Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10379
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2046 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
BATI TRAKYA`NIN KISA TARİHÇESİ
Batı Trakya’nın Kısa Tarihçesi
Çarşamba, 16 Şubat 2011 22:05
 
Dr.Özkan HÜSEYİN
 
Türkiye Cumhuriyeti dışında yaşayan birçok Türk olduğu gibi, Orta Asya ve Balkanlarda da birçok Türk toplulukları yaşamaktadır. Biz burada yalnız Batı Trakya Türklerinden bahsetmek istiyoruz.

Batı Trakya’nın Osmanlılar fethinden önceki durumu,
Osmanlılar dönemindeki durumu,
Batı Trakya’da ilk Türk Cumhuriyeti,
Batı Trakya’nın Yunanlılara terk edilişi,
Lozan Anılaşması ile Yunanistan’a emanet edilişi ve şimdiki durumu.

Batı Trakya dört bin yıllık bir yerleşim bölgesidir.  Batı Trakya’nın ilk sakinleri, Traklar’dır. Frigyalı’lar, Etrüskler, İskitler, Persler, Atinalılar, Makedonlar, Keltler, Romalılar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Hun ve Kuman Türkleri hâkim oldular.

Osmanlı Türkleri ilk defa Padişah Orhan Gazi devrinde, Şehzade Süleyman Paşanın kumandası altındaki kuvvetlerle Rumeli’ye ayakbastılar. 1354 yılında Çanakkale boğazından geçerek Gelibolu’yu fethettiler.

Şehzade Süleyman Paşa bir sürek avı esnasında uğradığı bir kaza neticesinde şehit olmuştur. 1359 yılında o yüce komutanı şehit olmasıyla geçici bir duraklama devri başlamış, bu duraklama devri 1361 yılına kadar sürmüştür.

Bundan sonra Lala Şahin Paşa gerekli hazırlığı ikmal ederek, o zaman Trakya bölgesinin en ehemmiyetli merkezi olan Edirne şehrinin fethine teşebbüs etmiş. Şehrin 1362 yılında fethiyle buranın muhafazası Lala Şahin Paşa’ya verilmiş.

Lala Şahin Paşa Edirne’yi emniyete alabilmek için, emrindeki muzaffer kuvvetlerle Meriç Nehri boyunca ilerleyerek, kolaylıkla Filibe’yi de fethetti. Bu surette Osmanlı fütuhatı Bulgaristan’ın orta kesimlerine kadar ilerlemiş ve böylece Bizans’ın Bulgaristan ve Makedonya Sırplarıyla irtibatı kesilmiş oluyordu.

Diğer bir Osmanlı fütuhatını sevk ve idare eden Gazi Evrenos Bey ise Vardar Nehri boyunca ilerleyerek, Gümülcine ve İskeçe’yi almış. Sırpların elindeki Serez’i de fethederek burasını bir üs haline getirmiş. Böylece, 1364 yılında Batı Trakya’nın fethi gerçekleşmiştir.
Daha sonradan Anadolu’dan Ceneviz gemileriyle Rumeli’ye Türk muhacirleri taşınarak, yerleştirilmiş. Önceleri burada yaşayan Kuman Türkleriyle kaynaşmaları sağlanmıştır.

Batı Trakya’nın büyük fatihi Gazi Evronos Bey, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz kahramanlarındandır. Türbesi, Yunanistan sınırları içerisinde Yaniça (Vardar Yenicesinde) kasabasında bulunmaktadır.

Batı Trakya, 1912 Balkan Harbine kadar, 548 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Balkan Harbi’nden Lozan Antlaşması’na kadar, Batı Trakya’da birkaç defa Türk hükümetleri kurulmuştur.

913 yılında Batı Trakya’da bazı ayaklanmalar olmuştur. Ayaklanmalar umum çeteler komutanlığına Eşref Kuşçubaşı getirilmiştir. Bu kuvvetlerin çarpışmaları sonucu 31 Ağustos 1913’te Gümülcine ve ertesi gün de İskeçe kurtarılmıştır. Gümülcine’nin işgaliyle birlikte Garbî Trakya Hükûmet-i Muvakkat ası kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğunun bölgeyi Bulgaristan’a terk etmeye karar vermesi üzerine, bu muvakkat idare, tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olarak 25 Eylül 1913’te ilân edildi.

Cumhuriyetin ay yıldızlı, yeşil, beyaz ve siyah renkli bayrağı, İstiklâl Marşı, 29 bin kişilik bir silahlı kuvveti vardı. Cumhurbaşkanı Süleyman Askerî Bey, Hükümet Reisi Müderris Salih Hoca, Kuvai Milliye Müfettişi Eşref Kuşçubaşı idi.

3. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Millî Marşı

Ey Batı Trakyalı asil Türk çocuğu ne mutlu sana,
Sen hayat verdin kanınla millî kurtuluş savaşına.
Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın her yanına,
Selâm duruyor milletler senin şu millî bayrağına.
Bastığın şu yerler senin şanlı şehitlerinle dolu.
Düşmanlar taciz edemez yüce kahramanların ruhunu.
Şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına,
Bu ne ulvi şereftir gömülmek ecdat toprağına.
Yurtta hürriyetin, istiklâlin rüzgârı esiyor,
Kahraman mücahitler şu pis esareti deviriyor.
Bu şanlı millî istiklâl savaşından asla dönülmez!
Karşımıza çelik ordular da çıksa, bizi ürkütemez!
Biz, milli istiklal için Meriç’i, Karasu’yu aştık,
Bütün müstevlileri ezerek, yenerek hedefe ulaştık.
Balkanlarda şanlı bir cumhuriyet çığırını açtık,
İlk defa hürriyet meş’alesini biz yaktık.
Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaşayacak!
Karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp kaçacak!
Binlerce yıl hür yaşayan bir milletin torunlarıyız,
Şu steplerin kurdu, aslanı, göklerin kartalıyız.
Mücahitlerin hamlesi her zaman fırtınalar andırır,
Savaşta heybetimizin dehşetinden düşmanlar bayılır.
Batı Trakya Cumhuriyeti yaşayacak yaşayacak!
Terakkimizin karşısında milletler şaşıracak!
Ey şirin Batı Trakya! İşte nihayet esaretten kurtuldun,
Ey düşmanlar! Sanmayın savaşlardan bu millet yorgun.
Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak,
Şu bütün Batı Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak!

Süleyman Askerî  P.Kurma                             
Batı Trakya Türk Cemiyeti
Genelkurmay Başkanı

29 Eylül 1913’te İstanbul Anlaşmasıyla bölgenin kesin olarak Bulgaristan’a bırakılması üzerine yeni ve cılız Cumhuriyet 35 gün sürdürebildiği hayatiyetini ve Batı Trakya’sını yitirmiştir. Bölge, 30 Ekim 1913’te Bulgar işgaline uğradı.

Birinci Cihan Harbinden sonra Batı Trakya Fransızlar tarafından işgal edilmiş. İtilaf devletleri arası muvakkat Batı Trakya Hükümeti kurulmuş. Bu hükümet 23 Mayıs 1920 de bölgenin Yunanlılara terkine kadar, 7 ay bölgede hüküm sürmüş.

Bölge halkından hile ile seçilen ve içlerinde 5 Türk’ün de bulunduğu 9 kişilik bir heyete yaptırılan sözde seçimde, bölgenin Fransa’ya mı Yunanistan’a mı verilmesi oylanmış. Bulgar işgali sırasında Bulgar zulmünü yaşamış bölge halkı ehveni şer Yunan işgalini kabul etmiştir. İlerleyen sayfalarda bu konuya geniş mana da yer vereceğiz.

Bu işgali kabul etmeyen “Batı Trakya Komitesi” Gümülcine’nin kuzeyindeki Hemetli’de Peştereli Tevfik Bey başkanlığında Batı Trakya Hükümetini kurdu. Sadece beş günlük bir ömrü olan bu hukûmet de tarihe karıştı (25 Mayıs 1920).
    
24 Temmuz 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’yla Batı Trakya tamamen Yunanistan’a bırakılmıştır. Lozan Barış Anlaşmasında Azınlıkların korunması ile ilgili 37.maddeden 44. maddeye kadar olan bu hükümler Batı Trakya Türklerine hiçbir haksızlık yapılmaksızın, Yunanistan sınırları içinde insanca yaşama hakkı tanımıştır.

1923 Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan resmi belgelere göre, 1923 yılında Batı Trakya’nın nüfusu 191.699 kişi olup, bunun 129. 120’si Türk (%67) 33 bin 910 Yunanlı (%18) ile 28.669 kişi diğer etnik gruplar olup, çoğu Bulgar, Ermeni ve Yahudi’dir.

Lozan Antlaşmaması’nda Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türkler için Türk Azınlık tabiri kullanılmamış, Müslüman Azınlık tabiri kullanılmıştır. Türkiye’deki Azınlıklar için de Gayri Müslim ifadesi kullanılmıştır.

