Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1831
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10233
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 755
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2042 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
TÜRKÜLERİMİZ 1
TÜRKÜLERİMİZ 1

BERİ GEL
(SENSEN MENİM DİLBERİM)
(ÖZBEK HALK KOŞUĞU-TÜRKÜSÜ)

Sensen menim dilberim beri gel
Canımın canânesi beri gel
İki cihan serveri beri gel
Derdimin dermânesi beri gel

Beri gel beri gel beri gel beri gel
Canımın canânesi beri gel

Gözleri gülgünümdür beri gel
Avazı bülbülümdür beri gel
Saçları sümbülümdür beri gel
Dişleri dürdanesi beri gel

Beri gel beri gel beri gel beri gel
Canımın canânesi beri gel

ÇALSIN ÇIRTMA OYNAYLIM
(GAGAUZ HALK TÜRKÜSÜ)


Çalsın çırtma oynaylım
Toplansın oğlanlarım
Dostlara sevinelim mari hey

Tatlı dile doymaylım
Toplaşınız kızlarım
Kadıncayı basalım mari hey
Hoppa hoppa

Gün orta harman gibi
Mavi gökün yok gibi
Çalsın çırtma oynaylım
Tatlı dile doymaylım

Gelin dostlar kol kola
Oynaylım bir düz hava
Çalsın çırtma bucakta
İşidilsin uzaktaEY GÜZEL KIRIM
(KIRIM HALK JIRI-TÜRKÜSÜ)

Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım

Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu
Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü

Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım

Bahçelerin meyvaları bal ile şerbet
Sularını içe içe toyalmadım men

Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım

Bala çağa vatanım dep köz yaşın döker
Kartlarımız emenç yayıp dualar eder

Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel KırımGALİYE BANU
(KAZAN HALK CIRI-TÜRKÜSÜ)

Terezeden karıysın la
Karap kimni tanıysın
Karap küzin taldır gançı

Galiye Banu sılvın irkem
Nikça kırıp almıysın

Terezenni açık koyup
Kimge külmek istiasın
Kara kasım karlı gaçın

Galiye Banu sılvın irkem
Kim bahtına üstin sin

Tereze tibin katı bal
Açıysın kilse vatıp al
Süyülerin cıana bulsa

Galiye Banu sılvın irkem
Terezeden tartıp alGÜL DEK ÖTER ÖMRÜMÜZ
(DOĞU TÜRKİSTAN KOŞUĞU-TÜRKÜSÜ)
Söz-Müzik:Nuri Mahmut

Gül açılgen bağlarning bülbül yari emes mu
Yürögimni oynaktan yarnın sazı emes mu
Yar çalısen sazıngni men melengden ötkende
Toh top kulak salınmen küveyci geyetkende

Hey…Güldek ömrimiz
Ta ebetke bile biz

Nalışang bilen işimge küçce suret tolidu
Mihnitingden seher gül çiçekler külidu
Koçma kunçe çiçekler içkimizge okşeydu
Günel yaşlık ömrimiz şu güllerdek yaşneydu

Hey…Güldek öter ömrimiz
Ta ebetke bile biz

HANZA BİG
(HAKAS HALK TÜRKÜSÜ)
Kaynak:Sergei Charkov-Timur Davletov
Derleyen: İrfan Gürdal

Polıs sağıs palğanar (hey çanım poyarin)
Tom-turazar çidiner (hey çanım poyarin)
Tom-sığnın palığı (hey çanım poyarin)
Tobgalıs hanım bilbedim (hey çanım poyarın)

Altı ağas postanar (hey çanım poyarin)
Aba-turazar çidiner (hey çanım poyarin)
Aba-suğnıp palığı (hey çanım poyarin)
Abdadıs hanım bilbedim (hey çanım poyarin)


GÜL SUYUNDAN YA SALAN
(TÜRKMEN HALK AYDIMI-TÜRKÜSÜ
)


Gül suyundan ya salan
Mahi taban sen midin
Derdime derman bolıp
Arzı lokman sen midin

Gızların hüri gözel
Hürlerin piri gözel
Özge ylari istemem
Bolsam men biri gözel

Bulutlar akar gider
Cerenler öter gider
Yar geçende iz basıp
Gülgesin döker giderGızların hüri gözel
Hürlerin piri gözel
Özge ylari istemem
Bolsam men biri gözel


Sensiz ciğerim dağlı
Gözlerim nar çırağı
Zorum yok kız zarım bar
Bul ömrüm sana bağlı

Gızların hüri gözel
Hürlerin piri gözel
Özge ylari istemem
Bolsam men biri gözel


GÜZEL TÜRKİSTAN
(TÜRKİSTAN HALK KOŞUĞU-TÜRKÜSÜ)

Güzel Türkistan senge ne boldu
Sebep vakitsiz güllerning soldu
Çemenler berbad kuşlar hem feryad
Hemmesi mahsun bolmaz mı dil şad
Bilmem ne içün kuşlar uçmaz bahçeleringde

Birligimizning teprenmes tagı
Ümidimizning sönmez çıragı
Birleş ey halkım kelgendür çagı
Bezensin imdi Türkistan bağı
Kozgal halkım yeter şunca cevrü cefalar


ISSIK GÖL
(KIRGIZ HALK YIRI-TÜRKÜSÜ
)


Coykışı bilep sayran kurup
Tolkumdar cekti boylogon
Akkuday kanat caygan bulut
Kilalap köldü boylogan

Issık köl ömür cırgalınday
Mahabat sırınday
Issık köl ömür cırgalınday
Sügünün ırınday

Akkuday köldü körkün kara
Körköndü meni tandan tad
Akkuday kızdın körkün kara
Körköndü meni uyaltad

Issık köl ömür cırgalınday
Mahabat sırınday
Issık köl ömür cırgalınday
Sügünün ırınday

KAMBER HAN
(UYGUR HALK KOŞUĞU-TÜRKÜSÜ)

