Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10714
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DIŞ ÜLKELERDEKİ FAALİYETLERİ VE İÇ YAPISI

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜRKİ CUMHURİYETLERDEKİ FAALİYETLERİ

Terör örgütü PKK, Avrupa`dan İran, Suriye ve Kuzey Irak`a gelen militanların geçiş noktası olarak Ermenistan`dan sonra Gürcistan`ı da kullanmaya başladı. Ermenistan`daki kampları yeniden faaliyete geçiren örgüt, Türkiye ve Avrupa`dan götürdüğü gençlerin Kazakistan`daki Abay Alma-Ata Devlet Üniversitesi`nde eğitim görmelerini sağlıyor. 

Örgüt için Ermenistan büyük önem taşıyor. Örgütün, Gümrü, Spitag, Erivan, Laçin ve Kelbecer`de kampları var. Ermenistan`da PKK`ye en büyük desteği Taşnak Partisi veriyor. Mart 1930`dan bu yana çıkartılan Yeni Yol (Raye Taze) adlı gazete tamamen PKK`nin kontrolüne geçerken, Erivan`ın Sesi Radyosu`ndan da propaganda yapılıyor. Gürcistan`da faaliyet gösteren Kürtlerin Hakları ve Dini Vakfı, Kürt Gençleri Derneği, Kürt Kültür Derneği, Yezidi Kürt Kadınlar Derneği PKK`nin kontrolünde. Örgütün, Gürcistan sorumluluğunu uzun süre Uluslararası Kürt Kültür ve Enformasyon Bürosu başkan yardımcılığı görevini yürüten Abdurrahman Patiyav yapıyor.

PKK`nin, Kazakistan`daki faaliyetleri de Moskova merkezli olarak yürütülmekte. Kazakistan`da yaşayan yabancıların kurduğu dernekler Cumhurbaşkanı`nın başkanlık yaptığı ``Halklar Assamblesi`` ne bağlı. Bu derneklerden biri PKK`nin kontrolündeki Kürt Kültür Derneği. Dernek devletin temin ettiği bir büroda faaliyet gösteriyor. Rapora göre, PKK`nin Kazakistan`daki faaliyetlerinin yoğun olmasının nedenlerinden biri de Prof. Dr. Nadir Nadirov . Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev `in danışmanlığını yapan Nadirov, Kürt Ulusal Kongresi üyesine destek veriyor.

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK-KUK):
·        Ö.Şerif VANLI Başkan’lığında, Rue J.Stass, 41 Saint-Gilles/BRÜKSEL/ BELÇİKA, adresinde faaliyetlerinin yürütmektedir.

·        1995 yılında PKK terör örgütünün V nci kongresinde, örgüt başının direktifleri doğrultusunda, sözde kürt ileri gelenlerinin katılımı ile Kürt Ulusal Kongresi toplanmıştır.

Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu (KON-KURD):
·        Ali (K) Cenap YETER Başkanlığında, Av.Louise, 459/a 1050 BRÜKSEL/ BELÇİKA, adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

·        Bünyesinde 9 Federasyon bulunmaktadır.

·        Dokuz (9) Avrupa ülkelerinde bulunan PKK uzantısı Kürt derneklerinin (130) oluşturduğu Federasyonları, 01 Ekim 1993’de gerçekleştirdiği kongre ile bir çatı altında toplanmış ve Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu adını alarak, BELÇİKA’da kurulmuştur.

·        PKK terör örgütü kontrolünde faaliyet yürütmekte olan KONKURD’un amacı; Avrupa’da yaşayan Kürtlerle diğer göçmen toplumları ve AB vatandaşları arasındaki uyumu, dayanışmayı ve yardımlaşmayı esas alarak, demokratik bir ortamda birlikte yaşamalarını sağlamak gibi görünmekle birlikte esas olarak, örgüt başkanlık konseyinin talimatları doğrultusunda örgüte müzahir kitlenin koordineli bir şekilde yürüterek örgütün barınma ve idame imkanlarını genişletmek, propaganda ile sempatizan kitleyi bilinçlendirmek, örgüte terörist eleman temini için çalışmalar yapmak, örgüte gelir desteğini artırmak ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Federasyonlar :
·        Avrupa’daki PKK terör örgütünün oluşturduğu federasyonlar ilk defa, Almanya`da, değişik tarihlerde kurulmuş 12 PTÖ yanlısı derneğin bir araya gelerek, Almanya`nın 1993 tarihinde koyduğu yasak nedeniyle oluşan kurumsal boşluğu doldurmak amacıyla; 27 Mart 1994 tarihinde BOCHUM kentinde, legal görünümlü olarak, Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM)`nu kurmuştur.

·        Bunun yanısıra; Avrupanın diğer sekiz (8) ülkesinde de federasyonlar kurulmuş ve faaliyetleri yürüten derneklerini de aynı şekilde, bulunduğu ülkelerde kendi bünyesi altında bir araya getirmeye başlamıştır.

·        Anılan federasyonların amacı, federasyon ve derneklerin faaliyet gösterdiği alanlarda yaşayan kürtlerin taleplerini ve sorunlarını bulunduğu şehirlerdeki parti, sendika, kilise ve demokratik kitle örgütlerine aktarmak, çözmek ve bulunulan ülkede terör örgütüne destek sağlamaktır.

·        PKK terör örgütü, Avrupa’nın çeşitli ülkelerde, gençlik, öğrenci, aile, sosyal ve kültürel amaçlarla kurulmuş bulunan uzantısı 350’nin üzerinde oluşum ile amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

PKK’NIN CEPHE ÖRGÜTÜ
a)          ERNK-Yurtdışı

PKK’nın yurtdışında sürdürdüğü propaganda ve örgütlenme gibi temel faaliyetlerin önemli bir kısmı ERNK faaliyetleri olarak sürdürülmektedir. Bu faaliyetleri ülkeler, bürolar ve birlikler olarak tasnif etmek mümkündür.