Ancak Lozan Antlaşması’na ek olarak imzalanan göç (mübadele) anlaşmasının başlığı Türk ve Rum ahalilerin değişimiyle ilgilidir. Ayrıca 5 Mart 1925’de Cenevre’de hazırlanan raporun başlığında “Batı Trakya’da Türk ırkından azınlık” ifadesi yer almaktadır.

27.12.1954 tarihinde Yunan Hükümeti kararıyla Trakya Genel Valisi G. Fotoplus’a Hükümet Başkanının emri üzerine bundan böyle gereken her yerde Müslüman-Müslüman’ca deyimleri yerine Türk-Türkçe deyimlerini kullanmanızı rica ederiz. 5.2.1955 (Protokol Nr. A 202) tarihinde sert bir dille bir önceki kararın uygulanmasını emreder.

Batı Trakya’da yaşayan Türklerin nüfus artışı %2.8 dir. 1923’ten bu yana bu topraklarda yaşayan Türklerin sayısının en az 920 bin civarında olması gerekirken, göçler sonucu bu rakam 150 bine düşmüştür.

Görüldüğü gibi Yunanistan, daha Lozan Antlaşması’nın kayıt üzerinde mürekkebi kurumadan Batı Trakya Türklerine baskılar ve haksızlıklar yapmıştır. Bu haksızlıklar bugün de yapılmaktadır.

İdarî işlerimiz, ekonomimiz ve hatta eğitimimiz üzerindeki baskılar gün geçtikçe artmaktadır. Toplumumuz, bugün çok bunalımlı ağır bir dönem yaşamaktadır. Var olma çabaları içinde çırpınan azınlığımız, yaşamını sürdürebilmek için başka ülkelere göç etmektedir.

Son zamanlarda topraklarımızın toplu olarak kamulaştırılması, Türk azınlığını ekonomik yönden daha da zor durumda bırakılmıştır.

4. Bugünkü problemler kısaca şöyledir:
a- Eğitim:

Batı Trakya’da bugün eğitim felç durumundadır.
Yunan Anayasa’sının mecburî eğitimi dokuz yıl olarak belirlemesine rağmen, bu hüküm Batı Trakya’daki Türk okulları için uygulanmamaktadır. Öğrencilerin ilkokullardan cahil olarak mezun olması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Mevcut iki Türk lisesine devam etmek isteyen  öğrencilere, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen kur’a usulü uygulanmaktadır.
Anlaşmalar gereği Türkiye`den gönderilen kitaplar dağıtılmamakta, depolarda çürütülmektedir. Yunan Devleti kendi adamlarına yazdırdığı ders kitaplarını zorla okutarak, Türk çocuklarına alenen Yunan propagandasını yapılmaktadır.

Türk okulları kitap ve diğer eğitim ve öğretim araçlarından tamamıyla mahrumdur. Tahsilini Türkiye’de yapmış olan öğretmenler, her vesile ile görevden alınmakta, yenileri de atanmamaktadır. Batı Trakya’da çağ dışı bir eğitim uygulanmaktadır.

b- Ekonomik Baskılar:
Ekonomik baskı toprak işgalleriyle başladı. Lozan Antlaşması’nın imzalandığı zaman toprağın Batı Trakya’da %87’si Türklere aitti. Bu oran bu gün % 27`lere düşürülmüştür. Türk arazileri, işgal, istimlâk ya da teşvikle Yunanlıların eline geçmiştir. Batı Trakya’da Türklere geniş çapta ticaret yaptırılmamaktadır. Tarım ürünlerine üretim tahdidi getirilerek, Türklerin zor durumda bırakılması amaçlanmaktadır.

c- Müftülük Meselesi:
Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka’da bulunan müftülük makamları bugün işgal altındadır. Çünkü bu müftüler, Türk toplumu tarafından seçilmeyerek Yunan Devleti`nin tayiniyle iş başına getirilmiştir. Türk toplumunun seçtiği müftülere ise görev yaptırılmamaktadır.

ç-Cemaat Seçimleri ve Vakıflar: 
Batı Trakya’da en önemli meselelerden biri de Türk-İslâm vakıflarını idare etmek ve vakıf gelirlerini gerekli yerlere dağıtmakla görevli Cemaat İdaresi’nin seçtirilmemesidir. 1967 yılından itibaren bu seçimler yaptırılmamakta ve buralara keyfî atamalar yapılmaktadır. Türk vakıf malları çeşitli bahanelerle istimlâk edilmekte, günden güne azalmakta ve malî güçleri daralmaktadır.

d- Türk Kimliğinin İnkârı:
Batı Trakya’da Türk kimliği inkâr edilmektedir. Türk Öğretmenler Birliği ile Türk Gençler Birliği tabelalarından „Türk“ kelimesi geçtiği için bu tabelalar indirilmiştir. Türk toplumunu Çingene, Pomak ve Türk diye üçe bölüp parçalamaktadır. Kendilerine yakın olanlara, içinde Türk kelimesi geçmeyen çeşitli dernekler kurdurmakta ve bunları Avrupa’ya karşı (göstermelik) belge olarak kullanmaktadır.