Davançı’nın yolu kattık tarvazı tatlık
Davançı’da bir yarim var Kamber Han adlık

Kamber Han’ım Kamber Han’ım yelpüp koyeymu
Yelpügüçning sayesinde taşlap koyeymu

Kamber Han’nıng saç papegi yerge ligemdu
Kamber Han’dan sorep baking erge kitemdu

Kamber Han’ım Kamber Han’ım yelpüp koyeymu
Yelpügüçning sayesinde taşlap koyeymu

Ernge ketse menge ketsün tengesi bilen
Kamber Han’nı alpkaçaylık yengesi bilen

Kamber Han’ım Kamber Han’ım yelpüp koyeymu
Yelpügüçning sayesinde taşlap koyeymu

KARAGÖZ BOY BOY –LEZGİ
(ÖZBEK HALK KOŞUĞU-TÜRKÜSÜ)


Gördüm iki peri geler
Geler sallana sallana
Aşığının könlün alıp
Geler sallana sallana

Senin özün bir yana
Menim özüm bir yana
Aşkından öler boldum
İzledim yana yana
Karagöz boy boy

Cemalin tolgen aydek
Yüzünge orten ay mu
Kalem bilen çizilgen
Kaşınge ortey mu

Senin özün bir yana
Menim özüm bir yana
Aşkından öler boldum
İzledim yana yana
Karagöz boy boy

KİYEHENNİ
(YAKUT-SAHA HALK TÜRKÜSÜ)

Kiyehenni sörünne kitibar kiremin
Min kündü segerim kelerin ketibin
İnniber kien amma mendere dolguyar
Atti bar küyök ürek küyögeye nushayar
Tulubar homustar çıçahtar ıllılar
Uygunu buyanı holuyan tuoyallar
Irahtan sataran ohuokay diyereyer
İcattar munnustar kördörö ihiller

Bu kere sibekki narının talammın
Bastına öröbün segerbir sanıbın
Doğoruom narınnık namçıtık körbüte
Doğoçuok eyigin tabtıbın diebite
Sibekkim kiergeyer süreğim nüyölüyer
Segeremi ol iher kördöhtük miçerdir
Duğoçuok en keliy ırıata ıllıaha
Bu eder saaspıtın uruydu touyuoha


KUVA BOL
(KAZAK ENİ-TÜRKÜSÜ)
Müzik:Nurgissa Tilendiev

Közümdü cumsamda körem seni
Esedi açmannın konur celi
Kuvva bol alatav bakı tıma
Kuvva bol kök terek kör enkeli
Kuvva bol jıldızım kuvva bol ayım
Kuvva bol ala tavım

Köp izdep men bu gün olnı taptım
Bastadım bir annin mahabbattın
Akkayın ayalap armanıma
Kuvva bol kök özen külüp cattın

MEYDE MEYDE
(ÖZBEK HALK KOŞUĞU-TÜRKÜSÜ)

Yariming saçı meyde meyde ya meyde
Meyde saçli yar kayde kayde ya kayde
Kara saçlar ösüptür meyde ya meyde
Ösüp kaşni tösüptür
Sevgi degen bu sevda
Yaş başimge tüşüptür
Kakşing bilen bir ösme meyde ya meyde
Eke yolumni tösme
Eger yolumni tösseng
Keter kaşimden ösme


Kaşing kara peyveste
Sen belendde men peste
Visalinge yitalmey
İşkingde boldum heste
Şu boyida mecnun tal
Şahlerini kayrib al
Boyginenden urgiley
Senden başka kimim bar


MİNGİ TAV
(ELBRUZ DAĞI)
(KARAÇAY CIRI-TÜRKÜSÜ)


Müzik:İsmayıl Simenov

Sen kökke cete miyikse
Kafkas tavlanı içinde
Miyala kibik cıltıray
Kanna buzların üstünde
Horira horira horarira horiva
Horira horira horarira horiva

Senden sonra kaysı tavdır
Ariuvlugu bıla aytılgan
Beli caz bolup başı kış bolup
Eteklerinde cay bolgan
Horira horira horarira horiva
Horira horira horarira horiva

Üstünde bardı ak tonun
Sen cayda kışta kiyese
Kün buzulurga tebrese
Boran eterge süyese
Horira horira horarira horiva
Horira horira horarira horiva

Karnı buznu ciyıvçu
Başına bulut konuvçu
Tögeregine ciyılıp
Tavlula karap toymavçu
Horira horira horarira horiva
Horira horira horarira horiva


ŞINGIR ŞINGIR
(ÇUVAŞ HALK YIRI-TÜRKÜSÜ)

Şıngır şıngır şuv yu hat’(e)
Şıv yu hat’te şıv yu hat’te çul yulat

Şu hoşlarha tavansem t’e
Emer irtet emer irtet kun yulat

Vunik kahranper yuman ta
Haras tarsa haras tarsa kasar i

Epir vuniken per tavan ta
Haras tarsa haras tarsa kasar i

Epir kuntan kaysasan ta
Men kalasa men kalasa yuleş şi

Saga şulşi şavraga ta
Men kalasa men kalasa şırha şi

Men kalasa şırnin’e te
Kam kalasa kam kalasa pare şi

Kam kalasa papin’e te
Kam itlese kam itlese yule şi


TURGU ORUU
(TUVA HALK IRI-TÜRKÜSÜ)

Pejinden üngenden beer
Bejen aldan kona berdim
Bejen teve baraanımnı
İnda kağaş çorup ormen

Alımdan üngenden beer
Aldan jeden kona berdim
Aldan teve baraanımnı
Artta kağaş çorup ormen

Jeerimeyden üngenden beer
Jeden aldan kona berdim
Jeden teve baraanımı
Jerde kağaç çorup ormen

Anay kara şuujarımnı
Saktıpla kelirimge
Aldan teve baraan sugda
Çünün keree bolur iğne

