Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8806
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
TC. BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
TC. BAŞBAKANLIK
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI
TC. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı kadrolarında görevlendirilmek üzere Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır.

I - SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48`ınci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadı ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
d) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,
e) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Başbakanlık Müfettişliğine engel durumu bulunmamak.
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
g) ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Puan Turu KPSSP 40 puan türünden 85 ve daha uzerı puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda: en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içerisinde bulunmak (200 uncu adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.),
h) Süresi içinde başvurmak ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim etmiş olmak

II - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER,
Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına girmek isteyenler Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına.
a) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak aday formu.
b) Yüksek Öğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti,
c) iki adet vesikalık fotoğraf.
d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler. Yüksek öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslını ve veya KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslını Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına ibraz eden adaylara, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca bu belgelerin onaylı sureti verilecektir. Yazılı sınavı kazanacak adaylardan sözlü sınava girmeden önce istenecek belgeler Giriş Sınavı Broşüründe belirtilmiştir. İstekliler Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru formunu ve sınava giriş şartlarını içeren broşürü www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr internet adreslerinden veya Necatibey Caddesi No 110 A Kat:2 (06100) Yücetepe ANKARA adresindeki Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edebilirler. Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

III - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav konuları ile giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar "Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürün" de açıklanmıştır.

IV - SINAV TARİHİ VE YERİ
Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü 24-25 Kasım 2012 tarihlerinde saat 09:30`da başlamak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Bina Anfileri, Cemal Gürsel Caddesi No.: 58 Cebeci Kampusu Cebeci - ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylara sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

V - BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ İLE YAZILI SINAVLA İLGİLİ İŞLEMLER
Sınava katılmak isteyen adayların, giriş sınavının yazılı bölümü için istenen belgelerle birlikte en geç 09 Kasım 2012 gunu Saat 18.00 e kadar Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Necatibey Cad. No.: 110-A  Kat: 2 (06100) Yücetepe - ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Sınav Giriş Belgesi sınava girmeden önce sınav salonunun girişinde görevli personel tarafından adaylara elden teslim edilecektir. Ayrıca, adayların yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.