Şeyh Galib`in mahşerine aşkı Beyhan Sultan...Akçağ Yayınlarından çıkacak Mahşerin Esrarı Ağustos`un ilk Haftası Tüm Kitapçılarda...

MAHŞERİN ESRARI AĞUSTOS`UN İLK HAFTASI

TÜM KİTAPÇILARDA...

 

Mehmet Nuri Parmaksız ve İlhan Akın;  Esrar Dede’den başlayıp Şeyh Galib’e, III.Selim’le birlikte Saray’a uzanan Şeyh Galib`in mahşerine sevdası Beyhan Sultan`a aşkını şiir nesir arasında bir üslupla roman olarak yazdı...

 

Akçağ Yayınlarından Ağustos`un ilk haftası çıkacak romanda gerçek aşk kavramı işleniyor.

Mevlânâ ile Şems arasındaki dostluğun bir benzeri Şeyh Galib ile Esrar Dede arasında yaşanıyor.

...ve roman "vuslatı mahşere erteleyenlere" ithaf ediliyor...

 

İnsan sevdiğini bir başkası ile paylaşabilir mi?

 

...ve bir sevdada vuslat mahşere ertelenebilir mi?

 

İşte böyle bir aşk Şeyh Galib`in Beyhan Sultan`a aşkı...

 

 

Öyle bir sevdadır ki bu,  ne yere sığar ne göğe…

 

Onun içindir ki, sevda demişler, aşk demişler ismine…

 

Senin aşkınla şad olan gönlüm, sensizliğe mahkûm olsa da MAHŞER’e kadar, içinde bulunduğum ahvalden müşteki değilim zerre kadar…

 

Bilirim. Gül gibidir, miski amber gibidir aşk.

 

Tıpkı Yusuf’a benzer…

 

Kokusunu almaya ise ancak bir Yakup ister...

 

Sevgiliye söyleyin her şeyi alıp gelsin,

Gönül tahtımı ona elimle vereceğim.

Bakışlarıyla beni durmadan yakıp delsin

Aşkıyla o sonsuza, “mahşer”e ereceğim.

 

Esrar Dede’den başlayıp Şeyh Galib’e, III.Selim’le birlikte Saray’a uzanan ince uzun bir yoldur bu...

 

Şeyh Galib’le Beyhan Sultan’ın mahşere ertelenen aşklarını esrarlı kılan bir yol…

 

http://www.akcag.com.tr

 

http://www.mehmetnuriparmaksiz.com