Bunun gibi, bölme, parçalama, yasak bölgeler, göçe teşvik, Rum asıllı göçmenleri Batı Trakya’ya yerleştirme gibi politikalarla Yunan idaresi, Batı Trakya Türkleri üzerinde daima baskıcı bir politika uygulamaya devam etmektedir.

Diğer yandan Yunan uyruklu Batı Trakya Türklerinin dayanışmasını, kültürlerini, kendi tarihlerini, kimliklerini yaşatması için uğraş verenler, çeşitli yayın organlarında açık bir şekilde taciz, tahrik ve tehdit edilmektedirler.
 

 

Dr. (hc) Özkan Hüseyin`in Biyografisi

 

Dr. (HC) Özkan Hüseyin Bavyera Eyaleti Batı Trakya Türkleri Aile Birliği Derneği / BATTAM Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Merkezi Başkanı Münih – ALMANYA

 

1947 yılında Batı Trakya’nın Rodop (Gümülcine) vilayetinin Kargılı Sarıca köyünde dünyaya geldi. Orta halli bir rençper ailenin beş kardeşinden en küçüğü olup, evli ve iki oğlan babası ve beş de torun sahibidir. Çavuşoğulları sülalesindendir. İlkokulu burada okudu. 1969’da askerliğini tamamladı.

 

1972 yılında Almanya’ya geldi. Münih’teki MAN fabrikasında çalışmaya başladı. MAN yetkilileri ile iyi ilişkiler kurdu. 1973 yılında firma yetkililerinden, din kardeşlerinin topluca ibadet edebilecekleri bir mescit temin etti. Bu mescit, 2005 yılında kapatılmış, ayrı bir yerde Dr. Sadık Ahmet Camii olarak devam etmiş, şu anda da faaliyetti Almanların şikâyeti üzerine durdurulmuştur. Bu firmadan emekli olmuştur. Burada Sarıcalı lakabıyla tanınmaktadır. Almanya’ya geldiği günden itibaren, Münih’te bulunan Türk Kültür derneklerinin faaliyetlerine iştirak etti. Zamanla folklor ve musiki grupları oluşturdu; kültür gecelerine katıldı. Bavyera Türk Sanat ve Kültür Derneği’nin idare ve kültürel çalışmalarında görev aldı. Batı Trakya Türkleri Kurultayı ile Türk Dünyası Kurultayları’na delege olarak katıldı. Ayrıca T.C. 75. yıl kutlamalarına ve Romanya, Köstence’de yapılan II. Balkanlar ve Avrupa Türk Edebiyatları toplantısına KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) davetlisi olarak katıldı.

 

Özkan Hüseyin bu kültürel çalışmalar yanında, Batı Trakya Türklerini bir dernek çatısı altında birleştirmeye gayret etti. T.C. Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN doğumunun 100. yılı hürmetine 22 Mart 1981’de Batı Trakya Türkleri Aile Birliği adlı derneğin kurulmasında rol aldı. Bu derneğin çeşitli kademelerinde bulundu; başkanlık yaptı. Batı Trakya Folklor Ekibi, Batı Trakya Spor Takımı, Batı Trakya Camii, Batı Trakya Türkü’nün Sesi Korosu gibi birimlerin oluşmasında emek sarf etti. Batı Trakya Türk Evi’ni kurdu ve hizmete açtı. BEBTTAB, Bavyera Eyaleti Batı Trakya Türkleri Aile Birliği, BATTAM „Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkezi“ni faaliyete geçirdi. Merkezin yayın faaliyetlerini başlattı. Batı Trakya-Dr. Sadık Ahmet Camiini hizmete açtı.

 

İLMER (İlim ve iletişim Merkezi) BİLMER (Bilgi ve Bilgisayar Merkezi) KÜGMER (Kültür, Kütüphane ve Gençlik Merkezi)ni kurdu.

 

Almanya`daki Batı Trakya Türk Federasyonu’nun kurulmasında sorumluluk alan Özkan HÜSEYİN, bu federasyonda yönetim kurulu üyeliği, ikinci başkanlık, genel sekreterlik, sosyo kültür ve spor sorumlusu, görevlerini deruhte etti.

 

Özkan Hüseyin, dernek ve federasyondaki görevi sıfatıyla Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, FUEV, Kopenhag`da İnsan Hakları ve Helsinki`de AGİK toplantılarına katılarak Batı Trakya Türklerinin meselelerini dünya kamuoyuna duyurmaya gayret etti.