ERNK’nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkeler, Avrupa Cephe Merkezi, Kafkas ülkeleri, Balkan ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri olarak tasnif edilebilir. Bunların dışında PKK Japonya’dan Avustralya’ya, Güney Afrika’dan Kanada’ya kadar pek çok ülkede temsilcilik bulundurmaktadır.

ERNK’nın Avrupa Cephe Merkezine bağlı büroları, genellikle yurtiçi (metropol kentler), dış ilişkiler, eğitim, basın yayın, maliye konularında faaliyet göstermektedirler.

Temel propaganda ve örgütlenme teşkilatları ise birliklerdir. PKK’nın faaliyetlerini kamufle eden birlikler, sözde “demokratik-mesleki birlikler” adı altında örgütlenmişlerdir. Hukukçular Birliği, Gazeteciler Birliği, Yazarlar Birliği gibi.

b)         ERNK-Yurtiçi

PKK’nın yurtiçi faaliyetleri, başta HADEP olmak üzere legal sendika, dernek ve benzeri legal kuruluşlar içinde kamufle edilmiştir. Ancak, henüz oluşma aşamasında da olsa bazı özgün örgütlenme deyimleri söz konusudur.

 PKK, ERNK’nın yurtiçi faaliyetlerini geliştirmek amacıyla “Eyalet Cephe Karargahı/Konseyi” isimli birimler oluşturmuştur.

c)          ERNK’nın Din ve Mezhep İstismarına Dayalı Faaliyetleri

KİH (Kürdistan İslam Hareketi)
PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, halkın dini duygularını istismar ederek örgüt bünyesine kanalize etme amacıyla, cephe birimi içinde oluşturduğu Mollalar Birliği, Din Yayanlar Birliği, Dindarlar Birliği gibi İslami motif taşıyan paravan oluşumlarını, yakın dönemde Abdurrahman DÜRRE’nin başkanlığında birleştirmek suretiyle Kürdistan İslam Hareketi ismiyle yeni bir paravan örgüt oluşturarak, diğer dini oluşumları kendi ideolojik hedeflerine kanalize etmeyi amaçladığı bilinmektedir.

Bu yöndeki örgütlenme faaliyetlerini Avrupa ülkelerinden başka Mısır, Suriye ve Türkiye gibi Müslüman Kürt nüfusun bulunduğu ülkelerde sürdürmekte, propaganda amaçlı seminer ve konferanslar tertiplemektedir.
KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)
12 Eylül öncesinde olduğu gibi Alevi inanca sahip vatandaşlarımızı bir takım provokasyonların içine çekebilmek için yurtdışında Kürdistan Aleviler Birliği isimli kuruluş geliştirilmiştir.

Asıl gaye;
·        Sözde Gazan, Botan, Amed adıyla tabir ettikleri bölge üzerindeki operasyonları etkisiz kılmak amacıyla Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Malatya gibi illerdeki Alevi vatandaşlarımızı harekete geçirerek cepheyi genişletmek,

·        Alevi gençliği kendi saflarına çekerek eleman kaybını telafi etmeye çalışmak

·        Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Tunceli-, Sivas, Erzincan gibi çok sayıda Alevi inanca sahip vatandaşlarımızın yaşadığı bu bölgeleri Karadeniz, Toroslar ve İç Anadolu bölgelerine açılmada temel almak, Kurt Alevileri PKK, Türk Alevileri DHP vasıtasıyla kendi saflarına çekerek, adı geçen bölgelere açılımı sağlamaktır.

KUM (Kürdistan Ulusal Meclisi)
Terör örgütü PKK, uluslararası kamuoyu nezdinde terörist kimliğini maskelemek, kendisinin Kürt halkının gerçek temsilcisi olduğu imajını vermek ve uluslararası kuruluşlarla diyalog zemini oluşturmak amacıyla “diplomasi cephesi” olarak nitelendirdiği ulusal meclis çalışmalarına 1990 yılında gerçekleştirdiği IV. Kongrede aldığı kararla start vermiştir. Kürdistan Ulusal Meclisi’ne sadece diplomatik misyon verilmemiş, aynı zamanda siyasi kurumlaşma, yasama ve yürütme organı işlevi de yüklenmiş. böylece KUM vasıtasıyla geleceğin Ulusal Kongresinin altyapısı da oluşturulmaya çalışılmıştır.

Terör örgütünün lideri Abdullah ÖCALAN. 8 Haziran 1993 yılında Lübnan’ın Barelias Kasabasında yaptığı toplantıda “örgütün ana hedefinin siyasi alanda tanımak” olduğunu açıklamıştır.

1992 yılı başlarında hazırlık çalışmaları başlayan ve yıl sonunda toplanması beklenen KUM, yurtiçinde bir varlık gösterememiş, Avrupa ülkelerinde sözde bir seçim yapılarak Avrupa kontenjanından 15 milletvekili seçilmiştir.

1993 yılında KUM için yeni bir atak yapılmış, çoğunluğu yurtdışından olmak üzere 400 kişi Kuzey Irak’ta bulunan Zeli Kampı’na çağrılmıştır. Ancak, çağrılanlardan 134 kişi Zeli Kampı’na ulaşmıştır.

Yaklaşık 3 aylık eğitimden geçirilen bu şahıslara KUM’un oluşturulabilmesi için evvela Eyalet Meclislerinin teşkilatlandırılması. KUM’un da Eyalet Meclisi temsilcilerinden oluşturulması talimatı verilmiştir. Söz konusu şahıslar 1993 yılında bu yönde çalışmalara başlamışlar, ancak 1994 yılında bu çalışmalarını durdurmuşlardır.

Sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu, ERNK ve ona bağlı olan aşağıdaki kuruluş temsilcilerinden oluşmuştur:

ERNK; PKK’nın cephe örgütü,
TAJK (Tevgera Azadiya Jinen Kürdistan-Kürdistan Özgür Kadın Hareketi); ERNK bünyesinde yer alan bir kadın komitesi olup, son dönemde YAJK (Yektiya Azadiya Jinen Kürdistan-Kürdistan Özgür Kadınlar Birliği) olarak isimlendirilmiştir.

