmuş ve 395 kilogram da ürün imha edilmiştir.

         Gıda Kodeksi, gıda maddelerinin asgari teknik ve sıhhi şartlarını belirleyen kurallar bütünüdür. Aynı şekilde, gıdaların ham maddeden başlayarak üretiminden son tüketiciye ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarını disipline eden normlardan oluşan çerçeve bir mevzuat sistemi olup tüm gıda maddelerinin taşıması gereken hükümleri içermektedir. Bu kapsamda, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 1997 tarihinde yürürlüğe girmiş, 98 adet Türk Gıda Kodeksi Tebliği yayımlanarak çalışmalara devam edilmiştir.  

         Tokat ilimizde 2008 yılında 966 çiftçi toplantısı düzenlenmiş, bu toplantılarda 19.539 kişi eğitime tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, 17 toplantıda 281 üreticiye organik tarım eğitimi verilmiş, Tokat ilinde 2008 yılı içerisinde üretilen yaş sebze ve meyvenin 600 bin tonu yaklaşık elli il merkezine gönderilmiştir. Pazarlanan ürünler içerisinde domates, şeftali, patates toptancı hallerinde en fazla işlem gören ürünlerdir. Pazarlanan ürünler Ankara, İstanbul, Siirt, Batman, Mardin illeri ağırlıklı olmak üzere birçok ilimize gönderilmekte, domates başta olmak üzere bazı meyveler de Suudi Arabistan ve Rusya Federasyonu`na ihraç edilmektedir. Tokat`ta üretilen sebze ve meyve Hatay ve Mersin merkezli ihracat firmaları tarafından şirketlerin bulundukları illerin gümrüklerinden ihraç edilmektedir.

         Tokat ve yöresi özellikle son turfanda ürün açısından önemli bir bölgedir. Tokat ilinde faaliyetlerini yürüten Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından Tokat Valiliğiyle koordineli olarak bölgeye uygun çeşitlerin yetiştirilmesi amacıyla çeşitli denemeler ve çalışmalar yapılmaktadır.

         Diğer yandan, domates üreticilerimize mazot desteği, kimyevi gübre desteği ve benzeri destekler verilmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızca uygulanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak çiftçilerimize ve müteşebbislere yüzde 50 hibe yatırım desteği sağlanmaktadır.

         Biyo güvenlik Kanun tasarısı Türkiye Büyük millet Meclisinin gündemindedir.

         Biyoçeşitlilik konusunda dünyanın tek çatı altında en çok tohumunu saklayacak, 250 bin örnek kapasiteli üçüncü büyük gen bankası olan Türkiye Tohum Gen Bankasının temeli atılmış ve önümüzdeki ay hizmete açılacaktır.

         Ülkemizde, şimdiye kadar tespit edilen 12.054 tür ve 3.905 endemik tür bulunmaktadır.

         2007 yılı nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin olarak, ülkemizde 2007 yılında 461 bin ton nişasta bazlı şeker üretilmiş olup, bu miktarın 359 bin tonu yurt içi piyasaya, 95 bin tonu ise doğrudan ve/veya mamul bünyesinde olmak üzere ihraç amaçlı olarak satılmıştır şeklinde cevap verdi.  

         Daha sonra Genel Kurulda söz alan Sayın Dr. Reşat DOĞRU şunları söyledi.

         Ülkemizin her tarafında olduğu gibi Tokat ilindeki çiftçiler de ürünlerinin para yapmaması neticesinde, başta tarım kredi kooperatifleri olmak üzere bankalara ve özel sektöre büyük oranda borçlanmışlardır. Bilhassa tohum, yem, ilaç, mazot borçları dolayısıyla senet ve çekler vermişler, ödeyemedikleri için de hacizlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Şeker pancarı başta olmak üzere bütün ürünlerde Avrupa Birliğindeki gibi ciddi oranlarda destek olunmalı ve çiftçi gümrük duvarlarıyla korunmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, 2010 yılı için üretim yapacak çiftçiyi birçok sektörde maalesef bulamayacağız.

         Ayrıca Tokat ilinde ve ülkemizin her tarafında hayvancılık sektörü çok büyük oranda sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçları da ödenmediğinden dolayı bu manada da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır.

         Sonuçta bütün borçlar dağ gibi büyümüştür, Hükümetten borçların yeniden yapılandırılması ve yeni teşvikler verilmesi beklenmektedir.

 

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.