Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1817
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8610
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2009 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
TÜRK DÜNYASININ BAZI İLK`LERİ

İlk yerli tiyatro eseri: "Şair Evlenmesi" (1859) - İbrahim Şinasî (1826-1871)
İlk yerli roman: "Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat" (1872) - Şemsettin Sami (1850-1904) 
Batı ölçüsünde ilk roman: "Aşk-ı Memnu" (1900) - Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945)İlk çeviri roman: "Fenelon’dan Telemak" (1859) - Yusuf Kâmil Paşa
İlk köy romanı: "Karabibik" (1890) - Nâbîzâde Nâzım (1862-1893)
İlk psikolojik roman: "Eylül" (1900) - Mehmet Rauf (1875-1931) 
İlk realist roman: "Araba Sevdası" (1940) - Recaîzade Mahmut Ekrem (1847-1914) 
İlk resmi Türkçe gazete: `Takvim –i Vakayi`
İlk yarı gazete: `Ceride-i Havadis`
İlk tarihî roman: "Cezmi" - Namık Kemal (1840-1888); "Yeniçeriler" - Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)
İlk özel gazete: `Tercüman-ı Ahval` - İbrahim Şinasî ile Agâh Efendi (1822 - 1885)
İlk pastoral şiir: "Sahra" (1885) - Abdülhak Hamit Tarhan (1851-1937)
İlk şiir çevirisini yapan: İbrahim Şinasî
İlk makaleyi yazan: İbrahim Şinasî
Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: İbrahim Şinasî
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: Abdülhak Hamit - Eşber veya Sardanapal
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: "Nesteren" - Abdülhak Hamit Tarhan İlk bibliyografya: "Keşfü’z Zünun" - Kâtip Çelebi
İlk hatıra kitabı: "Babürname" - Babür Şah (1483-1530) 
İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevaî
İlk tezkire: Ali Şir Nevaî - "Mecalisün Nefais"
İlk Türk antolojisi: Ziya Paşa - "Harabat"
İlk atasözleri kitabı: İbrahim Şinasî - "Durub-i Emsal-ı Osmaniye"
İlk mizah dergisi: Diyojen - Teodor Kasap
İlk hikâye kitabı: Ahmet Mithat Efendi - "Letaif-i Rivayet"
İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya Uşaklıgil
Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: "Don Kişot" - Miguel Cervantes (1574-1616) 
İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig
İlk seyahatname: Mir’atül Memalik - Seydi Ali Reis
İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdülhalim Memduh Efendi
Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal - "Vatan yahut Silistre"
Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa - "Sarf – ı Türki"
İlk naturalist eserimizin yazarı: Nâbîzâde Nâzım (1862-1893) - "Zehra" (1896)
Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
Şarkıyı icat eden: Nedim
İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: "Kamus’ul Alâm" - Şemsettin Sami (1850-1904) İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk
İlk Türkçe sözlük: "Kamus-ı Türkî" (1900) - Şemsettin Sami  
İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey - "Lehçet’ül Hakayık"
İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: Recaîzade  Mahmut Ekrem
Edebiyatımızdaki millî dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
Konuşma diliyle yazılmış ilk hikâyenin yazarı: Ömer Seyfettin
Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: Abdülhak Hamit - "Validem"
İlk köy şiiri: Muallim Naci - "Köylü Kızların Şarkısı"
İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevî
İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa (1440-1486)
Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: İbrahim Şinasî (1826-1871)
Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: "Ateşten Gömlek" - Halide Edip Adıvar (1884-1964)
İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa (1819-1930)
İlk divan şairi: Hoca Dehhanî (XIII. yüzyılda) - "Gazel" 
Hikâyede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay (1888-1965)
En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa(1899-1961) - "9. Hariciye koğuşu"
İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret (1867-1915) - "Şermin"
Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: `Genç Kalemler` (1910) 

__._,_.___
Ömer Özgean


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.