Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8802
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
UZUNIRMAK`TAN VEKİLLERE TARİHİ UYARI
 

Uzunırmak`tan Vekillere Tarihi Uyarı: Birilerinin Dünyalığını Abat Etmek
İçin, Oylarınızla Kendi Ahiretlerinizi Karartmayın !

AHİRETLERİNİZİ KARARTMAYIN DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ !

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Anayasa görüşmelerinin ikinci turunda,
TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmasında,  "Yüce Peygamber diyor ki; `Sizlerin
en hayırlısı, ahiret hayatı için dünya hayatından fedakârlık edebilenlerdir.
Sizin en kötünüz, başkalarının dünyalığı için kendinin ahiretinden
vazgeçenlerdir. ` Oylarınızla birilerinin dünyalığını abat etmek için kendi
ahiretlerinizi karartmayın değerli milletvekilleri! " dedi.

ANAYASALAR, DUYGUSAL TEPKİ METNİ DEĞİLDİR

Uzunırmak; "Anayasalar, duygusal tepki metinleri değildir çünkü Machiavelli,
`Duygular üzerine inşa edilen politikalar, temelsiz kum yığınlarının üzerine
inşa edilen binalar gibidir` diyor. Bunun yanında, Türkiye Cumhuriyeti,
yaşadığı birçok tecrübeyle de duygusal tepki anayasalarının neticede nasıl
reddedildiğini, nasıl değiştirildiğini, toplumla beraber yaşamış ve
görmüştür" diyerek milletvekillerine ret oyu vermeye çeğırdı.

TBMM Genel Kurululundaki milletvekillerince alkışlanan Ali Uzunırmak`ın, bu
konuşmasından sonra, Anayasa`nın parti kapatmayı meclisin ön iznine bağlayan
8. madde değişikliğinin, 330 oy alamayıp, 327 oyda kalması ve reddedilmiş
olması dikkat çekti.

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak`ın TBMM Genel Kurulu`nda yaptığı
konuşmanın tam metni şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı  99. Birleşim 02/Mayıs /2010 Pazar

BAŞKAN: Mehmet Ali ŞAHİN

BAŞKAN - Aydın milletvekili Sayın Ali Uzunırmak önergesi üzerinde konuşacak.
(MHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika Sayın Uzunırmak. Buyurun.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5`inci madde
üzerinde verdiğimiz önerge dolayısıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, buradaki eleştirilerim, kurumsal veya kişisel, hiç
kimseyi incitmek maksatlı değildir. Konuşmamın hemen başında bunu ifade
etmek istiyorum. Aksine, geçmişten ders çıkararak, bazı tespitleri ve bazı
tecrübeleri paylaşarak terennüme yöneltmek için sizlerle konuşmak istiyorum.

ANAYASALAR, DUYGUSAL TEPKİ METNİ DEĞİLDİR

Değerli milletvekilleri, anayasalar, duygusal tepki metinleri değildir çünkü
Machiavelli "Duygular üzerine inşa edilen politikalar, temelsiz kum
yığınlarının üzerine inşa edilen binalar gibidir." diyor. Bunun yanında,
Türkiye Cumhuriyeti, yaşadığı birçok tecrübeyle de duygusal tepki
anayasalarının neticede nasıl reddedildiğini, nasıl değiştirildiğini,
toplumla beraber yaşamış ve görmüştür.

BU DEĞİŞİKLİK, TOPLUMU DOĞRU YÖNE GÖTÜRMEYECEKTİR

İşte burada, hemen bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum: 1961 Anayasası,
bütün hukukçuların ve siyaset adamlarının kabul ettiği gibi, Türkiye`deki en
geniş özgürlükler anayasasıdır ama ona rağmen, içeriği bu olmasına rağmen,
61 Anayasası, referandumda ancak yüzde 61,5 oy alabilmiştir ve böyle bir
Anayasa, 1982`de, tekrar bir tepki olarak değiştirilmiş ve o, özgürlükleri
daha kısıtladığını iddia ettiğimiz 82 Anayasası, halktan yüzde 92,5 gibi bir
oy alarak bugünlere gelmiştir ve bugün, Adalet ve Kalkınma Partisindeki
arkadaşlarımızın, tekrar, 12 Eylül Anayasası`nı, "Darbe Anayasası" diyerek,
duygusal, tartışmalardan uzak, bilimden uzak bir anlayış içerisinde
değiştirmek isteyişi, bu toplumu doğru yöne götürmeyecektir değerli
milletvekilleri.