YWRK (Yektiya Welatparazen Rewşanberen Kürdistan-Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği); ERNK’nın sözde aydınlan bünyesinde toplayan alt örgütlenmesi.

YCK (Yektiya Civanen Kürdistan-Kürdistan Gençler Birliği); ERNK`nın gençlik örgütlenmesi.

HÜNDER-KOM (Kürdistan Sanatçılar Birliği); ERNK’nın kültür ve sanatla uğraşan kesime yönelik bir kuruluştur.

Kürdistan Yurtsever Esnaflar Birliği; ERNK’nın yurtdışında bulunan Kürt orijinli vatandaşlara hitap eden bir örgütlenmesi.

Kürdistan Yezidiler Birliği;Yurtdışında bulunan Yezidi kökenli vatandaşları PKK terör örgütüne kazandırma amacını taşıyan oluşum.

Asuriler Birliği; Çeşitli Avrupa ülkelerine göçmüş bulunan ve çoğunluğunu Iraklıların oluşturduğu bir örgütlenme.

KUM (Kürdistan Ulusal Meclisi) Avrupa Grubu; PKK tarafından sözde ulusal meclis oluşturmak amacıyla Avrupa ülkelerinde yapılan sözde bir seçim sonucu oluşturulan ancak, etkinlik kazanamayan yapılanması.

Kapatılan DEP eski milletvekilleri ve yöneticileri; PKK’nın güdümünde hareket eden ve bilahare yurtdışına çıkan milletvekili ve yönetici grubu.

KON-KURD (Avrupa Kürt Devleti Federasyonu); Çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan ve çoğunluğu PKK’nın güdümünde olan derneklerin üst kuruluşu.

KİH (Kürdistan İslam Hareketi); PKK tarafından dindar kesimi kazanmak amacıyla oluşturulan örgütlenme.

 KAB (Kürdistan Aleviler Birliği); PKK tarafından Alevi vatandaşları kazanmak amacıyla oluşturulan örgütlenme.

ORDU-ARGK (ARTEŞE RIZGARIYA GELE KURDİSTAN) (KÜRDİSTAN HALK KURTULUŞ ORDUSU) İŞLEVİ VE YAPISI
PKK, kuruluşundan itibaren silahlı mücadeleye büyük önem atfetmiş, kendini kamuoyuna tanıtma ve etkinlik kurma aracı olarak silahlı yöntemi seçmiştir. Eğiterek yetiştirdiği her elemanını savaşçı olarak algılayan örgüt, savaşçılık yeteneği olmayan kişilere fazla itibar etmemiştir.

12 Eylül Harekatı ile birlikte silahlı grupları dağıtılan örgüt, 1981 yılında Lübnan’da gerçekleştirmiş olduğu I. PKK Konferansı’nda;

“Partinin yeniden inşasıyla birlikte silahlı mücadele anlayışına öncelik vermek, silahlı mücade1eyi hemen bir gerilla savaşı olarak düşünmemek, gerilla savaşını hazırlayacak alt birimlerin de olduğunu görmek, siyasi mücadeleyi sürekli geliştirecek bir silahlı mücadele çizgisini uygulamak gereklidir.

...Gerilla güçlendirilmeden, Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini, siyasi sonuçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. Gerilla... Kürdistan tarihinde, Kürdistan IJlusal Kurtuluş mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve daha önemli rol oynayacaktır. ...Gerilla savaşının, halk savaşının bu biçimini Kürdistan’da uzun süre ve çok güçlü bir şekilde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir gerilla mücadelesinin gelişimi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin ayaklanması beklenmektedir... Bu durum şimdiden akılda tutulmalı, halk ayaklanmasının hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli, özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar, bu iş üzerinde düşünmeye ve planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar.

Askeri örgütlenme açısından küçük silahlı gruplar, gerilla grupları, gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimleridir.” şeklindeki açıklamalar ile silahlı mücadeleye verilen önem açıkça ortaya konulmuştur.

Bu dönemde hazırlanan ve sürdürülecek olan silahlı faaliyetlerin teorik çerçevesi niteliğindeki” Kürdistan’da Zorun Rolü-Ulusal Kurtuluş Siyaseti ve Ulusal Kurtuluş Savaşı” isimli bir kitapçık hazırlanarak örgüt mensuplarının istifadesine sunulmuştur. 1982 yılı başında hazırlanan bu kitap ile PKK’nın silahlı faaliyetlere verdiği önem, siyasi faaliyetlerin PKK açısından üstlendiği rol ve silahlı faaliyetlerin ne tür yöntemlerle tırmandırılacağına açıklık getirilmek istenmiştir. Bu kitap incelendiğinde daha o dönemde PKK’nın silahlı faaliyetlerinin diğer bütün faaliyetlerin dinamosu olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

Nitekim, genel hazırlık dönemi tamamlanarak silahlı faaliyetlerin başlamasından hemen önce Temmuz 1994 tarihinde üst düzey örgüt mensuplarınca yapılan toplantıda Abdullah ÖCALAN’ın verdiği talimat doğrultusunda HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan-Kürdistan Kurtuluş Birliği) adı altında bir askeri aparatın kurulmasına karar verilmiş ve alınan karar gereğince HRK takım ve grupları kısa zamanda kurulmuştur.

Örgüt lideri Abdullah ÖCALAN` ın bilahare HRK’nin kuruluş ve fonksiyonlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamalarında “HRK birimleri halkımızın kurtuluş ordusunun çekirdekleridir. Bu olgu ne kadar yükseltilse, ne kadar üzerinde durulsa yeridir. 0 halde partimizin silahlı mücadelesini ve bunun somut boyutu olan HRK olayını en az ideolojik, politik kalkış kadar dikkatle değerlendirmek gerekmektedir” demek suretiyle HRK’nin muhtevasını belirlemiştir.

