Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1832
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10230
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Tartışma Konusu
ESAS SUÇLU KİM ACABA !.. Mustafa Nevruz SINACI, 27.08.2012 16:28:54
ÖZELLİKLE VE BİLHASSA "İNCELEME, DEĞERLENDİRME, MÜTALÂA, KATKI VE YORUMLARINIZA" ARZ OLUNUR:

ESAS SUÇLU KİM ACABA?..

Mustafa Nevruz SINACI

Milli Devlet ağırlıklı; Öznesi insan, adalet ahlâkı, ulusal birlik ve evrensel hukuk olan; Fakat TC düşmanı ihanet şebekeleri tarafından ısrarla ilga ile acilen çöpe atılmak istenen meri 1982 Anayasasının Cumhurbaşkanlığı Kurumunu düzenleyen 101-107. maddelerinin:
``1. Cumhurbaşkanı tarafsızdır. (I.A, Madde: 101) (TC, adalet ve hukuktan yanadır)

2. YEMİN: ``C.başkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma;, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, TC`nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.´´ (I.C, Madde: 103)

3. Görev ve yetkileri: (I.D, Madde: 104)

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla TC`ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

Yasama ile ilgili: Gerekli gördüğü takdirde, TBMM`de açılış konuşmasını yapmak; TBMM`ni gerektiğinde toplantıya çağırmak; Kanunları yayımlamak veya tekrar görüşülmek üzere TBMM`ne geri göndermek;, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları icabında halk oyuna sunmak; Kanunlar ve KHK`in, TBMM İç Tüzüğünün, tümü veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak; TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek&8230;

Yürütme ile ilgili: Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek; Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek; Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak; Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, TC`ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek;, Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak; TBMM adına TSK`nin Başkomutanlığını temsil etmek; TSK`nin kullanılmasına karar vermek; Genelkurmay Başkanını atamak; MGK`nu toplantıya çağırmak; MGK`na Başkanlık etmek; Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak; Kararnameleri imzalamak; Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak; DDK`nun üyeleri ve Başkanını atamak; DDK`na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak; YÖK üyelerini seçmek; Üniversite rektörlerini seçmek&8230;

Yargı ile ilgili: Anayasa Mahkemesi üyelerini; Danıştay üyelerinin dörtte birini; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini; Askerî Yargıtay üyelerini; AYİM üyelerini; HSYK üyelerini seçmek. Ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Sorumluluk ve sorumsuzluk hali: (I.E, 105)
C.başkanının, anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakan imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki bütün kararları Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. C.başkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dâhil, yargı mercilerine başvurulamaz. C.başkanı, vatana ihanetten dolayı, TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az ¾`ünün vereceği kararla suçlandırılır&8230;´´

Açık, net ve amir hükümlere göre Abdullah GÜL; En yetkili ve tek sorumludur.

Hakkaniyet ilkeleri, adalet ahlâkı, hukuk karinesi ve ``kamu vicdanı´´ adına;

Ya C.Başkanı bütün yetkilerini kullanmalı; Ya da TBMM gereğini yapmalıdır
Tartışmaya ilişkin Cevaplar
Ufuk Selim - (Ziyaretci) 29.08.2012 17:25:28

CUMHURBASKANININ birligi saglayamadigi bir gercek. istifa etmelidir.Eger bir ulkede belli bir sayida vatandas kanunlari saymiyorsa, boluculuk yapiyorsa o ulkede birlik yok demektir. Duyrum bu. Katiliyorum tartismaciya. Ufuk selim
Muhittin Bağcı - (Ziyaretci) 28.08.2012 16:22:16