PARLAMENTOYU AKIL YÖNETMELİDİR

Parlamento. Akıl yönetmelidir Parlamentoyu. Parlamentoyu, duygusal tepkiler
yönetmemelidir. Parlamento, eğer halkın tepkilerini, duygularını, kaynağını
bilimden alan akılla, hukuksal çözümler üretebiliyorsa milletini
çağdaşlaştırabilir yoksa, o duygusal tepkiler, nasıl ki bugün.

12 Eylül Anayasası`nı yapanlar o gün iki gerekçeyle alkışlanmıştır:

1) Toplum duygularında anarşiden bıkmışlık; yüzde 92,5 oy vermiştir.

2) Bazı aklıselimler bir an önce demokrasiye geçilsin gerekçesiyle yüzde
92,5 oy vermiştir.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN UYARIYORUM

Ve bugün, bugünkü bu çalışma içerisinde, Parlamentonun geneli içerisinde bir
uzlaşma olmadan, sadece AKP çoğunluğunun geçirmek istediği bu Anayasa -bu
duygusal tepkileri veya bazen, yeri geldiğinde başka kesimlerin
katılabileceği ama genelde katılmadığı birtakım maddelerle yeniden duygusal
bir anayasa yapması demek- çok değerli milletvekilleri, yarınlarda sizin de
acaba bu altında imzası olan sayın milletvekillerinin 12 Eylül Anayasası`nı
yapanlara yönelttiği eleştirilere muhatap olmanızı gerektirecek midir diye
düşünüyorum ve buradan uyarıyorum değerli milletvekilleri.

BU ANAYASA YAŞAMAZ

Onun için, anayasalar duygusal tepki metinleri olmamalıdır, anayasalar
kişisel veya zümresel veya bir grubun çıkarlarına hizmet için başka sosyal
katmanlara da âdeta rüşvet verircesine kendine tabi kılma metinleri de
olmamalıdır. Eleştirim bir kurumsal yapıya değildir. Burada tehlikede
görülen bir maddede birtakım, grubun, arkadaşlarımızın oy kullandığını
gördük ve işte burada birtakım katılımlarla, bu Anayasa`nın eğer geneline
karşı olup sadece kendini ilgilendiren maddelere "evet" verdirerek toplumda
böyle bir vaveyla yapılmak isteniyorsa, o zaman, bu Anayasa gerçekten
yaşayabilecek bir anayasa olmayacaktır değerli milletvekilleri.

Değerli milletvekilleri, her konuşmamızda gazi Meclisten bahsediyoruz.
Burada bir olayı gündeme getiriyorum, hiç kimseyi incitmek istemiyorum:
Acaba aynı fiili işleyen 2 kişiden 1`ine uyarma cezası verilip 1`ine uyarma
cezası verilmeyişini gazi Meclisin hangi temsilcileri hangi vicdanlarına
sığdırarak temin etmişlerdir? Gazi Meclisin isminin duvarlarda yaşaması
değil, gazi Meclisin temsilcilerinin vicdanlarda yaşaması gazi Meclisin
sürekliliğini kılabilir. Yoksa, o duvarlardan çıkan ses, o vicdanları bir
gün susturmalıdır.

BÖYLE BİR DEMOKRASİ ANLAYIŞININ, HİÇ KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Bunu hangi adalet anlayışına sığdırıyorsunuz
değerli milletvekilleri? Acaba yarınlarda bu çoğunluk başka çoğunluk
olduğunda adaletin "gücü yeten yetene" olmasını kabulleniyor musunuz? Böyle
bir ülke, böyle bir demokrasi anlayışı acaba kime, nasıl fayda getirecektir?
Hiç kimseye bir faydası olmaz, ülkeye de faydası olmaz.

BİRİLERİNİN DÜNYALIĞINI ABAT ETMEK İÇİN KENDİ AHİRETLERİNİZİ KARARTMAYIN
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ !

Yüce İslam Peygamberi`nin bir sözünü sizlerle paylaşıp konuşmama son vermek
istiyorum. Yüce Peygamber diyor ki: "Sizlerin en hayırlısı, ahiret hayatı
için dünya hayatından fedakârlık edebilenlerdir. Sizin en kötünüz,
başkalarının dünyalığı için kendinin ahiretinden vazgeçenlerdir. "

Oylarınızla birilerinin dünyalığını abat etmek için kendi ahiretlerinizi
karartmayın değerli milletvekilleri!

Teşekkür ediyorum, sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar)Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.