Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1832
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10787
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
TRT BİR MİLLET YARATIYOR!

4 yıl önceydi.
Flash TV`deki televizyon programımın konuklarından ikisi Sırrı Sakık ile Kamer Genç`ti.
Programda Türkiye`deki Kürtlerin homojen olup olmadı
ğını tartış
ıyorduk.
Sırrı Sakık ısrarla homojen, yani farkları yok deyince Kamer Genç patladı:
- "Neresi homojen karde
şim, dilleri ayrı. Ben Tunceli  Kürtçesini konuşuyorum sen Kurmançi dilini. Ben sizin konuş
tuklarınızdan bir kelime anlamıyorum, siz de bizimkini,   yani Dersim lisanını anlamıyorsunuz. Farkımız yok diye milleti kandırmayın."
Kamer Genç devam etti:
- "Zazaca var, Sorani Kürtçesi var. Hiçbiri birbirini anlamıyor.. Dolayısıyla Kürtler ve Kürtçe için bir ve birlik demek do
ğru ve bilimsel değ
il."
Hiç unutmam o program sonrasında Kürtleri bölüyorsun diye politize Kürtlerden yo
ğun tepki ve eleştiriler almış
tım.
Evet Kamer Genç`in ifade etti
ğ
i Türkiye`deki Kürt tablosu budur.
Ve heyhattır ki Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu da
ğınıklığı birleştirmeye ve bütünleştirmeye soyunmuş, yani onu misyon edinmiş
tir.
Yanlı
ş okumadınız bu ülke halkının vergileriyle yayın yapan  TRT şimdilerde yeni bir millet yaratmak için kollarını sıvamış
haldedir.
TRT`nin Kürtçe yayın olayı gerçekte Kürtleri millet yapma projesidir.
Projenin nihai amacı da Ba
ğ
ımsız Kürdistan`dır.
TRT bu hedefin kültürel çatısını çatıyor.

Evet Kürt kökenli Bedrettin Dalan`ın ifade ettiği gibi 600 kelimelik ve çoban bile eğitilemeyecek olan Kürtçe TRT tarafından tescil görüyor.
Abartıyor muyum?
Sorarım size, Türkiye kendi vatanda
şlarına dahi Türkçe yayını bile tam olarak iletemezken Kürtçeyi ve Kürtleri birleştirecek böyle bir adımı niçin atmış
tır?
Kurmançi niye tek lehçe olarak benimsenmi
ştir de diğer lehçeler görmezden gelinmiş
tir.
Öyle ya demokratik haksa bu ayrımcılık niçin?
Kürtçe kanal pekâlâ ayrı ayrı saatlerde bütün lehçelerle yayın yapılabilirdi.
Yapılmadı, çünkü gizli amaç Kürtçeyi konsolide etmek, yani Kurmançiyi ortak dil yapmak ve bir millet yaratmak!
 Böyle bir i
ş
için TRT gibi bir kurumun kullanılması bühtandır.
TRT, 2003 Diyarbakır Kürt Konferansı`nda alınan Kürtçeyi ve Kürtleri bütünle
ş
tirme projesini uyguluyor adeta!
Bir ba
şka boyut devlet böyle bir ş
eyi niçin yapar?
Dünyada hangi devlet 24 saat aralıksız resmi dilinin dı
ş
ında yayın yapıyor?
Konu demokratikle
şmeyse serbest bırakın isteyen istediğ
ini yapar ve RTÜK de bunu kontrol eder!
Devlet eliyle 24 saat etnik yayın yapma adımı Belçika`daki Valonlar ve Flamanlar misali ülkeyi iki temel ırkın federasyonuna dönü
ş
türme arzusu iddialarına haklılık kazandırmaz mı?
Hem hani bu ülkede 20 küsur etnik unsur vardı!
Söz konusu olan demokrasi ise onların hakları ne oluyor?
Yarın onlar da talep ederse 20 küsur dilde 24 saat yayın izni mi verilecek?
Böyle bir
şey yapılırsa bu coğ
rafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türklerden söz edilebilir mi?
Diyecekler ki di
ğ
erlerine böyle bir ayrıcalık olmayacak!
O zaman tersinden
ş
u soruyu soralım:
Onlar silahlı kalkı
ş
ma yapmadı diye mi vermiyorsunuz?
Sadakatin mükafatı bu mudur?
Hayır söylemek istedi
ğimiz her etnik yapıya benzer imtiyazlar verilsin değildir, işaret etmek istediğimiz Kürtlere verilen imtiyazın yanlışğ
ıdır.
Lafı uzatmadan hükmümüzü verelim:
TRT adım adım Sevr hükümlerini hayata geçiriyor.
S.Önkibar
Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.