Meen karam şuujarnı
Saktıbla kelirimge
Bejen teve baraan sugda
Çünün keree bolur iğne

Anay karam saktarımga
Aldan teve çoruu çımcak
Ergimimni saktarımga
Engin teve çoruu çımcak

URAL’IM URAL’IM
(BAŞKURT HALK YIRI-TÜRKÜSÜ)
Söz:S.Yulaev
Müzik:Anonim


Ural’ım Ural’ım
Kurgerep yatkan Ural’ım
Nurga sungan tubehe
Küke aşkan Ural’ım

Kızarıp koyaş kalkanda
Hayrap karşılar koştayım
Tonyorap koyaş batkanda
Hayrap o zata koştarım

Hine danlayyır zarım
Hine maktayyır zarım
Hinbitminen töyegem
Hine höye yüregem
Ural’ım Ural’ım


KARA TREN
Söz-Müzik:Özhan Eren

Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişin trene hâlini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki de gelmez
Dağlarda salınır derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez


TÜRKİYEM
(BAŞ KOYMUŞUM TÜRKİYE’MİN YOLUNA)
Söz:Dilâver Cebeci
Beste: Mustafa Yıldızdoğan

Baş koymuşum Türkiye’min yoluna
Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm,
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürümTürkiye’m
Ölürüm Türkiye’m ölürüm Türkiye’m
Hey hey hey hey

Deli sular, salkım-saçak söğütler,
Kışlada kumandan, asker öğütler,
Yaylalarda ata biner yiğitler,
Bozkurt gibi bakışına ölürüm Türkiye’m
Ölürüm Türkiye’m ölürüm Türkiye’m
Hey hey hey hey

Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem.
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Emine’m,
Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye’m
Ölürüm Türkiye’m ölürüm Türkiye’m
Hey hey hey hey


Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, nâmusum, arım,
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye’m
Ölürüm Türkiye’m ölürüm Türkiye’m
Hey hey hey hey

MİHRİBAN-I
Söz:Abdurrahim Karakoç
Müzik:Musa Eroğlu

Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışlar çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban

Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lâmbada titreyen alev üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban


Tabiplerde ilâç yoktur yarama
Âşk deyince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Âşka hudut çizilmiyor MihribanMİHRİBAN-II
Söz:Abdurrahim Karakoç
Müzik:Zekeriya Bozdağ


”Unutmak kolay mı?” deme
Unutursun Mihriban’ım
Oğlun kızın olsun hele
Unutursun Mihriban’ım

Zaman erir kelep kelep
Meyve dalında kalmaz hep
Unutturur bir çok sebep
Unutursun Mihriban’ım

Yıllar sinene yaslanır
Hatıraların paslanır
Bu deli gönlün uslanır
Unutursun Mihriban’ım

Süt emerdin gündüz gece
Unuttun ya büyüyünce
Bu iş de tıpkı öylece
Unutursun Mihriban’ım

Gün geçer azalır sevgi
Değişir herşeyin rengi
Bugün değil yarın belki
Unutursun Mihriban’ım

Düzen böyle bu gemide
Eskiler yiter yeni de
Beni değil sen seni de
Unutursun Mihriban’ım

YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
Söz :Dursun Ali Akınet
Müzik:Selâhattin Aygün

Bana ne yazdan bahardan
Bana ne borandan kardan
Aşağıdan yukarıdan
Yolun Sonu Görünüyor

Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor

Azrail’in gelir kendi
Ne ağa der, ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor

Bu dünyanın direği yok
Merhameti yüreği yok
Kılavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor

Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor

Azrail’in gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor

TÜRKİYE’M
(KAHRAMAN IRKIMA SIZMIŞ IHANET)
Söz:Mahmut Tezcan
Müzik:Müşerref Tezcan

Kahraman ırkıma sızmış ihanet
Bütün yüreklerde acı ve nefret
Düşmanlarım mert değil hepsi de nâmert
Türk’e Türk’den başka yoktur dost nimet

Ata’nın verdiği ilkelerle coşalım
O’nun gösterdiği hedeflere koşalım

Türkiye’m Türkiye’m cennetim
Benim eşsiz milletim

Türklüğün gençliğin önderi Ata’m
Senin eserindir bu yüce vatan
İzindeyiz milletçe aşk ile coşan
Yaşa varol cumhuriyet ey aziz vatan

Ata’nın verdiği ilkelerle coşalım
O’nun gösterdiği hedeflere koşalım

Türkiye’m Türkiye’m cennetim
Benim eşsiz milletim


HALKALI ŞEKER
Eskişehir
Kaynak kişi:Satılmış Kılıç
Derleyen:Ahmet Yamacı

Halkalı şeker şamfıstık
Aman arpalar kara kılçık
Eğer beni seversen
Aman al çeyizi yola çık

Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok salınma sevdiğim
Cahilim aklım gider

Ben bu yerde haneyim
Aman yel vurur pervaneyim
Gidin söylen o yâre
Aman derdinden divaneyim
Halkalı şeker……………….

Galabalık dereleri
Aman yayılır develeri
Kalkı da vermiş oynarlar
Aman şu Kırka efeleri
Halkalı şeker……………OYNAYIN KIZ OYNAYIN
Trabzon
Kaynak kişi:Cemile Cevher
Derleyen:Cemile Cevher

Oynayın kız oynayın
Durmanın ne kârı var,
A bu köyün içinin
Acayip bekârı var

Derüle del derüle
Derüle del derüle

Oy kemençeci dayı
Soktun gözüme yayı
Kör ettin gözlerimi
Göremedim dünyayı

Derüle del derüle
Derüle der derüle

Oy kemençeci dayı
Sokma gözüme yayı
Ben gözümden vazgeçtim
Çevirsene gaydayı

Derüle del derüle
Derüle del derüle


GAYDA:Makam , havaYAYLANIN ÇİMENİNE
Trabzon
Kaynak kişi: Nejat Buhara
Derleyen:Nejat Buhara

Yaylanın çimenine
Kuzu yayılır kuzu
Günde bugünkü gündür
Sallan yosmanın kızı

Aman kızı çaçan kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına
Sen gül topla ben nergizi

Asmadan gel asmadan
Fistan giyer basmadan
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan

Aman kızı, Çaçan kızı…………

Oy Bulancak Bulancak
İşin sonu n’olacak
Verin benim yârimi
Vallahi kan olacak

Aman kızı Çaçan kızı……….