 

Federasyonu temsilin Dr. Sadık Ahmet`in Selanik`teki mahkemesine arkadaşlarıyla gözlemci olarak katıldı. Bu arada yabancı gözlemcilerle birlikte Batı Trakya`yı dolaştı.

 

Çeşitli Avrupa şehirlerinde düzenlenen açık oturum ve konferanslara katılarak, Batı Trakya Türklüğü`nün haklı davasını anlattı. Muhtelif gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Hemşerilerini bilgilendirmek için dernek lokaline bazı konuşmacılar davet ederek, çeşitli sohbet toplantıları düzenledi.

 

Özkan Hüseyin, kurucusu olduğu Batı Trakya Türkleri Aile Birliği Derneği`nde, 6 yıl Genel Sekreterlik, 1 yıl Dinişleri Sorumluluğu, 1 yıl Denetim Kurulu Başkanlığı 20 yıl da Genel Başkanlık görevinde bulundu. 2008 yılında kendi isteğiyle başkanlığa veda etti. 8 Haziran 2008 tarihinde yapılan genel kurulda yeniden yapılanma komitesini oluşturdu. Derneği bu komiteye teslim etti. Yapılan Genel Kurulda kendisine Onursal Başkanlık görevi verildi. Aynı zamanda da yeniden yapılanma komitesi yeni bir seçim yapılıncaya kadar da kendisinin yeniden yapılanma komitesine başkanlık yapma yetkisi verildi.

 

Ayrıca kurucusu bulunduğu, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu`nda 3 yıl Başkan yardımcılığı, iki yıl Genel Sekreterlik, bir yıl Yönetim Kurulu üyeliği, 1 yıl Teşkilat Kolları Başkanlığı, 5 yıl da Sosyo-Kültür Kolları Başkanlığı görevini sürdürdü. 5 Ekim 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul`da, Kültür ve Eğitim Kolları Başkanlık görevine seçildi ve bu görevi lâyıkıyla yerine getirdi..

 

Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkezi (BATTAM) Başkanı Özkan Hüseyin’e Azerbaycan hükümetine bağlı bilim kuruluşu VEKTÖR Beynelhalg Elm Merkezi (International Scientific Center) tarafından “Fahri Doktora” payesi verildi. Azerbaycan’ın uluslararası saygın bilim kuruluşunun beratı 22 Mayıs 2007 günü Gence Devlet Üniversitesi’nde düzenlenen törende Azerbaycanlı bilim adamları ve öğrenciler huzurunda VEKTÖR Başkanı Prof. Dr. Elçin İSKENDERZADE tarafından takdim edildi.

 

Özkan Hüseyin Batı Trakya Türkleri, Balkan Türkleri ve Türk Dünyası için yıllardır Almanya’da / Avrupa’da verdiği kalıcı hizmetlerle de bulundu. Kurduğu uluslar arası araştırma merkezi BATTAM’la; BATTAM olarak yayınladığı bilimsel kitaplarla ve Türkoloji bilimi için önemli bir gelişme ve açılım olan üç kez gerçekleştirdiği “Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi” hizmetiyle VEKTÖR tarafından “Fahri Doktor” payesi ile onurlandırılmıştır. Aynı zamanda kendisine, VEKTOR Beynelhalg Elm Merkezi (International Scientific Center) Yunanistan temsilcisi görevi de verilmiştir.

 

Özkan Hüseyin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Batı Avrupa programında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara tanınan haklardan istifade ederek (Almanya’da) açık ilköğretim okuluna kaydını yaptırarak öğrenimine devam etti ve (8 yıllık) İlköğretim diplomasını aldı. Şu anda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Lisesi’nde tahsiline devam etmektedir.

Dr. Özkan Hüseyin Liderlik Okulunun Sertifikalı Uzmanlık Eğitimleri programları dahilinde Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 100. yıl salonunda yapılan kurslara katıldı. Liderlik ve Takım Çalışması, Proje Yönetimi, Kriz Yönetimi, Sosyal Medya gibi konularda uzmanlık eğitimi aldı. Uluslar arası geçerliliği olan sertifikalarına da sahip oldu.

Dr. Özkan Hüseyin Academy Education & Consultancy (AEC) ve KARİYER.NET firmalarının işbirliği ile gerçekleştirilen KARİYERİNİ KAMPÜSTE NETLEŞTİR programı çerçevesinde seminerlere katıldı. Bireysel Kariyer Plânlaması, Mülakat Teknikleri Eğitimi, Uygulamalı CV Hazırlama Eğitimi, Olmaz Böyle Mülâkat (Tiyatro – Uygulama), Beden Dili ve İletişim Eğitimi aldı. Alınan gerekli kurs neticesi sonucu, uluslararası geçerliliği bulunan, IBPDA ve AEC onaylı,  sertifikalarına sahip oldu.

