Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1824
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8969
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2016 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
DİNLER TARİHİ-KİTAP-

ÖNSÖZ

Dinler Tarihi adlı bu eser, günümüzde yaşayan dinleri tanıtmakta

ve bu dinler hakkında genel bilgi vermektedir.

Günümüz teknolojisi; dünyayı küçültmüş, insanların birbiri

hakkında bilgi edinme yollarını ve imkânlarını artırmıştır. Yeryüzünde

yaklaşık 7 milyar civarında insan yaşamaktadır. Yeryüzünde yaşayan

bu insanların 6 milyardan fazlası şu veya bu dinin mensubudur. Herhangi

bir dine mensup olmayanlar ile inancı bilinemeyenlerin oranı

genel nüfus içinde oldukça düşüktür. Bu durum; insanoğlu için dinin

ne kadar vazgeçilmez olduğunu, “dinsiz insanlar” olsa bile “bir toplumun

toptan dinsiz olmadığını” ortaya koymaktadır.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de vazgeçilmezliğini koruyan

din/dinler hakkında bilgi sahibi olmak her aydın hatta her insan için bir

gereklilik olmuştur. Bu gereklilik, günümüzde bir ilâhiyatçı, bir din görevlisi,

bir “din bilgini” ve bir araştırıcı için daha da önem kazanmıştır. Çünkü

bir din hakkında karar vermek ve konuşup yazmak o dini doğru olarak

bilmeye bağlıdır. Hem sahip olduğu dini tanımak hem karşılaştırma yapmak;

diğer dinleri bilme ile yakından ilgilidir. Bu kitap; kişiye sahip olduğu

inanç hakkında olduğu kadar, diğer dinler ve inanışlar hakkında da bilgiler

vermektedir. Kitapta; yer yer bazı karşılaştırmalara, İslâm’a ve Türkiye’ye /

Türk Milletine yönelik faaliyetlere de yerverilmiştir. Okuyucu kitlesi dikkate

alındığında bu yaklaşım, normal karşılanmalı ve Deskriptif / Nitelendirici

Yönteme uymayan bazı değerlendirmeler de buna bağlanmalıdır.

Yaşayan dinleri konu edinen bu eser, 21 Ana Başlık’tan oluşmaktadır.

Kitabımızın bu baskısında; yeryer Dinler Tarihi genel kuralları

dışına çıkılmış ve daha önceki baskılardan farklı olarak- millî ve ilâhî gibi

ayırım yapılmaksızın- her din bağımsız bir başlık altında sunulmuştur.

İlk İki Ana Başlık;Dinler Tarihi’ne Giriş niteliğindedir ve Dinler Tarihi

Metodolojisine yönelik bilgiler içermektedir. Bu başlıklar altında;

Din ve Tarih, Dinler Tarihi ve Yöntemleri ile İnsanlık ve Din,Toplum için

Dinin Önemi ve Din Duygusunun Kaynağı hakkında bilgi verilmiştir. III.-

XVII. Arasındaki 15 Başlık altında; İlkel Kabîle Dinleri’nden başlamak

üzere sıra ile Konfüçyüsçülük, Taoculuk/Taoizm, Şintoizm, Geleneksel

Türk Dini, Manihezim, Zerdüştîlik, Sabiîlik, Hinduizm,

Cayinizm, Sihizm, Buddizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm dinleri

konu edilmiştir. XVIII. Başlık / Bölüm; Bazı Senkretist ve Yeni Dinî

Hareketler’e ayrılmıştır. XIX. ve XX. Kısımlarda/Başlıklarda; Misyonerlik

ve Tebliğ, Diyalog ve Dinlerarası Diyalog; Türkiye’deki Misyonerlik

Faaliyetler ile Yıkıcî Faaliyetler ve bunlara karşı Alınması Gereken

Tedbirler ortaya konulmuştur. XXI. Başlık altında da- Karşılaştırmalı

Dinler Tarihi için bir örnek olmak üzere -dinler arasında İnanç ve İbadet

/Uygulama konularına yönelik genel bir karşılaştırma yapılmıştır.