TABANCAMUN SAPİNİ
Rize
Kaynak kişi:Hasan Sözeri
Derleyen:TRT Müzik Dai.Başk.THM.Md
.

Tabancamun sapini
Gülle donatacağum gülle donatacağım
Alacağım başka yâr, seveceğim başka yâr
Seni çatlatacağum, seni çatlatacağum.

Oy benim Gülizar’um
Hem söyler hem yazarum, hem söyler hem yazarum
Konuştuğumuz yerler, seviştiğimuz yerler
Olsun benim mezarum, olsun benim mezarum.

Tabancam dolu mermi
Seven böyle eder mi, seven böyle eder mi
İnsan sevdiğu yârı, adam sevdiğu yâri
Bırakır da gider mi, bırakır da gider mi.

Tabancam dolu saçma,
Kaçma sevdiğum kaçma, kaçma sevdiğum kaçma
Zaten ben yaralıyım, zaten ben yaralıyım
Bir yara da sen açma , bir yara da sen açma.YİNE YEŞERDİ FINDIK DALLARI
Giresun
Kaynak kişi:Muhsin Tercan


Yine yeşerdi fındık dalları
Acep ne olacak yârin halleri
Dalgalanıyor pembe şalvarı
Kız allan pullan gel,gel gel yanıma
Beyaz kollarını dola boynuma

Tabya başında üç kız yan yana
İçlerinden biri pışt dedi bana
Sağolsun seni doğuran ana
Kız allan pullan gel, gel gel yanıma
Beyaz kollarını dola boynuma.

ELMAYI TOP TOP YAPALIM
Sakarya-Hendek
Kaynak kişi:Ziya Bulut
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Elmayı top top yapalım
Kızlara bahşiş atalım
Kadife de ceketini dar yapalım
Ne güzel yakışır ince bele

Eğlenelim taze ile
Altında yelpaze ile
Ölçelim de o güzelin ince belini
Bir gümüş endaze ilen


ENDAZE: 60 cm.lik eski bir uzunluk ölçüsü

CİLVE LOY
(İNDİM DERE IRMAĞA)
Artvin
Kaynak kişi:Osman Aksu
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

İndim dere ırmağa (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Zeytin dalı kırmağa (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Geldim seni almağa (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Başladın ağlamağa (hoy nanay da cilveloy nanay da)

Nayda nayda nanay da hoy nanay da
Cilveloy nanay da

Pınar başı pıtırak (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel burada oturak (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bir sen söyle bir de ben (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bu sevdadan kurtulak (hoy nanay da cilveloy nanay da)

Nayda nayda nanay da hoy nanay da
Cilveloy nanay da

Karşıda gül menevşe (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel güneşe güneşe (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Senin yârin gül ise (hoy nanay da cilveloy nanay da)
Benim yârim menevşe (hoy nanay da cilveloy nanay da)

Nayda nayda nanay da hoy nanay da
Cilveloy nanay da


ÇİFT JANDARMA
Artvin-Şavşat
Kaynak kişi: Düriye Keskin
Derleyen:Muazzez Türing

Çift jandarma geliyor da
Kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar da
Kırmızı yanağından
Haydi yârim haydi canım / Şinanay aslan yârim

Çift jandarma bekliyor da
Kaymakam konağında
Al jandarma vur beni de
O yârin kollarında
Haydi yârim haydi canım/ Şinanay aslan yârim

Zeytin yaprağın yeşil de
Dibinde kayfe pişir
Senden bana yâr olmaz da
Aklını başa devşir

Haydi yârim haydi canım/ Şinanay aslan yârim

Dağlarda kar sisi var da
Tarlada zar sesi var
Kurban olam Şavşat’a da
İçinde yâr sesi var
Haydi yârim haydi canım/ Şinanay aslan yârim

ZAR: Şavşat-Ardanuç köylerinde mısır,
gübre vb.taşımaya yarayan büyük ve derin sepet
.


ATABARI
Artvin
Kaynak kişi: Cevri Altıntaş
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Bahçası var barı var
Ayvası var narı var
Atamızdan yadigâr
Biz de Atabarı var

Atabarıdır barı
Bahçada gördüm yâri
Seslendim ses vermedi
Ağladı zarı zarı

Uzun uzun kamışlar
Ucunu boyamışlar
Benim elâ gözlümü
Gurbete yollamışlarÇAYELİNDEN ÖTEYE
Çayeli-Rize
Kaynak kişi:Dursun Tanyaş
Derleyen:Yücel Paşmakçı

Çayelinden öteye gidelum yali yali
Arkandaki sepetin ben olayım hamali

Sepetumun ipleri keseyi omuzumi
Aç beyaz peştemali bir göreyim yuzuni

Karlı dereden beri yeşil çay bahçeleri
Çay filizi toplayi peştemalli kızlariYÜRÜ DİLBER YÜRÜ ÖMRÜMÜN VARI
Ankara
Kaynak kişi:Ünal Türkben
Derleyen:TRT Müzik Dai.Başk.THM.MD
.