 Dr. Özkan HÜSEYİN (BM) Birleşmiş Milletler 2011yılı (Liyakati)  “Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

 Başkan Özkan Hüseyin’in Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Başka Ülkeler Bazında Üst Düzey Toplantılara Katılımları

 

• 28 Haziran 1986 Avrupa Konseyi Mini Toplantısı. İstanbul / Türkiye

 

• 17 Haziran 1987 Avrupa Parlamentosu Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 1-2 Ekim 1987 tarihli Avrupa Konseyi Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 13–17 Haziran 1988 tarihli Avrupa Parlamentosu toplantısı / Strasburg

 

• 6–7 Ekim 1988 tarihli Avrupa Parlamentosu toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 2–3 Şubat 1989 tarihli Avrupa Konseyi Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 11–12 Mayıs 1989 tarihli Avrupa Parlamentosu Strasburg / Fransa

 

• 22–26 Eylül 1989 Avrupa Konseyi Sonbahar Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 26–28 Kasım 1989 Batı Trakya – Gümülcine / Yunanistan

 

• 29 Kasım 1989 Doktor Sadık Ahmet’in Mahkemesine Gözlemci olarak Selanlik / Yunanistan

 

• 29–30 Ocak 1990 Avrupa Parlamentosu Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 30 Mart 1 Nisan 1990 Helsinki Gözleme Komitesi Toplantısı Kopenhag / Danimarka

 

• 7–11 Mayıs 1990 Avrupa Konseyi İlkbahar Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 27–28 Eylül 1990 Avrupa Konseyi Sonbahar Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 28 Ocak 1 Şubat 1991 Avrupa Parlamentosu Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 6-7 Şubat 1992 Avrupa Konseyi Kış Dönemi Toplantısı Strasburg / Fransa

 

• 23–24 Mart 1992 AGİK (Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı) Helsinki /Finlandiya

 

 

Konuşmacı Olarak Katıldığı

Uluslararası Konferanslar-Toplantılar

 

• 10-11 Mart 1990 “Doğu Avrupa Müslüman Azınlıkların Problemlerine Çözüm

Önerileri” Viyana / Avusturya

 

• 24-25 Mayıs 1990 FUEV (Avrupa Halk Topluluğu Federatif Birliği) Münih / Almanya

 

• 26 Kasım 1990 Uluslar arası II. KIBATEK Edebiyat Şöleni Köstence /Romanya

 

• 26 Aralık 1992 “Batı Trakya’nın Dünü ve Bugünü” Augsburg Öğrenci derneği

Augsburg/ Almanya

 

• 24 Nisan 1993 “Türk Ülkeleri ve Problemleri” İnsbruck / Avusturya

 

• 15 Mayıs 1993 “Türk Dünyası İçinde Batı Trakya Türklerinin Yeri Ve Önemi” DİTİM Merkez Camii / Münih / Almanya

 

• 18 Eylül 1993 “21. Asrın Eşiğinde Türk Dünyasına Bakış” Türk Federasyon Baden Württenberg Bölge Başkanlığı’nca Philippsburg / Almanya

 

• 9 Ocak 1994 “Batı Trakya’da Türk Olmak” Münih Ülkü Ocağı Münih / Almanya

 

• 31 Ağustos 1995 Uluslar arası Batı Trakya Paneli İzmir / Türkiye

 

• 23 Eylül 1993 Türk Dünyası İçinde Batı Trakya’nın Yeri ve Önemi Philippsburg/Almanya

 

• 26 Ekim 1998 Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. yılı Sempozyumu İzmir / Türkiye

 

• 29 Eylül 2 Ekim 1999 III. Uluslararsı Kıbrıs-Balkanlar-Avrupa Edebiyatları

Sempozyumu Köstence / Romanya

 

• 17 Haziran 2001 “Batı Trakya Türkleri Basın Tarihi Semineri” Bursa / Türkiye

 

• 7 Aralık 2003 “Almanya’daki Batı Trakya Türklerinin Dünü ve Bu Günü” Nürnberg/ Almanya

 

• 2-5 Mayıs 2005 Türk Kültür Etkinlikleri Sarayova / Bosna Hersek

 

• 21- 26 Mayıs 2007 Ortak Türk Medeniyeti ve Edebiyatı Bakü / Azerbaycan

 