PKK tarafından oluşturulan bu takım ve gruplar sözde gerilla taktiklerinin başladığı 1987 yılına kadar askeri aparat olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

1986 yılında yapılan PKK III. Konferansı’nda alınan bir kararla HRK isimli askeri aparat lağvedilerek yerine ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) isimli askeri aparat kurulmuştur. Bu kuruluşun hemen ardından görevlilerine ve yapısına uygun yönetmeliği hazırlanmıştır.

“ARGK Genel Yönetmeliği” başlığını taşıyan bu yönetmelik. “Genel Hükümler. Halk Savaşı, Gerilla Birlikleri. Örgüt Yapısı, Örgütsel İşleyiş, Suç ve Ceza” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu tarihten sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirilen kanlı terör eylemlerinin tamamı ARGK adına üstlenilmiştir.

Kuruluşundan günümüze kadar kendisini yukarıdan aşağıya ve yatay olarak organize etmeye çalışan ARGK’nin henüz oturmuş bir hiyerarşisi yoktur. Bununla birlikte yukarıdan aşağıya doğru “Yüksek Askeri Konsey, Genelkurmay, Ana Karargah, Sahra Komutanlığı, Eyalet Komutanlığı” gibi bir kurumlaşmaya ve tabur, bölük, takım, manga gibi askeri birlikler oluşturmaya çalışmaktadır.

ARGK’nin üst birimleri; Başkomutanlık, Yüksek Askeri Konsey ve Genelkurmaylık olarak isimlendirilmiştir.

 Başkomutan; ARGK’nin Başkomutanı olarak PKK’nın lideri olan Abdullah ÖCALAN gösterilmiştir. Silahlı eylemlerin hemen tamamı Abdullah ÖCALAN`in talimatları üzerine gerçekleştirilmiştir.

Yüksek Askeri Konsey; Ana karargah sorumluları, sahra komutanları, eyalet komutanları, PKK/MK üyeleri, tabur düzeyindeki bölge ve birlik komutanları gibi üyelerden oluşur. Başkomutanın belirlediği esaslara uygun planlama ve yürütme faaliyetlerini üstlenmiştir.

Genelkurmaylık; Yüksek Askeri Konsey üyeleri arasından seçilen bir yürütme ekibidir. Yüksek Askeri Konsey kararları doğrultusunda sevk ve idareden sorumludur. Genelkurmaylık faaliyetlerini ana karargah ve alt komutanlıklar vasıtasıyla sürdürmektedir.

Ana Karargah; Silahlı faaliyetlerin sevk ve idaresi yönünden tüm destek faaliyetlerinin organizasyonundan sorumludur. Ana Karargah başlıca “İstihbarat Bölümü, Planlama. Hareket Bölümü. Eğitim Bölümü, Lojistik Bölümü, Muhabere Bölümü, Sağlık Bölümü, Arşiv-Sicil Bölümü, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü, Milis Bölümü gibi bölümlerden oluşur.

Alt Komutanlık Karargahları; Saha Komutanlığı, Eyalet Komutanlığı. Bölge Komutanlığı karargahlarından ve yerel komutanlıklardan oluşur.

Birlikler; Örgütçe sözde düzenli ordunun kurulması için oluşturulan birlikler zaman zaman tugay ve alay olarak isimlendirilmişse de, fiiliyatta tabur düzeyinde bazı birliklere rastlanmıştır. Daha ziyade takım, manga düzeyinde hareket esas alınmıştır.

Birlikleri, düzenli ve hareketli birlikler olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Düzenli Birlikler; Manga 7 kişiden, takım 3 mangadan, bölük 3 takımdan, tabur 3 bölükten oluşur.

Hareketli Birlikler; Fizik, eğitim ve donanım yönünden vurucu gücü yüksek elemanlardan oluşan, bir bölgede daha ziyade sindirme ve sansasyonel amaçlı eylemlere yönelen ve takım, bölük seviyesinde hareket eden silahlı birliklerdir.

Milis Komutanlıkları; Genellikle aranır durumda olmayan işbirlikçileri silahlandırarak sabotaj, pusu, kundaklama gibi eylemlere sevk eden birimlerdir. 

PKK’NIN ORTADOĞUDAKİ ROLÜ
Lübnan: PKK örgütünün Lübnan topraklarına yerleşmesi, Suriye ile eş zamanlıdır. 1982 yılına kadar Filistinli örgütlere ait kamplarda kalan PKK, 1982 yılından sonra müstakil kamplarda faaliyet sürdürmeye başlamıştır. Yıllarca PKK militanlarının eğitildiği ve Mahsun Korkmaz Akademisi olarak isimlendirilen Helvi Kampı Lübnan topraklarında bulunmaktadır.

PKK terör örgütü, Lübnan’dan sadece eğitim değil, ekonomik amaçlı da istifade etmektedir. Bir kısım örgüt mensubu veya sempatizanı örgütçe kurulan işyerlerinde çalışmaktadır. Bekaa’nın önemli bir uyuşturucu merkezi olduğu bilinmektedir. Yine Lübnan’da yerleşik bulunan Türk ve Suriye asıllı Kürtler ile Lübnan asıllı Kürtler arasında eleman temini çalışmaları devam etmektedir.

Kuzey Irak: K. Irak, örgüt faaliyetleri açısından yurtdışı veya cephe gerisi olarak değerlendirilmiştir. Başlangıçta yurtiçine girişte sıçrama tahtası rolü oynayan K. Irak, giderek örgütün hakimiyet ve iktidarlaşma sahası olarak rol oynamaya başlamıştır.

PKK terör örgütü mensupları ilk defa 1982 yılında K.Irak’a yerleşmişlerdir. K.Irak’a ve Iran sınırına yerleştirilmek üzere gruplar halinde Suriye üzerinden gönderilen PKK mensupları. IKDP (BKDP) kamplarının yanı başında veya IKDP’nin gösterdiği mıntıkalarda üslenmişlerdir.

