Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1789
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8077
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 233
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 1999 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
MÜMTAZ TURHAN
1951 yılında yayınladığı "Kültür değişmeleri" eseri ile fikir hayatımıza önemli katkılarda bulunan sosyal psikolog, düşünür Mümtaz Turhan`ı 1 Ocak 1969 tarihinde sonsuzluğa uğurladık...
Mümtaz Turhan, yaşadığı sürece bilimsel dayanağı olan `ilginç` tezleriyle hep ilgi odağı oldu.Gerek yayınladığı eserlerin içeriği ve gerekse sunduğu fikirler,`düşünen` insanlarımız için yol göstericiydi. Az sayılacak eser yayınlayan;ama öz fikirler sunan Turhan`ın, sosyal konulara bakış açısı, tüm aydınlarca ilgi ile izlendi. Sunduğu fikirler yoğun bir `beyin sancısının` ürünleri olduğu belliydi. Bir diğer özelliği de ilginç olmasıydı.
Niçin ilginç idi?
Mümtaz Turhan, 1951 yılı Mart ayında yayınladığı `Kültür değişmeleri` adlı eserinde, o zamana kadar Türkiye`de üzerinde çok fazla durulmayan;`Kültürün de değişebileceği` gerçeğine dikkatleri çekti ve haklı bir ün sağladı.
Mümtaz Turhan, 1954 ise " Maarifimizin ana davaları ve bazı hal çareleri" adlı eseri ile daha bir ilgi odağı oldu. Çünkü Turhan, bu eserinde, yine o zamana kadar seslendirilmeyen `seçkinler eğitimi ` konusunu öneriyordu. Bu kitabında diyordu ki:"Geri kalmışlığımızı okur yazar azlığında aramamak gerekir. Geri kalmışlıktan kurtulmak için çeşitli dallarda ihtiyaç duyulan birinci sınıf `Uzmanların` eğitimine öncelik veren bir sistem gereklidir." Bu öneri, günümüzde de güncelliğini kuşkusuz korumaktadır... Yüksek nitelikli bilim ve düşünce adamı eksikliğini halen yaşamadığımızı kim iddia edebilir?
Mümtaz Turhan, 1958`de sunduğu "Garplılaşmanın Neresindeyiz" eserinde, yine eğitim konusuna ağırlık verir. Daha önceki fikirlerini rahat bir uslub içinde anlatır.
Türk eğitim sisteminin perişanlığı üstüne dikkatleri çeker. Aydınların yetersizliğinden yakınır. Yüksek kapasiteli uzmanların yokluğunu belirtir. Batılılaşmanın ancak bilimsel temeller üzerinde düşünen ve fikir üreten aydınlar öncülüğünde anlam kazanacağını söyler.
"Kültür değişmeleri" eserinde Osmanlı`nın Batı`ya bakış açısını anlatmadaki tutarlılığı gerçekten ilginçtir. Şöyle der:"Osmanlı cemiyetinin (toplumunun), gerek bu umumi temayülün (eğilimin) sevkiyle (etkisiyle) gerek garp alemiyle olan temas ve mücadelelerinin üç dört asır süren ilk kısmında kazandığı büyük muvaffakiyetler neticesinde bu medeniyeti hakir görmesi (ilgisiz) kalması sosyal psikoloji bakımından anormal bir hal değildir. Ancak bu atitüd, yüzyıllarca süren bu manevi infirad ve tecerrüd, Osmanlı Türklerinde garp medeniyetine karşı bir nevi "ruhi körlük" yaratmış, bu alme içinde reform, rönesans, coğrafi keşifler, iktisadi inkişaflar gibi Avrupa`nın, görgü esasına dayanan, ampirik bir medeniyet tipinden ilme istinad eden, onunla beslenen bir medeniyet tarzına geçiş hamlelerini görmesine mani olmuş, bu yüzden aradaki kültür farkları gittikçe daha derinleşmiş ve büyümüştür." (Kültür değişmeleri, S.315)
Mümtaz Turhan diyor ki:Osmanlı, kuruluşundan sonra geçen üçyüz sene içindeki fetih hareketleriyle sağladığı üstünlüğün sonucu olarak Avrupa`daki gelişmeleri önce küçümsemiştir. Sonra, Avrupa`nın üstünlüğünü fark edince de bu üstünlüğün nedenlerini yanlış değerlendirmiş;bu gelişmelerin esas dinamiğinin `bilimsel düşünce`olduğuna bakmamış, yaşam tarzından kaynaklandığını sanmıştır...
MÜMTAZ TURHAN,
1908 de Erzurum`un Pasinler ilçesinde doğdu. 1916 yılında Ruslar`ın Erzurum`u işgal etmeleri üzerine ailesiyle birlikte Kayseri`ye göç etti. Orta öğrenimini Ankara`da tamamladı. 1928 yılında Almanya`ya burslu olarak gitti. Berlin ve Frankfurt üniversitelerinde felsefe öğrenimi gördü. 1935 yılında doktorasını Frankfurt üniversitesinden aldı. Sonra yurda döndü. İstanbul Üniversitesi`nde `Tecrubi Psikoloji Kürsü`sünde görev aldı. 1939`da doçent oldu. 1948`de İngiltere`ye gitti ve `Kültür Değişmeleri` konusunda ikinci doktorasını yaptı. 1951`de profesör oldu.
Turhan, sosyoloji alanındaki çalışmalarını genellikle Türkiye`nin kültürel yapısı ve sorunları üzerine yoğunlaştırdı. Köy incelemeleri konusundaki çalışmalara öncülük etti.
Türk fikir hayatına önemli katkılarda bulunan, bu değerli aydınımıza Tanrı`dan rahmet diliyoruz.


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.