Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1822
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8857
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2011 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
MONDROS MÜTAREKESİ
MONDROS MÜTAREKESİ
(Sadeleştirilmiş metin)

Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Limni adasının Mondros Limanında 30 Ekim1918`de imzalanan "ateşkes" anlaşmasıdır.

 

Bulgaristan bir mütareke imzalayıp I. Dünya Savaşından çekilince, Osmanlı Devleti`nin Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile bağlantısı kesildi ve batı sınırı İtilaf Devletleri`nin tehdidi altına girdi. Bu şartları değerlendiren Osmanlı Devleti ateşkes istedi. Bunun üzerine İngiliz hükümeti de görüşmelere hazır olduğunu bildirdi. Limni Adası`nın Mondros Limanı`nda Osmanlı Devleti temsilcisi Bahriye Nazırı Rauf Bey`in (Orbay) başkanlığını yaptığı Osmanlı Heyeti ile İngiliz Amiral Calthorp`un Başkanı olduğu İtilaf Devletleri Heyeti arasında 25 maddeden oluşan Mondros Mütarekesi imzalandı.

 

Ne var ki, bu anlaşmanın TÜRKÇE ve İNGİLİZCE aslını internette bulmak mümkün değildir. Türk Tarih Kurumu dahi bu belgeyi yayınlamış değildir. Aynı husus SEVR ANLAŞMASI için de geçerlidir. Her iki anlaşmanın sadece Prof. Dr. NİHAT ERİM`in kitabında (DEVLETLERARASI HUKUKU ve SİYASİ TARİH METİNLERİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINLARI) bulunması, anlaşılmaz bir ihmaldir... Aşağıdaki bu anlaşmanın sadeleştirilmiş ve kısaltılmış halini bulacaksınız.

 

Mondros Ateşkes Anlaşmasının Maddeleri:  (Sadeleştirilmiştir)

 

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazları`nın açılması, Karadeniz`e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkâmlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

 

2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

 

3- Karadeniz`deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.

 

4- İtilaf Devletleri`nin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul`da teslim olunacaktır.

 

5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

 

6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.

 

7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

 

8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

 

9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

 

10- Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

 

11- İran içlerinde ve Kafkasya`da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekileceklerdir.

 

12- Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.

 

13- Askerî, ticarî ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

 

14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye`den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)

 

15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletleri`nin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

 

16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak`taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletleri`nin kumandanlarına teslim olunacaktır.

 

17- Trablus ve Bingazi`deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

 

18- Trablus ve Bingazi`de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.

 

19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya teb`ası, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

 

20- Gerek askerî teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletleri`ne teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

 

21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

 

22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletleri`nin nezdinde kalacaktır.

 

23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

 

24- Vilayet-i Sitte adı verilen 6 vilayette (Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis) karışıklık çıkması halinde bu vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkına İtilaf Devletleri sahip olacaklardır.

 

25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.

 


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.