Irak, Iran ve K.Irak’a yerleştirilen PKK militanlarının iaşeleri ilk etapta IKDP tarafından karşılanmıştır. Bölgeye yerleşen PKK mensuplarının evvela aldıkları talimat gereği araziyi tanıma ve keşif çalışmaları, daha sonra Türkiye sınırından sızarak Hakkari ve Şırnak’ın sınıra yakın köylerinde ilişki kurma çalışması yaptıkları tespit edilmiştir.

PKK mensupları, K.Irak’a yerleşirlerken daha ziyade sınıra yakın. Türkiye’ye geçişlere elverişli. Türkiye’den gelen kaçakçılarla kolay irtibat kurabilecekleri, zamanla IKDP’nin kontrolünü boşa çıkarabilecekleri yerleri tercih etmişlerdir. Bu nedenle zamanla IKDP ile aralarında sürtüşmeler meydana gelmeye başlamıştır. PKK, K.Irak’a yerleştikçe bağımsız harekete başlamış. IKDP’nin gösterdiği yerlerin dışında da kamplar oluşturmuşlardır. Nitekim kısa zamanda Türkiye-Irak sınırı boyunca hareket serbestisi, beslenme ve barınma imkanları elde etmişlerdir.

K.Irak’a yerleşen PKK, 1988-1991 yılları arasında meydana gelen göçler nedeniyle önemli avantajlar elde etmiştir. 1991 yılından sonra 36`ncı paralelin kuzeyinin güvenli bölge ilan edilmesinden sonra BKDP ve KYB gibi yerel otoriteleri aşmak için yoğun bir çaba içine girmiştir. PKK, 8-27 Ocak 1995 tarihinde gerçekleştirdiği V. Kongresinden sonra K. Irak’ın kendileri için temel ve vazgeçilmez bir faaliyet alanı olduğunu ilan etmişlerdir.

Örgüt, K.Irak’ta denetim bölgeleri oluşturmayı. bu bölgelere dayanarak direkt veya paravan örgütler vasıtasıyla yöre halkını kendi saflarına çekmeyi. yine paravan örgütler vasıtasıyla Federe Parlamento’da temsil edilmeyi, yandaş örgütler veya ittifak kurabileceği örgütlerle ulusal kongreyi oluşturmayı hedefleyerek bu yönde çaba sarf etmiştir.

V. kongreden sonra bölgede üslenme faaliyetlerini yoğunlaştıran örgüt, BKDP ve KYB’den sonra bölgede üçüncü güç, giderek bölgenin tek hakimi durumuna gelmek için yoğun çaba harcamıştır. Öte yandan KYB’nin PKK’ya destek vererek bölgedeki rakibi BKDP’nin etki alanını daraltmaya çalıştığı görülmüştür.

PKK, bir taraftan bölgenin etkili güçleri olan BKDP ve KYB’ni etkisizleştirmeye çalışırken, bir yandan da kolayca boyun eğdirebileceği küçük örgütlerle ittifaklar kurmuş tur.

Yine PKK’nın, BKDP ve KYB haricinde K.Irak’ta bulunan küçük örgütler ve gruplarla “Ulusal Demokratik Birlik” adı altında bir birlik oluşturması. bu bölgede kalıcı olmak istediğinin diğer bir göstergesidir.

Libya: Libya-PKK ilişkileri 1982 yılından itibaren gelişmiştir.

PKK’nın Libya’da sürdürdüğü ilişki, işçiler arasında para. eleman kitle desteğini sağlamanın yanı sıra Libya’nın siyasi desteğini sağlama amacına yöneliktir.

PKK’NIN İRAN BAĞLANTISI
PKK, K.Irak’ta IKDP vasıtasıyla 1982 yılında yerleşmiştir. Ancak, zamanla IKDP’den bağımsız olarak İran Devrim Muhafızları ile irtibat kurarak IKDP’yi bertaraf etmeye çalışmıştır.

İran-PKK ilişkileri 1987 yılından itibaren hızla gelişmiş, 1993 yılında bir durgunluk dönemi geçirmiş, 1995 yılından itibaren yeniden gelişmiştir. Halen İran’da PKK’nın pek çok kamp ve barınak yeri ile Urumiye’de hastanesi bulunmaktadır. Örgüt Iran topraklarını aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan gibi ülkelere geçiş için kullanmaktadır.

Ortadoğu bölgesinde yapılan uyuşturucu kaçakçılığında, son 20 yıl içerisinde büyük bir artış kaydedilerek, münferit olaylardan sistemli ve profesyonelce yürütülen uluslararası boyuttaki kaçakçılık faaliyetlerine dönüşüm olduğu göze çarpmaktadır. Bu konuda terör örgütü PKK da, uyuşturucu ticaretini Avrupa`ya yerleştirdiği profesyonel aracılarla yürütmekte ve bu yolla finansman ihtiyacını karşılamaktadır.

Türkiye`de yakalanan eroin maddesinin menşei itibariyle %90`dan fazlasının Iran, Irak ve Suriye Bekaa`daki uyuşturucu merkezlerinden ülkemize girdiği ve Avrupa`ya sevk edildiği bilinmektedir. Terör örgütü PKK, İran’da sağlanan uyuşturucu maddelerinin ticari organizasyonu için Abdullah Öcalan`ın kardeşi Osman Öcalan`ı görevlendirmiştir.

18.12.1992 tarihinde Akdeniz`in uluslararası sularında batırılan Kısmetim 1 gemisindeki uyuşturucunun, terör örgütü PKK`ya ait olduğu zaten daha önce istihbarat servisleri tarafından açıklanmıştır.

Ortadoğu`daki terör hareketlerine damgasını vuran İran’ın da, terör örgütleri ile olan bağlantısı oranında uyuşturucu kaçakçılığına adı karışmaktadır. Aynı zamanda, İran’da meydana gelen rejim değişikliği sonucu, ülkelerinden ayrılarak Amerika ve Avrupa ülkelerine yerleşen İranlıların, İran’daki akrabaları aracılığı ile uyuşturucu kaçakçılığına başlamış olmaları, uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonundaki İran’ın etkisini arttırmıştır.

