Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10216
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2042 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
TATAR MİLLİ MECLİSİ REİSİ`NİN AÇIKLAMASI

KAZAN ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA

TATAR ULUSUNA MURACAAT

 

 

         Diğerli millettaşlar!

         İdil-Ural’da ve Sibirya’da onlarca bağımsız devletler kuran, dedelerimiz İskit ve Hunların Ana Vatanı olan Altay ve Sayanlarda yaşayan, Bulgar-Tatarların at oynattığı Kafkasya ve Kırım’da bugün de varlığını sürdüren büyük Tatar ulusu!

         Sizin topraklarınız kıtadan-kıtaya, batıdan doğuya kadar uzanan, devletinin büyüklüğü, hanlarının zeyrekliği, halkının çalışkanlığı, erkeklerinin kahramanlığı, kadınlarının ahlakı ve güzelliği karşısında dünya halkları baş eğmiştir, seni tanımışlar, senin sözüne kulak vermişler ey mağrur Tatar ulusu!

         Fakat senin dünyayı titreten şanını, ziynet-mallarını, gözü pek kahramanlarını kıskananlar, çekemeyenler de olmuştur. Bundan bin yıl önce sen tüm gücünle Çinlilere karşı savaşmış ve eski Tatar topraklarını Çinlilere bırakarak çekilmek zorunda kalmışsan, beş asır önce sen artık İdil-Ural ve Sibirya’yı işgalcilerden korumak için savaşmak zorunda kaldın. Eşitsiz, acımasız, adil olmayan bu savaşta sen mağlup oldun, arka arkaya bağımsız devletlerini, değerli topraklarını kaybettin, hansız ve malsız kaldın, şan-şöhretinden oldun, toprakların talan edildi, sen de işgalcilerin kölesi oldun ey bahtsız Tatar ulusu!

         1552 yılının Ekim’inde Kazan’ın Ruslar tarafından işgal edilmesi İdil-Ural ve Sibirya’ya, Kırım ve Kafkasya’ya, Türk bozkırlarına, eski Tatar topraklarına kanlı kapıları açmıştır. Kazan’ın işgalinden sonra sen tüm topraklarını, azatlığını, mağrur tarihini, millet olarak yaşama hakkını kaybettin. 457 yıldır sen zorla Hristiyanlaştırma, Ruslaştırmaya, açlık ve savaşlarla yok edilmeye mahkum edildin, insanın kaldıramayacağı soykırım şartlarında sen ya yok olmalı, ya da Rus olmalıydın, ey aziz Tatar ulusu!

         Fakat sen yok olmadın, çünkü sen Tufan sularında da sağ kalan Nuh Peygamber’in soyundan idin, senin damarlarında kahraman Atilla, cihangir Cengiz Han, milletsever Söyembike, kahraman Bulgar-Tatar cesur savaşçılarının kanı akıyordu. Seni, Allah’ın merhameti, azizlerin duası, bin yıllık güzel medeniyetin, ebediyetten gelen hüzünlü dilin, güzel ahlakın, olağanüstü çalışkanlığın korudu. 457 yıl devamında kulluk koşulları altında yaşamana rağmen, sen dinini, dilini, tarihini, benliğini koruyup bugünlere kadar gelebildin, ey büyük Tatar ulusu!

         Evet, sen kaderin sınavını geçtin, fakat halen tam mutluluğuna erişemedin, çünkü sen kendini ulus olarak koruyacak ve savunacak durumda değilsin, çünkü senin kendi devletin yok, sen her yerde başka ulusların kanun ve düzenlerine göre yaşamak zorundasın, hukuk bakımından sen halen kölesin. Bundan 457 yıl önce seni işgal etmiş Rus devleti bugün seni ulus olarak yok etmeyi amaç edinmiştir – okullarda sadece Rus dilinde eğitim, 309 nolu kanuna göre ulusal dil eğitiminin yasaklanması, sınavların sadece Rus dilinde yapılması, Müslüman çocuklarına Hristiyan dini esaslarının öğretilmesi – bunlar günümüzdeki tapındırma, Ruslaştırma ve ulusu yok etme gayretidir. Bu yeni soykırım koşullarına karşı, sen kendini, soyunu, ulusunu, dilini ve dinini, istikbalini korumasını bilmelisin Tatar ulusu!

         İlk olarak devlet sahibi olmaya çalış, çünkü başka ulusların eli altında yaşayan ulus er geç yok olmaya mahkumdur. Tatar ulusu ancak kendi devletiyle mutlu ve huzurlu yaşama kavuşacaktır.

         Bir de, sen dinini ve dilini başkalarınki ile değiştirmemelisin ki, bu iki düşüncede bizim ruhumuz, ahlakımız, yaşam biçimimiz saklıdır. Tarihimiz ve geleceğimiz o esaslara kurulmuştur. Bugün bazı Tatarların çocuklarını hiç düşünmeden Rus okullarına yazdırmaları, Tatar dilinin yok olmasına karşı kayıtsız kalmaları, sevgi uğruna Ruslarla evlenmeleri, işgalcilerden geride nesil bırakmaları – bunlar din, vatan, ulus için şehit olan ecdatlarımızın ruhuna ihanettir. Okullardan – dili, aileden – dini, ulustan – ulusal ruhu arındırma girişimleri – ulusu yok edecektir, şunu unutma Tatar ulusu!

         Son olarak, sen kendini, haklarını, Tatar ulusu için mücadele veren millettaşlarını savunmalısın. Bugün yüzlerce Müslüman-Tatar suçsuz olduğu halde Rusya ve Tataristan hapishanelerinde mahkumdur, ulus uğruna mücadele veren onlarca Tatar hakkında cinayet işleri açıldı, onların hak ve hukukları çiğnendi, mal-mülkleri müsadere edildi. Rus Emperyalizmi ve onun yerli cellat ve yalakaları bugün Tatar milliyetçilerine, Tatar Milli Meclisi’ne karşı savaş açmış bulunmaktadır, çünkü bugün Tatar ulusunun hukuklarını sadece onlar savunmaktadır ki, Moskova onlardan kurtulmak istiyor. Bir zamanlar Söyembike Hanbike’yi, molla Batırşah’ı düşmana kendi elleriyle teslim ettikleri gibi, bugünkü Tatar savaşçılarını kendi elinle Rus Emperyalizminin eline teslim etme, koru ey Tatar ulusu!

         Şu bir gerçek unutulmamalıdır ki, Rus Emperyalizminin asıl amacı, Rusya’da tek millet, tek din, tek dil yaratmaktır, o da Rus dili, Rus dini, Rus ulusu olacaktır, orada başka uluslara, aynı zamanda Tatar ulusuna da yer yoktur. Eğer sen bunlara razı olacaksan, bu Tatar ulusunun sonu olacaktır, eğer sen bunlara karşı isen, kendi bağımsız devletin için, dilin ve dinin için mücadele etmelisin, ey şanlı Tatar ulusu! Ve sen yeneceksin, çünkü sen haklısın, Allah bizimle, istikbal bizimdir, ey şanlı Tatar ulusu!

 

 

Fevziye Bayramova

Tatar Milli Meclisi Reisi

01.09.2009.Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.