Gön:Selim ÖZÜBEK
 
Atatürk dönemine ait Kürtlerle ilgili tüm belgeler sansürsüz olarak bu kitapta!

Kürt Sorunu, yıllardır ülkemizin en önemli gündem maddelerinden. Atatürk’ün Kürt meselesine bakışı da yine önemli bir tartışma konusu.

Bu tartışmaların iki boyutu var. Bir kesim Atatürk’ün Kürtlere özerklik vereceği iddiasında, bir diğer kesim Atatürk’ün Kürtlere baskı uyguladığını iddia ediyor. Her kesim kendi tezini destekleyecek bazı bilgi ve belgeler sunuyor.

Bu kitapta ise, tüm bu iddiaların kaynağına iniliyor ve Atatürk döneminde Kürtleri ilgilendiren tüm kanun, kararname, zabıt gibi belgeler ortaya konuluyor. Ve tüm belgeler aslına sadık kalınarak, hiçbir belge saklanmadan sunuluyor.
 
Araştırmacı yazar Serap Yeşiltuna’nın Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladığı çalışmanın genişletilmiş hali olan bu belgeler kitabı, Atatürk ve Kürtler üzerine ülkemizde ve yurtdışında yapılmış en kapsamlı çalışma niteliğinde.
 
Cumhuriyet Dönemi Kürt meselesinin en önemli uzmanlarından Serap Yeşil- tuna’nın dönemin politikasını açıklayan kapsamlı değerlendirmesi ve çalışmanın nasıl hazırlandığını açıklayan önsözü ile birlikte sunuyoruz.

Kitapta yer alan döneme ilişkin belgeler şunlardır:
Koçgiri İsyanı İle İlgili Gizli Celse Zabıtları (1921) • Örf-i İdare Kanunu (1925) • Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda Yapılan Değişiklik (1925) • Takrir-i Sükun Kanunu ve Görüşmeleri (1925) • Kürtçülükle Mücadele İçin Yayınlanan Atatürk İmzalı Kararnameler • Bazı Eşhasın Şark Menatıkından Garp Vilayetlerine Nakillerine Dair Kanun (1927) • Ağrı Ayaklanmasına İlişkin Yazışmalar • Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun (1927) • Umumi Müfettişlerin Toplantı Tutanakları ve Raporları (1936) •  İskan Kanunu ve Görüşmeleri (1934) • Soyadı Kanunu ve Görüşmeleri (1934) • Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun ve Görüşmeleri (1935) • İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın Şark Raporları (1935-1936) • Şeyh Sait’in Sorgusu ve Yargılanması (1925) • Şark Islahat Planı (1925) • Devlet Görevlilerinin Dersim Raporları • İskana Tabi Tutulanların Türkleştirilmesine Uygulamasına ilişkin Gizli Genelge (1930) • Döneme İlişkin Fotoğraf ve Gazete Arşivi

752 sayfa büyük boy - 40 TL