TATAR MİLLİ MECLİSİ’NİN DOĞU TÜRKİSTAN OLAYLARI İLE İLGİLİ

BİLDİRİSİ

 

         Tatar Milli Meclisi, Doğu Türkistan’da Uygurlara yapılan saldırıları ve Urumçi’de sivil halkın öldürülmesini şiddetle kınamaktadır, bu işlerin arkasında Çin Hükümeti’nin olduğunu uyarmaktadır. Uygur bölgesini vahşice işgal eden ve onun yerli halkını yok etmeyi amaç edinen Çin, Uygurlara karşı hiçbir sinsi yöntemden çekinmemektedir. Yarım yüzyıl devamında Doğu Türkistan topraklarında atom denemeleri yapılmıştır, Uygurlar atom kirliliği olan bölgelerde yaşamaya ve çoğu hastalıktan ölmeye mahkumdur. Fakat Çin Hükümeti bununla da yetinmemiş, tarihi Uygur bölgelerine Çinlileri yerleştirmeye başlamıştır, sonunda Uygurlar kendi topraklarında azınlık durumuna düşmüştür.

         Aynı zamanda Uygur gençlerini, bilhassa genç kızları ailelerinden koparıp, zorunlu olarak Çinlilerin yaşadığı bölgelere hizmetçi olarak gönderme devlet siyaseti haline gelmiştir; sonuçta bu Uygur gençleri Çinliler arasında asimilasyona duçar edilmiş, millet olarak yok olmuştur. Hamile Uygur kadınlarının karnındaki çocuklarını aldırmaya zorlanması da milli ve dini gelenekleri yok etmiş, milletin doğal gelişimini durdurmuştur.

         Çin Hükümeti, Uygur kadınlarını bu şekilde yok ediyorsa, erkeklerini ise çeşitli bahanelerle hapishanelerde çürütmüş, vurdurmuş ve astırmıştır; Müslüman oldukları için, ezeli düşmanları Türkler olduğu için milletin erkeklerini yok etme yoluna basmıştır. Bu duruma dayanamayıp baş kaldırmak zorunda kalan Uygur halkını aşırılık, bölücülük, Vehhabilik ile suçlanmıştır; onlara karşı Çin askerleri silah kullanmış, böylece Çin Hükümeti kendi halkına savaş ilan etmiştir.

         Çinlilerin Uygurlara karşı yürüttüğü bu sinsi siyaset, ancak soykırım olarak tanımlanabilir ve dünya kamuoyu da bunu böyle bilmelidir. Bir zamanlar Türk Devletleri’nin temelini oluşturan ve dünya medeniyetine büyük katkıda bulunan Uygur ulusu Çin saldırısı ile yok olmamalıdır! Türki halkların kendilerini ve şanlı tarihini yutma, yok etme pahasına ortaya çıkan Çin Devleti ileride milletleri yok etme siyasetini durdurmalıdır! Tatar Milli Meclisi, artık Uygurların Çinlilerle beraber yaşamasının mümkün olmadığını düşünüyor, ve dünya kamuoyundan Şarki Türkistan’ın devlet bağımsızlığını tanımasını istiyor. Bu istek ilk olarak Türk Devletleri’ne ve Müslüman ülkelere yöneliktir, çünkü Türk-Müslüman olan Uygurlar Budist-Komünist Çinlilerin ayaklarının altında yok olmaktadır, onların bu faciası için hepimiz tarih önünde sorumluyuz.

         Tatar ve Uygur milleti tarih boyunca beraber olmuş, bizim dedelerimiz beraber büyük devletlerin sahipleri olmuş, bizim dinimiz, dilimiz ortak, kanımız ve hanlarımız ortak, kaderimiz de aynıdır. Büyük kayıplar ve tarihi facialar yaşamış Tatar ulusu, Uygurların faciasını kendi faciası olarak kabul ediyor, ulusumuz Uygur kardeşlerimize her türlü yardıma hazırdır. Bir gün gelecek, Tatar ve Uygur ulusları, zalimlerden kurtulup, bağımsız devletlerinde kendilerinin istedikleri gibi yaşamaya başlayacaktır inşallah! Biz buna canı gönülden inanıyor ve bunun için savaşıyoruz.

 

Fevziye Bayramova

Tatar Milli Meclisi reisi

11.07.2009

Türkiye Türkçesine aktaran

Roza Kurban

Sürgündeki Tatar Milli Hükümeti üyesi

22.07.2009