Ortadoğu`da afyon sakızı maddesinin işlenmesi ve tüketilen bölgelere sevk edilmesinde, İranlı kaçakçıların ön plana çıktığı görülmektedir.

PKK’NIN SURİYE BAĞLANTISI VE PKK’NIN UYUŞTURUCU EKİMİ
Suriye, Türkiye ve batıya karşı izlediği "Şantaj Politikasını` geçmişte çok iyi uygulamış ve işgal altında tuttuğu Lübnan`ı uluslararası terörizm için bir barınak, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı açısından da bir liman haline getirmiştir.

Suriye`nin yönlendirdiği uyuşturucu trafiğinde 1988`den itibaren terör örgütü PKK da önemli bir yer tutmaktadır. Suriye`den G.Kıbrıs`a oradan da Rum gemileriyle Avrupa ve ABD`ye gönderilen uyuşturucu kaçakçılığında terör örgütü PKK mensupları dağıtıcı rolündedir.

Suriye`nin çıkarları için farklı birçok alanda hizmet gören terör örgütü gençleri, ölme ve öldürme için Türkiye`ye sokarken Suriye adına taşeronluğuna soyunduğu uyuşturucu taşımacılığında da, özellikle bu gençler arasından seçtiği kadınları kullanmıştır. Özel Büro elemanları tarafından Aralık 1990`da Adana`da yakalanan 4 kadın militandan Öznur Dağ ve Zahide Özbek ifadelerinde, "Bekaa`da eğitim gördükten sonra seçilip, uyuşturucu kaçakçılığında yer aldıklarını" açıklamışlardır.

İstihbarat Servileri uzun süreden beri, PKK`nın 1984 yılından bu yana Avrupa ülkelerine yönelik uyuşturucu ticareti yaparak kendini finanse ettiğini belirtiyor ve açıkça PKK ile mücadelede Avrupalılar`ın taraf olması gerektiğini anlatıyor. PKK sindirilmeden ve mali kaynakları kurutulmadan Avrupa`da giderek salgın haline dönüşen uyuşturucu kullanımının önüne geçilemez. Özel Büro, bu konudaki sorumluluğun ortak olduğuna işaret ediyor.

Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir rapora göre PKK İran, Irak, Suriye`nin Türkiye sınırları, Ermenistan sınırının dağlık kısımları ve Suriye`nin denetimindeki Lübnan`ın Bekaa Vadisi`nde uyuşturucu hammaddesi bitkiler olan hint keneviri ve haşhaş ekiyor. Bunları hasat ettikten sonra uyuşturucuya çevirip Avrupa`da pazarlanıyor. Öyle ki PKK, sırf Bekaa`daki ekim dolayısıyla yılda 60 ton civarında esrar, eroin ve baz morfin üretiyor.

PKK uyuşturucu sevkiyatında Abdeh, Tripoli, Beyrut, Sayda, Sur ve Minyan gibi göz yumulan veya kontrolün gevşek olduğu yerleri seçiyor. PKK Avrupa`daki pazarlama faaliyetleri için Doğu kökenli ve daha önce uyuşturucu, altın ve silah kaçakçılığına ismi karışmış bazı ailelerden yararlanıyor. Baybaşin, Kocakaya, Yıldırım, Koylan, Aksoy, Polat ve Cantürk aileleri bu işbirliği yapan ailelerin başında geliyor. PKK`nın Avrupa`ya sağ-salim varan uyuşturucuyu tüketicilere ulaştırmak için kullandığı yol ise siyasi amaçlı dernekler ve deşifre olmamış militanlar. PKK`nın bu amaçla Almanya`da 187, Avusturya`da 10, Belçika`da 6, Fransa`da 23, Danimarka`da 9, Fillandiya`da 2, Hollanda`da 12, İspanya`da 1, İngiltere de 10, İsveç`te 20, İsviçre`de 13, İtalya ve ABD`de 13 derneği bulunuyor.

İstihbarat servisleri, bu yasadışı ticaretten sağlanan kara paralarla MED-TV`nin kurulduğunu belirten belgeleri Belçika makamlarına verince, PKK`ya karşı ılımlı tavrıyla dikkat çeken bu ülkede bir anda dengeler değişmişti. MED-TV yöneticileri, kuruluş sırasında kullanılan 500 milyon Belçika Frangı tutarındaki paranın kaynağını bir türlü açıklayamadılar. Bu arada PKK`nın kara paralarının aklanmasına 2 Belçika vatandaşı aracı oluyordu. Özel Büro’nun sorgulamasından sonra alınan bilgilere göre PKK, yasadışı kazançlarını MED-TV`nin yanısıra Kıbrıs Rum Kesimi`ndeki uydurma bir finans şirketi aracılığıyla aklamaya çalıştığı anlaşıldı.

Yine bir Kanadalı işadamı, 1996 başında Kıbrıs Rum Kesimi`nden getirmeye çalıştığı 13 milyon DM ve 5 milyon İsviçre Frangı`nı FATF üyesi Lüksemburg`daki Banque Continentale`da aklamaya çalışınca yakayı ele vermişti. Banque Continentale, Kanadalı işadamından bir başka kara para aklayıcısı kişiyle ilişkisinden şüphelenerek polise ihbar etmişti. Kanadalı işadamı, daha sonra mahkemede alacağı komisyon karşılığında akladığı parayı MED-TV`ye aktaracağını kabul etmişti. Lüksemburg Polisi, kara paranın kaynağı konusunda yaptığı incelemede, sözkonusu paranın Avusturyalı bir işadamı tarafından Kıbrıs Rum Kesimi`ne getirildiğini öğrenmişti.

Ayrıca, 1992 Ocak ayında İspanya’da gerçekleştirilen bir operasyonda terör örgütü PKK`ya gelir sağlamak için uyuşturucu kaçakçılığı yapan 2 kişi yaklaşık 2 milyon dolar değerinde eroin ve 60 bin dolar para ile yakalandılar. İspanyol polisinin büyük bir titizlikle bir yıl sürdürdüğü izleme sonucu yakalanan Abdullah Keçeciyan ve Veci Kahveci`nin eroin ticaretinden elde ettikleri parayı silah alımında kullanabilmesi için teröristlere ulaştırdığı, İspanyol polisi tarafından açıklanmıştır.