Kusura bakmayın ama ne suçundan bahsediliyor ki? Terör bu ülkenin yıllarca çektiği bir bela. Yok efendim hükümet devraldığında terörö sıfırmış vs. Ecevit-Bahçeli-Yılmaz hükümeti döneminde Öcalan canisi yeni yakalanmıştı ve örgütte bir şaşkınlık vardı. Bu üçlü koalisyon bu şaşkınlık döneminde yapılması gerekenleri yaptı mı? Hayır. Örgütün tekrar toparlanmasına bir nevi göz yumdu. Adamlar toparlandılar ve tekrar harekete geçtiler. Mesele basitçe bu. Bu hükümet yanlışlar yapmadı mı? Yaptı tabi. Aklınca başka bir yol denemeye kalktı, o da oladı. Şimdi mücadele devam ediyor. Hem sonra Gül bu hükümeti sarsacak da yerine hangi hükümet gelecek ki? Kim halledecek bu terörü? Terörü milletçe birlikte halledebiliriz.Bunun nda yolu, bu meseleyi siyaset dışı tutmaktır.
Şimdi ki cumhurbaşkanı tarafsız mı? Değil. Bu güne kadar gelen cumhurbaşkanlarından kaçına tarafsız yönetti diyebiliriz? Kaç cumhurbaşkanına. Ha tartışma sistem se o ayrı mesele. Tartışalım. Bugünkü sistemmi? Bu sistemi biraz reforme etmek mi? Başkanlık sistemi mi? Yarıbaşkanlık mı? o ayrı mesele. Saygılarımla. Muhittin Bağcı
Bilge Yazıcı - (Ziyaretci) 28.08.2012 16:10:50

Cumhurbaşkanı Anayasa`nın temel hükümlerine ters düşüldüğünde harekete geçmeli, bugünkü sisteme göre. Diğer icraatlardan hükümet sorumludur. Ancak başkanlık sistemi veya yarıbaşkanlık sisteminde durum farklı olur. Bugünkü msistemde Anayasa`da tarif edilen görev ve sorumluluklar sadece cumhurbaşkanı makamını yüceltmeye yöneliktir bana göre. Çünkü hükümetin görevlerine bakınca bu durum daha da iyi anlaşılır. Selamlar. Bilge Yazıcı
Ayşe Karlı - (Ziyaretci) 28.08.2012 15:59:40

Sayın Gül`den gereğini yapmayı beklemek bana göre de zor.Ne hükümeti uyarabilir açıktan ne de TBMM`ni toplantıya çağırabilir. Halbuki yetki ve sorumluluk açısından yapabilecekleri çok. Ama hükümeti yıpratmak istemez. Nerede tarafsız Cumhurbaşkanı? Ayşe Karlı
Selam Güneş - (Ziyaretci) 28.08.2012 15:49:01

Esas suçlu kim acaba derken, sanırım başta terörö olayları olmak üzere tüm sorunlardaki suç kasdediliyor. Tabi teorik olarak bu böyle. Ancak fiiliyattta durum biraz farklı. Cumhurbaşkanı her atamaya karışıyor ama karışamıyor. Çünkü çok karıştığında Cumhurbaşkanı hükümeti çalıştırmıyor suçlaması çıkıyor.Bu her dönem böyle. Her gelen kararnemeyi de imzaladığında bu defa da cumhurbaşkanı hükümetin emrine girdi deniyor. Bizim cumhurbaşkanlarımızda bu güne kadar, ne onu ne de bunu dedirtmemek için çeşitli manevralarla durumu idare ediyorlardı. SaYIN gÜL`ün durumu ise çok farklı tabii ki. Eskidan mensup olduğu siyasi parti iktidar, başbakan ve bakanların çoğu arkadaşı, milli görüş`ten dava arkadaşı. Sayın Gül`den bu çerçevede bi
r tarafsızlık beklemek ya da hükümete, hükümeti sarsacak bir müdahaleyi beklemek zor. Bir sorumlulukta yani ilerde bir hesap sormada elbetteki hem hükümet hem de Cumhurbaşkanı sorumlu olacaktır. Demokrat parti yargılanırken- yargılama yerinde veya değil ayrı mesele- de böyle olmadı mı? Ama elbetteki baş sorumlu Cumhurbaşkanıdır eğer zamanında gerekli müdahaleleri yapmamışsa. Selim Güneş
Cevap yazmak istiyorum.


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.