• 22–23 Temmuz 2008 Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşması Yalova / Türkiye

 

• 15–16 Ağustos 2008 KIBATEK tarafından Doğanbey`de düzenlenen 4. Uluslararası Yaz Edebiyat Buluşması. İzmir / Türkiye

 

• 20 Nisan 2009 “TUYAP Kitap Fuarı” / İzmir

 

• 10 Temmuz 2009 “Türkiye, Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Toplantısı” / İstanbul

 

• 30 Temmuz 2009  “Türk Dünyası 6. Gençlik Topluluğu Buluşması” / Fethiye

 

• 7 Ekim 2009 “Isparta Göller Bölgesi Şairler-Yazarlar Buluşması” / Kemer

 

• 15–20 Ekim 2009 Türk Dünyası Gençlik Topluluğu 5. Gençlik Buluşması Karabük / Türkiye

 

• 18 Ekim 2009 “3. Genç Kalemler-Yazarlar Şairler Şiir Etkinlikleri” Şumnu Bulgaristan

 

• 31 Ekim 2009 “Türk Bir Dev 1. Kurultayı” / Ankara

 

• 15 Kasım 2009 “I. Uluslar arası KKTC’nin Statüsü Sempozyumu” Lefkoşa,

 

• 21 Kasım 2009 “Bingöl-Kiğılılar Dayanışma ve Yardımlaşma Gecesi” / İstanbul

 

• 13 Aralık 2009  “Şiir-Kültür-Sanat Şöleni” / Antalya

 

• 05 Ocak 2010 Bursa Valisi Şahabettin Harput’u makamında ziyaret

 

• 13 Mart 2010  “Âşıklar ve Şairler Şöleni” / İnegöl-Bursa TV Süper kanalda

 

• 02 Nisan 2010 “Batı Trakya Türkleri Kültür Gecesi” / Witten

 

• 22 Mayıs 2010 “Geleneksel Kültürel Türk Aile Gecesi” / Münih Almanya

 

• 30 Haziran 2010 “Türkiye Şairleri Buluşması” / Bodrum

 

• 10 Temmuz 2010 “Türkiye Şair, Ozan ve Yazarlar toplantısı” / İstanbul

 

• 19 Temmuz 2010 “4. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşması” (YAFEM) / Yalova

 

• 18 Eylül 2010 “1. Dernekler Arası Futbol Turnuvası” ve “Batı Trakya Türkleri Kültür Gecesi” / Duisburg

 

• 15 Ekim 2010 Mümin Uluç’un Kanal Avrupa TV de “Anadolu Diyarı”  adlı programı /” Duisburg

 

• 24 Ekim 2010 “Türk Dünyası Gençlik Topluluğu" / Adana

 

• 29 Ekim 2010 “Türkiye’nin Cumhuriyet Şairleri, Yazarları ve Sanatçıları

Toplantısı” / Kuşadası.

 

• 06 Aralık 2010 KIBATEK “27. Uluslararası Edebiyat Şöleni” / İzmir

20 Ocak 2011 Gümülcine Türk Gençler Birliği Lokalinde Kitap sergisi ve BATTAM’ın “Gümülcine Camileri ve Hazireleri” adlı kitabın tanıtımı Gümülcine / Yunanistan

 

 

Başkan Özkan Hüseyin’in Üyelerini Bilinçlendirmek İçin

Dernek Lokalinde Düzenlediği Konferanslar

 

• Günümüzün Vebali AIDS hastalığı 1990

 

• Aralık 1991 21. Yüzyılın Eşiğinde Dünyadaki Son Gelişmeler Işığı Altındaki Türk Dünyası ve Bu Çerçevede Batı Trakya Türklerinin Konumu” Konuşmacı: Feyyaz Sağlam Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi

 

• 22 Haziran 1992 “Kamu Ekonomisinin Genel Ekonomi İçindeki Yeri” Konuşmacı Doç. Dr. Nezih Varcan Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi

 

• Aralık 1992 “Kamu Yararına Olan Derneklerin Yönetim Sorunlarına Çözün Önerileri” Konuşmacı Ahmet Yılmaz / Araştırma Görevlisi

 

• 26 Temmuz 1992 ”Yeni Dünya Düzeni, Yeni Avrupa ve Türkiye’nin Bu yeni Düzen İçindeki Rolü ve Konumu” Konuşmacı: Prof. Dr. Harun Gümrükçü Hamburg Üniversitesi Orient Enstitüsü Öğretim Üyesi

 

• 22 Ocak 1995 “Batı Trakya Türk Edebiyatında Atatürk” Konuşmacılar: Almanya Mustafa Kemal Derneği Kurucu Üyeleri