Uyuşturucu kaçakçılığından terör örgütü PKK`nın 1990 yılındaki payı, 300-400 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır.

KÜRT MAFYASI UYUŞTURUCU TRAFİĞİNE YÖN VERİYOR
Avrupa`da yaşayan ve çoğunluğunu Kürt kökenlilerin oluşturduğu Türkiyeli gruplar uyuşturucu trafiğini elinde tutuyor. İdeolojiler farklı olsa da çıkarda birliktelik var. Başka yerde bir araya gelmeyen Kürtler ve Türkler beraber hareket ediyor. Eğer pazara girmeye çalışan rakip bir oluşum varsa işbirliğine gidiliyor. Mesela, İngiltere pazarına girmeye çalışan Arnavut mafyasına karşı ortak hareket ediyorlar. İngiltere, eroinin en pahalı olduğu ülke. Pahalı olması, bu ülkenin uyguladığı sıkı güvenlik politikası ve yakalanması durumunda satıcıya verilen astronomik hapis cezalarından kaynaklanıyor.

Yılda 250 milyon paundluk uyuşturucu sokuluyor bu ülkeye. Bütün eroin piyasası Türk-Kürt işbirliği ile kontrol edilirken kokain Kolombiyalıların, esrar ise Kuzey Afrikalıların denetiminde. İngiltere`de 15 bin ile 23 bin sterlin arasında olan eroin fiyatı son kullanıcıya ulaştığında kilosu 100 bin sterline fırlıyor. Normal şartlarda hayal bile edemeyeceği paraları bir seferlik işte kazanabilen Kürt gruplar bu sektörü bırakmak istemiyor.

Sanıkların çoğu Türk ya da Kürt olunca çok sayıda Türk avukatın uzmanlık alanı bu konu oluyor. İngiltere`deki ceza avukatlarından sadece Cemil Gürsel`in elindeki davaların toplamı 28 milyon sterlin ediyor. Kürt ve Türk mafya ayrımı en azından resmi makamlar tarafından dile getirilmiyor. Tamamı "Turkish Mafia" olarak adlandırılıyor. Eroinin ülkeye getirilmesi işini, başında birkaç Kürt ailenin olduğu Türkiyeliler yapıyor. Sokaklara dağıtımı ise Kolombiyalılar başta olmak üzere Afro Karabian olarak adlandırılan grup yapıyor. Buna rağmen belli bölgelerin dağıtımı tamamen Kürtlerin elinde. Mesela İskoçya`da son kullanıcıya dağıtımı Kürtler yapıyor.

Sokak boyutunda ise PKK ve Baybaşin ailesinin ismini kullanan çok sayıda sokak çetesi var. Kendilerine ``Wood Green`in Kürt Bulldogları``, ``Tottenham gençleri`` ve ``Bombacılar` gibi isimler takan çetelerin en büyük hedef kitlesi Kürt gençler. Gerek ağızlarının sıkı olması gerek feodal yapıdan kaynaklanan sağlam ilişkiler yüzünden aralarına ajan giremiyor. Bu sebeple uyuşturucu dağıtıcılarının ana hedefi Kürtleri elde tutmak. Karşı çıkanlar ya pasifize ediliyor ya da `uyarılıyor`. Uyarılanlardan biri Londra Halkevi Müdürü İbrahim Doğuş. Kürt gençleri uyuşturucu satıcılarının kuryesi olmaktan kurtarmak isteyen Doğuş ayağından vuruldu. Bütün engellemelere rağmen bugün yaklaşık bin Kürt-Türk uyuşturucu suçundan İngiliz cezaevlerinde yatıyor.

Para aklama ve cinsel suçlar ikinci sırada geliyor. Kimse resmi olarak kanıtlayamıyor; fakat yasadışı örgütlerden elde edilen yüklü paralarla iş yerleri alınıyor, buralar Kürt mültecilere uygun şartlara veriliyor. Bu yöntemle hem para aklanıyor, hem düzenli gelir elde ediliyor hem de örgüte sempatizan toplanabiliyor.

Polis Kasım 2002`de Harringey`e büyük bir operasyon yaptı ve yüzlerce kişiyi gözlem altına aldı. Hatta sokakları kameralarla donattı. Aylarca iz süren Scotland Yard polisi Kuzey Londra`daki bazı adresleri bastı. Normal şartlarda silah taşımayan İngiliz polislerinin yanında SO19 adı verilen özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 550 polis ev ve iş yerleriyle dernekleri bastı. Silahlar, uyuşturucular ve sahte pasaport yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Keşfedilen bir hücre polisi bile şaşkına çevirdi. Çünkü tek odalı bir dairenin gizli bölmesinde işkence odası ortaya çıkartıldı. Scotland Yard`a göre burası haraç vermeyi reddeden esnafların çengellere asılıp elektrikle işkence edildiği yerler. Yine aynı polis kaynaklarına göre çevrede 250 kişilik sokak çeteleri var.

KÜRT MAFYASI ROMANYA’DA
Kürt mafyasının etkili olduğu bir diğer ülke ise Romanya. Avrupa`ya kaçışlarda üs olarak kullanılan bu ülkede uyuşturucunun yanında insan kaçakçılığı en çok yapılan iş. Romanya`nın geniş düzlükleri, Bulgaristan üzerinden kolay geçiş yapılabilmesi bu ülkeyi Kürt mafyası için önemli kılıyor. Esnaflardan haraç almak da en sık görülen yöntem. Romanya`da başta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı olmak üzere çeşitli yasadışı faaliyetleri bulunan PKK ve bu ülkedeki Türk şirketlerinin büyük bölümünden haraç topluyor. PKK, Romanya`daki 4 binin üzerindeki kayıtlı şirketin yaklaşık yüzde 90`ından haraç alırken, Avrupa`ya transit geçiş yapan Türk TIR şoförlerinden psikolojik baskı ve tehdit ile para topluyor. Özellikle Bükreş çevre yolundan geçen TIR şoförlerinden bu yolla para alan bölücü terör örgütünün Romanya`da, Mezopotamya Kültür Derneği ve Şark İşadamları Derneği adı altında legal olarak faaliyet gösterdiği; insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı konularında yasadışı yollara başvurduğu biliniyor. Sadece İngiltere`de 2003`te 8 milyon sterlin toplayan PKK`nın tüm Avrupa genelinde yıllık topladığı haraç ve bağışların toplamının 50 milyon Euro`ya yaklaşmıştır.

