Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8807
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
KAZIM MİRŞAN
Büyük bilgin KAZIM MİRŞAN KİMDİR?
 
Kazım Mirşan üzerine çalışmalarıyla da tanınan, araştırmacı yazar Turgay Tüfekçioğlu, Kazım Mirşan`ın "Şöngeltaş Mağarası" adlı eserine ekli olarak yazdığı önsözde, özet olrak şöyle demektedir:
Mir Sembetoğlu, Mir Beşiroğlu, Mir Sakioğlu, Mir Kasımoğlu, Mir Abbasoğlu olan Kazım Mirşan, büyük bir tüccar ailesinin ferdi olarak İç Türkistan`ın İli Nehri üzerindeki Kulca kentinde 4.7.1919`da dünyaya geldi. Mirşan soyadı onun tahminen 12.dedesinin adıdır.
Rusya`daki Bolşevik devrimi Mirşanları, Çin yönetimindeki Kulca`ya yerleşmeye zorladı;fakat onlar geleneklerini bırakmadılar;burada da ticari hayatlarını sürdürdüler. Hayırsever bir aile olan Mirşanlar, Sovyetlerden kaçarak gelen bilim adamlarını yerleştirme ve onlara iş bulma konusunda da gönüllü olarak yardımcı oldular. Türkiye`ye öğrenci gönderdiler.
EĞİTİMİ...
Kazım Mirşan, 1927 yılında Simiy`deki ilk mektebe başladı.Fakat orada çok kalmayarak Kulca`ya döndü.Ve Kulca`nın Yana Kalası`ndaki (Yeni Şehrindeki) Türk Mektebinde okumaya başladı. 5 yıllık olan bu mektebi bitirince, babası onu Rusça tedrisat yapan Çin Mektebi Heyen`e verdi.
1932 yılında babası ölünce, dedesi onu İstanbul`a tahsile getirdi. Kazım Mirşan 1.1.1935`de İstanbul`a ayak bastı. Boğaziçi Lisesini 1940 yılında "pekiyi" derece ile bitirdi. Yüksek Mühendis Mektebi (şimdiki İTÜ) eğitimine başladı. 1942 yılında 3. sınıfta iken dil öğrenmek için Berlin`e gitti. Berlin`den  İnşaat Mühendisi ünvanını aldıktan sonra, 1.2.1945`den itibaren "Technishe Hochschule Stuttgart"da okumaya başladı. Almanya`nın işgalinden sonra İstanbul`a döndü ve 1947 yılında İTÜ`den İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.
Mühendislik mesleği üzerine;Türkiye, Almanya, İsviçre`de bilhassa çelik konstrüksiyon alanında çalıştı. İlk mesleği olan mühendislik dalında kitaplar yayımladı. Ancak, esas ilgi alanı olan Erken Türk Tarihi idi... Rahmetli hocamız Dr. Recep Doksat, 1868 yılında "Kazım Mirşan Etrüskçe yazıtları Türkçe okuyunca Dünya tarihi değişecek" demişti. Doksat`ın arzusu gerçek oldu. Kazım Mirşan, batılıların 220 tıldır uğraşıp okuyamadıkları Etrüskçe`yi okudu. Etrüsklerin Türk soylu olduğunu dünyaya yayınlarıyla gösterdi. Ve daha "Talas Yazıtları" gibi dünyanın pek çok yerinde okunmayan yazıtları okudu. Çalışmalarını belgelere dayalı olarak otuzunu aşkın eserle ortaya koydu.
ESERLERİ...
Kazım Mirşan`ın otuzu aşkın eserlerinden bazıları şöyle:
Türk Metriği, Protürkçe Yazıtları, Protürkçe`den bugünkü Kürtçeye, Urgun-Selene Yazıtları için Kabul Olunan Tarih Tesbitlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi, Anadolu Protürkleri, Protürk Bilginlerine Göre Astrofizik, Bolbollar, Tatarca`nın Türkçe Alfabesi ile Yazılması,  Protürkçe Yazıtlar Hakkında Konferans, Yazı İşaretleri, Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtlar, Alfabetik Yazı Başlangıcı, Side Bitigtaşları, Öztürkçe "Sal" eki, Preportekiz Bigitaşları, Fiillerin isim ve Zarf-fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe izler, Barış Yolunda Eğitim, Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzler, Dinlerin Gelişimi, Etrüskler Tarihleri Yazı ve Dilleri, Türk Takvimi, Erken Türk Devletleri ve Türük Bil, Sölgentaş Mağarası...
Kazım Mirşan, Almanca, Rusça, İngilizce ve tüm Türk lehçeleri bilmektedir. Yunanca, Latince ve İtalyanca`yı da mesleki çalışmalar yapacak kadar bilmektedir.
Dünya çapındaki bu büyük Türk bilgini Kazım Mirşan`a uzun ömürler diliyoruz.
 
(Yeni Düşünce Dergisi, 9-15 Şubat 2001, Sayı:722, Sayfa:50-51)
(www.turkmeclisi.org sitemiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz)


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.