A. Küçük – G. Tümer – M.A. 16 Küçük

Kitapta dipnot yöntemine başvurulmamış ve zorunlu durumlarda bazı

kaynaklara metin içinde verilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için o

konu ile ilgili Türkçe ve Yabancı dildeki kaynakların Kaynakçada / Bibliyografyada

verilmesine özen gösterilmiştir. Konularla ilgili bilgilerin objektif

olarak sunulması genel ilke olarak benimsenmiş ve buna da özen gösterilmeye

çalışılmıştır. Buna rağmen zorunlu olarak yer yer bu ilkenin ve özenin

dışına çıkılmış ve bazı değerlendirmeler yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Dinler Tarihi kitabında ele alınan dinlerin bazılarında mezheplere

de temas edilmiş ancak fazla ayrıntıya inilmemiştir. Bazı dinlerde

ayrıntıya girilmesi, okuyucuyu bilgilendirmeye yöneliktir. İslâm kısmında

okuyucunun bildiği kabul edilerek çok fazla örnek ve detaylara

girilmeden genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Kitabın ilk ve özet şekli 1988 yılında yayınlanmıştı. Bu ilk baskısında,

okuyucuya ve kamuoyuna en az üç ciltlik geniş bir Dinler Tarihi yazacağımız

belirtilmişti / söz verilmişti. Ancak kitabı beraber yazdığımız Prof.

Dr. Günay Tümer, 22 Ağustos 1995 tarihinde geçirdiği elim bir trafik kazası

sonucu aramızdan ayrılmıştı. Bundan dolayı ilk baskıda verilen üç ciltlik

Dinler Tarihi yazma sözü gerçekleştirilemedi. Günay Tümer Bey’in Rahmetli

olmasından sonra, okuyucuya verdiğimiz sözü kısmen yerine getirmek

için, tarafımdan yapılan sonraki baskılarda bazı bölümler ve başlıklar

eklendi, yeni düzenlemeler yapıldı. Bu sonraki baskılarda, önceki baskılarda

varolan eksiklikler ve yanlış anlaşılmalara yol açacak kısımlar yeniden

gözden geçirildi ve bazı düzeltmelere gidildi. Sonraki baskılarda yapılan bu

eklemeler / ilaveler ve yeni düzenlemeler ile Dinler Tarihi Kitabı; ilk baskının

üç katına ulaştı, iki-üç cilt olabilecek genişliğe ve farklı bir boyuta kavuşturuldu.

Kitabın Dördüncü Baskısı, Üçüncü Baskının aynısı olarak

basılp piyasaya sunuldu. Ancak elinizdeki bu baskı; hem plân hem yöntem

hem de bilgi bakımından yepyeni bir kitap niteliğine kavuştu.

“Dinler Tarihi” adlı bu kitap; önceki üçüncü ve dördüncü baskı

esas alınmış fakat planda ve yöntemde değişiklik yapılmış, gözden geçirilmiş

yeni bilgilerle güncellenerek yeni bir kitap haline getirilmiştir. Bu

plânda, yöntemde, yeni bilgilerin ilavesinde oğlum Dr. Mehmet Alparslan

Küçük’ün katkısı ve emeği büyüktür. Bundan dolayı bu baskıda

Dr.Mehmet Alparslan Küçük’ün adının önceki baskılardaki iki ismin

yanına alınmasının bir hakkın ve emeğin teslimi olarak düşünülmüştür.

Dinler Tarihi’nin bu yeni baskısını sunarken başta “Türkiye Dinler

Tarihi Ekolü”nün / “Hikmet Tanyu Ekolü”nün kurucusu Hocam Prof.Dr.

Hikmet Tanyu’yu; değerli büyüğüm, dostum ve ağabeyim Prof. Dr. Günay

Tümer’i, aramızdan ayrılmış diğer Dinler Tarihçilerinden arkadaşım ve dostum

Prof.Dr.Şaban Kuzgun ile Doç.Dr.Osman Cilacı’yı da rahmet ile anıyorum.

Bu baskıda emeği geçen herkese teşekkürü de bir borç biliyorum.

Ankara 2009

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.