(hey hey) Yürü dilber yürü ömrümün varı
Eridi kalmadı dağların karı (vay vay)
Günde on beş kere gördüğüm yâri
Aylar yıllar geçti göremez oldum (vay vay)
Asmalarda üzüm/Yosmalarda gözüm
Biraz daha büyüsem/Çapkınlıkta gözüm

(hey hey) Yürü dilber yürü saçın sürünsün
Aç beyaz göğsünü sinen görünsün (vay vay)
Evvel benim idin şimdi kiminsin
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum (vay vay)
Asmalarda üzüm…………….

MİSKET
(GÜVERCİN UÇUVERDİ)
Ankara
Kaynak kişi:M.Hulusi Koçer
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi ben yandım aman
El oğlu değil mi aman aman
Sevdi de kaçıverdi

A benim hacı yârim
Başımın tacı yârim
Eller bana acımaz
Sen bari acı yârim

Güvercinim uyur mu
Çağırsam uyanır mı ben yandım aman
Sen orada ben burada
Buna can dayanır mı

Deniz susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Ben müftüye danıştım
Yiğit yarsız olur muMOR KOYUN MELER GELİR
Ankara
Kaynak kişi:Ahmet Yamacı
Derleyen:Ahmet Yamacı

Aman mor koyun meler gelir,
Yavrum dağları deler gelir.
Aman hakikatli yâr olsa
Yavrum uykuyu böler gelir.

Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine,
Yavrum ben yandım birisine

Aman mor koyun kuzusuna,
Yavrum can kaynar bazısına
Aman nedeyim de ağlayım,
Yavrum alnımın yazısına.

Nesine de yavrum nesine,
Sigara da koymuş fesine
Doyulmuyor yârin cilvesine

Aman mor koyun meşelerde,
Yavrum gül suyu şişelerde
Aman eller almış yârini
Yavrum ben kaldım köşelerde.


Nesine de yavrum nesine,
Sigara da koymuş fesine,
Aman ben yandım cilvesine.


FİDAYDA (BULGURU KAYNADIRLAR)
Ankara
Kaynak kişi:Sadık Ergun-Bayram Aracı
Derleyen:Nida Tüfekçi

(aman) Bulguru kaynadırlar
Serine yayladırlar
Bizde âdet böyledir
Güzeli ağladırlar
(aman) Çirkini söyledirler

Fidayda da Ankara’lım fidayda
Beşyüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda

(aman) Dama çıkma başaçık
Arpalar gara gılçık
Eğer gönlün var ise
(aman) Gey galucu yola çık

Fidayda da Ankara’lım fidayda
...............................

GALUÇ: Eskiden giyilen bir ayakkabıATIM ARAPTIR
Ankara
Kaynak kişi:Mucip Arcıman
Derleyen:Nurettin Çamlıdağ

Atım araptır benim... aman aman
Haydi yüküm şaraptır benim...aman
Haydi yüküm şaraptır benim vay vay
Bu yıl böyle giderse.. aman aman
Aman halim haraptır benim... aman
Haydi halim haraptır benim vay vay

Emişim de gümüşüm bir hoşum ...aman
Çokça da içtim serhoşum... aman

Atım kara, ben kara... aman aman
Aman kalk gidelim ılgara aman
Aman kalk gidelim ılgara...vay vay
Ilgar bizi neylesin... aman aman
Aman sarılalım kızlara aman
Haydi sarılalım kızlara..vay vay

Emişim de gümüşüm bir hoşum... aman
Çokça da içtim serhoşum...aman


ILGAR: Atla yapılan dolu dizgin saldırı
veya dört nala koşmakSU SIZIYOR SIZIYOR
Ankara
Kaynak kişi: Mucip Arcuman
Derleyen:Nida Tüfekçi

Su sızıyor sızıyor
Taşların arasından
Eğil bir yol öpeyim
Kaşların arasından

Oğlan mayilem oğlan/ Sözüne de kayilem oğlan
Enişte bana pışt demiş/ Yalan aslanım yalan

Derenin kenarında
Kalayladım kazanı
Bir güzelin uğruna
Yedim ıramazanı

Oğlan mayilem oğlan/ Sözüne de kayilem oğlan
Enişte bana pışt demiş/ Yalan aslanım yalan

Kar yağıyor yağıyor
Abamı giyeceğim
Sakallıya varıp da
Baba mı diyeceğim

Oğlan mayilem oğlan/ Sözüne de kayilem oğlan
Enişte bana pışt demiş/ Yalan aslanım yalan

KAİL:Boyun eğmiş, razı ,
ABA: Keçeden yapılan bir tür giysiNARDANESİ
Kırşehir
Kaynak kişi:Neşet Ertaş
Derleyen:TRT İst. Radyosu THM MD.

Sevda olmasaydı da
Gönüle dolmasaydı
Dünya neye yarardı da
Güzeli olmasaydı

Nar danesi danesi de seviyom nardanesi
Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi

O yâr zülfünü darar da
Gönül dengini arar
Bu dünyada sevmeyenler
Ahrette neye yarar

Nar danesi danesi de seviyom nardanesi
Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi

Sevda ömür çürüdür
Has bahçenin gülüdür
Sevmeyeni neyleyim de
Sevenim sevgilimdir

Nar danesi danesi de seviyom nardanesi
Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi
ZÜLÜF: Saç
DÂNE DÂNE BENLERİ VAR YÜZÜNDE
Kırşehir
Kaynak:Muharrem Ertaş
Derleyen:Neşet Ertaş

Dâne dâne benleri var yüzünde
Can alıcı bakışları gözünde
Bin bir tat var edasında nazında

Dünyada yârden tatlı var m’ola
Sallanı sallanı gelen yâr m’ola

Küpeleri ağır düşer kulaktan
Zülüfleri tel tel olmuş yanaktan
Ağzı şeker bal akıyor dudaktan

Dünyada yârden tatlı var m’ola
Sallanı sallanı gelen yâr m’ola

Ağır barhanası vardır elinde
Datlı kelâm gelir yârin dilinde
Kemer olsam sevdiğimin belinde

