Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10714
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
HURREMİLER-AL GİYENLER VE BABEK

                                                           

                                   BABEK KİMDİR?(HURREMİLER)(AL GİYENLER)

İlk kırmızı-al bayragı taşıyan TÜRKLERDİR.......Arap halifesi olan Memun zamanında Azerbaycan’da Araplarına hakimiyetine karşı direniş harekatının baş lideridir.Babek’in kişiliği ve çocukluk çağındaki yaşamından ciddi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak doğruya yakın bir bilgi gençlikte çobanlık yaptığını savunmaktadır. Herhalde gençliğinin karanlık olduğuna rağmen Hurremiler harekatının lideri olan Cavidan’ın özgüvenini kazanarak kendini geliştirmeyi başlatmıştır. Cavidan’ın ölümünden sonra Hurremiler, Cavidanın ruhunun onda cisimlendiğini inanarak başkanları yapmışlardır.

 Babek 816.yılı itibarıyla Arap istilacılar aleyhine isyan ederek direniş harekatını başlatarak, 23 yıl 2 halifeye saltanatlarını kaybetme korkusunu yaşattı. Hareket Arap egemenliğini karşı koyulan bir Azerbaycan Türkü olan Babek’in önderliğinde dünyayı değiştiremeye yönelmiş geniş kapsamlı toplumsal ve siyasi özgürlükçü bir harekettir. Babek harekatı İslam dinine karşı kovma mücadelesi olmadan, Arap ve faşist Abbasi halifelik zihniyete karşı koyan ve yönelen devrimci ve Milli şuurun göstergesidir. Babek harekatı içinde değişik inanç ve hatta halk toplulukları da bulunsaydı bile sonuç itibarıyla Azerbaycan Türk Harekatı niteliği taşımaktadır.

 Babek’in dini inancı hakta Tabriz “Babek bir zamanlar İslam dinini kabul etmiştir ve kendi ismini ’de peygamber efendimizin türünü olan Hasan ismine değişmiştir” Diye söz ediyor.

 Masuudi Mürevvücül mezhep eserinde “ Babek’in adı hasan idi, hasan Cavidan öldükten sonra el tarafından BAY BEY görevi verilip, onlara liderlik etmiştir. Huremiler ve Babek’ın Müslüman olduğu hakta faktılar çoktur, ancak Hurremiler ve Babek harekatının esas amacı vatanları Azerbaycan’ı Arap istilasından çıkarmak idi” Diyor.

 Güney Azerbaycan’ın Bezz kalesinde istihkam kurmuş olan Babek uzun süre Halifenin gönderdiği birlikleri püskürtüp ve nüfus alanın genişletti. Peş peşe Bağdat’tan gönderilen baskıcı birlikler kale ayağında çöküyorlardı.

 Mamundan sonra Halifeliye gelen Mutasım (833-844), mani inançlı, kendiside Türk olan Teberistan prensi Afşin’i güçlü ve eksiksiz donatılmış bir büyük ordunun başına geçirerek 835’te Bezz kalesine doğru isyanı bastırmaya memur etti. Afşin çok güçlü kumandan olduğu halde ve aynı zamanda sürekli Bağdat’tan takviye olduğu bin bir hilelerle 2 yıl kanlı savaştan sonra Babek’i esir aldı.

 Böylece tarih tekrarlanarak baskıcı, işkalcı yönetim yanında olan bir Türk, karşı tarafta vatan, Millet ve ulusu için savaşan bir Türk karşısına çıkarak başka bir millet ve ezen ulus uğrunda birbiri ile savaştılar.

 Afşın Babeki Samarra’ya götürdü. Arap halifesi Babek’den önünde eğilip af dilemesini istemiştir. Babek kabul etmemiştir. Halife ayaklarının kesilmesini emir etmiştir. Babek kırmızı kanını yüzüne sürmüştür. Mutesim neden öyle yaptığını sorduğunda “ Kendi kanımla boyuyorum ki, kan kaybında yüzümün sararmaya başladığı görüldüğünde, senden korktuğumu sanmasınlar” diye yanıtlamıştır.