 

• Mart 2001 “17 Ağustos Depremi Sonrası Türk-Yunan İlişkileri” Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk Şen Türkiye Araştırmaları Vakfı Direktörü

 

• Mayıs 2002 “Balkanlarda Türk İstiklal Hareketleri” Konuşmacı; Fuat Balkan’ın Yeğeni Emin Tuncer Balkan / Gazetece-Yazar

 

• Nisan 2003 “Ermeni Meselesi Ve Gerçekler” Konuşmacı Prof. Dr. Metin Ayışığı / Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi

 

• Nisan 2003 “Batı Trakya Türklerine Yönelik İnsan Hakları İhlalleri Ve Kimlik Sorunu” Konuşmacı Prof. Dr. Metin Ayışığı / Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi

 

• Mayıs 2003 “Dünya ve Avrupa Nereye Gidiyor” Konuşmacı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslar arası İLİŞKİLER Bölümü Öğretim Görevlisi

 

• 21 Nisan 2004 “Çözüm Bekleyen Batı Trakya Türklerinin Sorunları” Konuşmacı: İlhan Ahmet Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili

 

Uluslararası Batı Trakya Araştırmaları Kongreleri

 

• 29 Ocak 2005 I. Uluslar arası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi

 

• 29 Ocak 2007 II. Uluslar arası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi

 

• 29 Ocak 2009 III. Uluslar arası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi

 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonunda görevleri

 

1) 1988–1989 İkinci Başkan (Federasyonun Kurucu Üyesi)

2) 1989–1990 İkinci Başkan

3) 1990–1991 İkinci Başkan

4) 1991-1992 Genel Sekreter

5) 1992-1993 Genel Sekreter

6) 1993-1994 Yönetim Kurulu Üyesi

7) 1994-1995 Teşkilat Kolları Başkanı

8) 1995-1996 Teşkilat Kolları Başkanı

9) 1996-1997 Kültür Kolları Başkanı

10) 1997-1998 Kültür Kolları Başkanı

11) 1998-1999 Kültür Kolları Başkanı

12) 1999-2000 Kültür Kolları Başkanı

13) 2000-2001 Kültür Kolları Başkanı

14) 2001-2002 Kültür ve Eğitim Kolları Başkanı

15) 2002-2003 Eğitim ve Kültür Kolları Başkanı

16) 2003-2004 Eğitim ve Kültür Kolları Başkanı

 

Batı Trakya Türkleri Aile Birliğinde Aldığı Görevler

 

1) 21 Mart 1981 - 1982 Genel Sekreter ve (Kurucu Üye)

2) Mart 1982–1983 Genel Sekreter

3) Mart 1983–1984 Genel Sekreter

5) Mart 1984–1985 Genel Sekreter

6) Mart 1985–86 Genel Sekreter

7) Mart 1986–87 Genel Başkan

8) Mart 1987–1988 Genel Başkan

9) Mart 1988–1989 Genel Başkan

10) Mart 1989–1990 Dinişleri Sorumlusu

11) Mart 1990–1991 Denetim Kurulu Başkanı

12) Mart 1991–1992 Genel Başkan

13) Mart 1992–1993 Genel Başkan

14) Mart 1993–1994 Genel Başkan

15) Mart 1994–95- Genel Başkan

16) Mart 1995–1996 Genel Başkan

17) Mart 1996–1997 Genel Başkan

18) Mart 1997–1998 Genel Başkan

19) Mart1988–1999 Genel Başkan

20) Mart 1999–2000 Genel Başkan

21) Mart 2001–2002 Genel Başkan

22)Mart 2002–2003 Genel Başkan

23) Mart 2003–2004 Genel Başkan

24) Mart 2004- 2005 Genel Başkan

25) Mart 2005–2006 Genel Başkan

26) Mart 2006–2007 Genel Başkan

27) Mart 2007–2008 Genel Başkan

28) Mart 2008- Kasım 2008 Genel Başkan

 

2008 Yılında Kendi Rızasıyla Başkanlığa veda etmiştir.

 

• 2008-2011 yılları arası kısa adı BATTAM olan Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkezi Başkanlığını sürdürmektedir.

 

Ayrıca kurucusu bulunduğu Bavyera Eyaleti Batı Trakya Türkleri Aile Birliği Onursal Başkanıdır.

 

NOT: Dr. Özkan HÜSEYİN (BM) Birleşmiş Milletler 2011yılı (Liyakati)  “Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştür. Önümüzdeki günlerde törenle madalya takdimi yapılacaktır.

 

İletişim: saricali1947@hotmail.com Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir      Mobil: 00 90 536 312 24 66

  
 


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.