PKK’NIN TV YAYINLARI
YAYIN ADI                              :       MEDYA TV

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ     :       31 TEMMUZ 1999

YAYIN YERİ                            :       BELÇİKA – DENDERLEEUW BRD STÜDYOSU

KAPSAMA ALANI                    :       AVRUPA, TÜRKİYE, ORTADOĞU, RUSYA

YAYIN FREKANSI                   :       HOT BIRD 4.13 DOĞU UYDUSU (TRANS NO : 117, FREKANS : 10.845 – 10853)

YAYIN PERİYODU                  :       13:00 – 02:00

 

YAYIN ADI                              :       MEZOPOTAMYA TV

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ     :       19 HAZİRAN 2000

YAYIN YERİ                            :       DANİMARKA KİRALIK STÜDYO

KAPSAMA ALANI                    :       AVRUPA, TÜRKİYE, ORTADOĞU, RUSYA

YAYIN FREKANSI                   :       HOT BIRD 4.13 DOĞU UYDUSU (TRANS NO : 117, FREKANS : 10853)

YAYIN PERİYODU                  :       08:00 – 12:30

 

YAYIN ADI                              :       C TV

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ     :       12 MAYIS 1999

YAYIN YERİ                            :       BELÇİKA DENDERLEEUW BRD STÜDYOSU

KAPSAMA ALANI                    :       AVRUPA, TÜRKİYE, ORTADOĞU, RUSYA

YAYIN FREKANSI                   :       HOT BIRD 4.13 DOĞU UYDUSU (TRANS NO : 117, FREKANS : 10.845 – 10853)

YAYIN PERİYODU                  :       06:00 – 07:00

 

PKK’NIN GAZETE VE DERGİLERİ
·        AKIN KURDISH NEWS

·        AVAŞİN

·        AXİNA WELAT

·        BAWERİ

·        DENGE XWENDEWAN

·        DRUJBA

·        FONİ TON KÜRDİSTAN

·        JİNA SERBİLİND

·        KONGRE

·        KÜRDİSTAN

·        KÜRDİSTAN İRO

·        KÜRDİSTAN REPORT

·        KÜRDİSTAN RENDBRIEF

·        KÜRT KONSEYİ BÜLTENİ

·        LALİŞ

·        LEKOLİN

·        MEZOPOTAMYA’NIN SESİ

·        ÖZGÜR POLİTİKA

·        ROJA KÜRDİSTANE

·        RONAHİ

·        SERXWEBUN

·        STERKA CİWAN

·        STONE RODİNİ

·        ZÜLFİKAR

·        KÜRDİSTAN NEWS

·        NYHEDS BREV VE DOSYA DERGİSİ
 

PKK’NIN İNTERNETTEKİ BÜROLARI (PALMTALK ODALARI)
·        kurdistan. K U R D I S T A N –united

·        Qolka S/LAND kudayasho mudan hambalyo s/land viva

·        Kurdistan **Chaxanay**Trr Tss Tss [ HKK ]

·        Kurdistan.-*^^*-. Era Dengi Kurdistan e .-*^^*-.

·        Kurdistan***Chaixanay*hawleryakan^*^

·        qolka  Majeerteen VS Mariixaan

·        qolka,aqyarta.inta,iskaftan.tagano.kubaashalan.

·        * Denge Azadi  (())  Ozgurlugun Sesi *

·        Kurdler-Apocu-Kemalist Guruh Ve Turkler

·        qolka ma jiraa jaceyl mase waa la isku daneystaa

·        djib doorashadi somaliland wlc all

·        Kurdistan+^^*+ Hawler+*+ ShaRii+*+ DeRiiNm +^^*+

·        kocka*kec*u*xortein*ezidiya

·        kusdistan**Slemany.*.Shary*.*Halmato.*.Qorbany**

·        Kurdistan*^^* Kech u Kurani *RomanS*

·        kochka zaxoka dir

·        Kocka Kurdistane

·        kurdistan+*+Boki+*0*+Sharana+*0*+Sulemany+*

·        qolka(macmacan_xamar_cade)welcom

·        Ahmet_Kaya_Ve_Dostlari

·        iran khouzestan bakhtiari

·        kocka ((*+*+Ezidxana+*+Kuristane*+*+)) Lalish

·        Kurdistan@Rojihelat@Mehabad@Shari,Shirinm

·        kurdstan_slimani_bahashty _dniya

·        Kurdistan:*^^*P E S H R A w*^^* W*^^* Socialist

·        @-@_-K o N Y a K u r T L e r i_@-@_-Z i n D i

·        Afg_Khaateraat e Zindagi Bacha Wa Dokhtara*Altal*

·        K U R D I S T A N A ... min

·        Kocka gele . . . K u r d i s t a n

·        Kurdistan ** Kurdistan iXoshawestan *W* azezan

·        Kocka*..*Kurdistan*..*Welate*..*Kurda*..*

·        KURDISTAN*dashti*bitwn*hawargay*dlan

·        Kurdistan+*+zhwani +*+xoshaueste *U* zame *ashqan

·        kurdestan_rojhalat_kermashan_dalahoo

·        kurdstan//.je zhwani azizanw xoshawestan

·        Kocka Kurdistane ( Lawan )
ÖZEL BÜRO


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.