Dünyada yârden tatlı var m’ola
Sallanı sallanı gelen yâr m’ola

ETİR SAÇIR GÜL ÇİÇEK (ARZU GIZIM)
Azerbaycan
Kaynak kişi:İbrahim Yıldırım
Derleyen:Nida Tüfekçi

Etir saçır gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Senin bu şen hayat da (ay gızım)
Hoş gademin mübarek

Ay menim Arzu gızım
Ay menim Arzu gızım Arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı kızım Arzu gızım

Dağda duman çen gözel
Çihli o çemen gözel
Kalbimde min arzum var (ay gızım)
Hamısından sen gözel

Ay menim Arzu gızım
Ay menim Arzu gızım Arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı kızım Arzu gızım


ETİR: Itır,koku; TEK:Gibi,eş; GADEM:Ayak,
ÇEN:Sis; ÇİH:Kırağı;
ÇEMEN:Çimen; HAMU:Hepsi; MİN:Bin, çok
UCA DAĞLAR BAŞINDA NAR ŞİRİN OLAR
Kars
Kaynak kişi:Musa Yılmaz-M.Şen-K.Bahadır
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Uca dağlar başında nar şirin olar
Nar şirin olar balam nar şirin olar
Anadan atadan yâr şirin olar
Yâr şirin olar balam yâr şirin olar

Ay güle güle kız güle güle
Men âşık oldum balam bir şirin dile

Uca dağlar başında sona keklikler
Sona keklikler balam sona keklikler
Boyanmış ellerin kına keklikler
Kına keklikler balam kına keklikler
Açılsın güller süsem sünbüller
Bahar olanda balam öter bülbüller

Uca dağlar başında ceyran yol eyler
Ceyran yol eyler balam ceyran yol eyler
Şu duran yerlerde ördek göl eyler
Ördek göl eyler balam ördek göl eyler

Bahar olmasın güller solmasın
Allah’a yalvar balam seher olmasın

UCA: Yüce
SONA:Suna (güzellik ifadesi)
Ceyran:Ceylan
ASKER OLUP VATANA HİZMET EDEREM MEN
Iğdır
Kaynak kişi:İsmail Başaran
Derleyen:Suat Işıklı

Asker olup vatana hizmet ederem men
Çağrılmadan asker olup giderem men
Giderem gurbet ele yâr sana gurban oluram

Gurban olim vatana vatanın bayrağına
Onu candan severem gurban olim ayına
Ayın yıldızına onu candan severem

Goy dolanım başına pervane dek
Salma meni çöllerde divane dek

Gurban olim vatana vatanın bayrağına
Onu candan severem gurban olim ayına
Ayın yıldızına onu candan severem

Başına döndüğüm garsın ceylanı
Men olmuşam o gözlerin heyranı

Gurban olim vatana vatanın bayrağına
Onu candan severem gurban olim ayına
Ayın yıldızına onu candan severem

PERVANE:Işık çevresinde dönen sinekler
DEK:GibiKARS’A GİDERİM KARS’A
Kars-Kağızman
Kaynak kişi:Fevzi Az
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Kars’a giderim Kars’a

Bağlantı:
Ağam ey paşam ey beri beri bak
Çavuş’a da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yâr yâr
Sallama çavuş mendili yâr

Sözüm yâre varırsa
Bağlantı:

Giderim böylesine
Bağlantı:

Karakız mahlesine
Bağlantı:SEN GELMEZ OLDUN
Azerbaycan
Kaynak kişi:Elekber Tagiyev
Derleyen: Elekber Tagiyev

Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Taşlara mı döndü kalbin gelmedin
Aylar geldi geçti sen gelmez oldun

Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun yârim
Gözlerim yolda beklerim halâ
Sen gelmez oldun

Demiştin kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
Boş yere mi yemin ettik ikimiz
Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun


Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun yârim
Gözlerim yolda beklerim halâ
Sen gelmez oldunMANASTIR’IN ORTASINDA VAR BİR HAVUZ
Rumeli
Kaynak kişi: Huriye Hoşsu
Derleyen:TRT İzmir Radyosu THM.Md.

Manastır’ın ortasında var bir havuz (aman havuz canım havuz)
Dimetoka kızları hepsi de yavuz (biz çalar oynarız)
Manastır’ın ortasında var bir çeşme (aman çeşme canım çeşme)
Dimetoka kızları hepsi de seçme (biz çalar oynarız)
Manastır’ın ortasında var bir pınar (aman pınar canım pınar)
Dimetoka kızları hepsi de çınar (biz çalar oynarız)
DİMETOKA: Gümülcine, Batı Trakya’da
Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bir kent

FINDIKLI BİZİM YOLUMUZ
Rumeli
Kaynak kişi:Fatma Türkân Yamacı
Derleyen:Ahmet Yamacı


Fındıklı bizim de yolumuz eşim aman aman
Hovarda aman hovarda çıktı soyumuz
Bu bizim eski de huyumuz aman aman
Sen hancı ben yolcu yol bana dolaşır
O güzel endama allar ne de yaraşır

Fındıklı’dan geçersin eşim aman aman
Savura aman savura da sigara içersin
Ne alır ne de geçersin aman aman
Sen hancı ben yolcu yol bana dolaşır
O güzel endama allar ne de yaraşır
HOVARDA:Zevk için para harcayan, çapkın,
ENDAM: Boy pos


PENCERE AÇILDI BİLÂL OĞLAN
Rumeli
Kaynak kişi: Yöre ekibi
Derleyen:TRT İstanbul Radyosu THM Md.


Pencere açıldı Bilâl oğlan piştov patladı
Varın bakın kanlı da Bilâl yine kimi hakladı
Ben sana varmam Bilâl oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda da dursan yine sana yalvarmam
Allı yemeni Bilâl oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Açıklama:Bu türkü, Mustafa Kemal Atatürk tarafından
Türk Müziği repertuarına kazandırılmıştır.