                           

GÜNEY AZERBAYCAN ÖZGÜRLÜK HAREKETİ

 Dünyada soğuk savaşın bitiminden sonra başlayan ulusal Mili şuurun gelişimi ile beraber İran coğrafyasında bulunan Güney Azerbaycan bölgesinde Milli medeni harekatı tam anlamında siyasi ve özgürlük anlamları çerçevesinde şekillendi. 1989-1997 yıları arasında Güney Azerbaycan’da filizlenen bu kıvılcım Azerbaycanlılık ve Türklük Kimliği altında kendini yetiştirerek geliştirdi.

1997’den sonra Güney Azerbaycan Özgürlükçü harekatı öğrenci liderliği altında siyasal anlamda toplumun tabanına girmeye başladı. Güney Azerbaycan da Milli harekat kendini bir teşkilat veya grup çatısı altında kurmadan, esnek bir yapıda hükümetin hassasiyetlerini üzerine çekmeden toplumu yönetmeye başladı.

Müstakil Azerbaycan iddiası ile yaşayan ve dünyasını değiştiren büyük önder rahmetlik Ebülfez Elçibeyin önderliğinde yürütülen Güney Azerbaycan Özgürlük kampanyası dünya arenasında, Güney Azerbaycan’ın tanıtılmasında ve Güney Azerbaycan’da Milli Medeni söyleyişlerin Milli Özgürlük Harekata çevrilmesi yönünde en etkin rol oynadığı çok belirgin halde hissedilmektedir.

 Güney Azerbaycan’da Milli Özgürlük Hareketin kavramı ve olgusunun böylesine olumlu nitelik taşımasının genel olarak üç nedeni olmuştur.

Birincisi, genellikle Azerbaycan’da Türkçülük ve Milliyetçilik karşıtı olan sol (Komünist ) ve Siyasal İslam(Şii)’nin seferberlik gücüne sahip olan ve toplumu merkeze bağlayan ideolojilerinin çöküşü,

İkincisi, tüm dünyada yaygın olan ve teknolojik ilerleme, bilgilerin hızlı yayılması küresel bilgi bombardımanın altında bulunan İran ve Güney Azerbaycan toplumu Kuzey Azerbaycan’da ve Dünyada yaşayan Güney Azerbaycanlıların özellikle milli kimlik arayışlarını görüp, Güney Azerbaycan’da yerel ve milli değerlerin güçlenmesi ve genişlemesine sebep olması,

Üçüncüsü, Türk Cumhuriyetlerin kurulması ve bölgede artan Türkçülük harekatı, Kuzey Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulması.

Getirdiğimiz nedenlerden dolayı Güney Azerbaycan’da özellikle, bu harekete liderlik yapan öğrenciler içinde siyasi önceliklerini değiştirmiştir. Bu dönemde ulusal şuurun gelişimi özellikle 1995 yılı Tebriz seçimleri Güney Azerbaycan Türkünün kimlik meselesinin ön plana çıkışı ve İran’da yaşayan diğer toplumlardan seflerinin ayrılışı belirleyici bir faktör olarak kendini göstermiştir.

Başka bir değişle 1989’dan öğrenci komutasında başlayan Güney Azerbaycan Milli Medeni Harekatı, çok az bir zamanda 1997’den sonra farklı bir alanda ve tam anlamda siyasal bir çekim merkezine çevrilerek Güney Azerbaycan Milli Özgürlük Harekatına çevrilmiştir.

 

                                                                                                    

BABEK KALESİNİN GÜNEY AZERBAYCAN ÖZGÜRLÜK HAREKATINA ETKİLERİ

 Milli hakları elde edinme mücadelesi süreciyle birlikte Güney Azerbaycan, yıllık Babek Kalesi yürüyüşlerinin etkisini hissetmeye başlamıştır. Günümüzde Güney Azerbaycan’da milli haklar söyleyişleri, Azerbaycan-Türk kimliği ve hatta bağımsızlık mücadelesi dönemi İran’dan kopma talepleriyle beraber Kuzey Azerbaycan ile bütünleşme isteklerinin başlandığı bir dönem olmuştur. Buna paralel olarak Kuzey Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonra bu söylem giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

 Güney Azerbaycan’da Türklerin kimlik ve milli medeni hakları dönüm noktası olan ve en önemli göstergesi Babek kalesi yürüyüşü olmuştur. İlk başta bu öze dönüş tören rahmetlik tarihçi Prof. Dr. Zehtabi ve bir grup öğrenci arkadaşları ile  planlanan küçük çapta tören, geçtikçe güç merkezi ve rejime karşı koyma törene çevrilmiştir.

