Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8812
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
YOLSUZLUKLARIN HESABI SORULACAKTIR.

YOLSUZLUKLARIN MUTLAKA HESABI SORULACAKTIR

 

 Tokat Milletvekili Dr. Reşat DOĞRU, ülkemizdeki yolsuzlukların, haksız kazanç ve menfaat temin edenlerin üzerine gidilmesini, bu konuda en büyük görevin devlete düştüğünü söyledi. DOĞRU, Sayıştay Kanunu’nun 31. maddesi üzerinde, TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmasında, yolsuzluk ve yoksulluğun ülkenin en büyük sıkıntılarından biri olduğunu, iktidarın bu güne kadar vermiş olduğu sözleri tutmadığını bildirdi. Yapılan yolsuzlukların mutlaka hesabının sorulacağını belirten Reşat DOĞRU, TBMM Genel Kuruluna şöyle seslendi. 

 

“Devletin mali yapısının düzgün ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kamu mali kontrolü sistemine çok önemli görevler düşmektedir.

Hayatın her alanında, kamuya ait her yerde şeffaf bir şekilde yönetim yapılmalı ve de hesap da verilmelidir.

Kamu mali sisteminin iyi işlemesi bağımsız, şeffaf, emin bir denetim sisteminin oluşturulmasından geçmektedir. Bu yönlü olarak Sayıştay Başkanlığına çok önemli görevler düşmektedir.

Tarafsız, adil, ülke çıkarlarını gözeten, haksız kazanılan veya kullanılan bir kuruşun bile hesabının sorulacağını herkese gösteren bir görev anlayışında bulunmalıdır.

Vatandaşın hakkını en iyi şekilde koruması ve hiç kimseye de taviz vermemesi gereklidir.

Ancak ülkemizde son yıllarda siyasi yolsuzluklar, ekonomik soygunlar bir bir gündeme gelmektedir. Fakat AKP iktidarında gündem değiştirmek adına her gün yeni yeni olaylarla karşılaşıyoruz.

Ülkemizde yeni gerginlikler ortaya çıkıyor. Yeni yeni kazanç kapıları oluşturuluyor. İşte burada kamu vicdanı olarak da insanlarımız düşünüyorlar. Siyasilerin çeşitli yurt içi ve yurt dışı bankalarda paraları nasıl oluyor. Bu paralar ve imkânlar nasıl kazanılıyor.

Dünya bankası tarafından yapılan, herkesin kabul ettiği tanıma göre yolsuzluk, kamu gücünün özel şahıslar için kötüye kullanılmasına bağlıdır. Yolsuzluk iddialar kamu gücünü elinde tutan politikacılar ve kamu görevlileri esas alınarak açıklanmaktadır.

İşte denetim burada görev başı yapmalıdır. Sayıştay gibi kuruluşlar kamu kaynaklarının suiistimal ve israf edilmesinin hesabını sormalıdır.

Ancak Sayıştay kanunu hazırlanıp TBMM’ne sunulduktan sonra, AKP’nin bir önergesi ile performans denetimi Ortadan kaldırılmıştır. 16 yıldan beri yaptığı,  bu kanunla da daha fazla yetki ve imkân verilmesi gerekirken performans denetiminin kaldırılmasını anlayamıyoruz.

Hâlbuki bu kanunun özü buradan yatıyordu. Acaba denetimden mi kaçılıyor? İktidar bunu halkın anlayacağı şekilde izah etmelidir.

 

Sayıştay hayatın her alanındaki, yanlış yapılan işlerin hesabını sorması gerekmez mi?

Örneğin geçmişle ilgili kamuoyunun aydınlanmayı, bilgilendirilmeyi beklediği, Tokat’ta geçen bir olayı anlatmak istiyorum.

Tokat Sigara Fabrikasında özelleştirme öncesinde makinelerin yenilenmesi ile ilgili ihale açıldı. Şartnamede, alınacak makineler yeni, kullanılmamış olması gerekir, ibaresi vardı.

Ancak daha sonra ihale yapılmış ikinci el, kullanılmış makinelerin yüksek fiyatta alındığı görülmüştür. Bu durum kamuoyuna yansıyınca makineler tekrar sökülerek geri gönderilmiştir.

İşte burada bu makineleri kim almış, kim menfaat temin etmiş, sorumlular ortaya konmalı ve hesap sorulmalıdır. Kamuoyuna da sonuçla ilgili bilgi verilmelidir.

Ayrıca bazen gündeme çeşitli vesilelerle geliyor. Örneğin bir hastaneye birçok sarf malzemesi, alet – edevat alınıyor. Burada alınan her malın, aletin fiyatı araştırılmalı, fazla fiyata alınmış ve kamu zarara uğramışsa hesap sorulmalıdır. Bizim ülkemiz zengin bir ülke değildir. Ekmeğe muhtaç insanlar vardır.

Halkımızın gündeminin en başında işsizlik ve yoksulluk gelmektedir. Hatta ülkemiz işsizlik konusunda %20 seviyeleriyle tarihi rekorlar yaşamıştır.  İşsizlikten dolayı insanların psikolojisi bozulmuş intihar vakaları artmıştır. Ağır bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız.

Öyle ise insanlarımız devletin elindeki imkânların adil kullanılmasını, yerinde kullanılmasını ve yatırımların teşvikleri ile beraber üretim ve istihdamın artmasını beklemektedirler.

AKP iktidarı fakir ve fukaranın hakkını koruyacağım, işsizliği önleyeceğim diyerek vatandaştan oy almıştır. Ancak fakirlik, yoksulluk, yolsuzluk iddiaları devam etmekte, günden güne de artmaktadır.

Özel idareler, Belediye gibi özel kuruluşlar çok iyi bir şekilde denetlenmeli ve yaptıkları işler yakından takip edilmelidir.

Ancak bu benim partimin belediyesi değil bu kuruluş yöneticileri beni partime mensup değil diyerek teftiş üzerine teftiş göndermek de doğru değildir. Örneğin Tokat Esnaf Odaları Birliğine devamlı müfettiş gelmektedir. Aynı konuda tekrar tekrar müfettiş göndermenin manası nedir. Birlik başkanı Mehmet BEKÇİ, dürüst, başarılı bir sivil toplum kuruluşu başkanıdır. Üzmeye çalışmaya, sekteye uğratmaya ne gerek var. Neden insanların morallerini bozuyor, çalışma şevklerini kırıyoruz.

  Devlet herkese adil davranmalı ve haksızlık, yolsuzluk yapan her kimse mutlaka hesap sorulmalıdır.

Ülkemizde büyük boyutlara ulaşmış olan yolsuzlukları önlemeden, ne tam işleyen bir hukuk devletine, ne de genç işsiz insanlara iş temin etmeye imkân vardır.

Toplumun huzur ve refahının sağlanması, yolsuzluklardan arındırılmış, temiz bir toplum ideallerinin gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşundan itibaren demokratik rejimi ve manevi değerleri tahrip eden ahlaki yozlaşmanın önlenmesini ve yolsuzluklarla mücadeleyi, milli siyaset anlayışının temel unsuru olarak görmüştür.

 

Bugün toplumsal barışı ve demokratik sistemin özünü tehdit eden toplumsal tahribata sebep olan, ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin bir mücadele için, temiz siyaset, temiz yönetim, temiz toplum tesisi için gereken her şeyi yapacaktır.

 

         Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında geçmişte yapılan bütün haksızlıklar, yolsuzluklar bir bir ortaya çıkarılacak ve sorumlulardan dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka hesap sorulacaktır.”

        

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.