MAYADAĞ’DAN KALKAN KAZLAR
Rumeli
Kaynak kişi: Yöre ekibi
Derleyen: TRT Müzik Dai.Başk.THM.Md.


Mayadağ’dan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yârimin yüreği sızlar
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Vardar ovası vardar ovası
Kazanamadım sıla parası

Mayadağ’ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Efendimin sağ gözüyüm
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam

Vardar ovası vardar ovası
Kazanamadım sıla parası


SABAH OLDU UYANSANA
Rumeli
Kaynak kişi: Yöre ekibi
Derleyen: TRT Müzik Dai.Başk.THM.Md.

Sabah oldu uyansana
Gül yastığa dayansana
Ölüyorum inansana (a canım)
Uyan yârim sabahlar oldu
Sabah yıldızları doğdu

Ne uyursun ne uyursun
Bu uykudan ne bulursun
Âkıbet benim olursun (a canım)
Uyan yârim sabahlar oldu
Sabah yıldızları doğdu

SARI ZEYBEK ŞU DAĞLARA YASLANIR
Rumeli
Kaynak kişi:Osman Pehlivan
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Sarı Zeybek (aman) şu dağlara yaslanır (aman)
Yağmur yağar silâhları (efem) ıslanır
Birgün olur (aman) deli gönül uslanır (aman)
Eyvah olsun telli de doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına

Karşı dağı (aman) duman duman bürüdü (aman)
Üç yüz atlı beş yüz yaya (efem) yürüdü
Sarı Zeybek (aman) şu cihanda bir idi (aman)
Eyvah olsun telli de doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin kanına

KIRIM’DAN GELİRİM ADIM DA SİNAN’DIR
Rumeli
Kaynak kişi:Kemal Altınkaya
Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Kırım’dan gelirim (gelirim) adım (da) Sinan’dır
(hey hey aman adım da Sinan’dır hey)
Kılıncımın suyu,( yâr suyu) kandır (da) dumandır
(hey kandır da dumandır hey)
Kırım’dan gelirim (gelirim) atım (da) Araptır
(hey hey aman atım da Araptır hey)
Gizlenme Nemçe’lu (Nemçe’lu) halin (de) haraptır
(hey halinde haraptır hey)
Gizlenme Nemçe’lü (Nemçe’lu) meydan (da) burdadır
(hey meydan da buradadır hey)
NEMÇE: Osm.İmp.döneminde Almanya’nın adı
(Avusturya-Macaristan İmp.)

KIRMIZI GÜLÜN ALİ VAR
Rumeli
Kaynak kişi:Âşık Ali Tanburacı
Derleyen:TRT Müzik Dai. Başk.THM:Md
.


Kırmızı gülün ali var (aman aman)
Hergün ağlasam da yeri var
Bugün benim efkârım var (aman aman)
Ah bu gönül arzular seni seni yâr seni
Kırmızı gülü budarlar (aman aman)
Altına meclis kurarlar
Güzeli candan severler
Ah bu gönül arzular seni seni yâr seni
Kırmızı gülün pürçeği (aman aman)
Yâr önünde oynar köçeği
Neyleyim yârsız döşeği
Ah bu gönül arzu eder seni seni yâr seni


DAĞLAR DAĞLAR VİRAN DAĞLAR
Rumeli
Kaynak kişi: Kemal Altınkaya
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Dağlar dağlar viran dağlar
Yüzüm güler kalbim ağlar
Yüreğimden kanlar damlar

Bir olaydı pir olaydı
Ne olur benim olaydı

Edirne köprüsü taştan
Sen çıkardın beni baştan
Ayrıldım eşten kardaştan

Bir olaydı pir olaydı
Ne olur benim olaydıAMAN BRE DERYALAR
(KIRCALİ İLE ARDA ARASI)
Rumeli
Kaynak kişi:Arif Şentürk
Derleyen:Mehmet Özbek

Kırcali’yle Arda arası
Saat sekiz sırası
(Yusuf’um saat sekiz sırası)
Ardalılar ağlıyor Yusuf’um
Yoktur çaresi
Aman bre deryalar kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız

Çıkar aba poturunu
Dalgalar artacak Yusuf’um
Demedim mi ben sana Yusuf’um
Kayığımız batacak
Aman bre deryalar kanlıca deryalar…….

Kırcaliyle Arda boylarına
Kimler gidecek Yusuf’um
Garip Yusuf annesine
Kim haber verecek
(Zavallı Feride’nin annesine
Kim haber verecek)
Aman bre deryalar kanlıca deryalar…….


RAMİZE’M
Yugoslavya-Prizren
Kaynak kişi:Ağım Gürses
Derleyen:Mehmet Özbek

Bir evler yaptırdım be Ramize’m sazdan samandan
(aman aman sazdan samandan)
İçine girilmez be Ramize’m tozdan dumandan
(aman aman tozdan dumandan)

Bir evler yaptırdım be Ramize’m kalaya karşı
(aman aman kalaya karşı)
Nasıl çıkarsın be Ramize’m babana karşı
(aman aman babana karşı)

HANAYLAR YAPTIRDIM DÖŞETEMEDİM
Kıbrıs
Kaynak kişi:Recai Berkalp
Derleyen:Nida Tüfekçi


Hanaylar yaptırdım döşetemedim
Çifte kumruları eş edemedim
Zalim felek ile baş edemedim

Konma bülbül konma çeşme başına
Seni de vururlar yârin yoluna

Hanaylar yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Kurbanlar keserim geldiğin gece

Konma bülbül konma dalım yok benim
Sineme saracak yârim yok benim
HANAY:Çift katlı konak

KIBRIS GELİNİ
(DAVUL ÇALAR GÜM GÜM)

Kıbrıs
Kaynak kişi:Şevki Meteci
Derleyen: Muazzez Türing

Davul çalar güm güm güm güm güm herseler kaynar
Aslan kardaşlar ne güzel oynar
Şişeler tin tin tin tin tin ne güzel çınlar
Kızlar dizilmiş gelini tavlar

