Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8802
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
ESKİ OSMANLI HARİCİYESİNİN ÜÇ DİLİ

 

 

     Fatih Sultan Mehmet’in dehası kadar hatası, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri iş başında bulunan Türklerin yerine, dönmelerle devşirmeleri getirmesinde gösterilebilir. Bununla beraber, devleti çöküntüye sürükleyen bu devşirme hâkimiyeti bilhassa Kanunî Devrinde kesin bir şekil almıştır. Bu vaziyeti en iyi inceleyen yazar, eski Romanya Başvekillerinden tarihçi Profesör N. Yorga’dır. Avrupa ilim aleminde büyük bir şöhret kazanmış olan bu Romanyalı tarihçinin 1928’de Paris’te yayınlanmış olan Les Voyageurs Français Dans l’Orient Europeen ismindeki değerli eserinin 22. sayfasında Balkan devşirmelerinin sonsuz fenalıklar içinde Türk diline nasıl bir darbe indirmiş oldukları işte şöyle anlatılır:

    “Osmanlı toplumu ile Türk toplumu arasında ve daha doğrusu Osmanlı topluluğunun mazisine bağlı kalacak halk tabakasıyle o havalinin hemen bütün Hıristiyan ırklarından devşirilmiş dönme vezirlerden, paşalardan, beylerbeylerinden ve kazaskerlerinden meydana gelen hâkim sınıf arasında çok esaslı bir fark vardır. Bu devşirmelerin birçoğu Rum ve birçoğu da İslav’dır. Fakat İslavlar Bulgar soyundan değil, Sırp soyundandır. Bu hal o dereceyi bulmuştur ki Sultan Süleyman devrinde İstanbul diplomasisi üç dil kullanmaya başlamıştır. Bu diller Türkçe, Rumca ve Hırvatçadır! Venedik arşivleri, İstanbul ve diğer bölgelerden gönderilmiş ve o devrin Rumcasıyla yazılmış siyasi vesikalarla doludur.”! Dönmelerle devşirmelerin “burunlarını kırmak” için Yavuz Sultan Selim’in iş başına getirdiği büyük Türk Veziriazamı Pirî Mehmet Paşa merhumun heybet ve ağır başlılığına katlanamayan ve Kanunî’nin ayaklarını yıkadıkça suyunu içecek kadar aşağılık gösteren devşirme Frenk İbrahim Paşa’yı iş başına getirmesi sonucu işte böyle bir netice meydana getirmiş ve Fatih devrinden beri Türk Devlet adamlarıyla devşirmeler arasındaki tarihi mücadele Sultan Süleyman’ın himayesine mazhar olan dönmelerle devşirmelerin lehine neticelenmiştir. Diplomaside Yunanca ile Hırvatçanın da Türkçe ile beraber resmi dil haline gelmesi işte bundandır.( İsmail Hami Danişment,Tarihi Hakikatlar,Tercüman Tarih ve Kültür Yayınları:1, İkinci cilt, s.59-60)

    Türk Meclisi Notu;

   “ Efendiler, muhterem milletime tavsiye ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların, kanlarında ve vicdanlarındaki asil cevheri tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.”

 

        “ BİR MİLLET, UNSUR-U ASLİNİN İÇİNDEN ÇIKAN ŞAHISLAR TARAFINDAN İDARE EDİLMİYORSA İZMİHLAL MUTLAK VE MUKADDERDİR.”

                                                           Mustafa Kemal ATATÜRK.

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.