 1999 yılı itibariyle 4-5 temmuz günü gerçekleşmiş olan bu törende yüz binlerce insanın bir arada olmasıyla siyasal içerikli, şiir ve musikili bir şölen olarak yapılmaktadır. Kale’de yapılan konuşmalar ve yayımlanan bildirilerde İran ve Güney Azerbaycan’da eşi benzeri olmayan en uygar sivil ve demokratik itiraz hareketi olduğu vurgulamaktadır.

 Babek kalesi, kavram olarak bir halkın 23 yıl savunma ve mücadelesinin göstergesidir 1200 yıl bundan önce kavram ve mahiyet olarak “savunma” ve “direniş” sözcüklerini, günümüzde de aynı anlamda Babek kalasında yaşatılmaktadır. Güney Azerbaycan Türkü belleğine giren bu tarihsel kimlik arayışı, öze dönüş ve mücadele kavramları ile birlikte yüce ve dayanıklı Babek kalesinde gösterilmektedir.

 Kostav Lubun “ Tarihi olaylar çok nadir halde tekrarlar ve tekrarlanmasının nedeni’ de o toplumun tarihi hafızasında duygudan güçlü bir nesne yoktur” diyor. Güney Azerbaycan’da Milli Özgürlük Hareketinin tekrarlanmasına bir neden gerekmektedir. Ancak bu tekrarlanmamaya da ortam yaranmalıdır, Babek kalesi törenleri hareketin milli medeni basamağından, siyasal ve toplumun tabanına geçiş ortamını sağlayan en önemli faktör olmuştur. Babek kalesi yıllar boyu Güney Azerbaycan Türkünün literatüründe filizlenen İranlılık, yerine Azerbaycan-Türk kimliği olgusunu empoze etmektedir.  

 Eğer geçmişte Babek ve silah arkadaşları 23 yıl Arap istismarcılar karşısında direnmişlerdir, bu gün Güney Azerbaycan Türkü Babek kalesi yürüyüşüyle Fars faşistlerin asimilasyon politikalarına karşı direnişini göstermektedir.

 Güney Azerbaycan Milli Harekatı’nın büyümesi, öğrenci ve aydın ortamlarından toplumun tabanına inmesinde en etkili rol oynayan olay Babek kalesi törenleri olmuştur. Tabandaki Milli Medeni arayışların, siyasal dinamizme dönüşü güç merkezleri ve şahısların istismarından çıkmış, çok farklı bir zemine kaymıştır. Nitekim günümüzde Güney Azerbaycan’da Özgürlüğü ve bağımsızlığı söylemi başat söylem anlamına gelmiştir.

Babek kalesi yürüyüşü potansiyel olarak Güney Azerbaycan siyasal sürecinin ana dinamizmin teşkil etmektedir. Diğer bir değişle son zamanlarda dünya, Güney Azerbaycan’ın Özgürlük Harekatını Babek kalesi törenlerinde takip etmektedir.

 Sonuç

 Genel olarak değerlendirmek gerekirse, 1999’dan başlayan Babek kalesi törenleri ciddi anlamda Güney Azerbaycan Özgürlük Harekatında etkili olmuştur. 1999’dan beri devam eden bu demokratik ve sivil itiraz, hareketi milli medeni kavramlardan, direkt siyasal kavramlara kaydırmıştır. Babek kalesi İranlılık kimliğini zayıflaması, Azerbaycan – Türk kimliklerinin güçlenmesi ve aynı zamanda hareketin genişlemesinde en etkin rol oynamıştır. Başka bir değişle Babek kalesi yürüyüşü mahiyet bakımdan dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekmesiyle beraber dünya siyasi merkezlerinin dikkat noktasına çevrilmiştir.

  

 BABEK(BEZ GALASI) ORMANIDIR

                                                  


                                                                               Cansu Usakalp


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.