All’olur ball’olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim hâlimi

Çifte patlar bum bum bum bum bum alay yolunda
Güveyi şen gider gelin kolunda
Naralar hey hey hey hey hey güvey oyunda
Kim gülmez oynamaz böyle düğünde

All’olur ball’olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim hâlimi

HERSE:Haşlanmış buğday, ya da
Mısır dövülüp, şeker ya da bal ile
Karıştırılarak yapılan bir çeşit
yiyecek


ORDU’NUN DERELERİ
Ordu
Kaynak kişi: Kadir Üstündağ
Derleyen: Ahmet Yamacı

Ordu’nun dereleri
Aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa (sürmelim aman)

Oy Mehmedim Mehmedim
Sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim ( sürmelim aman)

Ordu’nun dereleri
Kara yosun bağlıyor
Kalk gidelim sevdiğim
Annem evde ağlıyor (sürmelim Amman)

BİRİNİ BİRİNE GEÇMEK: Dedikodu yapmak
Hakkında kötü konuşmak


MEKTEBİN BACALARI
Muş
Kaynak kişi:Muazzez Türing
Derleyen:TRT Müzik Dai.Başk.THM.Md.


Mektebin bacaları
(vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay)
Ders verir hocaları (uy amman can kurban)
Defter kalem elinde
(vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay)
Dolaştım sokakları (uy amman can kurban)

Mektebin önü bayır
(vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay)
Gülü dikenden ayır
(uy amman can kurban)
Yâr Allah’ın seversen
(vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay)
Beni ellerden ayır (uy amman can kurban)

Ay doğar bedir Allah
(vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay)
Bu sevda nedir Allah
(uy amman can kurban)
Ya benim muradım ver
(vay lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay)
Ya beni öldür Allah (uy amman can kurban)BEN GİDERİM BATUM’A
Sinop
Kaynak kişi:Münire Tarabuş
Derleyen:Sabahat Karakulakoğlu


Ben giderim Batum’a
Batum’un batağına
Pencereden içeri
Al beni otağına

Nazlı yârim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana hey

Köşke serdim yatağı
Gel derdimin ortağı
Yataklar diken oldu
Senden ayrı yatalı

Nazlı yârim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana hey

Bıldırcının uçuyor
Kanadını açıyor
Bıldırki sevdiceğim
Bu yıl benden kaçıyor

Nazlı yârim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana


HEKİMOĞLU DERLER BENİM ADIMA
Ordu-Fatsa
Kaynak kişi:Kadir İnanır
Derleyen:Ümit Tokcan

Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı martin yaptırdım da (narinim) kendi neslime

Hekimoğlu derler ufak bir uşak
Bir omuzdan bir omuz (narinim) on arma fişek

Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu dediğin de (narinim) aslan yürekli

Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye Fatsa da bir oldu da (narinim) baş edemedim

Ünye Fatsa arası Ordu da kuruldu
Hekimoğlu dediğin (narinim) o da vuruldu

MARTİN:Bir tüfek markası
ARMA:Omuza asılan fişeklikKAÇMA GÜZEL KAÇMA BEN ADAM YEMEM
Çankırı
Kaynak kişi:Ahmet Altuner
Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Kaçma güzel kaçma ben adam yemem
hey aman aman aman
Gizli sırlarını ellere demem
hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım

İmaret de güzellerin yoludur
hey aman aman aman
Lâhuri şal al fistanın gülüdür
hey yavre yavre yavre

Hey ağalar ben bir Leylâ yitirdim
Hey aman aman aman
Mecnun olup dağ başına oturdum
Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım

Benim bir derdimi bine götürdün
Hey aman aman aman
Bir de sen katma da meramın nedir
Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım


ÇARŞAMBA’YI SEL ALDI
Samsun-Çarşamba
Kaynak kişi: Yöre ekibi
Derleyen: Nejat Buhara

Çarşamba’yı sel aldı
Bir yâr sevdim el aldı ( aman aman)
Keşke sevmez olaydım
Elim koynumda kaldı (aman aman)

Oy ne imiş ne imiş (aman aman)
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi
Ateşten gömleğimiş (aman aman)


Çarşamba yazıları
Körpedir kuzuları
Mevlâm alnıma yazmış
Bu kara yazıları (aman aman)

Oy ne imiş ne imiş (aman aman)……..

Bu dağlar ulu dağlar (aman aman)
Yârim gurbette ağlar
Yâri güzel olanlar
Hem ah çeker hem ağlar (aman aman)
Oy ne imiş ne imiş (aman aman)…………..


GEMİCİLER KALKALIM
Trabzon
Kaynak kişi: Hüseyin Dilâver
Derleyen:Muzaffer Sarısözen


Gemiciler kalkalım
Şu yelkeni takalım
Şişirip de yelkeni
Sırtüstüne yatalım
Kızılırmak başına
Şu ırgatı atalım
Tutalım balık havyar
Keyfimize bakalım

Kaptan attık ırgatı
Sen de tut ha bu katı
Gel girelim ırmağa
Esecek ha şu batı
Gemici uşakları
Deniz başımın tacı
Yoklayın şu ırgatı
İnşallah çıkar acı
Çekin uşaklar çekin
Hemen aldık ırgatı
Geliyor bir sert poyraz
Vuralım iki katı

İsmail’a Murad’a
Hasan getsin çördeğe
Uşaklar ben dümende
Biraz çalam kemençe
Oh hava güzel yaman
Coştum arkadaş coştum
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Bayıldım aman aman

IRGAT:Gemilerde yatay kollarla ve
birkaç kişi tarafından çevrilen düzenek
ÇÖRDEK: Gemilerde kullanılan bir türlü halat veya zincir

(eskimeyendostlar.net sitesinden alınmıştır


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.